Sunteți pe pagina 1din 18

Sănătăuca

Floresti
Scaletchii Dionisie AP-161
Intrarea in localitate,
monumentul ,,Trei Sfinţi’’
• Informatie utila:
• Satul Sănătăuca este o localitate in Raionul
Floreşti situata la latitudinea 48.0122 longitudinea
28.6822 si altitudinea de 44 metri fata de nivelul marii.
Aceasta localitate este in administrarea or. Floreşti.
Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de
2 989 locuitori. Distanța directă pîna în or. Floreşti este de
44 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 99
km.

Locuitori - 2 989 din care:


Barbati - 1 435
Femei - 1 554
Nr. Nr. % de
Nationalitate
Ord. Locuitori Locuitori

1 Moldoveni/Romani 2 950 98.7

2 Ucraineni 23 0.77
3 Rusi 12 0.4
4 Gagauzi 0 0
5 Bulgari 0 0
6 Evrei 0 0
7 Polonezi 0 0
8 Romi/Tigani 0 0
9 Altele 4 0.13
Primaria Sanatauca:
15 angajati în frunte cu primarul Chibidoc Tudor
Graginita –creşă ,,Albinuţa’’
Grădiniţa de copii este înfiinţată în 1955 în ograda primarului, soţia
căruia era educătoare şi era ajutată de cîteva femei, voluntare, cu timpul
prin anii ’70 s-a construit o clădire special pentru grădiniţa de copii,
unde se duceau absolut toţi copiii. Şi în prezent peste 100 de copiii
frecventează cu stricteţe grădiniţa, fiind renovata în 2014.
Departamentu ,,Cris Registru”
Aici are loc pregatire si eliberare pasapoartelor,
buletinelor si numerelor de inmatriculare cu seria
,,CC”
După cum ştim că1939 s-a declanşat cel de-al doilea Război Mondial. Din 1944-1945
locuitorii satului au participat la operaţiunile militare, primul şi al doilea front ucrainean şi
primul şi al doilea front belorus, aproximativ 150-160 de oameni au eliberat satul. În cinstea
ostaşilor căzuţi în timpul celui de-al doilea RazaboiMondial s-a construi un monument
pentru veşnica pomenire.În luptă au căzut 97 de persoane. Alături de monument sunt
încrustate numele ” Eroilor”.
Cu mulţi ani în urmă cel mai bogat boier din sat a plecat la România cu familia sa, lăsînd
grondioasa sa casă cu scopul de a se organiza acolo un centru medical, aşa şi a fost. Chiar şi pînă în
ziua de azi spitalul se află în acea casă. Spitalul dispune de mai multe secţii. Foarte mulţi bolnavi,
din fostul raion s-au tratat anume la spitalul din s.Sănătăuca.Multe mame şi-au adus pe lume
odreslele sale anume aici. În activitatea sunt medici cu un stadiu de lucru mare care sunt foarte
afectuoşi cu bolnavii şi îţi vorbesc cu atîta plăcere că chiar uiţi de boală pe cîteva clipe.

În prezent satul este împărţit în sectoare, şi fiecărui sector în parte , îi revine cîte un medic de
familie. Copii nou-născuţi sunt vizitaţi la domiciliu , de surorile medicale care dau indicaţii de
ajutor pentru mame. Alături de spital este construită o farmacie în care putem găsi cele mai
necesare medicamente.

Spitalul mai dispune şi de un laborator pentru diferite analize.


IS.Drumuri Sanatauca
Intreprinderea dispune de 15 unitati de transport care activiaza
permanent si 30 de angajati calificati din localitate.
Azil de batrini CONCORDIA
Aici la moment sunt ingrijiti 10 batrini din localitate si inclusiv
din satele vecine.
Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici”
Aici la moment isi fac studiile in jur la 250 de elevi dornici de
carte. In liceu studiiaza elevi din localitate cit si din orasul
Camenca stinga Nistrului.
Stadionu localitatii
Aici in prezent sunt antrenate 2 mari echipe : Intersport Sanatauca care este clasata pe locul 2 in divizia B
si echipa Ursa Mare de copii care este clasata pe locul 1 divizia A, ambele sunt sponsorizate de retiaua de
statii de alimentare Tago Oil
Bar Favorit
Aici locuitorii isi petrec timpu liber.
In incinta acestei cladiri este prezenta o sala de nunti, o sauna
cu bazin, bar , mini hotel si o discoteca.
Unica biserică din sat contruită în 1810 în locul unei biserici de lemn care a fost
dărîmată încă în 1758. În locul unde a fost altarul bisericilor vechi s-a ridicat
cîte un pristol de piatră cu cruce de fier deasupra. Biserica este bogat înzestrtă
cu icoane,cruci steaguri şi odăjdii cumpărate în bună parte din banii pe care-i
jertfesc pentru biserică din veniturile plugăriei de la Anul Nou. Se păstrează în
biserică şi cărţi religioase de slujbă destul de vechi.
• Puncte tari
• - apropierea de orasul Camenca 3km;
• - reţele de alimentare cu electricitate, gaz metan, telefonie, iluminat public, internet;
• - exista voinţa autorităţilor locale de a întocmi si aplica proiecte destinate dezvoltării locale;
• - nu există factori cu potenţial crescut de poluare asupra mediului (apei sau solului);
• - tendinţe de stabilizare a populaţiei tinere
• - infrastructură educaţională dezvoltată în comună;
• -- existenţa unei administraţii publice locale active si motivate, cu o viziune ambiţioasă asupra dezvoltării
economico-sociale a comunitatii

• Puncte slabe
• -- nu există programe coerente de calificare şi recalificare a forţei de muncă;
• - experienţa insuficientă în administrarea proiectelor şi în atragerea de fonduri structurale;
• - nu există un program local de reciclare a deşeurilor;
• - reţea de drumuri comunale şi de exploatare slab dezvoltată
• - asistenţa medical veterinară insuficient dezvoltată
• - resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine aproape inexistente

• Oportunităţi
• - posibilitatea accesării de programe ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării rurale.
• ex: infratirea cu localitati din UE
• Ameninţari
• - migrarea forţei de muncă către mediul urban sau emigrare în străinătate;
• - creşterea continuă a costului vieţii, fără o compensare în veniturile populaţiei;
• - scăderea interesului investitorilor pentru comună datorită infrastructurii fizice neadecvate
Istoria Localitatii
O veche legendă spune: ”Acolo unde se află acum deluri şi văi , unde a fost atestat un vechi
cimitir , a existat în trecut o mică mahala, formată din cîteva bordeie.Oameni din această
mahala trăiau foarte bine, pînă cînd nu s-a început o epidemie de ciumă. Oamenii au început să
se îmbolnăvească şi să moară, creşte mortalitatea brusc.

Oamenii bolnavi, nu are cine lucra, nu aveau ce mînca, mai duceau foame. Mureau vitele mari
cornute, oile, porcii.

Ce nu încercau ei împotriva ciumei nimic nu le ajuta. Boala secera vieţile oamenilor văzînd cu
ochii.

Această mahala se chema Voşca (Hoşca) după numele celui mai bătrîn locuitor al ei. Cei mai
bătrîni locuitori rămaşi în viaţă au hotărît să se mute cu traiul la poalele dealului , pe malul
Nistrului să caute acolo o nouă viaţă şi sănătate.

Mutîndu-se pe malul r.Nistru ei într-adevăr au găsit o nouă viaţă şi sănătate.Oamenii au început


să prindă la puteri, cei bolnavi să se însănătoşească.

Oamenii s-au stabilit aici, numind acest loc s.Sănătăuca, de la cuvîntul ”sănătate”.
Aici satul începe să înflorească şi există pînă în prezent, cu acelaşi nume , pe acelaşi
teritoriu,pe malul drept al r.Nistru.
Vama: Sanatauca-Camenca