Sunteți pe pagina 1din 20

îi înveți ceea ce ești...

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu”


Stabiliți, cel puțin, trei lucruri comune
pentru personalitățile din imaginile
propuse.
Ce similitudini ați stabilit în raport cu
profesiunea acestora?

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Atelier de discuție
”Aș putea deveni profesor
... de limba și literatura
română”

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Competența vizată: competența
de a discuta un subiect în
baza textului.

Text: fragment din romanul


”Temă pentru acasă”
de N. Dabija

Conținut: Alocuțiunea.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Obiective:
O1. – ne vom exprima argumentat
opinia pentru a demonstra
opțiunea profesională .
O2. - ne vom manifesta
competențele de comunicare orală,
elaborând o alocuțiune coerentă.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Extrageți din coșuleț câte o
întrebare și găsiți
răspunsul, citind
individual fragmentul de
text propus.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Găsiți cuvântul care corespunde în
Găsiți cuvântul care test
corespunde
imaginiiînșitest imaginii alăturate.
definiției și definiției alăturate.

_ _v _ _ tribuna de pe care se
predică sau se citește Evanghelia
în biserică, la creștinii ortodocși
fiind înfățișată ca o treaptă din
fața ușilor împărătești ale
altarului.

_ _T_ _ _ _ pupitru sau masă


specială, așezată de obicei pe o
estradă, de la care vorbesc
profesorii, oratorii.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
1. Despre ce discută la lecție
profesorul Mihai Ulmu și
elevii săi?
2. Care este prenumele elevei
care a citit poezia ”La
steaua”?
3. Care este cartea de căpătâi a
creștinilor pe care o invocă o
elevă?
4. Ce statut mai are pentru acești
elevi profesorul de limbă
română?
5. Ce dorește să devină eleva
Oana Răutu?
6. Care este numele elevului
care-și dorește să devină
preot?
7. Care este elementul de
decor tradițional, cu care
profesorul a împodobit
cabinetul?
8. Cine este tata lui Liviu
Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul- Dragu?
grădiniță ”Igor Crețu”
Deduceți, în baza dialogului dintre
profesor și elevi, trei valori esențiale pe
care se fundamentează sentimentul de
iubire.

Dragostea este.....................................................

Dragostea este....................................................

Dragostea este .....................................................

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Marcați pe linia valorii , în procente,
importanța pe care o acordați sentimentului
de iubire în destinul uman.
Argumentează-ți, printr-un enunț opinia.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Din fragmentul citit am descoperit că decizia de a
înlocui portretul lui Stalin cu cel al lui Eminescu le
aparține elevilor.
Exprimați-vă opinia asupra importanței
implicării elevilor în procesul luării deciziilor,
aducând argumente Pro sau Contra.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Completați tabelul, aducând argumente pentru
opțiunea profesională a personajelor:

Personaj Opțiune profesională Argumentul cititorului

Oana Răutu Vrea să devină ....... Cred că ar putea


deveni profesoară
bună, deoarece......

Costin Radu Vrea să devină .... Cred că ar putea


deveni ....

Mihai Ulmu A devenit profesor Cred că este un


profesor de excepție,
deoarece.....

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
Ordonați fragmentele în tabelul propus :
Aș putea deveni... profesor de limba și literatura
română
Domeniul
Profesor de
limbă și
În grup / la viteză

literatură
română

Competențe /
responsabilită
ți
Personalități
Deschideri
Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-
grădiniță ”Igor Crețu”
Ordonați fragmentele în tabelul propus :
Aș putea deveni... profesor de limba și literatura
română

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu”


Ai putea deveni...
profesor de limba și
literatura română
???????

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-grădiniță ”Igor Crețu”


Imaginează-ți că, după stabilirea primului
contact cu o civilizație extraplanetară, fiecare
națiune trebuie să se prezinte. Ești delegat în
calitate de profesor de limbă și literatură
română, să-ți reprezinți comunitatea,
învățându-i pe oaspeți câteva elemente cheie
reprezentative pentru profesia ta.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
1. Respect părțile
Într-o scurtă alocuțiune de textului: introducere,
două minute trebuie să-i cuprins, încheiere.
convingi pe extratereștri: 2. Respect cerințele
 Să învețe trei cuvinte propuse.
deosebite din limba 3. Utilizez formulele de
română;
adresare.
 Să pronunțe un cuvânt
4. Respect succesiunea
dificil;
 Să repete o cimilitură; logică în expunere.
 Să reproducă un proverb; 5. Respect limita de
 Să rețină numele unui timp.
scriitor notoriu; 6. Stabilesc contact vizual
 Să memoreze un distih din cu auditoriul.
poezia ta preferată.

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”
În final pot spune…
• 1 element de noutate aflat azi…
• 1 ezitare am avut (la, in timp ce)…
• 1coleg care a fost activ…
• In acest moment ma simt….
Extensia

De lecturat integral romanul.


De redactat un eseu : ”Un
profesor bun niciodată nu
încetează să învețe”
Vizionarea filmului Profă rea,
dar bună - Bad teacher
(2011).

Tatiana Alexandrova, IP Gimnaziul-


grădiniță ”Igor Crețu”

S-ar putea să vă placă și