Sunteți pe pagina 1din 33

A realizat : Coordonator:

Berzan Cristian. Iulian Grossu, dr.,


Grupa: conf. univ., Cat.
1310, anul III. medicină socială şi
management sanitar
„Nicolae
Testemiţanu”.
Tipul de studiu Sinonime Unitatea de studiu
A. Studii observationale

Studii descriptive
Studii analitice
Ecologice Corelationale Populatii
Transversale De prevalenta Indivizi
Caz-control Indivizi
Cohorta Follow-up Indivizi
B. Studii experimentale de interventie
Studii randomizate Trialuri clinice Pacienti
Studii de interventie Interventii Populatia
comunitare sanatoasa
Trialuri comunitare Comunitatea
Aplicabilitate Ecologice Transversale Caz control Cohortă
Boli rare XXXX - XXXXX -
Cauze rare XX - - XXXXX
Efecte multiple X XX - XXXXX
ale unei cauze
Expuneri, XX XX XXXX XXX
determ. multipli
Măsurarea rel. XX - X XXXXX
temporale
Măsurarea - - X XXXXX
incid.
Invest. Pt. Per - - XXX -
lungi
 Descriu distribuţia în populaţie a factorilor de
risc şi/sau de protecţie a bolilor şi/sau a
deceselor în funcţie de o serie de
caracteristici de persoană, spaţiale şi de timp.
 Permit elaborarea ipotezelor epidemiologice
 Permite evaluarea tendinţelor în starea de
sănătate şi a determinanţilor ei
 Permite comparaţii în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi determinanţii ei între ţări şi
între subgrupe populaţionale
 Fundamentează deciziile în domeniul
planificării sanitare
 Evaluează serviciile de sănătate
 Identifică problemele care să fie studiate prin
metode analitice
 Stabileşte zonele cele mai potrivite pentru
efectuarea cercetărilor
 Prelucrarea datelor din statistica sanitară
curentă
 Efectuarea de anchete medicale
 Ex: 8 bolnavi de cancer într+un anumit
teritoriu
 Rate de frecvenţă sau de intensitate:
intensitatea apariţiei fenomenului într-o
populaţie delimitată în timp şi spaţiu
Nr. Cazuri efecte nedorite/nr. locuitoriX1000
 Indici de greutate specifică sau de structură:
raportul procentual al părţii faţă de întreg
Nr.de decese de o cauză/nr. Total de
deceseX100
A. Abordarea transversală (an calendaristic)
 rata brută de mortalitate şi rate
diferenţiate pe sexe, vârstă, medii
 Indici de structură: pe medii, cauze, sexe
B. Abordare longitudinală (pe generaţie)
 Rate de frecvenţă
 Indici de structură
C. Tabela de mortalitate
 Tabela de mortalitate de moment
 Tabela de mortaliate pe o generaţie
 Speranţa de viaţă fără incapacitate
 Speranţa de viaţă în ipoteza eliminării parţiale
sau totale a unei cauze de deces
D. Decesul prematur: ani potenţiali de viaţă
prierduţi
E. Decesul evitabil
Aspectul morbidităţii Unitatea de observare
Incidenţa Cazul nou de îmbolnăvire
Prevalenţa Cazul nou şi vechi de îmbolnăvire
Morbiditatea Persoana bolnavă
individuală
Morbiditatea cu ITM Cazul de îmbolnăvire care
întrerupe temporar CM
Morbiditatea cu Cazul de îmbolnăvire care
invaliditate întrerupe definitiv CM
Morbiditatea Cazul de îmbolnăvire care
spitalicească determină spitalizarea
 De persoană: Vârsta, sexul, locul naşterii,
obiceiuri legate de locul de provenienţă,
religia, categoria socială, profesională,
statusul social (venitul familial, profesia,
calitatea locuinţei, nivelul de instruire), starea
civilă.
 De loc
 De timp: se studiază în cazul bolilor
transmisibile variaţiile clinice şi sezoniere
 Verifică existenţa sau inexistenţa factorilor de
risc şi a bolii
 Au caracter observaţional
 Permit verificarea ipotezelor epidemilogice
 Studiile de cohortă
 Studiile de tip caz - control
 De tip 1
Bolnavi de M

Factor
Factor de Lot expuşi
Lot
de risc
risc expuşi
Nonbolnavi
Eşantion
Esantion de M
populaţie

LotLot Bolnavi de M
neexpuşi
neexpuşi
Nonbolnavi de M
 De tip 2

Bolnavi de M

Lot de studiu
expusi la risc
Non bolnavi de M

Bolnavi de M
Lot martor
neexpusi la risc

Non bolnavi de M
 Tip 1: - nu se alege lotul martor
- cele două loturi se diferenţiază
singure
 Tip 2: - cele două eşantioane se aleg din 2
populaţii diferite: expuşi la factor de risc şi
neexpuşi la factor de risc
- selecţia prin metoda aleatorie sau met
 Se utilizează mai ales când frecvenţa bolii în
populaţie este crescută
 Sunt studii prospective
 Permit urmărirea modului de acţiune a
factorilor de risc pe toată perioada studiului
şi efectul lor asupra sănătăţii
 Permit evaluarea directă a riscului relativ şi
atribuabil
 Există mai puţine riscuri de concluzii false
 Expuşii şi nonexpuşii la factorul de risc sunt
selectaţi înainte de a se cunoaşte efectul,
deci măsura riscului nu este distorsionată
de prezenţa bolii
 Durata mare de timp
 Număr mare de subiecţi dificil de urmărit
timp îndelungat
 Pot apare modificări ale dimensiunii şi
structurii loturilor
 Modificări în timp ale criteriilor de
diagnostic şi în definiţia bolilor
 Costul ridicat
 Sunt dificil de repetat
Efect Efect Total
prezent absent
Factor de a b a+b
risc prezent
Factor de c d c+d
risc absent
Total a+c b+d a+b+c+d
 Riscul bolii la expuşi: p1=a/a+b
 Riscul bolii la neexpuşi: p0=c/c+d
 Riscul relativ (RR): de câte ori este mai mare
proporţia persoanelor bolnave în rândul celor
expuşi la factorul de risc faţă de proporţia
bolnavilor în rândul celor neexpuşi la factorul
de risc
RR=p1/p0
 Se face în raport de
cifra 1

RR<1 Factor de
protectie
RR=1 Factor
indiferent
RR>1 Factor de
risc
 Cu cât este mai mare frecvenţa efectului
nedorit la cei expuşi faţă de neexpuşi
Ra=p1-p0
 Ra<0 Factor de protectie
 Ra=0 Factor indiferent
 Ra>0 Factor de risc
 Rp= (a+b)/(a+b+c+d)
 Exprima frecventa celor expusi la factorul de
risc in lotul studiat
 Excesul riscului in populatie (riscul atribuibil
in populatie)
Rap=Rp-p0
 Fractiunea atribuibila la expusi exprima cat %
din efectul nedorit prezent la expusi poate fi
explicat prin expunere
Fae=[(p1-p0)/p1]x100
 Fractiunea atribuibila in populatieexprima
care este % din efectul nedorit, prezent in
populatie, si care poate fi explicat prin
expunerea la factorul de risc
Fap=[(Rp-R0)/Rp]x100
Expuşi la
factorul de risc

Bolnavi de M
Neexpuşi la
factorul de risc

Expuşi la
factorul de risc
Nonbolnavi de M
Neexpuşi la
factorul de risc
 Durata mica a studiului
 Numar mic de subiecti necesar in studiu
 Cost scazut
 Aplicabil la boli rare
 Facilitarea efectuarii studiului
 Permit analiza mai multor factori
concomitent sau a mai multor nivele de
expunere
 Permit repetarea studiului
 Nonraspunsul care nu tine de dorinta persoanei de
a participa
 Documente medicale incomplete
 Dificultatea de a constitui un grup martor
acceptabil
 Ancheta se adreseaza persoanelor in viata sau
tocmai decedatilor de boala M care au avut o boala
mai severa probabil si o expunere mai intensa
 Nu permit masurarea directa a RR
 Erorile sistematice (bias) sau nesistematice
(aleatorii) pot apare mai des
Efect Efect Total
prezent absent
Factor de a b a+b
risc prezent
Factor de c d c+d
risc absent
Total a+c b+d a+b+c+d
 Proportia expusilor in randul persoanelor cu
efectul scontat prezent a/(a+c)
 Proportia expusilor in randul persoanelor fara
efectul scontat prezent b/(b+d)
 OR = axd/bxc

S-ar putea să vă placă și