Sunteți pe pagina 1din 31

Tumorile testiculare

Generalităţi
 Cancer al adultului tânăr, apare între 20-35 ani;
 Tratamentul şi prognosticul depind de tipul
histologic al tumorii.
 Factori de risc:
 Criptorhidie;
 Disgenezie testiculară (sindrom Klinefelter);

 Atrofie testiculară;

 Antecedente de cancer de testicul.


Anatomia patologică
1. Tumori ale stromei gonadice (4%): C. Leyding, c.
Sertoli sau metastaze;
2. Tumori germinale (96%):
Seminomatoase o Teratoame sau embrioame (30%):
(seminoame): 40% • mature sau imature;
o Carcinoame embrionare (20%);
Nonseminomatoase
(disembrioame): 60% o Teratocarcinoame (5%);

o Tumori extra-embrionare ( 6%):


• Tumorile sacului vitelin,
• Corio-carcinoame.
Seminom
Extensia
 Locală (T): creşterea progresivă a tumorii
ajungând la dimensiuni variabile;
 Regională (N): invadarea ganglionilor
regionali;
 La distanţă (M): plămâni → aspect de
„scăpări de baloane”.
Stadializarea BODEN

Stadiul I • Tumora intra-testicularã.

• Invadarea cordonului sau adenopatie


retro-peritoneală subdiafragmatică:
• II a: sub formă microscopică;
Stadiul II • II b: macroscopică, dar cu
dimensiunea sub 5 cm;
• II c: macroscopică cu dimensiunea
peste 5 cm.

Stadiul III • Metastaze supradiafragmatice.


• pTx – non- • pNx – adenopatii • pMx:
Tumora primară

Metastaze la distanţă
Ganglioni regionali
Clasificarea T.N.M.
evaluabil; neevaluate; metastaze
• pT0 – fără tumoră • pN0 – fără neevaluate;
primară evidentă; adenopatie; • pM0: fãrã
• pTis – CIS; • pN1 - metastaze metastaze;
• pT1 – tumoră într-un singur • pM1:
limitată la testicul şi ganglion < 2 cm şi metastaze la
epididim; < 5 ganglioni distanţã
• pT2 – tumoră pozitivi dar < 2 cm prezente:
limitată la testicul şi dimensiuni; • M1a:
epididim cu invazie • pN2 - metastază invadarea
vasculară/limfatică ganglionară unică ganglionil
sau tumoră extinsă > 2 cm, dar < 5 cm or extra-
prin albuginee cu sau >5 ganglioni regionali;
invadarea vaginalei. pozitivi dar < 5 cm, • M1b:
• pT3- tumora sau extensia metastaze
invadează cordonul extraregională a viscerale.
spermatic; tumorii unică;
• pT4 – tumora • pN3 - metastază
invadează scrotul. ganglionară > 5
cm.
S = Markeri tumorali serici
Sx= markerii tumorali nu s-au determinat sau nu se pot determina
S0= markerii tumorali în limita normalului
L.D.H. (u/l) -H.C.G. A.F.P.(ng/ml)
(miu/ml)
S1 <1,5Na <5 000 <1 000
S2 1.5-10 5 000-50 000 1 000-10 000
S3 >10*Na 50 000 >10 000
• Na = limita superioară a normalului
• A.C.E. (Antigen Carcino-Embrionar) este uneori crescut în tumorile
testiculare.
Markeri tumorali - concluzii
 Contribuie la stabilirea diagnosticului;
 Orientează tratamentul;
 Supraveghere post- terapeutică.
hCG (%) AFP (%)
Seminom 7 0
Teratom 25 38
Teratocarcinom 57 64
Cc. embrionar 60 70
Coriocarcinom 100 0
Circumstanţe de diagnostic
 Întâmplãtor:
 Biopsie testicularã (studiul azoospermiei);
 Echografie scrotalã.

 Semne funcţionale:
 Tumefacţie, durere,
 Metastaze,

 Alte semne: ginecomastie, artrită, dureri lombare,


dureri abdominale.
Diagnostic pozitiv
 Anamneză + palpare,
 Diafanoscopia,
 Echografia,
 U.I.V.,
 T.C.,
 Dozarea markerilor tumorali,
 Examenul anatomo-patologic, singura examinare
care precizează forma histologică.
Bilanţul de extensie
 Clinic – palparea adenopatiilor
neoplazice regionale,
 Paraclinic:
 echografie, T.C., U.I.V., Rx-pulmonar,
limfoscintigrafie, scintigrafia osoasă,
markeri tumorali.
Ecografia testiculară
(scrotală/inghinală/abdominală):

 De elecţie, evidenţiază
tumora, extensia locală
si prezenţa
diseminărilor
Ecografie Doppler
Evidenţierea pediculului vascular ramificat circumferenţial
pe suprafaţa formaţiunii cu IR = 0.4 – 0.5
Ecografie testiculară
Formațiune tumorală neomogenă la nivelul testiculului stg
Ecografie testiculară
Foramțiune tumorală neomogenă la nivelul testiculului
drept
Ecografie testiculară 2D si Doppler
 UIV - semne indirecte
asupra prezenţei maselor
ganglionare regionale:
deviere de ureter, stază
caliceală,etc.
 dozarea markerilor
tumorali este extrem de utilă

Urografie intravenoasă
Suspiciune adenopatie
periaortocavă
 Radiografia
pulmonară ±
tomografia sau în
funcţie de datele
acestora, vor permite
depistarea unor
metastaze pulmonare
sau a unor adenopatii
mediastinale.

Radiografie pulmonara

Metastaze pulmonare la un caz


cu tumora testiculara
 Tomografia computerizată abdomino-pelvină

– este metoda de elecţie pentru explorarea spaţiului


retroperitoneal a ganglionilor periaortici şi pericavi ( prima
staţie de diseminare a tumorii testiculare )
Forme clinice
A. Forme simptomatice B. Cancer dezvoltat pe C. Forme evolutive
testicul criptorhidic
1. Forme relevate prin • Tumoră inghinală în 1. Forme obişnuite,
metastaze; criptorhidia inghinală, cu evoluţie în 2-3
2. Forme dureroase; sau ani;
3. Forme cu • Tumoră 2. Forme cronice,
simptomatologie abdominală. care pot evolua în
hormonală; 10-20 ani;
4. Forme acute; 3. Forme cu
5. Forme cu hidrocel evoluţie
simptomatic; fudroiantă a unor
6. Forme atrofice: tumori corio-
• Tumoră dezvoltată pe epitelioame,
testicul atrofic; numite „tumori
• Tumoră dezvoltată în hilul uragan”.
unui testicul, provocând
ischemie.
Diagnosticul diferenţial
 Hidrocelul,
 Epididimitele ac.;

 Epididimitele cr. specifice sau nespecifice,

 Tuberculoza epididimo-testiculară,

 Sifilisiul testicular (goma).


Evoluţia şi prognosticul
Evoluţia depinde de:
 natura histologică a tumorii;
 stadiul anatomic al bolii;

 protocolul terapeutic aplicat.

Prognostic:
 Seminom – prognostic bun, std I: vindecare 100%;
 Prognosticul tumorilor non-seminomatoase s-a
ameliorat după introducerea cisplatinului.
Protocol terapeutic
1. Tratament chirurgical:
 Orhidectomiaradicală;
 Limfadenectomie retroperitoneală (L.A.R.P.);

2. Polichimioterapia adjuvantă (B.E.P.):


 Efecte secundare: toxicitate, infertilitate;
3. Radioterapia adjuvantă:
 Efecte secundare: mielodisplazie, infertilitate.
Tratamentul seminoamelor
 St.I : castraţie + Rx profilactic subdiafragmatic
(100%);
 St. II : castraţie + Rx terapeutic subdiafragmatic
+ Rx supradiafragmatic + supraclavicular (88%);
 St. III : castraţie + chimioterapie reducţională
+ Rx. (60%).
Tratamentul tumorilor non-
seminomatoase
 St. I :
 opţiunea I : castraţia + L.A.R.P.  90% vindecare şi 10 %
răspuns bun la chimioterapie;
 opţiunea II : castraţie + supraveghere 60-80% se vindecă.
Când markerii tumorali redevin pozitivi se face chimioterapie
care asigură vindecarea în 95-98%.
 St. II : castraţie + L.A.R.P. + chimioterapie, vindecare
în 80-90%;
 St. III : castraţie + chimioterapie  L.A.R.P. (pentru
tesutul rezidual), vindecare în 60%.
Efectele secundare ale tratamentului
 Imediate:
 alopecie,
 agranulocitoză,

 vomismente,

 tulburări neurologice,

 ejacularea retrogradă sau anejacularea.

 Tardive:
 tulburări ale spermatogenezei (azoospermie sau
oligospermie).
Protocol de supraveghere

1. Examen clinic local şi general:


 la 3 luni în primii doi ani,
 la 6 luni în următorii trei ani, şi
 din al 6-lea an – anual.
2. Determinarea markerilor – lunar în primul an;
3. Radiografie toracică – o dată la 2-3 luni în
primul an;
4. CT abdomino-pelvină – la 3 sau 6 luni în primii
doi ani.
Profilaxie
• Extirparea testiculului criptorhidic >10 ani;
• Detectarea în stadii timpurii:
• Autoexaminarea regulată a testiculilor;
• Conştientizarea oricărui disconfort sau dureri
la nivelul scrotului, pelvisului sau spatele
inferior;
• Prezentarea la un medic specialist.