Sunteți pe pagina 1din 40

 Transfuzii de sânge.

Determinarea grupei sangvine


şi factorului Rh.
Preparatele,componenţii şi
substituenţii
sîngelui.Complicaţiile
hemotransfuziei.
Profilaxia lor.
 Transfuzie de sînge este o
metodă efectivă de
tratament, iar în hemoragii,
anemii este unică metodă
de salvare a vieţii
bolnavului.
 Perioada antică:
◦ 1492 Papa Inochentii VIII – transfuzia sângelui de la doi
tineri
 II. Perioada imperică
◦ 1628 Harvei – bazele anatomo-fiziologice ale circulaţiei
sangvine
◦ 1666 Louer – rezultatele experimentelor de transfuzie de
sânge animalelor
◦ 1667 Deny şi Emereţ – transfuzia sângelui de miel unui
bolnav
◦ 1679 Merklen a descoperit aglutinarea sângelui
◦ 1818 Liames Blunol a transfuzat la 10 lauze cu hemoragie
sînge,cinci din ele au fost salvate
◦ 1835 G.Gaiem – transfuzia sângelui defibrinat
 Perioada ştiinţifică
◦ 1901 K.Lanşteiner - a descoperit
izogemaghitinaţie, grupe sangvine I, II, III
◦ 1907 Ia.Ianschii - //-// gr.IV, clasificarea grupelor
sangvine
◦ 1914 V.A.Iurevici, Rozergart, Ghiusten – utilizarea
citratului de sodiu
◦ 1919 A.N.Şamov – prima transfuzie a sângelui
luând în consideraţie grupa sangvină
 1940 A.Vagner – a descoperit Rh.factor
◦ Se organizează Institute, staţii de transfuzie de sânge
Moscova:1922,Harikov:1930,Sant Piterburg:1932

 S-au descoperit antigeni trombocitari in 1953


leucocitari in 1956

 S.Scurcovici a produs plasma antistafilococică

 Frecvent se foloseşte transfuzia sîngelui, chiar în situaţii,care


nu sunt legate cu hemoragia
Începind cu anii 80-90,sec.20 si pînă în
prezent:
 Se foloseşte rar transfuzia sîngelui
 Se transfuzează mai frecvent
componentele,preparatele sîngelui
 Larg se utilizează substituenţii sîngelui
 Transfuzia directă a sîngelui se face
exceptional
 Se organizează bancuri de sînge bazate pe
congelare rapidă.
Identificarea grupelor sangvine
(Cu ajutorul serurilor standarte)

aglutinarea Grupa
sanguină
0(I) A(II) B(III) AB(IV)
- - - Oαβ(I)
+ - + Aβ(II)
+ + - Bα(III)
+ + + - AB0(IV)
Identificarea grupelor sangvine
(Cu ajutorul eritrocitelor standarte)

aglutinarea Grupa
0(I) A(II) B(III) sanguină

- + + Oαβ(I)

- - + Aβ(II)

- + - Bα(III)

- - - AB0(IV)
Reacţia de aglutinare cu Grupa
Ţoliclon
sanguină
Anti А (II) Anti В (III)
- - О(I)
+ - А (II)
- + В (III)
+ + АВ (IV)
 Cu ajutorul serului anti Rh
 Cu ajutorul D Ig M-reagentului monoclonial
 Reacţia de conglutinare cu folosirea
gelatinei
 Test antiglobulinic indirect (proba Kumbs)
 Directă:
◦ Cu ajutorul seringelor
◦ Cu ajutorul diferitor aparate
 II. Indirectă:
◦ Sângele proaspăt
◦ Sângele conservat
 i/v
 i/a
 intradoptală, intracardiacă
 intraosoasă
 Sângelui proaspăt citrat
 Autohemotransfuzie
 Transfuzia sângelui util
 Transfuzia sângelui, care a fost supus
radiaţiei ultraviolete
 Reinfuzia sângelui
 Exanguinotransfuzie
 Transfuzia sângelui cadaveric
1. Determinarea indicaţiilor către transfuzia
de sânge

• Hemoragie acută
• Anemia
posthemoragică
gravă
 Insuficienţa cardiacă decompensată în viciu
cardiac, miocardită.
 Endocardita septică
 Hipertenzia arterială gr.III
 Ictus cerebral
 Maladia tromboembolică
 Insuficienţa respiratorie acută, edem pulmonar
 Glomerulonefrita acută, insuficienţa renală acută
 Insuficienţa hepatică acută
 Tuberculoza diseminată
 Amiloidoza diseminată
 Astm bronşic
 Alergizarea organismului
 3.Pregatirea bolnavului pentru transfuzia de singe
 4.Alegerea mediului transfuzional şi a căii de
transfuzie
 5.Determinarea valabilitaţii sîngelui conservat şi
componenţilor lui
 6.Determinarea grupei sangvine a donatorului şi a
recipientului
 7.Determinarea compatibilităţii individuale a grupei
şi a factorului Rh
 8.Determinarea compatibilităţii biologice (proba
biologică sub anestezia generală)
 Starea generală a pacientului
 Acuze
 Puls
 T.A.
 Temperatura corpului
 Culoarea tegumentelor
 10
Înregistrarea
hemotransfuziei (protocolul
hemotransfuziei)

 11Supravegherea
bolnavului după
hemotransfuzie
 Cu acţiunea hemostatică generală:
◦ Criopricipitat
◦ Fibrinogen
◦ Plazmă
 II. Cu acţiunea hemostatică locală:
◦ Trombina
◦ Fibrinogenul
◦ Bureta hemostatică
◦ Pelicula hemostatică
◦ Spuma hemostatică
 Cu acţiunea imunobiologică:
◦ Gama-globulina (imunoglobulina)
◦ Gama-globulina cu acţiunea specifică
(antistafilococică)
◦ Poliglobulina antistafilococică
◦ Ser antigangrenos, antitetanic
◦ Interferon leucocitar uman
◦ Polibiolina
 IV. Cu acţiunea fibrinolitică
◦ fibrinolizina
 Pentru nutriţie parenterală şi acţiune
hemodinamică:
◦ Albumina 5, 15, 20, 25%
◦ Plazma stabilizată
◦ Proteina
◦ Plazma uscată
 Masa eritrocitară
 Eritrocite spălate
 Plazma nativă, proaspăt congelată,
antihemofilică
 Concentrat de trombocite (masa
trombocitară)
 Masa leucocitară
 Hemodinamici
◦ Micromoleculare: reopoligluchin, reomacrodez,
reogluman, volecam.
◦ Mediomoleculare: poligluchin,
stabizol,macrodex,rondex
◦ Preparatele gelatinei:
gelatinol,modejel,hemojel,jelofuzin, plasmojel
 Hemodez, neohemodez,
polidez, neocompensan,
peristan,refortan
 Pentru nutriţia parenterală
- Hidrolizaţi proteici: hidrolizat a
cazeinei, aminozol, aminopeptid,
aminocrovin, hidrolizin
- Aminoacizi: poliamin, mariamin,
friamin, alivezin, inferol,
levomin, levomin-normo,
hidramin, aminotrof, infuzamin
◦Emulsii lipidice: intralipid,
lipofundin, fotgen.

◦Glucoza şi alcoholii:
◦sol.Glucozae 5, 10, 20, 40%
◦sarbitol, fructoza
◦alcool 33%
 Regulatorii acido-bazici şi hidro-salini :
◦ Sol. Fiziologică (NCl 0,9%)
◦ Sol. Ringer-Loc
◦ Sol. Hartman
◦ Lactosol
◦ Sol. a cristaloizelor: Acesoli, Hlosoli, Trisoli, Disoli,
Sol. Hidrocarbonat de sodiu, Sol. Trisamina,
Asparaginat de Magneu şi Patasiu
 Manitol 15%
 Sorbitol 20%
TRANSPORTORII OXIGENULUI
- Perftoran
- Perfucol
- Fiosol – Da
- Erigem
 De origine mecanică :
◦ Dilatarea acută a cordului
◦ Embolie gazoasă (aer)
◦ Embolii şi tromboze
◦ Dereglări a circulaţiei sangvine în membru după
transfuzie intra arterială a sângelui
◦ Răcirea pacientului
CAUZE:
-Defecte în pregatirea sistemei de transfuzie
- Montarea nehermetică a sistemei de transfuzie
- Întirziata oprire a hemotransfuziei în venele subclavia şi
jugulară
TABLOUL CLINIC:
- Înrăutătâţirea bruscă a stării generale a
pacientului
- Pacientul devine excitat
- Respiraţie îngreuiată
- Cianoza tegumentelor capului şi gîtului
- TA joasă,puls accelerat
!!! Embolia masivă duce la decesul
pacientului
 Introducerea preparatelor cardiace
 Coborîrea capului şi ridicarea picioarelor
pacientului
 Puncţia a.pulmonare cu aspiratia aerului din
ea
 Măsuri de resuscitare
CAUZE:
- Pătrunderea cheagurilor de sînge în vena
recipientului,formate la stabilizarea incorectă
a sîngelui donatorului
- Efectuarea incorectă a hemotransfuziei
- Transfuzia volumului mare de sînge cu
termen mare de păstrare (peste 7 zile)
 Folosireasistemelor
plastice cu filtre speciale

 Conservarea,păstrarea şi
transfuzia corectă a sîngelui
 De origine reactivă :
◦ Intoxicaţie cu potasiu
◦ Şoc hemolitic :
◦ Perioada I (şoc) durata până la 3 zile
◦ Perioada II (Hemoliza şi Oligurie) durează 3-18 zile
◦ Perioada III (restabilirea diurezei) durează 2-3
săptămâni
◦ Perioada IV (vindecarea)
 Profilaxia :
◦ Determinarea grupei sangvine a donatorului şi a
recipientului înaintea hemotzansfuziei
◦ Folosirea serurilor de calitate superioară pentru
determinarea grupelor sangvine
◦ Compatibilitatea individuală
◦ Proba biologică
 Tratament:
◦ Întreruperea transfuziei de sînge
◦ Exangvinotransfuzie
◦ Reopoligluchin 400.0, Hemodez 400.0, Albumin
200.0-400.0 i/v
◦ Bicarbonat de natriu 4% - 1000.0 i/v
◦ Lazix 80-100 mg i/v
◦ Sol. Euphilini 2.4% 5.0 i/v
◦ Manitol 15% 200.0 ml i/v
◦ Heparina 30000 un în 24 ore s/c
◦ Trasilol, Contrical 30000 un i/v
◦ Plazmofereză
 Şocpostransfuzional- apare
după transfuzia sângelui
hemolizat, infectat,
supraîncălzit
CAUZE:
- Introducerea în termen scurt în patul
vascular al recipientului 40-50% din volumul
sîngelui circulant
PROFILAXIA:
- Evitarea transfuziei de sînge de la mulţi
donatori la un recipient
- Folosirea substituenţilor sangvini
- Autohemotransfuzia
 De origine infecţioasă :
◦ Infecţii acute :
 Tifos
 Scarlatină
 Gripă
 Malarie
 Sifilis
 Hepatita B,C,D
 SIDA
 Transmisia stărilor alergice
◦ Astm bronşic
◦ Incompatibilitatea medicamentoasă şi productelor
alimentare
 Accidente în hemotransfuzii masive
◦ Fenomenul „Aglutinaţiei adverse”
◦ Sindromul „Sângelui omologic”
 Reacţii pirogene
◦ Clinica
◦ Tratament
◦ Profilaxia
 Reacţii alergice
◦ Clinica
◦ Tratament

S-ar putea să vă placă și