Sunteți pe pagina 1din 9

Strategia “Europa 2020” si Politica de

Coeziune 2014-2020
Politica de Coeziune 2014-2020 – Obiective in acord cu Strategia “Europa
2020” -
Obiectivul strategic: cresterea inteligenta, durabila si inclusiva
Obiective tematice
Cresterea inteligenta (FEDER)
1. Consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii
2. Sporirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor
3. Imbunatatirea competitivitatii IMM, a sectorului agricol si a celui de pescuit si acvacultura
Cresterea durabila (FEDER + FC)
4. Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele
5. Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii riscurilor
6. Protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor
7. Promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore
Cresterea favorabila incluziunii (FEDER + FSE)
8. Promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca
9. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei
10. Investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii
Prioritate orizontala (FEDER + FSE + FC)
11. Consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta
Politica de Coeziune si Strategia “Europa 2020”

Tintele stabilite pentru 2020:


• Ocuparea- 75 % din populatia cu varsta intre 20 si 64 de ani sa aiba un loc
de munca
• Inovarea - 3% din PIB-ul UE - investit in cercetare-dezvoltare (R&D)
• Schimbarile climatice – “20/20/20 target”: reducerea cu 20% a emisiilor
de gaze cu effect de sera in raport cu nivelurile din 1990; cresterea la 20% a
ponderii consumului de energie din resurse regenerabile; imbunatatirea cu
20% a eficientei energetice
• Educatia - ponderea abandonului scolar in primii ani de scoala sa fie sub
10% si cel putin 40% din persoanele cu varsta de 30-34 ani sa fi absolvit o
forma de invatamant tertiar sau un echivalent al sau
• Saracia – Reducerea saraciei prin ridicarea a cel putin 20 milioane
persoane deasupra riscului saraciei sau excluziunii sociale
Regulamente specifice - Flexibilitate:
-Lista obiectivelor tematice – Alegerea obiectivelor tematice
- Lista prioritatilor de investitii – Alegerea si combinarea prioritatilor de investitii;
Definirea obiectivelor specifice pe baza necesitatilor nationale si regionale
- Concentrarea tematica – Alegerea actiunilor-cheie si a categoriilor de interventii
- Lista categoriilor de interventie - Definirea actiunilor pentru atingerea
obiectivelor specifice; Alegerea categoriilor de interventie
- Lista comuna de indicatori – Alegerea si definirea indicatorilor specifici
programului
- Cadrul de elaborare a programelor operationale – Alegere intre: nivelul national
si regional; programe operationale finantate dintr-un singur fond sau din mai
multe fonduri; programe operationale sectoriale sau multisectoriale
Detalii: http://www.tinapse.ro/home/pentru-cei-care-cred-in-voluntariat-
educatie-nonformala-si-tineret/documente-de-suport/Obiective%20si
%20strategie.pdf
Arhitectura Politicii de coeziune

2007 - 2013 2014 - 2020

Obiective Fonduri Tinte Categorii de regiuni Fonduri

FEDR FEDR
- Regiuni mai putin dezvoltate;
Convergenta FSE FSE
- Regiuni in tranzitie.
FC FC
Investitii pentru
dezvoltare si locuri de
munca

FEDR FEDR
Competivitate si ocuparea fortei de munca - Regiuni mai dezvoltate.
FSE FSE

Cooperare teritoriala
Cooperare teritoriala europeana FEDR FEDR
europeana
Categorii de regiuni:

- Regiuni mai putin dezvoltate (PIB/locuitor < 75% din


media UE)
- Regiuni in tranzitie (PIB/locuitor - 75-90% din media UE)
- Regiuni mai dezvoltate (PIB/locuitor > 90% din media UE)
Harta: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?
eID=10115&t=fs2014-2020
Documente de programare:
- Acordul de Parteneriat
- Programele Operationale

Caracteristicile viitorului proces de programare:


http://www.strategvest.ro/arhiv%26%23259%3B+%26
%23351%3Btiri/procesul+de+planificare+regionala
+2014-2020
FESI (FEDR, FSE, FC, FEADR, FEPAM,
Titlul Programului AM
YEI)

FEDR MFE
PO Infrastructura Mare
FC MFE

PO Capital Uman FSE MFE

YEI (Youth Employment Initiative) MFE

PO Capacitate Administrativa FSE MDRAP

PO Competitivitate FEDR MFE

PO Asistenta Tehnica FEDR MFE

PO Regional FEDR MDRAP


Programul National de Dezvoltare Rurala FEADR MADR
Fonduri Europene pentru
Romania, 2014-2020

Buget UE – 960 mild euro


Pol. de coeziune: 351,8 mild euro (36.6%)
Total Fd.Europene pt. Romania – aprox. 39 mild. Euro (> cu 18% fata
de 2007-2013)
FSC – 21,8 mild euro (>10%)
PAC – 17,1 (>27%)
Regula “n+3”
Contributie nationala: 15% pentru FSC si 25% pentru Agricultura si
Dezv. Rurala

S-ar putea să vă placă și