Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

Istorie

În sensul larg al cuvântului, transportul contemporan este un complex


compus al economiei unui stat în cadrul căruia funcționează ca ramuri
independente diferite tipuri de transport magistral, urban, industrial.
Indiferent de forma de organizare, toate tipurile de transport se află intr-o
conexiune interdependentă influențând, în mare măsură, atât procesul de
transport nemijlocit, cât și rezultatele tehnico-economice finale ale acestei
activități.
Problema transporturilor, ca prelungire a producției în sfera circulației,
constă în combinarea activității tuturor nodurilor principale de transport in
scopul obțnerii unor cheltuieli sociale minime și efectuării unor prestații
calitative superioare.
Transportul se referă la deplasarea de la un loc la altul
a persoanelor precum și a bunurilor, semnalelor sau
informațiilor. Termenul vine din latină, de la
”transportare”, trans (peste) și portare (însemnând a
purta sau a căra). Transportul este o activitate care a
apărut odată cu existența omului. Limitele fizice ale
organismului uman în privința distanțelor ce puteau fi
parcurse pe jos și a cantității de bunuri ce puteau fi
transportate, au determinat, în timp, descoperirea unei
game variate de căi și mijloace de transport. Transportul
facilitează accesul la resursele naturale și stimulează
schimburile comerciale. Simplificând și generalizând se
poate discuta de trei mari ramuri: infrastructură, vehicule,
gestiune.
Transportul rutier în zona portuară prezintă avantajul că se
realizează rapid de la locația destinatarului la sediul beneficiarului.
Efectuarea transportului direct permite o bună conservare a mărfii si
reducere a cheltuielilor cu ambalare și manipulare intermediară și de
aceea, transportul rutier a devenit predominant în schimbarea
destinației legumelor, fructelor, bunurilor de larg consum, precum și a
celor de cosmetic și farmacie. În ultimul timp transportul rutier a
devenit preponderant și în schimbarea locației produselor tip mobile și
odată cu dezvoltarea terminalelor de containere s-a extins și în
domeniul mărfurilor de mic și mediu tonaj.
Încărcarea unui container pe mijlocul de transport rutier se realizează
după efectuarea formalitățiilor vamale de tip control fizic și
documentar. Perfecționarea transporturilor internaționale și
dezvoltarea transporturilor rutiere integrate în complexul multimodal
necesită coordonarea acțiunilor a trei factori principali:
guvernul,beneficiarii transporturilor și furnizorii unor astfel de
servicii.
Transportul Rutier
Prin transportul rutier se înţelege
orice operaţiune de transport care se
realizează cu vehicule rutiere, pentru
deplasarea persoanelor, mărfurilor şi
bunurilor, chiar dacă vehiculul rutier este
pe o anumită porţiune transportat la rândul
său pe sau de pe un alt mijloc de transport;
operaţiunile şi serviciile adiacente sau
conexe tansporturilor rutiere sunt
considerate operaţiuni de transport rutier.
Procesul de transport rutier are drept componente de bază:
drumul, autovehiculul, conducătorul auto, marfa şi legislaţia
aferentă. Mobilitatea deosebită pe care o au autovehiculele fac ca
acestea să poată ajunge în locuri unde alte mijloace de transport
nu au acces.
Clasificarea Transportului Rutier
A. Categorii de transport rutier:
-a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfăşurare:
1. transport rutier în trafic naţional;
2. transport rutier în trafic internaţional;
-b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activităţii:
1. transport rutier public;
2. transport rutier în cont propriu;
B. Tipuri de transport rutier:
-a) transport rutier de mărfuri:
1. transport rutier de mărfuri generale;
2. transport rutier de mărfuri perisabile;
3. transport rutier de mărfuri şi deşeuri periculoase;
4. transport rutier de deşeuri;
5. transport rutier de animale vii;
6. transport rutier agabaritic;
- b) transport rutier de persoane:
1. transport rutier prin servicii regulate;
2. transport rutier prin servicii regulate speciale;
3. transport rutier prin servicii ocazionale.
Avantajele și dezavantajele utilizării
transportului rutier
• încărcarea mărfurilor se face direct de la
locul de expediție (magazie, locul
producției) iar descărcarea la punctul de
<= AVANTAJE
destinație, fară manipulari suplimentare;
• pregătirea autovehicolelor este rapidă,
existând posibilitatea schimbării rapide a
direcției de deplasare și a volumului de
marfă transportată;
• viteze mari de deplasare;
• cheltuieli de transport acceptabile;
• protecție superioară a mărfurilor față de
șocuri si intemperii. • exploatarea autovehicolelor genereaza
cheltuieli mai mari, ca urmare a consumului de
combustibili superiori;
DEZAVANTAJE => • necesitatea existentei unui sofer si a echipei de
servire (pentru fiecare autovehicol în parte);
• poluarea mediului înconjurator este mai mare
în cazul utilizarii autovehicolelor comparativ cu
celelalte mijloace de transport;
• uneori nu este indicat pentru distanțe foarte
lungi;
• nu se pot transporta unele mărfuri grele sau
voluminoase.
Transport Naval
Având în vedere progresul economic general al societății, în ultima perioadă s-a
înregistrat o creștere fără precedent a comerțului mondial, a transportului de materii
prime de bază, necesare industriei, agriculturii cât și a schimburilor de produse finite.
Pe de altă parte, intensificarea schimburilor comerciale între țări aflate în diferite zone
geografice, participarea țărilor respective la acest proces reprezintă o condiție necesară
pentru impulsionarea progresului economic și social al fiecărei regiuni geografice.

Cele trei elemente esențiale care stau la


baza definirii transportului naval sunt
următoarele:

• mărfurile, caracterizate printr-un volum mare și


o valoare ridicată;

• navele, ca mijloc de transport care încorporează


un nivel de tehnicitate și al investițiilor ridicat;

• porturile, ca noduri de transbordare precum și


instalațiile de operare din cadrul acestora.
Portul
Portul este locul de începere şi de finalizare al transportului maritim. Dat fiind
vechimea activităţii de transport maritim porturile reprezintă adevărate comunităţi de
afaceri cu obiceiurile, cutumele, privilegiile şi modul lor de viaţă pe care îl păstrează în
ciuda presiunii statului naţional, acesta din urmă, de multe ori chiar protejându-le.
Costurile foarte mari pentru amenajarea porturilor nu pot fi suportate numai din surse
private astfel încât statul acţionează prin toate pârghiile pe care le are la îndemână
pentru dezvoltarea şi modernizarea porturilor ca mijloc obligatoriu pentru derularea
schimburilor comerciale internaţionale (75-80% din trafic). Porturile au funcţii
administrative (asigurarea funcţionării dotărilor, a securităţii navigaţiei, a dezvoltării
dotărilor etc.) şi funcţii comerciale legate de expediţie, încărcare, descărcare, depozitare
etc.
Avantajele și dezavantajele utilizării
transportului naval
AVANTAJE
• dezvoltarea industriilor ce
folosesc materii prime
DEZAVANTAJE
transportate ieftin pe calea apei
• nu este economic pentru
(industria siderurgică,
zonele mai îndepartate de
metalurgică, energetică, sticlă,
bazinul fluvial, datorită
materiale pentru construcții);
transbordărilor costisitoare;
• capacitate de încărcare foarte • poate deveni impracticabil
mare; în perioadele de seceta sau
• asigură tarife reduse; înghet;
• crearea de baraje de acumulare • este mai lent.
pentru hidrocentrale;

• dezvoltarea irigațiilor.
Unitați de încărcătură pentru transport
portuar
Unitatea de transport economic modern (unitatea de manipulare) este o
încărcătură formată dintr-un număr de părți, în principiu uniforme, părțile fiind
așezate astfel încât să poată fi încărcate și manipulate mecanizat, atât în timpul
transportului, cât și în timpul depozitării.

Transporturile grupate în unități de manipulare unitare creează condiții optime:


• de introducere a mecanizării complexe pentru operațiile de încărcare/ descarcare;
• de trecere a încărcăturii de pe un vehicul pe altul cu mijloace mecanizate;
• de depozitare;
• de efectuare a transporturilor combinate în condiții economice;
• de reducere a cheltuielilor și timpului până la destinație.
Terminal Naval
Alcatuire:
• dane de operare, cheul și bazinul și depozitul de containere;
• macarale-cheu. Acestea, sunt dotate cu brațe, care pot ridica containerele;
• macara de cheu Gottwald mobile cu rotație la 3600
• poduri pe roți pentru încărcarea – descărcarea containerelor în/stive;
• poduri pe șine utilizate în zona încărcări/ descărcări containere pe/ de pe
vagoane;
• Remorci
• Transpalete
• Stivuitoare
Încarcaturi de greutate mică
Pentru încărcare-descărcare în și din mijloace de transport se utilizează
transpaletele și utilajele de ridicare și transport denumite pe scurt elevatoare sau
stivuitoare.
Transpaletele sunt utilaje mecanice simple, cu acționare manuală sau electrică, pe
care se poate transporta câte o singură paletă pe distanțe scurte și cu nivele de ridicare
mai mici. Este alcătuită dintr-un cărucior prevăzut cu furci de ridicare, care se pot
acționa cu ajutorul unui mecanism comandat de un cilindru hidraulic și cu o pompă
manuală.
Încărcături de greutate mare
Stivuitoarele cu furci sunt cele mai importante utilaje pentru manipularea
mărfurilor paletizate din transportoare. Ele sunt foarte efciente atât din punct de vedere
tehnic, cât și economic, deoarece permit intrarea furcilor sub unitățile de încărcătură
constituite în acest scop.
Concluzii
Având în vedere progresul economic general al
societății, în ultima perioadă s-a înregistrat o creștere fără
precedent a comerțului mondial, a transportului de materii
prime de bază, necesare industriei, agriculturii cât și a
schimburilor de produse finite.
Principalul factor de diferentiere in fata utilizatorului
este,de cele mai multe ori calitatea acestor
servicii.Calitatea activitatii este definita de clienti.Este
necesar,asadar,sa se identifice beneficiarii activitatii
desfasurate si exigentele lor,dupa care trebuie sa produca
,exact serviciu cerut in perioada de timp necesara ,la cel
mai mic foc posibil.
BIBLIOGRAFIE

• Adrian Manea, Laurențiu Manea – ”Autovehicule De Transport Rutier În


Zona Portuară”, Editura Matrix Rom, București 2004
• Ilie Rotariu – ”Transporturi, Expediţii Şi Asigurări De Mărfuri Şi Călători”,
Ediţia A Iv-A – Revăzută, Editura Alma Mater, Sibiu 2007
• http://ec.europa.eu/eurostat/
• http://google.ro (imagini)