Sunteți pe pagina 1din 6

Particularitățile organizării

contabilității în Spania
Evoluția sistemului contabil spaniol
• O lungă durată perioadă în Spania sistemul contabil nu era reglementat.
• Odată cu intrarea în U.E. s-au emis o serie de legi şi decrete care să
reglementeze regimul contabil spaniol.
• Prima reglementare contabilă spaniolă este reprezentată de Codulde
Comerţ din 1829. Acesta obligă întreprinderile să aibă ocontabilitate fără
a le pretinde publicarea de informaţii, solicitarea acestora facîndu-se abia
după anul 1885
• Documentele de sinteză ce trebuiesc întocmite în Spania sunt:
 Bilanţul (prezentare tabelară);
 Contul de profit şi pierdere (sub formă de tabel);
 Anexa;
 Tabloul de finanţare (este obligatoriu şi nu facultativ ca în alte ţări).
• Planul general de conturi se introduce numai în 1973, fiind unul de inspiraţie franceză.
Ulterior au fost adoptate directivele europene, iar din 1989 se introduce un nou plan
contabil. Acesta cuprinde principiile contabile, nomenclatorul conturilor, definiţii şi relaţiile
contabile, conturile anuale şi normele de evaluare.
Principiile contabilității
• principiul prudenţei;
• principiul continuităţii exploatării;
• principiul înregistrării;
• principiul costului istoric;
• principiul contabilităţii de angajamente;
• principiul conectării cheltuielilor la venituri;
• principiul necompensării;
• principiul permanenţei metodelor;
• principiul importanţei relative
Caracteristicile contabilității spaniole

Există două caracteristici principale la care se rezumă contabilitatea Spaniei:


• este integrată în sistemul european de contabilitate, aplicînd definiţiile şi
normele stabilite de acest sistem
• constituie o schemă deschisă de contabilitate, renunţînd laprincipiul
partidei duble şi concentrîndu-se pe cuantificarea activităţii productive
totale.
Particularitățile organizării contabilității

1. Lipsesc standardele naţionale de raportare financiară şidrept bază este


considerat SIRF 1.
2. Dările de seamă au devenit obligatorii din momentul intrării în vigoare a Legii
cu privire la reforma comercială şi reflectă starea financiară a grupului de
întreprinderi.
3. Toate rapoartele financiare spaniole trebuie înregistrate la un organ special -
Registrul Companiilor.
4. În Spania contabilitatea are un caracter conservativ şi se află în strânsă legătură
cu legislaţia fiscală(limitarea metodelor de evaluare admise, impunerea
inregistrarilor contabile care au ca obiect doar avantaje fiscale).

S-ar putea să vă placă și