Sunteți pe pagina 1din 22

Grădină Lorela

Popa Ramona
Ce este interacţiunea?
• Interacţiunea reprezintă acţiunea reciprocă dintre corpuri şi este
o proprietate fizică generală.

• Ea se poate realiza:

- prin contactul direct dintre corpuri;

- de la distanţă prin intermediul câmpurilor (gravitaţional,


magnetic şi electric).
Efecte:

Fenomenele care apar ca urmare a interacţiunii


corpurilor reprezintă efectele interacţiunii.

Efectele corpurilor pot fi:


- efecte dinamice (schimbarea stării de mişcare,
schimbarea vitezei şi schimbarea traiectoriei)
- efecte statice (deformarea corpurilor):
 elastică (deformarea care dispare după
incetarea interacţiunii (corpul revine la forma iniţială)
 plastică (deformarea care nu dispare după
încetarea interacţiunii).
Exemple de
interacţiuni

• Când scriem, creionul interacţionează atât cu


foaia cât şi cu mâna.
• Un meteorit intrat în atmosfera Pământului se
aprinde datorită interacţiunii sale cu aerul.
• Interacţiunea dintre vânt şi plută are efecte
dinamice deoarece viteza şi traiectoria plutei
se modifică.
Forţa

măsură a intracţiunii
Forţa dintre corpuri.

F
F SI
 N newton
dinamometru
Tipuri de forţe
Forţa de greutate

G SI
N
Greutatea aceluiaşi corp nu este aceeaşi
în orice condiţii. De exemplu, greutatea
unui corp aflat pe Lună este de şase ori
mai mică decât greutatea aceluiaşi corp
aflat la suprafaţa Pământului.
Normala la plan
y
• Cazul Se trasează sistemul de
referinţă- sistem biaxial,
planului sistem necesar studiului
mişcării.
orizontal REACŢIUNE
N
x

G
ACŢIUNE

N G
Normala la plan
y
• Cazul planului înclinat
N

Gx Gy = N

Gy

 x

G
- este componenta greutăţii paralelă cu planul şi care este
Gx
responsabilă de tendinţa deplasării corpului în jos pe plan.

Gx
sin    Gx  G  sin  ;
G
Gy - este componenta greutăţii normală pe plan şi responsabilă de
menţinerea corpului pe plan la alunecare , respectiv manifestarea
reacţiunii planului.
Gy
cos    Gy  G  cos  ;
G
● Normala la plan este o forţă de tip reacţiune care apare atunci
când corpul este pe plan şi are sens opus forţei care acţionează
perpendicular pe plan, opunându-se deformării planului.
Forţa deformatoare

Acţiunea unei forţe


asupra unui corp
poate produce
deformarea corpului
(un efect static al
forţei)

plastică - corpurile rămân deformate


Deformare
elastică – corpurile revin la forma iniţială
FORŢA DE FRECARE
y
• Cazul planului înclinat
- la coborâre N

Ff

Gt a

Gn 
 x

G
FORŢA DE FRECARE
• Cazul planului
înclinat- la urcare y
N
Ft a

Gt
Ff
Gn   x

G
Bibliografie

• http://en.wikipedia.org
• http://www.slideshare.net
• http://wikitravel.org/ro
• https://prezi.com