Sunteți pe pagina 1din 18

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este un forum internațional de

dezbatere prin care 34 de guverne cooperează pentru a identifica cele mai adecvate soluții la
provocările economice și sociale ale globalizării.

Obiectivul-cheie al dezvoltării economice al OCDE reprezintă consolidarea sistemelor de piață și


expansiunea comerțului liber.
Indicatori 2002 2009 2013
macroeconomici/anii
Populatia mil. 1 172 141 1 227 122 1 250 407

PIB par cap. $ 26 307 33 436 37 010

Rata cresterii econ. % 1,7 -3,6 1,5

Exportul de bunuri mln $ 4 499 600 8 960 000 10 239 000

Importul de bienuri mln $ 4 898 000 9 590 000 11 093 000

ISD Iesirile mln $ 5 410 736 16 881 287 18 860 133

ISD Intrarile mln $ 5 501 698 13 104 535 14 323 071

Source: elaborat de către autor în baza datelor a OCDE


Importanța globală și implicarea OCDE în economia globală este identificată în
următoarele date (anul 2012) :

a) 69,4% din PIB-ul global (USD);


b) 60,4% din comerțul mondial;
c) 18% din populația lumii;
d) 95,9% din sprijinul public pentru dezvoltarea lumii;
e) 44,9% din Emisiile globale de CO2;
f) 45,7% din producția de energie la nivel mondial
g) 56,2% din consumul mondial de energie.
N/O STATELE-UNITE JAPONIA GERMANIA
1 7% din suprafața Pământului (9,4 mln km2) 2,3% % din populatia mondiala 1 în lume în industria prelucrătoare
2 4,7% din populatia mondiala 8,06% din PIB mondial lider în exporturile mondiale de mărfuri:
cele mai multe mașini sunt produse în
Germania
3 25% din consumul mondial de bunuri 7,4% din comertul mondial Al cinci-lea loc în lume după producția de
oțel, cupru și aluminiu
4 23,3% din PIB mondial 14% din importurile de petrol la nivel mondial 1,9% din populatia mondiala
5 13,2% din comerțul mondial; cel mai mare 5% din consumul mondial de energie 4,7% din PIB mondial
retailer din lume, dupa 1914
6 aproximativ 50% din exporturile de cereale grupurile imense Toyota, Nissan, Honda, 5,3% din consumul mondial de energie
Mitsubishi, Canon, Panasonic, Nintendo a pus
Japonia printre cei mai importanti națiuni
industriale ale lumii
7 25% din consumul mondial de energie; Cele mai Primul importator de produse agricole a 4 putere economică din lume
multe centrale nucleare din lume
8 25% din industria prelucrătoare din lume; cel 1-3 loc în lume de metale feroase si neferoase, sectorul serviciilor predomină în PIB
mai mare agricultor (soia, porumb, grâu, fructe, electronice, auto, industria lemnului, (servicii generează 71,2% din PIB
legume) Lumea petrochimice
9 prima moneda de rezerva: 1/3 din rezervele ocupă al doilea loc în lume de importurile
băncii centrale de gaze naturale.
Țările Statele-Unite Japonia Germania
Indicatori
2002 2009 2013 2002 2009 2013 2002 2009 2013
macroeconimici
PIB mln $ 10 977 500 13 800 632 16 768 100 3 980 819 5 092 663 4 919 563 2 076 303 3 412 770 3 730 260
PIB par cap. $ 38 166 43 296 53 042 31 235 40 050 38 633 25 170 41 668 46 268
Rata cresterii
1,8 -2,4 1,9 0,3 -5,2 1,1 0,0 -5,6 0,1
econ.%
% agricultura in
1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 1,2 1,0 0,8 0,9
form. PIB
% industria in
21,3 21,9 19,9 28,7 28,8 26,6 29,2 30,2 32,5
form. PIB
% serviciile in form.
77,7 77,1 79 69,9 69,7 72,3 69,8 69 66,6
PIB
Exportul de bunuri
772 447 1 056 750 1 579 593 130 596 580 845 715 097 389 257 1 258 924 1 452 711
mln $
Import de bunuri
548 413 1 605 300 2 329 060 253 445 550 553 833 166 477 505 1 054 814 1 188 884
mln $
ISD Iesirle mln $ 119 742 248 074 359 641 18 223 74 699 135 745 30 985 75 395 57 539
ISD Intrarile mln $ 84 370 129 883 294 971 9 087 11 939 3 715 53 605 56 668 51 266
IDH 0,91 0,934 0,937 0,878 0,909 0,912 0,855 0,904 0,911

Source: elaborat de către autor în baza datelor a BM, OMC și PNUD


N/O MAREA BRITANIE ITALIA FRANȚA
1 A 5 putere economică în lume A 9 putere economică în lume al doilea mare exportator de produse agricole.
2 lira sterlină este a treia monedă de rezervă cea mai mare companie din Italia în ceea ce 3,71% din PIB mondial
privește veniturile este Eni (Ente Nazionale
Idrocarburi) este al 5-lea grup de petrol mondial
3 flexibilitate, birocrația relativ simplu 2,78% din PIB mondial 3,08% din exporturile mondiale de bunuri
4 Recunoscută printre cele mai mari 2,75% din exporturile mondiale de bunuri A 6 putere economică în lume
universități, cercetări și mediul de afaceri
5 Ușor de a crea o afacere este o economie foarte dependentă de importuri Ocupă al treilea loc în lume pentru investiții
pentru aprovizionarea cu materii prime și străine directe
energie; mai mult de 75% din energie este
importat
6 0,87% din populația mondială A 3 țară turistică din Europa al cincilea exportator mondial de bunuri
7 2,87% din exporturile mondiale de bunuri 0,83% din populația mondială prima destinație turistică mondială și a doua
mare zona maritima din lume

8 3,37% din PIB mondial o economie terțiar (servicii generează 74,4% din primul producator agricol în întreaga Uniune
PIB) Europeană
Țările Marea Britanie Franța Italia
Indicatori
2002 2009 2013 2002 2009 2013 2002 2009 2013
macroeconimici

PIB mln $ 1 674 416 2 308 925 2 678 454 1 500 337 2 693 665 2 806 427 1 267 043 2 186 107 2 149 484
PIB par cap. $ 28 202 37 075 41 787 24 276 41 631 42 503 22 205 36 992 35 925
Rata cresterii
2,5 -4,3 1,7 1,1 -2,9 0,3 0,3 -5,5 -1,9
econ.%
% agricultura in
0,8 0,6 0,7 2,2 1,5 1,7 2,6 2 2,3
form. PIB
% industria in
24,9 20,9 20,2 22,6 20 19,8 26,6 24,3 23,3
form. PIB
% serviciile in form.
74,3 78,5 79,2 75,2 78,5 78,5 70,8 73,8 74,4
PIB
Exportul de bunuri
499 298 353 162 541 594 645 434 487 120 579 687 499 298 401 874 517 740
mln $
Import de bunuri
399 828 484 419 655 319 392 139 558 945 681 016 299 871 409 893 477 391
mln $
ISD Iesirle mln $ 35 213 39 325 37 101 49 478 107 142 4 875 17 138 21 277 16 508

ISD Intrarile mln $ 25 531 4 059 48 314 49 568 26 875 6 480 14 699 40 353 13 126
IDH 0,823 0,847 0,892 0,834 0,869 0,884 0,825 0,851 0,872
Source: elaborat de către autor în baza datelor a BM, OMC și PNUD
GDP real growth, %
3.5

2.5

1.5

0.5

0
2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e
-0.5

-1
OECD United States Euro Area Japan United Kingdom

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


Inflation rate,%
2.75
Japon 0.36
-0.03
-0.28
1.5
United Kingdom 2.6
2.8
4.5
0.91
Germany 1.5
2.01
2.08
0.51
France 0.86
1.96
2.12
1.62
United States 1.46
2.07
2.16
1.72
OECD 1.61
2.25
2.88
-1 0 1 2 3 4 5

2014 2013 2012 2011

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


Rata șomajului armonizat (HUR) pentru OCDE

Harmonised unemployment rates (HUR)


9 8.32
8.11 7.94 7.94 7.89
8 7.35
6.89 7.05 6.93
7 6.63
6.34
6.15 6.1 5.95
6 5.62

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


ISD Iesirile, trl USD
0.17
Japon 0.2
0.1
3.17
United States 2.39
1.87
1.05
Germany 0.97
0.64
0.4
Italy 0.36
0.22
1.04
France 0.98
0.63
15.15
OECD 12.52
8.08
0 2 4 6 8 10 12 14 16

2013 2009 2005

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


ISD Intrarile, trl USD
0.17
Japon 0.2
0.1
3.17
United States 2.39
1.87
1.05
Germany 0.97
0.64
0.4
Italy 0.36
0.22
1.04
France 0.98
0.63
15.15
OECD 12.52
8.08
0 2 4 6 8 10 12 14 16

2013 2009 2005

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


Imports, Exports, trl USD
16

14 13.28 13.49

12
10.46 10.56 10.38
9.88
10
8.65
8.34
8

0
2002 2005 2009 2014

Imports Exports

Source: elaborat de către autor în baza datelor OCDE


Menținerea progresului economic

Promovarea și stimularea relațiilor multilaterale


cu restul lumii

Determinarea obiectivelor strategice și tactice esențiale pentru


dezvoltarea economică