Sunteți pe pagina 1din 8

*

* „A se exprima împreună”,
* „a se uni”,
* „a se organiza colectiv”,

*
* Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948, art.20, 21.
* Convenţia internaţională asupra drepturilor civile şi politice din 1966, art.22
* Convenţia europeană de recunoaştere a personalităţii juridice a organizaţiilor
neguvernamentale din 1986, art.5
* Orice salariat are dreptul de-a întemeia şi de-a se afilia la sindicate pentru
* apărarea intereselor sale.
* Sindicatele se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile
legii. Ele contribuie la apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale
salariaţilor[Constituţia Republicii Moldova, art.42].
* Cetăţenii Republicii Moldova , precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care se află
* legal pe teritoriul ei sunt în drept , la propria alegere, de a întemeia şi de a se înscrie
în sindicate, în conformitate cu statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a
autorităţilor publice[ Legea sindicatelor, 2000, art.7].

*
* Libertatea de asociare sindicală apare ca
fiind mai mult decît o simplă aplicare a celei
de asociare. Ea presupune, în subsidar, o serie
de drepturi pe care, pe calea asocierii
sindicale, o persoană care îndeplineşte
condiţiile cerute de lege pentru a se sindicaliza
le poate exercita mai eficient(dreptul la
negocieri colective, dreptul la grevă, dreptrul
de a fi consultat de angajator în luarea
anumitor decizii etc.)

*
* Sindicate - organizaţii obşteşti din care fac parte, pe
principii benevole, persoane fizice unite după interese
comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi
constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor
profesionale, economice, de muncă şi sociale
colective şi individuale ale membrilor lor;
Sindicate - asociații din care fac parte, pe principii
benevole, persoane fizice unite după interese comune,
inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în
scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale,
economice, de muncă şi sociale colective şi individuale
ale membrilor lor.
* Legea Sindicatelor, Nr. 1129
din 07.07.2000, art. 1

*
* Astăzi Sindicatele din Republica Moldova reprezintă
27 de centre sindicale national- ramurale, care
întrunesc circa 420 mii membri de sindicat
(www.sindicate.md), afiliate într-un singur centru
national – Confederația Națională a Sindicatelor din
Moldova.
* CNSM este membru al Confederaţiei Internaţionale
a Sindicatelor (ITUC) (www.ituc-csi.org/) , care
întruneşte în rîndurile sale 311 centre sindicale
naţionale din 155 de ţări şi regiuni, cu totalul de
175 milioane de membri.

*
* Convenţia OIM nr. 87 din 1948 privind
libertatea sindicală şi protecţia drepturlui
sindical
* Convenţia OIM nr. 98 din 1949 asupra dreptului
organizării şi negocierii colective
* Convenţia OIM nr. 141 din 1975 şi
recomandarea 149 asupra organizaţiilor
salariaţilor din agricultură etc.