Sunteți pe pagina 1din 107

CAVITATEA TORACICĂ

• 2 COMPARTIMENTE LATERALE
PT. PLAMÂNI-PLEURE
• COMPARTIMENT CENTRAL =
MEDIASTIN
(între cei 2 plămâni 
celelalte viscere toracale)
Cutia toracică
Sistemul respirator
CĂILE
RESPIRATORII
PLEURELE
• Pl. Parietală – -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Pl. viscerală
(costală-mediastinală- diafragmatică-cervicală)

1- cavitate pleurală – lichid pleural
2- reflexia pleurei – lig. Pulmonar

■ recese pleurale –
costodiafragmatic
costomediastinal
PLEURELE - vascularizație – inervație
• arterele pleurale  pleura viscerală - din AA, Bronșice
+ AA. Pulmonare
 pleura parietală
surse diferite:
AA. intercostale, mamară internă,
musculofrenice, timice,
pericardice
● venele – comitante
• limfatice – noduri costale – diafragmatice -
mediastinale
● inervație – fibre simpatice –> N. Frenic (plex cervical)
PLEURELE
• Patologie:
- pleurite-pleurezie-empiem
→toracocenteză
TRAHEEA
• Conduct aprox. cilindric
membranos
cartilaginos

■ limite - laringe (C6)


- bifurcaţie (T4)
• Raporturi:
la gât - ant. : - istm tir. TRAHEEA
- venele tir.inf.
- a. Tir. Ima
- mş. Sternotir.
- mş. Sternohioid.
- fasc. Cerv. sup.
- anast. Vv. Jug. Ant
- post.: - esofagul
- lateral : - aa. Carot. Com.
- lobii tir.+ aa.tir.inf.
- nn. recurenţi
TRAHEEA
• Raporturi – la nivelul toracelui:
- ant. – arcul Ao. + ACCS.
- v. Brahiocefalică St.
- timusul
- manubriul sternului
- post. – esofagul
- lateral – dr. – pleura + vagul dr.
Glanda tiroidiană
- st. – n. Recurent st. Traheea
Trunchiul Brahiocefalic
- arcul Ao. Artera Carotidă Comună
Vena Jugulară Internă
- ACCS. + ASS. Vena Cavă Superioară
TRAHEEA
• 16-20 inele cartilaginoase “C”
(previn colapsul tr. în inspiraţie)
→ membr. Fibro-elastică
• Post. – mş. Traheal
• Mucoasa – submucoasa (vase, nervi, gld. seromuc.)
TRAHEEA
BRONHIILE PRINCIPALE
• Br. Dr. – scurtă
- groasă
~verticală

■ Br. St. – inf. Arc Ao


- ant. de Es.
Ao To
PLĂMÂNII
• Structuri elast. – spongioase
• Formă – conică:
- apex
- bază
- margini: - infer. – post. – ant.
- feţe: - costală
- medială (mediastinală)
PLĂMÂNII - apexul

• Ajunge la baza gâtului


(depăşeşte în sus I c.)

■ raport cu A. Subclavie
mş. scaleni

■ acoperit de cupula
pleurală.
PLĂMÂNII - baza
• Concavă –pe diafragmă – pleura diafr.

raport – dr.:● lob dr. Hepatic
- st.: ●lob st. Hepatic
●stomac
●splină
PLĂMÂNII – faţa costală
• Convexă
• Cea mai extinsă

Raport - pleura costală


coastele
PLĂMÂNII – faţa medială
• Zonă post.= porţiunea vertebrală
-raport – corpi vert.
- extr. post. Coaste
- ggl. Simp. Torac.
- nn. + vase Intercost.

• Zonă ant. = porţiunea mediastinală


PLĂMÂNII – faţa mediastinală
• Prin intermediul pl. Mediastinale:
raport: - inimă + pericard
→ impresiunea cardiacă
post.-sup. ═> HILUL PULMONAR

pediculul pulmonar
(continuitatea pl. pariet.
cu cea viscerală)
Sub pedic. → lig. pulmonar
PLĂMÂNII – faţa mediastinală
• Hilul pl. Dr. – bronhia – sup.post.
- A.Pulm. – ant. de br.
- VV. Pulm. – inf. de A.
PLĂMÂNII – faţa mediastinală

• Hilul pl. St. – A.Pulm. – superior


- bronhia – inf. de A.
- VV.Pulm. – ant. şi inf. de br.

■ hilul pulm. → zonă prehilară


→ zonă retrohilară
PLĂMÂNII – faţa mediastinală dr.

• Raporturi:
arcul V. Azygos
V. Cavă sup.
tr. Br.-cef.
esofagul
PLĂMÂNII – faţa mediastinală st.
• Raporturi:
arcul Ao.+Ao. Desc.
A. Subclavie st.
V. Brahio-cef. St.
PLĂMÂNII – faţa mediastinală

• Alte raporturi: - esofag


- trahee
- nn. Vagi
- nn. Frenici
- timus (rest ţesut timic)
PLĂMÂNII- marginile
• Marg. Ant. – ascuţită
• la st. → scobitura card.
→ lingula
■ Marg. Post. – rotunjită – intră în şanţul
paravertebral
■ Marg. Inf. – subţire – intră în recesul
costo-diafragm.
PLĂMÂNII-fisurile (scizurile)
• Pl. st. – fisura oblică
→ 2 lobi → sup.+ inf.

■ Pl. dr. - fisura oblică


fisura orizontală
→ 3 lobi → sup.+mijl.+ inf.
PLĂMÂNII-pediculii pulmonari
• Alcătuiţi din:- A. Pulmonară
- 2 VV. Pulmonare
- bronhia principală
- AA. Bronhice
- VV. Bronhice
- limfatice
- fibrele plexului nervos pulm.
- ţesut conj. mediastinal
PLĂMÂNII-structura
• Componentă bronhială
= arborele bronşic
• Componentă parenchimatoasă
= totalitatea acinilor
■ Stroma
■ Vase şi nervi
ARBORELE BRONŞIC
• BR. DR. → br. Lobare sup. – mijl. – inf.
• BR. ST. → br. Lobare sup. – inf.

bronhii segmentare

bronhiole

ducte alveolare
Acin pulm.=↨ ↑
saci alveolari
PLĂMÂNII-structura
• Acinul = unitatea morfo-funcţională
a plămânului
PLĂMÂNII-vascularizaţie
• Vasc. Funcţională – Tr. Pulmonar
- 4 VV pulmonare
■ Vasc. Nutritivă – AA. Bronhice (Ao. Torac.)
NU ajung la nivelul
parenchimului!!!
- VV. Bronhice
■ Limfaticele – nodurile mediastinale
PLĂMÂNII-inervaţie
• Plex ant. şi post. de pedicul
fibre
- simpatice – din ggl. simp. toracali
●vasomotoare
●relaxante ale musc. br.
- parasimpatice – din n. Vag
●bronho-constrictoare
●secr. gld. mucoase
SISTEMUL
CARDIOVASCULAR
SISTEMUL CIRCULATOR

• SISTEM VASCULAR SANGUIN


- inimă
- vase sanguine
• SISTEM LIMFATIC
- noduri limfatice
- vase limfatice
PERICARDUL
• Sac conic fibro-seros
• Raporturi : ant. – stern
- plămâni + pleure
- cartilajele cost. 4-5-st.
- +/- timus
post. – bronhii
- esofag
- Ao. Descendentă
lat. – vase +nn.frenici
- pleure + plămâni
1-Heart
2-Fibrous pericardium
3- Parietal layer of serous pericardium
4- Visceral layer of serous pericardium
5-Pericardial space
6-Pleural cavity and lung
PERICARDUL-structura
• Pericard fibros – lig. Sterno-pericardice sup-inf
• Pericard seros – foiţă viscerală = epicard
- foiţă parietală

cavitatea pericardică (lichid)
● linia de reflexie → mezocard arterial
mezocard venos
═> SINUS TRANSVERS
SINUS OBLIC
PERICARDUL-vase-nervi
• Aa. - din A. Mamară internă
Ao. Toracală

• Inervaţia – fibre din n. Vag


n. Frenic
trunchiuri simpatice
INIMA
• Organ musculo-contractil
• “Motorul” sistemului circulator
• Localizat în mediastin
INIMA-configuraţie exterioară
• Şanţ coronar – între atrii-ventriculi
• Şanţ interatrial
• Şanţuri interventriculare ant.-post.
• Incizura apicis cordis
INIMA-configuraţie exterioară
• Baza – cea mai mare parte - din atr. st.
• Raport post. – esofag
- Aorta
- duct toracic
- T5-T8
INIMA-configuraţie exterioară
• Apexul – orientat st.-inf.-ant.
• Proiecţie – spaţiul V ic. St.
– pe linia medioclaviculară
INIMA-configuraţie exterioară
• Faţa sterno-costală – în cea mai mare parte
din vtr. dr.
- sup. – faţa atr.
acoperită de vase mari
INIMA-configuraţie exterioară
• Faţa diafragmatică – formată din vtr. st.
• Situată - pe centrul tendinos al diafragmei
• Separată de bază → şanţul coronar
INIMA-configuraţie exterioară
• Marginea dr.- mai ascuţită – din atr.+vtr.dr.
• Marginea st.- rotunjită – mai ales din vtr.st.
INIMA –configuraţie interioară
• Organ cavitar, tetracameral
– 2 cavităţi superioare – atriile
– 2 cavităţi inferioare- ventriculele

• Sistem valvular
– Bicuspide
– Tricuspide
(Corzile tendinoase- rol de susţinere şi consolidare)

• Septul- separă partea dreaptă - stângă


INIMA –configuraţie interioară

• Atriul drept – urechiuşa dr.- orif. V.C.S. -


orif. Valvular al Sinus coronar
(valva lui Thebesius)

1-Sinus venos
2-Creasta terminală
3-Fossa ovalis
4-Limbusul fosei ovale
5-Muschii pectinati
6-Valva venei cave inferioare
(Eustachio)
INIMA –configuraţie interioară
• Ventriculul drept – orificiul TR. PULM.

1-Tendonul conului arterial


2-Banda moderatoare
3-Muschii papilari anteriori
4- Muschii papilari posteriori
- Muschii papilari septali
INIMA –configuraţie interioară
• Atriul stâng – urechiuşa st.
- orificiile VV. Pulmonare
- muşchi pectinaţi puţini
■ Ventriculul stâng – orificiul A. Ao
- 2 muşchi papilari
- trabecule cărnoase
mai numeroase
- septul interventr.
– 2 porţiuni – musc.
- membran.
Sistemul valvular al inimii
Sistemul valvular

• Valvele → controlul trecerii


sângelui între diverse
compartimente

• Valvele pulmonare
aortice
tricuspida
au trei cuspizi
• Valva mitrală
are doi cuspizi
.
INIMA-structura
• Epicard – structura seroasă
• Miocard – structura musculară netedă
• Endocard – se continuă cu intima vaselor
- dedublat – la nivel valvular
Scheletul cardiac
• 4 inele fibroase = “scheletul
cardiac” → ataşare valvule
miocard
• Fibrele musc.
- mai multe straturi
cu orientări diferite

creşterea forţei de ejecţie
Sistemul excito-conductor

• generează potenţial de acţiune în mod


autonom şi ritmic
Nodul sino-atrial (60-80)
• Nodul atrio-ventricular (40-60)
• Fasciculul Hiss (20-40)
• Reţeaua Purkinje
VASCULARIZAŢIA INIMII
INERVAŢIA INIMII

• Plexul cardiac – nn. Vagi


→ scăderea frecvenţei card.

- nn. Cardiaci din simpaticul


cervical

creşterea frecvenţei cardiace
(în caz de efort sau stress)
SISTEMUL CIRCULATOR
(ARTERE ŞI VENE)
Vase sanguine

• Artere
• Vene
• Capilare
– Arteriale
– Venoase
Arterele
• Structură
– Adventiţia
– Media
– Intima

• Elemente rezistive (medie


bine reprezentată)
Structura peretelui arterial
Evoluţia peretelui
A. aorte

Coloraţie Verhoeff van Gieson


Arterele
• Distribuţia: - colaterale
- terminale : - tip plexiform
- tip terminal

■ Anastomoze: - a.-a.- inosculaţie (arc.palm.)


- canal de unire
- convergenţă (tr.bazilar)
- a.-v. – canale preferenţiale
- simple anast.
- glomeruli (specializate)
Venele
• Vase capacitive

• Musculara - slab reprezentată

• Valvule –
împiedică reîntoarcerea
venoasă
(facilitează circulaţia
sanguină împotriva gravitaţiei)
V. Superficiale - profunde
Structura peretelui venos
Arteră şi venă – dimensiuni medii
Reţeaua de capilare
• Circulaţia sângelui
se face mai lent

schimburile de
substanţe între
ţesuturi şi sânge
Reţeaua de capilare
• capilarele sunt formate
doar din endoteliu
Arteriole - capilare - venule
Tipuri de vase capilare
Sistemul limfatic
Capilare limfatice
• Lipsesc în – SNC –
mş. Scheletici
cartilaj hialin
fanere
■ orig. – în ţ. Conj.
Nodul limfatic
• Caps. conj. – la suprafaţă → septe în ţ.limf.
• Izolaţi sau limfocentre (superf. – prof.)
DUCTELE COLECTOARE
STRUCTURI LIMFOIDE
ANATOMIE CLINICĂ
Afecţiuni coronariene
• Ateroscleroza
– Provocată de depunerea unei plăci de
aterom
– Poate avea loc la nivelui oricări artere
coronare sau al bifurcaţiilor acestora
Chirurgie coronariană

Angioplastie
transcutanată
By-pass coronarian
Se prelevează
o porţiune din
vena safenă
Afecţiuni valvulare
• Stenoza – valva lasă să
treacă mai puţin sânge
iar efortul inimii este
mai mare
• Insuficienţă – daca
valvulele nu se închid
complet, o parte din
sîngele pompat este
regurgitat
Proteze valvulare
• Proteza cu bilă
• Proteza cu disc
• Bioproteze
– Porc
– Cadavru uman
– Autogrefa
Modificări ale ritmului şi frecvenţei
cardiace
• Tulburări de ritm
– Bradicardie
– Tahicardie
– Extrasistole
– Flutter F
– Fibrilaţie f
• Modificări de conducere
– Bloc A-V
– Blocuri de ramură
Stimulatoare cardiace
Tromboza
• Formarea unui tromb
– Normală atunci când
are ca scop hemostaza
– Trombul se poate
detaşa, trecând în
circulaţia sanguină

trombembolie
Embolia
• O structură de natură
– solidă
– lichidă
– gazoasă
• Antrenată de torentul
sanguin
• Circulă liber cu posibilitate
de localizare la nivel distal
Anevrism
• Dilatare sacciformă, anormală,
a pereţilor unei artere
• Localizare - în special la nivelul
aortei
• Fibrele musculare ale mediei
sunt slăbite
• Ruperea →
hemoragii greu de controlat
IMAGINI DE DISECȚIE
Right atrium, internal structure, anterior view

1-Sinus venarum
2-Terminal crest
3-Fossa ovalis
4-Rim or limbus of the fossa ovalis
5-Musculi pectinati
6-Valve of the inferior vena cav
Chest Xray showing right heart, anterior view

1-Right atrium
2-Right ventricle
3-Apex (left ventricle)
4-Superior vena cava
5-Inferior vena cava
6-Tricuspid valve
7-Pulmonary valve
8-Pulmonary trunk
9-Right pulmonary a.
10-Left pulmonary a.
Right atrioventricular bundle branch, anterior view

Right atrioventricular bundle branch


Moderator band
Anterior papillary muscle
Posterior papillary muscle
Section across the cardiac axis, both ventricles

1-Cavity of left ventricle


2-Cavity of right ventricle
3-Walls of left ventricle
4-Walls of right ventricle
5-Interventricular septum
6-Papillary muscles
7-Posterior interventricular sulcus