Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Cadastru, Geodezie, Construcţii

Tema 1:
Sisteme de coordonate
utilizate in Geodezie
tridimensionala
Conf. Univ. Dr. Vasile Chiriac

Chisinau 2018
Subiecte

1.1 Sisteme de coordonate geocentrice sferice


1.2 Sisteme de coordonate geodezice (elipsoidale)
1.3 Sistemul de coordonate topocentric.
1.4 Sistemul de coordonate topocentric polar.
1.5 Sistemul de coordonate topocentric
astronomic.
1.6 Sistemul de coordonate topocentric astronomic
polar.
Bibliografie

1. Nistor G., Constantin-Octavian A., Bazele compensării


măsurătorilor geodezice, Editura U.T.M., Iaşi, 2002.
2. Moldoveanu C., Geodezie. Noțiuni de geodezie fizica si elipsoidala,
poziționare, Bucureşti, 2001.
3. Ghiţău D.,Geodezie şi gravimetrie geodezică. Bucureşti 1983.
4. Dragomir V., Ghiţău D,. Mihăilescu M., Rotaru M. Teoria figurii
Pământului. Bucureşti 1977.
5. Moldoveanu C., Rus T., Ilieş A., Danciu V. Reţele geodezice de
sprijin. V 1-2, Bucureşti, 1983.

6. ARFC, Institutul INGEOCAD, Legislaţia şi acte normative, Chişinău,


2005.
φ – latitudinea geocentrica
λ – longitudinea geocentrica

1.1 Sisteme de coordonate geocentrice sferice


(Olesea)
Axa Z – axa principală coincide cu axa de rotație a pământului care coincide cu CIO
(Conventional Internațional Origin ) .
Axa X – se găsește la intersecția ecuatorului cu planul meridianului Greenwich și este
determinat de biroul național al timpului ( BIH – Bureau International de L’ Heure ) .
Axa Y – rotirea axei X in direcția opusa cu 90 ˚ în direcția acelor de ceasornic

X  cos  cos  
Y   r cos  sin  
   
Z  sin  
Y
  arctg r  X 2 Y 2  Z2
X
Z
φ – latitudinea geocentrica
  arctg D  X 2 Y2
D
λ – longitudinea geocentrica
X, Y, Z – coordonate rectangulare
geocentrice
φ – latitudinea geocentrica
λ – longitudinea geocentrica

1.2 Sisteme de coordonate geodezice (elipsoidale


(Diana)
 – latitudinea geodezică (elipsoidală)
λ – longitudinea geodezică (elipsoidală)
h – altitudinea geodezică (elipsoidală)
N- raza de curbura a primului vertical

X   N  h cos  cos 
Y   N  h cos  sin  N
a
 
Z  N 1  e 2  h sin   1  e 2 sin 2 
D
n  arctg
Z
  arctg
Y h N
D  e 2 N n cos n 1 X cos
Coordonatele topocentrice astronomice se determină după următoarele formule:

1.3 Sistemul topocentric de coordonate (Cojoc)

Axa U – continuarea
normalei la elipsoid
Axa N – îndreptată spre
polul Nord în planul
meridianului punctului A
Axa E – direcția spre Est si
formează cu axa N un
unghi de 90 ˚
A – originea punctului de
stație
AAB - azimutul geodezic
SAB – distanța înclinată
ZAB – unghiul zenital
Coordonatele topocentrice astronomice se determină după următoarele formule:

1.4 Sistemul de coordonate topocentric pola


(Gherman)

Axa U – continuarea
normalei la elipsoid
Axa N – îndreptată spre
polul Nord în planul U
meridianului punctului Q1 D12
Axa E – direcția spre Est si N
E
formează cu axa N un
unghi de 90˚
 N  sin z cos A
Q1 – originea punctului de  E   s  sin z sin A  D  N 2  E 2
stație    
A12 - azimutul geodezic U   cos z 
s12 – distanța înclinată E D
z12 – unghiul zenital A  arctg z  arctg s  N 2  E2 U 2
N U
Coordonatele topocentrice astronomice se determină după următoarele formule:

1.5 Sistemul topocentric de coordonate astronomic


(Golovei)
Axa Ua – continuarea
verticalei sau firului cu plumb
Axa Na – îndreptată spre polul
Nord în planul meridianului
astronomic a punctului A
Axa Ea – direcția spre Est si
formează cu axa Na un unghi G
de 90 ˚
A – originea punctului de
stație
a - azimutul astronomic
s – distanța înclinată
za– unghiul zenital astronomic
F latitudinea astronomica
L longitudinea astronomica
Coordonatele topocentrice astronomice se determină după următoarele formule:

1.6 Sistemul de coordonate topocentric polar


astronomic (Olga)
Axa Ua – continuarea liniei
de forța perpendicular
geoidului
Axa Na – îndreptată spre
polul Nord în planul
Ua
meridianului astronomic a
punctului Q1 D12
Ea
Axa Ea – direcția spre Est N a

si formează cu axa N un
unghi de 90˚  N a  sin za cos a 
Q1– originea punctului de  E   s  sin z sin a  D  N 2  E 2
stație  a  a  a a

U a   cos za 
a - azimutul astronomic
s – distanța înclinată E D
a  arctg a z  arctg s  N a  Ea  U a
2 2 2

za– unghiul zenital Na Ua


astronomic
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Cadastru, Geodezie, Construcţii

Vă mulţumesc pentru atenţie

Conf. Univ. Dr. Vasile Chiriac

Chisinau 2018