Sunteți pe pagina 1din 11

NE PREGĂTIM

PENTRU
ACTIVITATEA DE
MUNCĂ: CITE NE PREGĂTIM PENTRU
PUTIN DESPRE ACTIVITATEA DE MUNCĂ:
CITE PUTIN DESPRE
UNIVERSUL UNIVERSUL MUNCII,
ASTAZI
MUNCII, ASTAZI
MUNCA
 Desfășurare a unei activități fizice sau
intelectuale îndreptată spre un anumit scop;
 activitate prin care omul modifică și
adaptează lucrurile din natură pentru
satisfacerea trebuințelor sale.
 Lucru la câmp, lucrul câmpului; lucrări
agricole.
 Efort de a realiza ceva; strădanie; ocupație,
îndeletnicire
 Pentru a-și hrăni populatia, pentru a se dezvolta,
orice comunitate trebuie să producă bunuri,
servicii…pe scurt, să asigure subzistența și
bunăstarea membrilor săi.
 Pentru a se hrăni , pentru a-și întreține familia, o
persoană trebuie să muncească și să participe astfel
la dezvoltarea ansamblului colectivității.
 Munca este o activitate socială prin excelență. Este,
de asemenea, o activitate solidară. De asceea, în
timp ce majoritatea muncește, alții, pot studia, pot
efectua activități neproductive sau pot beneficia, în
caz de boală sau de pierdere a locului de muncă,
de exemplu, de un venit minim necesar.
 Dumnezeu hrăneşte păsările care dau din
aripi.
 Omul e dator sa munceasca, sa nu-l
gaseasca moartea sezand.
 A muncit o vara si a cheltuit intr-o seară.
 Cine nu munceste, cu lipsa traieste.
 Cine nu munceste la tinerete, n-are la
batranete.
 Decat sa muncesti degeaba, mai bine sa sezi
degeaba.
 Cum muncesti asa ti se plateste.
CE ESTE MUNCA DECENTĂ

 Munca decentă este un concept introdus


în 1999 de guvernele şi organizaţiile
lucrătorilor şi ale angajatorilor reunite în
cadrul Organizaţiei Internaţionale a
Muncii
Munca decenta
 însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la:
 •oportunităţile pentru o muncă productivă şi
corect remunerată,
 •securitatea la locul de muncă,
 •protecţia socială pentru familie,
 •oportunităţile de dezvoltare profesională şi
integrare socială,
 •libertatea de exprimare,
 •participarea activă în luarea de decizii,
 •egalitatea de şanse pentru bărbaţi si femei.
Munca decenta
 Conceptul cuprinde patru componente
strategice, valabile indiferent dacă vorbim
despre economia formală sau informală,
munca salariată sau pe cont propriu, munca
în agricultură, în fabrică, într-un birou, acasă
sau în comunitate:
 •principii şi drepturi fundamentale ale muncii
şi standarde internaţionale de muncă;
 •oportunităţi de ocupare şi remunerare;
 •protecţie şi securitate socială
 •dialog social şi tripartitism
7 octombrie* Ziua Mondiala
pentru Muncă Decentă
 În 2008, Organizația Internațională a Muncii și
Confederația Internațională a Sindicatelor
(CIS) au avut inițiativa marcării acestei zile
prin mobilizarea sindicatelor din întreaga lume
la mitinguri și marșuri.
 Ziua internațională a muncii decente este
marcată în fiecare an pe 7
octombrie. Organizația Internațională a
Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă
să fie în centrul acțiunilor guvernamentale
pentru realizarea creșterii economiei
mondiale.
Piața muncii
 spațiul economic în care se întâlnesc,
 se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de
muncă,
 reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de
posesorii de forță de muncă.
 Așadar, clientul de pe piața muncii este angajatorul care
dispune de locuri de muncă, furnizorul este căutătorul de
loc de muncă - salariatul,
 obiectul tranzacțional este forța de muncă, iar prețul este
salariul complet, cunoscut și sub denumirea de fondul
individual de salariu.
 Forța de muncă este oferită pe nivele de calificare
(competențe) și unități de timp (ore, zile de muncă etc.)
SĂ PUNEM CAPĂT LĂCOMIEI
CORPORAȚIILOR

SLOGANUL ZILEI INTERNAȚIONALE A MUNCII


DECENTE – 2016