Sunteți pe pagina 1din 15

BINE AȚI VENIT!

WELCOME!
PROGRAMUL ERASMUS+
ACȚIUNEA CHEIE 2
PARTENERIATE STRATEGICE ÎNTRE ȘCOLI

KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

NR. PROIECT: 2017-1-RO01-KA219-037181

COORDONATOR: ADRIANA DAVID


ERASMUS+ PROGRAMME
KEY ACTION 2
STRATEGIC PARTNERSHIPS BETWEEN SCHOOLS

KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

PROJECT No.: 2017-1-RO01-KA219-037181

COORDINATOR: ADRIANA DAVID


KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

IOADA DE DESFĂȘURARE: 01.10.2017 - 30.09.2019


TENERI:
OALA GIMNAZIALĂ ”GRIGORE MOISIL”, NĂVODARI,
MÂNIA- coordonator european
EDELIJKE HUMANIORA, DILSEN-STOKKEM, BELGIA
ITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIOR
M. DEL GIUDICE ", RODI GARGANICO, ITALIA

www.anpcdefp.ro
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

PROJECT DURATION: 01.10.2017 - 30.09.2019


PARTNERS:
-”GRIGORE MOISIL” SECONDARY SCHOOL, NAVODARI,
ROMANIA- European Coordinator
- STEDELIJKE HUMANIORA, DILSEN-STOKKEM, BELGIUM
-ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE "M. DEL GIUDICE ", RODI GARGANICO,
ITALY

www.anpcdefp.ro
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

biectivul general al proiectului: schimbul de bune


ractici și implementarea unor strategii didactice
novative pentru dezvoltarea interesului pentru școală ș
elevilor dezavantajați.
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

The general objective of the project: the


exchange of good practices and the
implementation of some innovative didactic
strategies in order to ensure the raise of the
interest rate in school and the educational
progress of the underprivileged students

THIS PROJECT IS FINANCED WITH THE HELP AND SUPPORT OF THE EUROPEAN COMMISSION.
THIS PRESENTATION EXPRESSES ONLY THE AUTHOR’S POINT OF VIEW AND THE EUROPEAN
COMMISSION IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY FUTURE USE OF THE INFORMATION INCLUDED HERE
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

TIVELE SPECIFICE:
învățării într-un context internațional, de promovare a toleranței și a cooperării;
a dobândirii și dezvoltării de competențe cheie în domenii legate de cetățenia activă, inclu
olidaritatea;
a îmbogățirii culturale prin familiarizarea cu diferite contexte culturale;
a egalității și incluziunii în educație prin sporirea participării elevilor dezavantajați;
a abilităților de comunicare într-o limbă străină;
a practicilor inovatoare de predare / învățare prin schimburi de experiențe / practici pedag
orii din diferite țări;
a și îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor de a lucra într-un cadru
-formal pentru profesori prin schimburi de bune practici, transfer de metode inovative, înv
rare și muncă de echipă;
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING
IFIC OBJECTIVES:
g learning in an international context, which promotes tolerance and cooperation;
g the acquisition and the development of key competences in domains related to active cit
gration and solidarity;
g cultural enrichment through familiarization with different cultural contexts;
g equality and integration in education by increasing the active participation of the underp

g the abilities of communication in a foreign language;


g innovative methods and techniques of teaching/learning through the exchange of
e/pedagogical practices between teachers from different countries;
g and enriching the teachers’ knowledge, abilities and competences of working in a forma
vironment through the exchange of good practices, the transfer of innovative methods and
rating and working as a team;
g school results and preventing students from dropping out of school by promoting learnin
on, by promoting critical thinking in the study of the customs and traditions typical to eac
pporting and raising the students’ level of self-esteem;
g the ability of the three countries involved in the project to offer a high-quality education
ents, including those coming from underprivileged groups and developing a behaviour base
rstanding of the values, respect and tolerance for other cultures, by consolidating the Eur
of education as well as the entire learning process.
R INNOVATIVE TEACHING

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

rea, organizarea și coordonarea activităților proiectului


ea informațiilor pentru sondaj
a și implementarea lecțiilor non-formale
pentru logo și poster proiect
site , înregistrare pe etwinning, pagini dedicate pe face

a activităților în curriculum
zarea și evaluarea activităților
R INNOVATIVE TEACHING

THE MAIN ACTIVITIES OF THE PROJEC

g, organizing and coordinating all the activities included

ng all the necessary information for the survey


g and implementation of the non-formal lessons
for the best logo and the best poster for the project
ign, etwinning registration, Facebook pages, etc.
ion of the activities into the school curriculum
ing and evaluation of the activities
nation activities
KEY FOR INNOVATIVE TEACHING

REZULTATELE PROIECTULUI
- sondajul diagnoză cu privire la cauzele insuccesului școlar;
consilierea părinților elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii;
- logo și poster proiect;
-Ghid de călătorie realizat în parteneriat:...................
-Manual de bune practici cu metode și strategii non-formale;
pentru pregătirea pedagogică, lingvistică și culturală a participanților la
-Certificate EuroPass Mobility pentru participanții la mobilități;
INNOVATIVE TEACHING

THE RESULTS OF THE PROJECT


A diagnosis survey regarding the causes of educational failure;
g the parents of the students with a high-risk of dropping out of school;
- Project logo and poster;
-A Travelling Guide created through partnership:...................
xtbook of Good practices with non-formal methods and strategies;
or the pedagogical, linguistic and cultural training of the participants to
project;
-EuroPass Mobility Certificates for the mobility participants;
he etwinning page, Facebook pages, the project site in English;
VĂ MULȚUMIM
THANK YOU!