Sunteți pe pagina 1din 33

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24
В

А С
Într-un triunghi oarecare suma măsurilor
unghiurilor este eagală cu 1800.
A  B  C  180 0
В

А С D
Măsura unghiului exterior a unui triunghi este egală
cu suma măsurilor unghiurilor neadiacente cu el.

BCD  A  B
А М

В С К N
Unghiurile Mediana, înălţimea, Într-un
Într-un triunghi
triunghi isoscel
isoscel
de la bază. bisectoarea. unghiurile dusă
bisectoarea, de la la
bază
bază,
estesunt congruente.
mediană şi înălţime.
А К

М L О Р

В С
Mediana
Bisectoarea
H Înălţimea
N S
В

А О C

ÀÎB  ÂÎC  ÀÎÑ  180 0

Suma a doua unghiuri adiacente  180 .


0
В

А С

Într-un triunghi echilateral toate laturile şi


toate unghiurile sunt congruente.
1. Aflaţi unghiurile triunghiului isoscel,
dacă unghiurile de la bază este de 2 ori mai mare
decît unghiul opus bazei.
В
х Indicaţie(3)
Proprietăţile
triunghiului isoscel

Suma unghiurilor
2х 2х într-un triunghi
А С
B  36 0

Răspuns
A  C  72 0
2. Aflaţi unghiurile triunghiului isoscel,
dacă unghiul de la bază este de 3 ori
mai mic decît unghiul exterior adiacent cu el.
Indicaţie(3)
В Unghiul exterior al
triunghiului

Proprietatea unghiului
exteriora unui triunghi
х 3х suma măsurilor
într-un triunghi
А С
Răspuns A  C  45 , В  90
0 0
3. Se dă: ∆ ABC, AB = BC,
AD – bisectoare, C  50 0

Aflaţi: ADC
B Indicaţie(4)
Proptietăţile
D triunghiului isoscel
? Bisectoarea
triunghiului
500 suma măsurilor
A C într-un triunghi

Unhgiuri adiacente
Răspuns ADC  105 0
4. Se dă: ∆ CDE, DK – bisectoare,
CDK  28 , CKD  75
0 0

Aflaţi unghiurile triunghiuluiCDE.


D
Indicaţie(3)
Precăutăm ∆CDK
280
bisectoarea
unghiului D
suma măsurilor
750 într-un triunghi
С К E
C  77 , D  56 , E  47
0 0 0
Răspuns
5. Se dă: ∆ ABC, BM – înălţime,А  50 0
Aflaţi unghiulCBM.

B
Indicaţie(3)
Proprietăţile
triunghiului isoscel

suma măsurilor
într-un triunghi

500
înălţimea
A M C îriunghiului isoscel

Răspuns CBM  40 0
6. Se dă: ∆ ABC, AB = BC = 5cm,
BCD  1200
Aflaţi: АС
B Indicaţie(4)
unghiuri adiacente

proprietăţile
Triunghiului isoscel

1200 Unghiul exterior


triunghiului
A C D
Triunghi isoscel

Răspuns AC  5см
Scrieţi condiţiile problemei după
datele din desen şi argumentaţi
răspunsul.
Indicaţiile lipsesc.

7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
7. Aflaţi: С
B

300

?
A C

Răspuns C  60 0
8. Aflaţi: A, С , CBD
A
?
B
400
?
? D
C

A  C  70 0

Răspuns CBD  140 0


9. BC = AC
Aflaţi: АBD
B

300
A C
D
Răspuns ABD  15 0
10. Aflaţi: A, C
B

400

1100
? ?
A C

Răspuns A  70 , C  70
0 0
11. Aflaţi: B , A
A

1300
?
C B

Răspuns B  50 , A  40
0 0
12. Aflaţi: A, B, C
B

1250
? ?
A C
A  C  55 0

Răspuns
B  70 0
13. Aflaţi: A, B, C

B
1200
?

1100
? ?
A C
A  50 , B  60 , C  70
0 0 0

Răspuns
14. Aflaţi: A, B, C
B

850
? ?
400 A C
A  40 , B  45 , C  95
0 0 0
Răspuns
15. Aflaţi: A, B, C
B
A
? 200 ?

?
C
A  70 , B  40 , C  70
0 0 0
Răspuns
16. Aflaţi: A, B, C , dacăАВ || СD

B
D
?

600
? ? 500
A C E

A  50 , B  60 , C  70
0 0 0
Răspuns
17. Aflaţi: Е , CFE
D

680
F
?

350 ?
C E

E  42 , CFE  103
0 0

Răspuns
18. Aflaţi: ABC
B C

Răspuns ABC  90 0
19. Aflaţi: ABC
B

800 600
A D E C

Răspuns ABC  110 0


20. Aflaţi: DBE
B

400 300
A D E C

Răspuns DBE  40 0
21. Aflaţi: BAD
B

? 1100
A D C

BAD  50 0
Răspuns
22. Aflaţi: DFE
B

500

A
? C
F
Răspuns DFE  130 0
23. Aflaţi: A

250
E

A ? 800
150
F
C

Răspuns A  40 0
24. Aflaţi: DCH
H

1020

?
C E

Răspuns DCH  12 0

S-ar putea să vă placă și