Sunteți pe pagina 1din 12

Aparitia si raspindirea

crestinismului
Apariţia creştinismului
 Creştinismul a apărut înPalestina (provincie
romană).Este credinţa într-un
singur Dumnezeu. A fost creată de Domnul
NostruIisus Hristos. În sec al III-lea era deja
destulde răspândită în Imperiul roman,iar astăzi
are numărul cel maimare de credincioşi dintre
toatereligiile existente.
 Creștinismul este una din cele trei
religii monoteiste contemporane, alături
de iudaism și islam.
 În primul secol al erei noastre, în Imperiul roman,
şi-a făcut apariţia o nouă religie: creştinismul.
Aducând un mesaj universal, mai presus de
diviziunile naţionale sau sociale, creştinismul
avea să devină religia dominantă pe întreg
cuprinsul Imperiul roman.
 Creştinismul s-a extins repede la Ierusalim. Personalităţile
cele mai importante care au ajutat la raspândirea
creştinismului au fost Pavel şi Petru. Conciliul de la
Ierusalim din anul 49 î.Hr. a decis ca noua religie să iasă
din graniţele ei iniţiale şi să se adreseze şi celorlalte
popoare. Creştinismul a devenit astfel o religie distinctă de
iudaism. Cu ajutorul lui Pavel au apărut primele comunităţi
de creştini printre evrei, dar şi printre greci şi romani. Două
acte rituaCreştinismul s-a extins repede la Ierusalim.
Personalităţile cele mai importante care au ajutat la
raspândirea creştinismului au fost Pavel şi Petru. Conciliul
de la Ierusalim din anul 49 î.Hr. a decis ca noua religie să
iasă din graniţele ei iniţiale şi să se adreseze şi celorlalte
popoare. Creştinismul a devenit astfel o religie distinctă de
iudaism. Cu ajutorul lui Pavel au apărut primele comunităţi
de creştini printre evrei, dar şi printre greci şi romani. Două
acte rituale trebuiau respectate în primul rând pentru a fi
considerat creştin : botezul şi împărtăşania.le trebuiau
respectate în primul rând pentru a fi considerat creştin :
botezul şi împărtăşania.
 Creștinismul deși avea același zeu peste
tot, se practica diferit și era împărțit în 3
zone.
Cele 3 zone erau:
1. Europa apuseană
2. Europa apuseană
3. Orientul Mijlociu și Palestina.
 De-a lungul istoriei, creștinismul a fost marcat de
schisme și dispute teologice care au avut ca efect
apariția unor biserici distincte. Principalele ramuri
ale creștinismului sunt reprezentate de Biserica
Ortodoxă Răsăriteană și Biserica Romano-
Catolică, urmate de bisericile protestante.
 Ca religie universală, astăzi, creştinismul este cea mai
importantă în ierarhia religiilor universale. Răspândirea sa
se poate explica prin două exemple opuse, dar
complementare. Primul ni-l oferă Plinius, care îi scrie lui
Traian cât de repede se răspândeşte creştinismul în
provincia Bithinia. Această superstiţie contagioasă, spune
el, s-a răspândit nu doar prin oraşe, ci şi prin sate. Pare
posibil, totuşi, s-o ţinem în frâu şi s-o vindecăm. La care,
păgânul convertit la creştinism replică convingător: „Noi,
creştinii, abia am venit şi am pătruns peste tot, în cetăţi,
insule, forturi, oraşe, săli de întruniri, chiar şi în tabere
militare, triburi, consilii orăşeneşti, palat, senat şi forum. Nu
v-am lăsat decât templele“ (vezi K. S. Latorette, A History
of the Expansion of Christianity, 1938; Atlas of the Early
Christian World, Ed. M. F. Hedlund şi H. H. Rowley, 1958).
Pestele

Monograma lui
Isus Hristos Pastorul

Simbolurile

•Crucea
Pomul Vietii
 Iisus Hristos (în aramaică ‫ישוע‬, Ieșu,
în ebraică ַ‫יֵׁשּוע‬, Ieșua arhaic Iehoșua,
grecizat Ἰησοῦς, Iesous,
latinizat Iesus; n. ca. 4 î.e.n., conform
Bibliei la Betleemul Iudeei, ca fapt
istoric probabil la Nazaret — d. ca. 30
e.n., Ierusalim) este fondatorul și
figura centrală a creștinismului, și unul
din cele mai importante simboluri ale
culturii occidentale, majoritatea
bisericilor creștine considerându-l Fiul
lui Dumnezeu sau Mesia cel vestit
de Vechiul Testamentiudaic, ce în
timp a devenit al doilea personaj
al Trinității creștine.
 Isus a fost un predicator
iudeu din Galileea, Iudeea, ce a trăit
în timpul ocupației romane a
Israelului, a fost botezat de către Ioan
Botezătorul, și a fost crucificat
la Ierusalim în jurul anului 30, sub
guvernarea lui Ponțiu Pilat
Viata lui Isus Hristos
 S-a născut la Bethleem, înanul 1, în timpul luiOctavian
Augustus.
 A trăit în Nazareth până la30 de ani.
 Apoi începe să predicecuvântul lui Dumnezeu
înGalileea, o provincie aPalestinei.
 Pentru a arăta natura sadivină, Iisus săvârşeştemiracole.
 A fost răstignit în timpul luiTiberius, la 33 de ani.
Crucificarea lui Isus şi cei 12
apostoli