Sunteți pe pagina 1din 15

Colegiul Național “Gheorge Roșca Codreanu”

Referat la materia: ECONOMIE

ELEV:HUIDUMAC GEORGE
INTRODUCERE

 VENITURILE:
 Sumă de bani care revine unei persoane sau firme dintr-o activitate
prestată sau din proprietatea deţinută, într-o perioadă de timp,câştig
sau beneficiu.

 Definitia veniturilor include atât venituri din activitati curente,


cât si câstiguri din orice alte surse.
VENITURILE:

 1. Conținutul și constituirea veniturilor


 2. Salariul
 3. Profitul
 4. Dobanda
 5. Renta
1. Conţinutul şi constituirea veniturilor

 Bunurile realizate din activitatea economică se vând şi se


cumpără prin intermediul pieţei. Astfel mărimea veniturilor
se află în relaţie directă cu piaţa.

 Mecanismul constituirii veniturilor în economia cu piaţa


concurenţială, precum şi dimensiunea lor sunt influenţate
de un sistem de factori economici, tehnico - ştiinţifici,
ecologici, socio- culturali, ceea ce determină inegalităţi
între venituri, cât şi în interiorul fiecărei grupe de venit.
Veniturile obţinute se repartizeză între toţi membrii
societăţii, prin două mecanisme interdependente:
1. repartiţia funcţională sau primară (distribuirea);
2. repartiţia secundară sau derivate (redistribuirea).
a.Repartiţia funcţională sau primară(distribuirea)

 Repartiția functională sau primară (distribuirea)


reflectă împărțirea valorii adăugate într-un interval
de timp între deținătorii factorilor de producție,
constituindu-se astfel veniturile funcționale
(primare) sub formă de:
1. salariu ce revine propietarului forței de muncă;
2. profit ce revine posesorului de capital tehnic utilizat cu un
anumit risc in cadrul intreprinderii;
3. dobânda ce revine deținătorului de capital bănesc
împrumutat;
4. renta ce revine proprietarului funciar pentru terenul inclus în
activitatea economică respectivă.
b.Repartiţia secundară sau derivată(redistribuirea)

 Repartiția secundară sau derivată (redistribuirea) reflectă


continuarea împărțirii veniturilor primare în ansamblul
societății, între membrii acesteia, prin intermediul
agentului economic specific numit administrator.

Redistribuirea duce la constituirea veniturilor secundare prin operațiuni de:


 1. prelevare – părți din veniturile primare preluate de administrațiile
publice, de obicei cu caracter impus, pentru a satisface nevoi în sectoare
sociale utile dar care nu au resurse suficiente.
 2. transferuri - treceri de venit de la anumiți posesori la diverși beneficiari
fără contraprestație, în scopul stimulării activității sau al atenuării efectelor
sociale ale modificărilor economice de structură.
2. Salariul

 Salariul este un venit ce recompensează muncă


depusă, adica prețul muncii inchiriate și utilizate de un
întreprinzător pe baza de contract. Ținând seama de faptul
ca orice activitate se concretizeaza în final în bunuri
economice, care se transformă în bani, în venit, prin
intermediul prețului la piată, iar acest venit se distribuie
tuturor celor ce au contribuit la obținerea lui, rezulta că
salariul reprezintă venitul care se încasează de cei ce și-au
adus aportul la crearea bunurilor economice respective.
3. Profitul

 Însens larg, profitul poate fi privit ca fiind câştigul


realizat,în formă bănească, de către cei ce iniţiază şi
organizează o activitate economică.
- Funcțiile profitului

Funcțiile principale ale profitului pot fi sistematizate


astfel:
 profitul motivează intreprinderea în desfășurarea
activității sale;
 profitul permite creșterea, modernizarea și
dezvoltarea economică prin folosirea lui ca
principala sursă a investițiilor;
 profitul relevă eficiența activității; profitul are o
importantă funcție socială.
4. Dobânda

 Dobânda în sens larg înseamnă venitul sau remunerarea unui capital antrenant
într-o activitate economică oarecare, cu risc normal în raport cu capitalul
respectiv avansat. Ea se justifică prin serviciul obișnuit adus de un capital
folosit în condiții normale, iar când utilizarea capitalului are loc în condiții de
risc, acesta se acoperă prin plați suplimentare ce măresc suma încasată de
propietar, utilizându-se termenul de falsă dobândă.

 Dobânda în sens restrâns reprezintă venitul sau remunerația capitalului


împrumutat, respectiv răsplata primită sau plătită pentru utilizarea sumelor
cedate de un timp determinat. Conceptul de dobândă a aparut cu această
accepțiune, în condițiile în care creditul avea ca destinație consumul.
5. Renta

 Renta este o formă de venit care a apărut în legătură cu factorul de


producție pământ. În teoria economică s-au conturat de-a lungul
timpului mai multe abordări privind renta. In acest sens , se
detașează gândirea clasică și teoria modernă asupra rentei.

 Renta în gândirea clasică reprezintă venitul factorului de producție


pământ și care este însușit de proprietarul solului de la fermier.
Astfel, a fost renta diferențială (în sens clasic, este venitul obținut de
către posesorii acelor terenuri pe care se obține o productivitate a
factorilor superiori celei de pe terenul marginal) și renta absolută
(reprezintă acel venit pe care îl obține în mod normal propietarul
oricărui teren atras în activitatea economică).
- Renta în teoria economică modernă

 Renta în teoria economică modernă are sensul


consacrat de școală neoclasică, în special prin
Vilfredo Pareto, care aprecia că renta poate obține
posesorul oricărui factor de producție a cărui oferta
este inelastică, sau perfect inelastică la pret.

Vilfredo Pareto
CONCLUZIE

 Fiecare participant la activitatea economică este un


posesor de factor de producţie care se consideră
îndreptăţit să obţină o parte din venitul total.
BIBLIOGRAFIE

 http://www.scritube.com/economie/finante/VENIT
URILE1039122218.php
 http://www.referat.ro/referate/Profitul_652fb.html
 http://www.google.ro/search?tbm=isch&hl=ro&sou
rce=hp&biw=1280&bih=653&q=veniturile&gbv=2&
oq=veniturile&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.12...0.0.
0.5233.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.FgCYtevExQ0
 Manualul de economie Editura CORVIN DEVA