Sunteți pe pagina 1din 130

1 - Regiunile topografice ale

membrului superior:
- identificare
– limite
– stratigrafie
2 - Anatomie clinica
In jurul - centurii mb. Sup 2
1
- artic. Scap.-Hum.: 3

3 regiuni
◦ Axilară  medial
◦ Deltoidiană  lateral
◦ Scapulară  posterior.
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl.subcutanat – cu vase si nervi
3.fascia deltoidiană
4.pl. profund :
◦ m. Deltoid

 A.circumflexă hum.
ant. + post.9
 n. axilar8
◦ tend muschi
5.pl. articular – artic.SH ;acromio
- claviculară.
Importanţă regiunii :
traumatisme;
luxaţii scapulo-humerale;
fracturi de col chir. hum.;
paralizie de nerv axilar (leziuni
in fracturi humerale).
Limite:
◦ prox.  mg.super. a scapulei
◦ distal  mg.inf. Rotund M
◦ lat  mg. post. deltoid
◦ med  mg.medială a scapulei
Stratigrafie
1. pielea
2. pl. Sucutanat – cu vase si nervi
3. pl. profund
◦ fosa supraspinoasă – m.trapez, m.
supraspinos
◦ A.+ N.suprascapular
◦ fosa infraspinoasă – m.trapez,
m.latissim, m.deltoid, m. infraspinos,
m. Rotund mic, m. Rotund Mare
 reţeaua arterială a scapulei =
 a. suprascapulară, a.transversă a gâtului (subclavie); a. circumflexă a scapulei7
(axilară)
 N.suprascapular, N. axilar
Comunicări: cu
 fosa supraclaviculară
Man. Vasc. Nervos
suprascapular,
 axila  ▲ omotricipital
şi ▄ humerotricipital
 sp.subdeltoidian 
tend. m. infraspinos şi
rotundul mic
Părţile moi  torace, artic.
scapulohumerală, scapulă
 piramida patrulatera
PERETE ANTERIOR
Limite:
◦ S : clavicula,
◦ I: ms. Pectoral M,
◦ L : şanţul delto-pectoral,
◦ M : verticala  1/3 med.
+ 2/3 lat. a claviculei.
Stratigrafie:
 pielea

 pl. subcutanat:
◦ - ramuri vasculo-nervoase
 pl. profund:
◦ m.pectoral M, m. pectoral m,
m. subclavicular, fas clavipectorală, lig. suspensor
al axilei5,9
◦ A.toracoacromială,
◦ n. pectoral med,lat; limfatice.
PERETE POSTERIOR

 m. subscapular,
 inf, m. rotund M, latissim

 elem vasc-nerv:
◦ A.toracodorsală, circumflexă a scapulei, vene comitante,
◦ N.subscapular , toracodorsal

◦ .
Nod. limfatici subscapulari

 comunicări :
◦ reg.deltoidiană
 patrulaterul humeroticipital,
◦ reg.scapulară
triunghiul omotricipital.
PERETE MEDIAL
 sup-lat al perete toracic, m. dinţat
ant
 elem vasc-nerv:
◦ A.toracică lat16 (mamară ext), vene omonime,
◦ N.toracic lung14, intercostali11 II, III;
intercostobrahial17,
◦ nod limf pectorali.
PERETE LATERAL
 articSH + humerus,
 tend. cap lung şi scurt m.brahial;

 tend.m. coracobrahial .
BAZA
 limite
◦ A: mg.inf.m.pectoral M
◦ P : mg.inf. m.rotund M a
m.latissim (marele dorsal),
◦ M : linie sagit m. pectoral > cu m.latissim,
◦ L : linie tg faţa med.a braţului.
 Stratigrafie :
◦ piele  gl.sebacee.
◦ t.c.sc celule adipoase, gl
sudoripare.
◦ fascia axilară (lig.suspensor al
axilei)
 poziţia braţului:
◦ boltă concavă (fosa axilară) 
semiabducţie;
◦ şanţ sagital (între braţ şi
torace)  adducţie;
◦ şanţ vertical  abducţie
maximă (poziţia operatorie)
VÂRFUL
 Comunică cu loja
supraclviculară
◦ ant :clavicula, m. subclavicular12,
◦ post-lat : mg. super. a scapulei ,baza pr.
coracoidian, lig. coracoclavicular7,
◦ med : CI
CAVITATEA AXILARĂ:
 Man. Vasc. Nerv AXILAR:
◦ Artera axilară
◦ Vena axilară
◦ Plexul brahial
◦ Noduri limfatice axilare
Importanţa practică:

 utilizată pt cateterism
(arterial typ Seldinger)
 proiecția cutanată
hemostaza provizorie –
la originea arterei
 direcția poziția
brațului:
◦ A - anatomică
◦ B – abducție 900
◦ C - abducție maximă
 poziția operatorie - C

•Anastomozele  refacerea circulaţiei în obstruări,


NODURILE LIMFATICE AXILARE
1.gr. Lateral (p.lat - vena axilară) 
mb.superior
2. gr. Post -subscapular (p. post-
A.subscapulară)  ceafă, p.post
torace, reg.scapulară ,umăr
3. gr. Ant - pectoral (p.medial – vase
toracice laterale)  mamelă, p.
toracic ant-lat, reg.
supraombilicală - cancer sân
4. gr. central (centrul axilei) –
aferenţe 1,2,3; eferenţe 5.
5. gr. Apical (vârful axilei) - aferenţe-
4; eferenţe- tr.subclavicular

CLINIC
 Metastazele canceroase la nivelul
nodurilor limfatice  prognostic
nefavorabil
 Procese inflamatorii (limfadenite,
hidrosadenite)
CLINIC
 pl frontal → epicondilii
humerali şi mg. med., lat. a
humerusului 

◦ Reg.brahială anterioară,

◦ Reg.brahială posterioară.
Limite:
 S : mg.inf. m.pectoral M

 I : 2 cm superior epic.
humerali
 M : linie  epic. medial
 L : linie  epic. lateral
Stratigrafie
1. pielea
2. pl.subcutanat  vase – nervi
– vena superficiala
3.fascia brahială
4. pl profund
◦ m.deltoid, m. biceps
brahial, m. coracobrahial,
m. brahial

 elemente vasculo-nervoase:
◦ A.brahială,
◦ A.brahială profundă, n. radial
◦ A.colaterală ulnară superioară, n. ulnar
◦ N.musculocutanat
 importanţa regiunii  tensiunea arterială
 cateterism retrograd-arteriografie
coronariana
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat :
◦ N. cut. brahial sup.(axilar)
◦ N.cut. brahial inf., n. cut. brahial post. (radial)
◦ vene superficiale.
3. pl. fascial  fascia brahială
4. pl. profund :
◦ M.triceps brahial,
◦ MVN Brahial post.(a.brahială
profundă, venele comitante, n.radial),
◦ A.colat.radială, a.colat. medie, n.ulnar
5. scheletul braţului - diafiza
humerală.
Limite:
◦ proximal,distal  pl.trans. la
2cm (sup,inf) de epic.
humerali
◦ pl.fr. epic.humerali:

 reg.cubitală ant.
 reg. cubitală post.
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat :
◦ vena cefalică, bazilică,
mediană a
antebraţului,  “M”
◦ N.cut. lat antebr.
(musculocutanat)

◦ N.cut. medial antebr.


3. pl. fascial – expansiunea
bicipitală
4. pl. profund – 3 gr.musc;
◦ median
 m.biceps brahial13
 m.brahial20
◦ medial-flexori 
 rotund pronator19, flexor radial al
carpului, palmar lung, flexor ulnar al
carpului25
 flexor superficial al degetelor21
 flexor profund al degetelor.
◦ lateral :
 brahioradial3
 lung extensor radial al carpului5
 scurt extensor radial al carpului7
 supinator.
elementele vasculo–nervoase:
◦ A. brahială16
 a.colat. inferioară
◦ A.radială6
 a.recurentă radială
◦ A. ulnară
 A.recurentă ulnară, şi a. interosoasă
comună.
◦ venele omonime,
◦ N. median17
◦ N.radial4 - :
 r.superficială
 r.profundă

Importanţa medico-chirurgicală :
venele superficiale  puncţii
venoase-prelevări sang; injecţii
i.v.; transfuzii;descoperiri
chirurgicale
Stratigrafie:
1. pielea – groasă

2. pl. subcutanat – bursa seroasă


subcut.12 traumatisme.
◦ r.- n.radial, musculocutanat
◦ n.cutanat medial al anteb.
3. pl. fascial - aderent.
4. pl. profund;
◦ median - m. triceps brahial
◦ lateral - m.epicondilieni laterali :
ext.degetelor, ext. degetului mic, ext.ulnar
al carpului, anconeu9,m. supinator .
◦ medial - m. flexorului ulnar al carpului ,
N. ulnar
Reţeaua arterială a cotului.-
subcutanat:

 artera brahială10 :
◦ A.colat.ulnară super11
◦ A.colat. ulnară infer12
◦ A.brahială profundă1 :
 a.colat radială3
 a.colat medie2

 artera ulnară17 :
◦ A.recurentă ulnară13

 artera radială 8:
◦ A.recurentă radială4
◦ A.interosoasă recurentă6

Importanţa practică –
traumatisme,luxaţii articulare,
fracturi, leziunea n. ulnar
Leziunea de ulnar
◦ anestezie în teritoriul
cutanat

◦ compromise mişcările de
flexie şi adducţie a mâinii

◦ atrofia eminenței hipotenare


◦ Imposibilitatea executarii
adducţiei policelui şi flexia
IV,V

◦ „grifă ulnară” a mâinii-


extensia primei falange şi
flexia celorlalte două.

◦ atrofierea m.interosoși și
lombricali 3-4 adâncirea
spațiilor intermetacarpiene
dorsale” semnul grill-ului”
Limite :
 S pl.tr- 2cm inf.condili

humerus,
 I : pl. tr. 2cm sup.-pr.
stiloid ulna
 M;L- pl. frontal 

◦ R. antebrahială ant.

◦ R. antebrahială post.
Stratigrafie:
1. pielea

2. pl. subcutanat:

◦ V.cefalică25, bazilică 4

intermed.antebraţ
◦ n. cut lat antebraţ
◦ n. cut med. antebraţ
3. pl. fascial –antebrahială
4. pl. profund
 lat:
◦ m. brahioradial 3
◦ m. lung ext.radial al carpului6
◦ m. scurt ext.radial al carpului7
 ant:
◦ m. epic. med – flexori  4 pl
Elem. vasculo-nervoase:
◦ N. median 21
◦ M.V.N. radial 5,2
 Şanţul pulsului
◦ M.V.N. ulnar23
◦ M.V.N interosos10
◦ V.limf. prof.
Importanţa regiunii – şanţ puls – AR
(brahiorad – lat ↔ flexor radial carp
- med)
Stratigrafie:
1.pielea

2. pl. subcutanat:

◦ VV,limf, superficiale
◦ n.cut lat antebraţ (musculocutanat)
◦ n. cut post antebraţ (radial)
◦ n. cut med antebraț

3. pl.fascial – fascia antebrahială


4. pl.muscular

 superficial - m.epic lat


◦ anconeu1,3
◦ ext degetelor 6,11
◦ ext deget < 7,14
◦ ext ulnar al carpului 5,17

 profund
◦ lung abd al policelui12
◦ scurt ext al policelui
◦ ext lung al policelui 16
◦ ext indexului 15
 R. prof. n.radial 12  n.interosos post 13

 MVN interosos post

5. schelet- diafiza
radius+ulna
Importanţa
 traumatisme  fracturi
(scheletulaproape de
suprafaţă)
 abordul chirurgical - uşor
accesibil,
 tegumentul sediul escarelor
Limite:
 S: pl.tr- 2cm s-pr.stiloid ulna,

 I : pl.tr.i-pisiform,tuber.
scafoid
 M - L : linii | radius,ulnă.

 Reg. carpiene
◦ Ant
◦ Post.
Stratigrafie:
1. pielea – 3 plici trans.
2. pl.subcutanat
◦ reţea v superf.  v. med.
antebr.
◦ r. nerv. cut palmare(median,ulnar)
3. pl. fascial – retinaculul
flexorilor canal carpian
- tend.flex.
- canal ulnar
(Guyon)MVN ulnar13
4. pl. profund
strat1:
◦ tend. brahioradial
◦ t.palmar lung14, r.cut.n.median
◦ fl. radial carp 3 + a.palmară
superf.4
◦ fl. ulnar carp 17, a+n.ulnar18

strat 2: - 4 tend fl.superf.dg.15


(teaca sinov. comună19)
strat 3:
◦ tend. fl lung police2 (teacă sinov.
proprie)
◦ tend. fl prof dg20
◦ N.median

strat 4: - m. ■ pronator.

El. vasc-nerv:
◦ A.radială 6
◦ R.palmară a carpului 4
◦ n. median 1
◦ vase limf profunde
Importanţă - aparatul tendinos
al degetelor, n.median,
ulnar, sensibilitatea
mâinii
traumatisme,fracturilor
deformarea regiuni
Stratigrafie:
1. pielea – cute trans.
2. pl. subcutanat
◦ orig. v cefalică, bazilică,
v limf superf
◦ r. cut n.radial, ulnar
3. pl. fascial – retinaculul
extensorilor
4. pl profund – t.LM

culisa I - lung abd1 +, scurt ext police 6

II - ext lung +scurt radial carp 4,5


III - lung ext police 3
IV - ext degete8 + index8
V - ext deget mic 9
VI - ext ulnar carp 7

Tabachera anatomică  A. Radială


(LA SE Police – lat ↔ LE police –
med)

Elem vasculo-nerv:
◦ reţeaua a.dorsală a carpului

Importanţa  chiste sinoviale,


tenosinovite traumatice
/inflamatorii.
Limite:
 S : pl.transv. emin tenară-
hipotenară

 I : linie curba prin plicile


digito-palmare,

 M-L : liniile | prin mg metacarpianului I,V.


Stratigrafie
1.pielea - şanţuri + plici long,
trans, oblice

2.pl.subcutanat - m. palmar scurt,


◦ r. cut palmare n.median, n.ulnar
3. pl. fascial – fas. palmară superf ▼aponevroza
palmară  lig mtc.superf (2 septeIII,V)  3 loji
4.pl. prof subfas:
 3 loji: tenară, hipotenară, mezotenară
◦ arcada art palm superf
◦ n.digitali palmari (median,
ulnar)

• m. interososi:
– fascia m. interosoşi (palmară
profundă)

– arcada art prof  4 a. metacarp


palmare + ram. perforante

– arcada nerv  n.ulnar

– m. interosoşi 
3 palmari, 4 dorsali

Importanţa
– flegmoane palmare,
subaponevrotice
– studiul
dermetoglifelor
 DUPUYTREN, Guillaume
 Poliartrita reumatoida
Limite:
 S : pl.trans. inf. de pisiform
şi tuber. scafoidului
 I : linia - artic.
metacarpofalangiene,
 M - L : liniile verticale - mg. metacarpianului I,-V.
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcut :
◦ reţeaua v. dorsală
◦ vase limf
◦ N. digitali dorsali (ulnar, radial)

3. pl. fascial: fascia dorsală a


mâinii  retinaculul
extensorilor

4. pl. profund: - tend extensorilor


◦ profund trec 3 artere metacarpiene dorsale
◦ lateral:
 A. radială artera metacarpiană dorsală I.
 vase limfatice
 vene comitante
Importanţa regiunii
◦ recoltărilor sanguine (la
copii),
◦ traumatisme, plăgi,
supuraţii
Limita - linia curbă - concav
proximal - plicile digito-
palmare, dorsal -
comisurile interdigitale.
 pl.fr - axul falangelor 
◦ reg. palmară,
◦ reg. dorsală.
Stratigrafie:
1. pielea
◦ şanţuri trans
◦ creste papilare = amprente digitale
2. pl. subcut –2 M.V.N. -fiecare
deget
◦ A.digitale palmare proprii
◦ N.digitali palmari proprii - median7, ulnar 3
◦ vase limf
3. pl. fibros - tecile fibroase ale
flexorilor
4. pl. tendinos – 2 tend.- fiecare
deget:
 police –
◦ falanga prox: fl.scurt, abd, add
◦ falanga dist: fl.lung.
 degetele II.-V.
◦ fl.superficial - falanga mij
◦ fl.profund - falanga dist
Stratigrafie
1.pielea – pliuri trans
2. pl. subcutanat – a. digitale
dorsale (a. metacarpienele
dorsale)
◦ N.digitali dorsali (5 radial, 5 ulnar)
◦ Venele  metacarpiene dorsale
3. pl. tendinos – tend.ext.
(falangei proximale) II.- V 
aponevroza dorsală a
degetelor, (se inseră tend.m.interosoşi şi
lombricali.

Importanţă clinică
◦ panariţii, supuraţii os,
palmă
Canalul inghinal
Limita superioara: linie circulară –
tub.pubian  pl inghinală 
cr.iliacă  şanţ gluteal coccige
 şanţ genito – femural 
tub.pubian:

 Gluteală
 Coapsa
 Genunchiul
 Gamba
 Gâtul piciorului
 Piciorul
Stratigrafie:
1. pielea – groasă,
2. pl. subcut
◦ n.cluneali  senzitivi,
◦ n. cut.femural post

3. fascia gluteală

4. pl profund
◦ str. m.superficial - m. gluteu >
◦ str. m.mijlociu :
 m. gluteu mijlociu,
 m. piriform,
 m. gemen sup,
 m. obturator int,
 m. gemen inf,
 m.■femural ;
 biceps (c.l) + semitendinos (tend. comun –
tuber.ischiadică)
 orif. suprapiriform  MVN gl. sup
 orif. infrapiriform  MVN gl.inf, n. ischiadic,
n.cut.femural post, MVN ruşinos int

◦ str. muscular profund :


 m. gluteu <
 m. obturator ext,
 m. semimembranos,
 m. adductor >

5.plan osteo – articular


◦ coxal
◦ femur – epif prox
◦ artic. coxofemurală
Importanţă:
 inj i.m  cadran sup-lat

 flegmoane

 hernii gluteale (rare)

 propagarea pr. supurative spre /


sau de la pelvis (orif.supra-
infrapiriform)
Limite:
 prox. – linie circ  tuber.
pubian  pl. inghinală 
s.i.a.s., trohanter M  şanţ
gluteal  tuber. pubian.

 distal - linie circ2 cm sup


patelă

 pl.fr.(troh , epic. fem. lat; tuber. pubian  epic. fem.


med) 
◦ reg. ant.
◦ reg. post.
 ▲femural Scarpa
 reg. Obturatoare  hernii obt

stratigrafie:
1. pielea
2. pl.subcut
◦ artere: epig. superf; circumflexă iliacă superf; ruşinoase
ext.
◦ vene:
 Safenă M  v.femurală;
 safenă accesorie v.safenă
M
◦ nervi:
 cut.femural lat
 genitofemural - r. femurală
 obturator - r. cut
 limfonodurile inghinale superf(▲Scarpa)
3. fascia lata – cilindrică
◦ 2 sept med, lat. 2 loji musculare
◦ tractul iliotibial
◦ fascia cribrosa – arcul venei safene >
◦ teaca vaselor femurale
4. pl profund – 3 str. musc:
 superficial:
◦ m. tensor fas lata
◦ m. croitor
◦ m. adductor lung
◦ m. gracilis
◦ ▲f Scarpa
 mijlociu:
◦ m. vast lat
◦ m. dr.femural
◦ m. vast med
◦ m. iliopsoas
◦ m. pectineu
◦ m. adductor scurt
◦ m. adductor >
◦ lacuna musc + vasc
◦ teaca vase femurale – seg. mij +inf (c.Hunter)
◦ A.femurală prof.
◦ N.femural
◦ N.obturator
 profund:
◦ m. vast inter
◦ m. obturator ext
Importanţă:
◦ 2 zone herniare  canalul
femural + obturator
◦ adenite inghinale
◦ inj. i.m.
◦ pulsul a.femurale
◦ hemostază provizorie
◦ puncţii, injecţii intraarteriale
◦ descoperire chirurgicală
ligatura arterei
 Hernie femurala strangulata

Aspect intraoperator:
sacul herniar conţine intestin subţire şi
epiplon
Stratigrafie
1. pielea
2. pl.subct – n. cut.femural post
3. pl.fascial – fascia lata
4. pl.profund:
str. m.superficial:
– m. biceps fem – c.lung (lat)
– m. semitendinos (med)
str. m. profund
– m. biceps fem– c.scurt (lat)
– m. semimembr.(med)
reţea arterială (a. gluteală inf+ a. circumf. fem(med, lat) + r.perf.(a.
fem.prof.)  restabilirea circulaţiei (obstrucţie)!
N. ischiadic
Importanţă - reţea arterială 
restabilirea circulaţiei
(obstrucţie)!
Limite:
◦ prox l.circ– 2cm. sup
patelei
◦ distal  pl.oriz. –
tuber.tibiei
◦ pl.fr. epic.femurali 
 reg.ant
 reg. post
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl.subc– n.safen
◦ fascia lata  fascia crurală
3. pl.profund:
◦ exp. cvadricipitală 
lig.patelar
◦ piciorul gâştei (croitor, gracilis, semitendinos)

◦ reţeaua arterială patelară  anast. a. sup+


inf.genunchiului (a. poplitee)
◦ + a. desc.genunchi(a. femurală)
◦ + a. recur. tibială ant.(a. tibială ant.
Stratigrafie:
1. piele  plici transv.
2. pl. subc – vena safenă M, n.safen
3. fascia genunchiului

4. pl. profund  fosa poplitee 


◦ N.sciatic  n.tibial + n.
peronier comun
◦ A. poplitee  5 ram. arti ale
genunchiului
◦ V.poplitee

5. scheletul
◦ epif dist femur
◦ patela
◦ epif prox.tibie
◦ artic genunchiului
Importanţa – artic. genunchiului
◦ locomoţie – anchiloza 
reduce locomoţia
◦ traumatisme
◦ pr. inflamatorii
◦ fracturi  lezare n.
peronier comun 
paralizii, tulburări de
mers
◦ traumatisme de fosă
poplitee  intervenţii
chirurgicale de urgenţă
◦ lig patelar  reflexul
rotulian
Limite:
 S - pl trans.  tuber. tibiei

I  maleole
 pl frontal 
◦ reg. ant.
◦ reg.post.
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl. subcutanat
3. pl. fascial – fascia crurală 
retinacul sup extensori
4. pl. profund:

◦ loja medială :
 m. tibial ant
 m. ext lung al halucelui
 m. ext lung al degetelor
 MVN tibial ant (a.+
v.tibială ant + n. peronier
profund)

◦ loja laterală :
 m. peronier lung
 m. peronier scurt
 n. peronier superficial
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl subcut:
◦ V.safenă m (  v.poplitee)
◦ N.safen
◦ n.cut. sural medial (n. tibial) + n. cut.sural lat.(n.
peronier comun)  N.sural
3. fascia crurală
4. pl profund:
◦ superficial:
 m. triceps sural (gastrocnemian + solear)
 m. plantar
◦ profund:
 m. popliteu
 m. fl lung dg
 m. tibial post
 m. fl lung haluce
 MVN( A. + v.tibială post+
n. tibial)
 A.peronieră
5. scheletul :
◦ tibia
◦ fibula
Importanţă:
◦ fracturi  leziuni
vasculare, nervoase
◦ ortostatism prelungit 
procese arteritice,
varice
◦ ulcere varicoase 1/3
distală medială
Limite:
prox  pl.tr. – baza
maleolelor
distal :
◦ ant 3 cm sub plica de
flex talocrurală
◦ post.  tuber calcaneu
◦ med, lat – 1cm inf maleole
pl frontal (maleole) 
◦ reg. ant
◦ reg. post
Stratigrafie:
1. pielea 2-3 plici flexiune
2. pl. subcut ;
◦ V.safenă m + n. safen;
◦ N.peronier superf  n. cut dorsal medial şi
intermediar

3. pl. fascial – fascia crurală 


retinaculul inf extensorilor

4. pl. profund:
◦ tend. tibial ant, ext lung al halucelui, ext lung
al degetelor, peronierului III
◦ MVN tibial ant;  reţeaua
maleolară med.+ lat
Stratigrafie:
1. pielea
2. pl.subcut – v.safenă m , n.sural
3. fascia:
◦ retinaculul flexorilor (med), peronierilor
4. pl. profund:
◦ loja med – tend. calcanean
(Achile)
◦ loja lat – tend. m. peronieri
laterali
◦ loja med:
 tend. m. tibial post
 fl. lung al halucelui
 fl. lung al degetelor
 MVN tibial post
5. scheletul :
◦ epif distală tibie, fibulă
◦ talus, calcaneu
◦ artic. tibiofibulară,
talocrurală, subtalară
Importanţă:
◦ tenosinovite,
◦ entorse
◦ luxaţii
◦ fracturi
Luxatia gleznei - tratament

RICE:
- Rest - repausul partii
traumatizate
- Ice - gheata aplicata indirect
pe piele
- Compression - compresie cu
un bandaj elastic
- Elevation - ridicarea
membrului
limite:
◦ ant  l.curbă - vârful
degetelor
◦ post pl lic - 3cm inf. -
plica de flexiune talocrurală
◦ lat, med 1cm inf maleole
◦ Inf. tuber calcaneu
 
◦ piciorul propriu-zis
(scheletul tarso-metatarsian)
 reg. dorsală, reg. plantară
◦ cele 5 degete (falangele)
Stratigrafie
1. pielea – subţire
2. pl. subcut: ţ.lax  edeme
◦ arcada venoasă superf
◦ V.safenă M, m
◦ limf. superf
◦ N.safen, (medial)
◦ N.cut.dorsal medial şi intermediar (n. peronier
superficial)  dosul piciorului + degete
◦ N.sural (lat)

3. fascia dorsală a piciorului: 


retinaculul inf.al peronierilor
4. pl. profund:
str tendinos:
◦ tend: tibial ant, ext lung al halucelui, ext. lung al
degetelor, peronierul scurt

fascia extensorilor

str. muscular:
◦ ext. scurt al halucelui, scurt al degetelor I-IV

a. a.arcuată  4 a.metatarsiene
dorsale a. dorsale ale
degetelor + r. perforante
(anast.cu perforantele plantare
)

n.peronier profund

fascia interosoasă dorsală


Stratigrafie
1. pielea –îngroşată la nivelul pct
de sprijin
2. pl. subcut
◦ reţeaua venoasă plantară 
v. Safenă m
3. fascia plantară superficială
◦ aponevroza plantară▼
sept profund sagital 3 loji
musc (med, mij, lat)
4. pl profund
 loja med (haluce)
◦ m.abductor, flexor scurt
◦ (tend. flex lung)
◦ (tend. peronier lung)
◦ m. adductor
◦ MVN plantar medial
 loja lat (deget mic)
◦ abductorul
◦ flexor scurt
◦ opozant
◦ (tend. peronierului lung)
◦ MVN plantar lateral
 loja mij
◦ flexor scurt al degetelor II – V
◦ ■ al plantei
◦ lombricali  falanga prox. II – V
◦ adductor
◦ tend. peronier lung
◦ n. plantar medial  n. digitali plantari comuni  n. digitali
proprii
◦ A.+ n.plantar lat
◦ m. interosoşi 7 ( 3 plantari, 4 dorsali)
Limita post
◦ faţa dorsală l. curbă prin
comisurile interdigitale
◦ faţa plantară  şanţul prin
plicile digito-plantare

◦ reg. dorsală
◦ reg. plantară
Stratigrafia
1. pielea
2. pl. subcut:
◦ 2 a.digitale dorsale
◦ 2 v.digitale dorsale
◦ 2 n.digitali dorsali(7
n.peronier superficial,3 
n. sural)
3. pl. tendinos:
◦ tend. m.extensor
lung+scurt al degetelor
Stratigrafia
1. pielea
2. pl. subcut:
◦ 2 a.digitale plantare (3  a.
plantară medială, 7 a.
plantară laterală)
◦ 2 v.digitale plantare
◦ 2 n.digitali plantari (7
n.plantar medial,3  n.
plantar lateral)
3. pl. fibros – tecile fibroase 
tunele pt. tend.flexorilor
4. pl. tendinos:
◦ haluce - tend. flexor lung
◦ II – V 2 tend.flexor
lung+scurt al degetelor
Importanţa
◦ escoriaţii,clavus
◦ plăgi
◦ infecţii
◦ fracturi
◦ flegmoane, limfadenite