Sunteți pe pagina 1din 17

Subtitle

Noţiuni generale

Clasificarea deşeurilor medicamentoase

Reguli stricte pentru nimicirea deşeurilor medicale

Colectarea separată a deşeurilor medicale în spitale

Creator: Diacon Doina


Activitate medicală – orice activitate de diagnostic, prevenție, tratament,
supraveghere, cercetare, monitorizare și recuperare a stării de sănătate,
precum și de producere, testare, depozitare şi distribuţie a
medicamentelor şi produselor biologice care implică sau nu utilizarea de
instrumente, echipamente, substanțe ori dispozitive medicale.
Deşeuri – substanţe, materiale, obiecte, resturi de materii prime provenite
din activităţi economice, menajere şi de consum, care şi-au pierdut,
integral sau parţial, valoarea iniţială de întrebuinţare, dintre care unele sînt
reutilizabile după prelucrare;
Deșeurile rezultate din activitatea medicală includ toate categoriile
(periculoase sau nepericuloase) de deşeuri (solide, lichide şi gazoase) care
se produc în instituții medico-sanitare și deşeurile produse ca urmare a
procedurilor medicale administrate în afara lor.

Creator: Diacon Doina


Obiectivul privind gestionarea deşeurilor
medicale
› Obiectivul cerinţelor şi normelor igienice şi tehnice privind
gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale este
reglementarea modului în care se colectează, ambalează,
depozitează temporar, transportă şi neutralizează aceste
deşeuri. O atenţie deosebită se acordă deşeurilor periculoase,
pentru a preveni afectarea sănătăţii omului şi pentru a preveni
contaminarea mediului.
Noţiuni generale

Clasificarea deşeurilor medicamentoase

Reguli stricte pentru nimicirea deşeurilor medicale

Colectarea separată a deşeurilor medicale în spitale

Creator: Diacon Doina


Deşeuri nepericuloase Deşeuri periculoase
Deşeuri infecţioase;
Deșeuri extrem de
contagioase;
Deşeuri tăietoare -
înţepătoare;
Deşeuri anatomo-
patologice;
Deşeuri
farmacologice/citostatice;
Deşeuri chimice;
Deșeuri radioactive
Creator: Diacon Doina
Cantitatea de deşeuri produse zilnic în spitalele din Moldova

Deşeuri produse Deşeuri deosebit


de periculoase

14%

86%
Etapele gestionării deşeurilor medicale
Colectarea şi trierea pe categorii de deşeuri este prima etapă în
gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.
Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe
categorii a deşeurilor. Atunci cînd nu se respectă acest lucru, întreaga
cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase.
Ambalajul în care se va face colectarea şi care vine în contact direct cu
deşeurile periculoase trebuie să fie de unică folosinţă şi se va neutraliza
odată cu conţinutul.

Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile din


unităţile medicale sînt:
- galben - pentru deşeurile infecţioase şi tăietoare-înţepătoare;
- negru - pentru deşeurile asimilabile cu cele menajere.
Pe toate recipientele și ambalajele vor trebui să
fie aplicate și inscripțiile corespunzătoare, cum
ar fi „pericol biologic”, „inflamabil” și „toxic”. De
asemenea, pentru deșeurile înțepătoare și cele
anatomopatologice vor fi utilizate cutii de
carton și saci rezistenți.
Pentru deșeurile infecțioase, înțepătoare
și anatomopatologice durata stocării
temporare în incinta instituție medicale
trebuie să fie de cel mult 48 de ore.

Creator: Diacon Doina


Regulamentul prevede și soluții pentru
nimicirea deșeurilor

Deşeurile farmaceutice Aceste materiale vor Ţesuturile și fragmentele


vor putea fi încapsulate putea fi incinerate, umane, vor putea fi
cu mortar în procedură care va nimicite și prin
containere de metal putea fi aplicată și în înhumare în locuri
sau plastic închise cazul deșeurilor speciale din cimitire,
ermetic și îngropate la chimice sau celor însă doar înainte de
depozitele de gunoi anatomopatologice a fi dezinfectate
Transportarea deseurilor medicale
Transportarea deşeurilor periculoase pînă la de neutralizare se face cu
respectarea strictă a normelor de igienă şi selocul curitate în scopul
protejării pesonalului şi populaţiei generale. Transportul deşeurilor
periculoase pe drumurile publice spre locul de neutralizare se face pe rute
autorizate de către centrele de medicină preventivă.
Pentru a realiza un transport sigur, vehiculul care transportă deşeurile
periculoase trebuie să răspundă urmatoarelor cerinţe:
- compartimentul destinat containerelor să fie separat de cabina şoferului
şi realizat din materiale uşor lavabile şi rezistente la agenţi chimici folosiţi
la dezinfecţie;
- să aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;
- să fie utilat cu sisteme etanşe de închidere a uşilor compartimentului
destinat containerelor, pentru a evita pierderile, de orice fel, în timpul
transportului;
- să conţină sisteme de asigurare împotriva răspîndirii deşeurilor
periculoase în mediu în caz de accident;
* după ce se golesc, containerele se vor spăla şi dezinfecta în locul unde
se descarcă deşeurile (incinerator sau rampă de depozitare controlată);
* dacă instalaţia de incinerare se află în incinta unităţii, transportul
deşeurilor periculoase se va face pe un circuit separat de cel al pacienţilor
şi vizitatorilor.
Depozitarea deşeurilor medicale
Depozitarea sanitară constituie o altă alternativă de neutralizare a deşeurilor
provenite din activităţile medicale. Deşeurile periculoase se trimit la rampa
de depozitare controlată numai după aplicarea tratamentelor de denocivizare
(sterilizare, dezinfectare etc.).

Depozitarea deşeurilor se face în locuri special amenajate numite rampe de


depozitare controlată. Construirea unor astfel de rampe impune luarea unor
măsuri speciale de impermeabilizare pentru respectarea condiţiilor de igienă
şi protecţie a mediului. Rampa de depozitare controlată trebuie să fie
supravegheată pentru a nu permite accesul persoanelor care nu sînt
implicate în gestionarea deşeurilor. În situaţia în care depozitarea deşeurilor
medicale se va face pe rampa municipală, trebuie să se prevadă o zonă
special destinată acestei categorii de deşeuri. În această zonă deşeurile
medicale se acoperă obligatoriu cu un strat de minim 2 metri de deşeuri
menajere şi pamînt, din considerente de securitate;
* o atenţie deosebită trebuie să fie acordată modului de depozitare pe rampă
a deşeurilor cu risc infecţios. Pentru această categorie de deşeuri sînt
interzise procedeele de compactare după depunerea pe rampă. Dupa
compactare creşte considerabil riscul de contaminare a factorilor de mediu
(apă, aer, sol).
Evidenţa cantităţilor de deşeuri
medicale
Cunoaşterea cantităţilor de deşeuri produse este obligaţia fiecărui
producător. Datorită modului de îndepărtare şi neutralizare specific,
deşeurile periculoase nu pot fi cîntărite zilnic, de aceea se aplică
metodologia de investigaţie-sondaj pentru culegerea periodică a datelor şi
pentru calcularea cantităţilor medii lunare.
Title and Content Layout with Chart
6

0
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4
Series 1 Series 2 Series 3
Two Content Layout with Table
Class Group A Group B › First bullet point here
Class 1 82 85 › Second bullet point here
Class 2 76 88 › Third bullet point here
Class 3 84 90
Two Content Layout with SmartArt
› First bullet point here Group A
› Second bullet point here • Task 1
• Task 2
› Third bullet point here
Group B

• Task 1
• Task 2

Group C

• Task 1
• Task 2