Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie

“Nicolae Testemitanu”
Catedra Medicina Sociala si Management Sanitar
“Nicolae Testemitanu”

Studii descriptive.
Analiza si interpretarea
rezultatelor studiilor descriptive.

Autor: Berzan Cristian


Profesor: Iulian Grossu - dr., conf. univ., Cat.
medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”.
Scopul

- dobindirea abilitatilor necesare pentru realizarea


studiilor descriptive,
- emiterea de ipoteze privind asociatiile
epidemiologice,
- utilizarea datelor obtinute in studiile descriptive
la lansarea unor ipoteze de lucru.
Epidemiologie -.

știința medicală care se ocupă cu:


- identificarea factorilor de agresiune pentru sănătate,
- stabilirea mijloacelor și metodelor de neutralizare a acțiunii
lor asupra grupurilor populaționale cu risc crescut,
- depistarea și lichidarea proceselor epidemiologice, a
stărilor de boală,
- elaborarea programelor de protecție globală a sănătății
umane
Tipul de studiu Pot fi:
I Studii descriptive
-la nivel de pupulatie
EMITEREA
-la nivel de indivizi cazuri DE IPOTEZE

serii de cazuri
transversale
II Studii analitice
-observationale caz-control
de cohorta DEMONSTRAREA
IPOTEZELOR
-experimentale studii clinice
randomizate
III. Studii secundare Recenzia sistemica
si metaanaliza
Studii epidemiologice descriptive
- sunt studii in care evaluam raspindirea unui
maladii si caracteristica unui populatii,fara
interventia cercetatorului si fara verificarea
ipotezelor epidemiologice.

- descriu distribuţia în populaţie a factorilor


de risc sau de protecţie a bolilor şi/sau a
deceselor în funcţie de o serie de
caracteristici de persoană, spaţiale şi de timp.

- permit elaborarea ipotezelor


epidemiologice.
Studiile descriptive
 Caracteristici personale: vârstă, status marital,
ocupaţie, educaţie, venit, etnie, stil de viaţă, etc
 Caracteristici de loc:
-distribuţia geografică a bolii
-variaţii internaţionale
-variaţii regionale/ locale
- variaţii urban/rural
 Caracteristici de timp:
-variaţii pe termen scurt (sezon, săptămână, zile)
-variaţii pe termen lung (schimbări seculare)
Studii descriptive
- la nivel de populatie – studii de corelatie
intre expuneri si efecte la nivel de populatie
- la nivel de indivizi –
• cazuri – descriu observatii a unor pacienti
• serii de cazuri – studiu bazat pe furnizarea de
informatii despre o serie de cazuri tratate
• studii transversale- analizeaza prezenta unei
boli intr-o populatie la un moment dat
• studii ecologice- stabilesc corelatii intre
expuneri si efecte la nivel de populatie.
Particularitatile cazurilor
clinice raportate:

 nu pot comunica informatii de la mai mult


de zece pacienti
 abordarea este pur descriptiva
 limitele studiului tin de selectia subiectiva a
cazurilor in functie de experienta si
interesul cercetatorului
Particularitatile seriilor de
cazuri:
 sugereaza existenta unui factor etiologic
 uneori interpretarea datelor bazate pe
acest tip de studii sunt generatoare de
erori
 nu permit tragerea concluziilor
 nu permit stabilirea frecventei bolii
 nu permit aprecierea unui factor de risc
Studii ecologice-
particularitati
 se bazeaza pe calcularea unor coeficienti de
corelatie
 valorile utilizate sunt medii la nivel
populational si nu individual
 este necesara informatia despre o populatie,
pentru a stabili o legatura intre un factor de
risc si boala studiata
 duc lipsa de infoarmatie individuala
 nu permit controlul factorilor de confuzie
 nu permit sa cunoastem daca persoana care
a facut boala este cu adevarat cea expusa
Studii transversale
 descriptive – ofera informatii despre variabile in
mod separat
 tip caz-control – se inregistreaza prezenta bolii
prin investigatie anamnestica si prezenta unor
variabile inainte de momentul examenului medical
Scopul studiilor transversale:
 determina prezenta bolii, a incapacitatii sau a unor
caracteristice personale
 masoara starea de sanatate a populatiei
 permit cunoasterea distributiei a unor factori de
risc in populatia examinata
Avantajele studiilor trasversale
 Sunt studiile ce permit o evaluare completa a prevalentei
maladiilor
 Sunt utile la aprecierea unui fenomen , a consecintelor sociale
ale unei maladii si contribuie la stabilirea prioritatilor
programelor de sanatate
 Se desfasoara intr-un timp relativ scurt si au cost redus
 Pot sa constituie o prima etapa al unui studiu de cohorta
 Implica intreaga populatie
 Permit studiul asociatiei dintre un efect si un factor de risc
presupus, avind un grup de comparatie
 Permit studiul simultan al asociatiilor dintre mai multe efecte
si factorii de risc presupusi, fiind folosite pentru generarea de
ipoteze
 Sunt indicate in maladiile de debut lent si o perioada
indelungata de evolutie
Studii descriptive
Culegerea datelor:
 Prelucrarea datelor din statistica sanitara curenta
 Anchete medicale de masa
 Date economico-sociale
Indicii utilizati:
 Intensivi(rata)
 Extensivi(proportia)
 De raport
 Demonstrativi
Aplicatiile studiilor descriptive:
 Evaluarea starii de sanatate a populatiei
 Monitorizarea starii de sanatate
 Planificarea resurselor in domeniul sanatatii
 Elaborarea resurselor in domeniul sanatatii
 Descrierea istoriei naturale a bolilor
 Descrierea spectrului bolii pentru o anumita afectiune
Obiectivele studiileor
descriptive
- Permite evaluarea tendinţelor în starea de
sănătate şi a comparatiilor între ţări şi între
subgrupe populaţionale,
- Fundamentează deciziile în domeniul planificării
sanitare,
- Evaluează serviciile de sănătate,
- Stabileşte zonele cele mai potrivite pentru
efectuarea cercetărilor,
-Identifică problemele de studiere prin metode
analitice si stabileşte zonele cele mai potrivite
pentru efectuarea cercetărilor
Studii analitice
- studii ce permit evaluarea ipotezelor de
asociere dintre un factor de risc si boala. In
interiorul acestor studii exista o comparatie a
frecventei bolii intre cei expusi la factorul respectiv si
cei neexpusi.
- Pot fi:
o observationale:investigatorul nu intervine , el doar masoara expunerea si
efectul.
• studii caz-martor-se fac atunci cind sunt evaluate efecte adverse rare ale
medicamentelor.
• studii de cohorta – in cadrul carora cercetatorul
urmareste subiectii inclusi in studiu pina la aparitia
bolii sau decesului
o experimentale: investigatorul determina cine va fi supus factotului de risc
si cine nu
• studii clinice randomizate(RCT)- alocarea
intimplatoare a factorului de risc
Studii secundare

- Recenzia sistemica si
metaanaliza – studii in care se verifica
ipotezele demonstrate de studiile
analitice.
- sintetizeaza informatia
Din punct de vedere al temporalitatii, studiile pot fi:
1. Prospective – studiul a inceput, iar efectul va aparea in
viitor.
2. Retrospective – studiul incepe dupa aparitiab efectului
Din punct de vedere al validitatii, studiile sunt clasificate
in piramida studiilor:
I.Recenzii sistematice, metaanaliza buna
II. Studii clinice randomizate
III. Studii de cohorta
IV.Studii caz-martor
V. Studii transversale
VI.Studii de caz si serii de cazuri slaba
Validitate
Screeningul
- este o examinare in masa care consta in
aplicarea unui ansamblu de procedee si
tehnici de investigatie a unui grup
populational in scopul identificarii unei
maladii, anomalii sau factori de risc. Se
practica doar pentru anumite boli, in care i s-
a dovedit eficacitatea.
Scopurile screeningului
1. Mentinerea sanatatii si prevenirea maladiei atunci
cind scopul screeningului este depistarea
factorilor de risc
2. Depistarea precoce a maladiilor
3. Determinarea prevalentei unei maladii sau factori
de risc
4. Diagnosticul starii de sanatate a unei colectivitati
5. Depistarea precoce a maladiilor, se incadreaza in
masurile de profilaxie secundara
6. Efectuarea de examene periodice de sanatate
Principiile screeningului
◦ să fie întotdeauna însoţit de diagnostic, tratament şi
dispensarizare;

◦ orice test să fie verificat înainte de utilizare prin experimentarea


sa pe un lot a cărui stare de sănătate este cunoscută sau pe un
lot pilot;

◦ să nu fie folosită prea des în aceeaşi colectivitate;

◦ rezultatele ei să fie comunicate cât mai repede persoanelor


investigate;

◦ periodic să se facă o evaluare a acţiunii de depistare prin


aprecierea efectelor asupra morbidităţii şi mortalităţii populaţiei
examinate
Exemplu
 Screening pentru virusul hepatitei C la adulţi
asimptomatici cu risc crescut
◦ Factori care îl recomandă:

 Prevalenţa hepatitei C,
 Potenţialul progresiv al bolii,
 Disponibilitatea unui test screening eficace şi simplu,
 Terapie relativ eficace.

◦ Strategii
 ELISA-PCR
 PCR
Multumesc .

S-ar putea să vă placă și