Sunteți pe pagina 1din 24

Conducere numerică - Introducere

 Disciplina Conducere numerică asistată de


calculator face parte din grupul disciplinelor de de
aprofundare
 Disciplina se predă la domeniul de masterat
Inginerie industrială, la programul de studii de
masterat Ingineria fabricaţiei inovative
 Structura disciplinei: 2C + 2L
 Forma de examinare: examen
 Numărul de credite acordate pentru promovare: 6
 Cunoştinţe prealabile necesare: desen tehnic şi
proiectare 2D în AutoCAD, proiectarea
tehnologiilor de prelucrare (selectiv)
24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 1
Conducere numerică – Istoric,
precursorii conducerii numerice

 1765: Smeaton construieşte o maşină de prelucrat


alezaje lungi;
 1775: Wilkinson perfecţionează maşina lui Smeaton;
 1797: Maudsley construieşte primul strung a cărui
structură de bază este valabilă şi azi;
 1815: apar maşinile de rabotat;
 1820: este construită prima maşină de frezat;
 1845: este construit strungul revolver;
 1861: este dat în folosinţă primul strung multiax;
 1886: sunt puse în funcţiune primele strunguri

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 2


Conducere numerică – Istoric,
precursorii conducerii numerice

 Programarea cu ajutorul camelor


 Programarea prin copiere după şablon
 Sisteme secvenţiale de programare
 Conducerea numerică propriu-zisă
 1942-1944: primele cercetări la MIT
 1952: prima MUCN, frezare
 1968: primul echipament cu circuite integrate
 1969: apariţia DNC

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 3


Conducere numerică - Definiţii

 Comanda numerică (Numerical Control) este o metodă


automată de comandă, utilizată pentru conducerea
unor maşini unelte şi a unor echipamente de prelucrare
pe baza unor instrucţiuni codificate pe un suport de
informaţii adecvat [ALB 73].
 ALBU, A., GRUIŢĂ, D., JEICAN, C., MORAR, L, Programarea
asistată de calculator a maşinilor-unelte. Editura Tehnică, Bucureşti
1973.
 Comanda numerică - CN- este un procedeu de
comandă automată care permite poziţionarea sau
ghidarea unui organ mobil în orice moment al mişcării
în funcţie de coordonatele lui [BAL 78].
 BALAURE, E., Sisteme şi echipamente de conducere numerică.
Editura Tehnică, Bucureşti 1978.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 4


Conducere numerică - Definiţii

 Prin comandă numerică (CN) se înţelege acel mod de


comandă prin care diferite informaţii necesare executării
unei piese, cu o anumită configuraţie, se înregistrează
codificat pe un portprogram şi se prelucrează sub formă
numerică de către un echipament electronic specializat, care
emite comenzi organelor de execuţie ale maşinii. [GHE 80].
 GHEGHEA, I., TABĂRĂ, V., DORIN, Al., SANDU, A., Exploatarea şi
întreţinerea maşinilor-unelte cu comandă după program. Editura Tehnică,
Bucureşti, 1980.
 Conducerea numerică este o tehnică prin care se furnizează
unei maşini unelte instrucţiuni sub formă de coduri alcătuite
din cifre, litere, semne de punctuaţie şi alte simboluri.
Maşina unealtă răspunde la aceste instrucţiuni în mod precis
şi ordonat pentru a activa diversele sale funcţiuni [LEA 86].
 LEATHAM, J. B., Introduction to numerical control, Pitman, London, 1986

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 5


Conducere numerică - Definiţii

 Prin axă se înţelege orice direcţie fixă de


deplasare, rectilinie sau circulară, ce poate fi
realizată de organele mobile controlate
numeric ale maşinii unelte.

 Echipament de conducere numerică =


dispozitiv capabil să “traducă” informaţiile
transmise codificat de către calculator prin
intermediul fişierului de conducere numerică
în comenzi utilizabile de către organele
comandate ale maşinii unelte.
24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 6
Conducere numerică –
Clasificarea ECN

 Pentru poziţionare

 Pentru prelucrări liniare

 Pentru conturare
(cu două axe)

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 7


Conducere numerică –
Clasificarea ECN

 Cu 2 ½ axe

 Cu trei axe

 Cu patru axe

 Cu cinci axe

 ECN de complexitate mare

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 8


Conducere numerică –
Clasificarea ECN

 MUCN cu cinci axe


 cu masă basculantă
 cu broşă port-sculă basculantă
 cu masă şi port-sculă basculante

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 9


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 În conducerea numerică a maşinilor unelte se


utilizează de regulă (cel puţin) două sisteme de
coordonate: cel al maşinii unelte şi cel asociat piesei.

 De ce este nevoie de două sisteme de


coordonate?

 Pentru că au funcţii diferite, fiecare din ele fiind


indispensabile.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 10


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Sistemul de coordonate propriu maşinii


unelte
 Sistemul de coordonate propriu maşinii unelte este
stabilit prin construcţia maşinii. Originea, direcţia şi
orientarea axelor acestui sistem sunt fixe

a) b)

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 11


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Regulile după care se stabileşte orientarea axelor


sunt următoarele:
 pentru maşini de frezat verticale:
 Axa X, stânga-dreapta, cu sensul pozitiv către

dreapta;
 Axa Y, în profunzime, cu sensul pozitiv către

înainte;
 Axa Z, verticală (paralelă cu axa frezei), cu

sensul pozitiv în sus.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 12


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Regulile după care se stabileşte orientarea axelor


sunt următoarele:
 pentru maşini de frezat orizontale:
 Axa X, stânga-dreapta, cu sensul pozitiv către

dreapta;
 Axa Y, verticală, cu sensul pozitiv în sus;

 Axa Z, în profunzime, cu sensul pozitiv către

înainte.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 13


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Regulile după care se stabileşte orientarea axelor


sunt următoarele:
 pentru strunguri:
 Axa X, în plan orizontal, de-a lungul razei piesei,

cu sensul pozitiv în sensul creşterii razei;


 Axa Z, paralelă cu axa piesei, cu sensul pozitiv,

în sensul îndepărtării de universal.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 14


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Sistemul de coordonate asociat piesei


 are originea mobilă, în sensul că poate fi stabilită în
puncte diferite din spaţiul de lucru al maşinii, în
funcţie de necesităţile impuse de fiecare reper
prelucrat. Axele sistemului de coordonate asociat
piesei sunt întotdeauna paralele cu axele sistemului
propriu maşinii.
 pentru axele de-a lungul cărora mişcarea de avans
este efectuată de sculă, sensul pozitiv este acelaşi în
ambele sisteme de coordonate. Pentru axele de-a
lungul cărora mişcarea de avans este efectuată de
piesă (masa maşinii), sensul pozitiv este opus celui
din sistemul propriu maşinii

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 15


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Sistemul de coordonate propriu maşinii (a) şi cel


asociat piesei (b)

a)

b)

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 16


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 De ce unele axe au sensuri opuse în cele două


sisteme de coordonate?
 În mod intuitiv, atunci când ne imaginăm mişcările
necesare pentru prelucrarea prin aşchiere a unei
suprafeţe, atribuim toate mişcările sculei (asumăm
faptul că toate mişcările sunt efectuate de către sculă).
Suntem obişnuiţi să gândim că ciocanul loveşte cuiul,
că ferăstrăul se mişcă pentru a tăia ceva etc. Totuşi, în
cazul frezării, spre exemplu, lucrurile nu stau chiar aşa.
Importantă este mişcarea relativă dintre sculă şi piesă,
nu cine execută acea mişcare.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 17


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 În figură este reprezentată


mişcarea relativă către
dreapta (în sensul pozitiv al
axei X din sistemul de
coordonate asociat maşinii) a
sculei faţă de piesă. De fapt, o
astfel de mişcare relativă nu se
realizează prin deplasarea
sculei către dreapta, ci prin
mişcarea piesei către stânga.
Totuşi vom considera această
mişcare în sensul pozitiv al
axei X.
 Deoarece piesa realizează această mişcare, convenţional,
axa X din sistemul asociat piesei, este orientată către stânga,
deci în sens opus axei X din sistemul propriu maşinii.
24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 18
Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Stabilirea punctului de nul asociat piesei


 Trebuie stabilite şi memorate componentele vectorului
OmOp (Xd,Yd,Zd) în sistemul de coordonate propriu
maşinii.

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 19


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Care este utilitatea sistemului de coordonate


asociat piesei?

 Piesele care se prelucrează pe MUCN se aşează pe


masa maşinii în diverse poziţii în funcţie de dimensiuni,
dispozitivele disponibile etc. (chiar două piese identice,
care sunt prelucrate după acelaşi program, pot să fie
aşezate/fixate pe masa maşinii în poziţii, locuri,
diferite). Prin urmare, punctele care urmează să fie
programate în vederea prelucrării piesei trebuie să fie
„legate” de un punct de pe piesă, nu de pe maşină
 În general, pe desenul de execuţie al piesei care
urmează să fie prelucrată pe MUCN, fie toate cotele
sunt raportate la acelaşi punct, fie coordonatele
oricărui element al desenului pot fi relativ uşor
calculate faţă de un punct unic.
24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 20
Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

a) b) c)

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 21


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Observaţii importante privind practica setării


punctului de nul asociat piesei:
 deplasarea frezei în punctele specifice pentru setarea
punctului de nul se face în mod obligatoriu cu turaţia
piesei pornită;
 valoarea diametrului frezei sau dornului cu care se
setează nulul piesei trebuie să fie corect comunicată
echipamentului de conducere numerică;
 în funcţie de poziţia frezei faţă de feţele verticale ale
semifabricatului (stânga / dreapta sau în faţă / în
spate), la valoarea curentă a coordonatei X, respectiv
Y, se va aduna sau scădea raza frezei pentru a obţine
valoarea decalării pe axa respectivă;

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 22


Conducere numerică – Sisteme de
coordonate

 Observaţii importante privind practica


setării punctului de nul asociat piesei:
 unele echipamente de conducere numerică pot
memora până la patru puncte de nul asociate piesei. În
timpul rulării programului de prelucrare a piesei se
poate comuta de la un punct de nul la altul, adică nulul
piesei poate fi „mutat” după necesităţi în oricare din
cele patru poziţii memorate. Pentru selectarea primei,
celei de a doua etc. poziţii ale nulului piesei se
utilizează în programul de conducere numerică funcţiile
G53, G54, G55 şi G56
 suplimentar, unele echipamente pot decala nulul curent
cu o deplasare specificată, utilizând funcţia G92;

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 23


Conducere numerică –
Sisteme de coordonate Scula in punctul
de nul al masinii

Axa Z pozitiva

Axa Y pozitiva

Nulul piesei

Axa X negativa

Axa X pozitiva

Axa Y negativa Placa intermediara

Axa Z negativa Semifabricatul

24 February 2018 Mircea Viorel DRĂGOI 24