Sunteți pe pagina 1din 5

Coroana metalo-

ceramica
ETAPE CLINICE ETAPE DE LABORATOR

*Examenul clinic
1

*Indicaţia de tratament şi stabilirea planului 2


terapeutic
3
*Prepararea substructurii organice
4
*Amprentarea câmpului protetic
*Protecţia provizorie a bontului preparat. 5
6 *Confecţionarea modelului

7 *Realizarea machetei componentei metalice


*Ambalarea. Tiparul şi turnarea
8 componentei metalice
*Dezambalarea. Prelucrarea componentei
metalice şi condiţionarea ei în vederea
9
aplicării straturilor de ceramică.

*Aplicarea şi arderea succesivă a straturilor


10 ceramice. Prelucrarea componentei fizionomice.
11 *Verificarea protezei pe model
*Prelucrarea finală a CMMC
12
*Verificarea adaptării protezei pe câmpul 13
protetic
*Cimentarea provizorie şi cimentarea
definitivă 14
Raportul elementelor structurale
ETAPE CLINICE ŞI TEHNOLOGICE
• Examinarea clinică şi paraclinică a pacientului în scopul
precizării diagnosticului şi stabilirii planului de tratament
• Prepararea substructurii organice – procedeul step by
step

coroana mixtǎ CMMC

componenta metalicǎ turnatǎ 0,35 – 0,5 mm

componenta fizionomicǎ 1,5 – 2 mm; minim 0,8 mm

Prin preparaţie se va obţine un spaţiu


de aproximativ 1,3 – 2 mm
• Protecţia bonturilor dentare preparate
• Amprentarea câmpului protetic – “wash technique” şi tehnica
dublului amestec

• Confecţionarea modelelor
• Montarea modelelor de lucru în simulator
• Macheta componentei metalice
•Transformarea machetei in
componenta metalica finita
•Conditionarea componentei metalice
•Placarea cu mase ceramice