Sunteți pe pagina 1din 17

Importanţa limbii latine în

practica de asistent medical

Elaborat de Guşan Livia


Grupa 27
Plan:
 Limba latină- baza Anatomiei
 Denumirea preparatelor
 Scrierea reţetelor
 Civilizaţie
 Personalităţi
 Maxime
 Gramatică
 Mens sana in corpore sano
 Exerciţiu pentru memorie
 Imbogăţirea vocabularului
 Concluzie
Limba latină- baza Anatomiei
Anatomia este ştiinţa care studiază forma,
structura şi părţile componente a
organismului.
Orice parte a corpului uman are un nume.
Toate noţiunile din anatomie sunt traduse în
diferite limbi,dar la nivel internaţional ele
sunt în limba latină.
Având o bază a limbii latine voi putea studia
anatomia direct în latină şi fără să caut
traduceri sau atlasuri.
Denumirea preparatelor
Preparatele au mai multe denumiri:
chimică, comercială, internaţională şi
oficială.
Cea oficială este cel mai des folosită de
către medici în prescrieri medicale.
Această denumire reprezintă numele
preparatului în latină.
Ex.: xylometazoline, aciclovirum,
valeriana, Paracetamolum.
Limba latină mă va ajuta să recunosc
medicamentele din fişa medicală a
bolnavului.
Acest moment este foarte important,
deoarece la administrarea unui alt
medicament pot agrava starea pacientului
sau pacientul sau pot provoca reacţii
adverse şi alergice.
Scrierea reţetelor
Reţeta medicală este adresarea medicului către
farmacist pentru eliberarea unui medicament.
Reţeta se scrie doar cu verbe din latină,
abreviate: Rp. , D.t.D., D.S.
Iar cunoaşterea acestor verbe mă va ajuta la
scrierea reţetelor corect sau poate la eliberaea
medicametelor conform normei şi indicaţiei. În
caz contrar pacientul va primi un medicament
incompatibil.
Ex.: Rp.: Sol. Aminofilina 0,25- 1%
D.t.D.Nr.10 ampullis
D.S. Căte 2 ml de 3 ori/ zi
 Rp.- ,,recipe”- ,,ia” sau ,,primeşte”;

 D.t.D.Nr.- ,,detur tales doses” adică ,,dă aceste


doze”;
 Ampullis- denumirea formei medicamentoase
în latină;
 D.S.- ,,detur signetur” adică ,,dă şi
etichetează”.
Civilizaţie
Învățând o limbă străină învățăm cum gândesc
și cum simt alte societăți, ceea ce au
experimentat, valorile și cum se exprimă.
În cadrul cursului de limbă latină am aflat multe
nuanţe a civilizaţiei antice despre care n-am
avut ocazia să învăţ până acum.
Aceste informaţii ma vor ajuta să întreţin
discuţii cu unii pacienţi ce preferă istoria şi
unele legende sa le povestesc copiilor. Astfel
voi putea crea o legătură cu pacienţii.
Personalităţi:
Odată cu studierea limbii latine, studiez şi viaţa
unor personalităţi din spaţiul antic.
Am învăţat viaţa lui hipocrate. Am facut
cunoştinţă cu istoria lui Romulus şi Remus.
Şi doar la acest curs am avut ocazia să aflu
despre zei şi caracteristica fiecăruia.
Dacă voi avea ocazia sa lucrez în sectia de
padiatrie sunt sigură că copiilor le va fi
interesant să afle despre viaţa lui Romulus,
Bacchus, Apollo şi alţi.
Maxime
”A învăța o altă limbă nu înseamnă doar a
învăța noi cuvinte, ci totodată a învăța un nou
mod de a te gândi la lucruri”‒ Flora Lewis,
jurnalistă americană.
Comoara limbii latine sunt înţelepciunile sale
care mă fac să privesc lumea cu alţi ochi, care
ma îndrumă ,,Carpe diem” (Trăieşte clipa!).
Primesc o hrană spirituală care o voi putea
transmite pacienţilor mei şi copiilor mei în
procesul de educaţie.
Gramatică
‘‘Lingua Latina est fundamentum linguae
nostrae”
Odată cu studierea gramaticii limbii latine îmi
aduc aminte şi unele reguli din gramatica
limbii române, uneori am senzaţia că învăţ în
acelaşi timp două limbi, dar ,,Repetitio est
mater studiorum” (repetarea este mama
cunoştinţelor). Am de susţinut examene şi să
complectez fişe şi registre în secţie ce necesită
o scriere corectă.
Mens sana in corpore sano
Studierea limbii latine are același impact
asupra materiei cenușii precum exercițiile
fizice asupra musculaturii. Astfel imi
dezvolt capacităţile intelectuale şi pe
parcursul activităţii profesionale voi
putea lua decizii corect şi în scurt timp,
mai ales în cazuri de urgenţă.
Exerciţiu pentru memorie

Cum am mai spus creierul este comparat cu


un mușchi, deoarece își îmbunătățește
funcțiile odată cu exercitiul. Învățând
limba latină, maxime latineşti voi reuși să
rețin mai bine nume, liste etc, deoarece se
îmbunătățesc funcțiile memoriei.
Imbogăţirea vocabularului
Limba latină este dulce şi melodioasă.
Studierea ei îmi îmbogăţeşte vocabularul-
denumiri de plante, zei, verbe.
Dar şi îmi antrenează dicţia, deoarece în
latină sunt sunete şi accente diferite care
pentru mine sunt un adevărat exerciţiu
fizic.
În activitatea profesională aceşti factori mă
vor ajuta să vorbesc clar şi prin
cunoaşterea acestei limbi voi da dovadă
ca am cunoştinţe.
Concluzie
Studierea limbii latine necesită timp şi
răbdare în schimb capăt noi experienţe,
informaţii şi înţelepciunea gânditorilor
antici.
Ma simt norocoasă că am ocazia să studiez
limba latină, căci putini care o cunosc.
Chiar de e o limbă moartă impotranţa ei
în domeniul medicinei este mereu
actuală.
Mulţumesc pentru atenţie: