Sunteți pe pagina 1din 12

David

Matematica

3/13/2018 1
ÎNMULŢIREA

 CE ESTE ÎNMULŢIREA?

3/13/2018 2
DEFINIŢIE
Înmulţirea este o
adunare repetată.

3/13/2018 3
CE ŞTIM DESPRE
ÎNMULŢIRE?
 Numerele pe care le
înmulţim - factori
 Rezultatul înmulţirii -
produs
 a x b = c ; a – factor
b – factor
c – produs.
3/13/2018 4
PROPRIETĂŢI

 a x b = b x a;
 4 x 5 = 5 x 4 = 20

3/13/2018 5
PROPRIETĂŢI

 (a
x b) x c = a x (b x c)
 (2 x 4) x 3 = 2 x (4 x 3)

3/13/2018 6
PROPRIETĂŢI
ax0=0xa=0
8 x 0 = 0 x 8 = 0

3/13/2018 7
PROPRIETĂŢI
ax1=1xa=a
7 x 1 = 1 x 7 = 7

3/13/2018 8
PROPRIETĂŢI
 a x (b+c) = (a x b) + (a x c)
 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5)

 a x (b –c) = (a x b) – (a x c)
 3 x (5 – 4) = (3 x 5) – (3 x 4)

3/13/2018 9
ÎMPĂRŢIREA

 Ce este împărţirea?
 Împărţirea este operaţia
inversă înmulţirii.

3/13/2018 10
a:b=c
 a – deîmpărţit
 b – împărţitor

 c – cât

3/13/2018 11
Termeni
 Deîmpărţit = numărul
care se împarte;
 Împărţitor = numărul la

care se împarte;
 Cât = rezultatul
împărţirii.
3/13/2018 12