Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ SI PROTECȚIA MEDIULUI

Adsorbanții,sisteme
polidisperse
(Proprietați specifice.Exemple)
Profesor îndrumător: Student:

Șef. lucrări dr. chim. Gabriela Antoaneta


Apostolescu
Sistemele polidisperse
Un sistem polidispers este un sistem eterogen alcătuit dintr-un
mediu de dispersie si una sau mai multe faze dispersate,caracterizat
printr-o suprafață de separație între faze.
Deosebirea esențială între sistemele disperse și cele polidisperse
este dimensiunea unitații cinetice , care determină stabilitatea diferită a
acestora.
Astfel, sistemele coloidale sunt sisteme eterogene cu suprafața
interfazică extrem de extinsă, care determină proprietațile specifice
esențiale ale acestora.
Fenomenul de adsorbție
Fenomenul de adsorbție joacă un rol foarte important în procesele de
cataliză eterogenă și în reacții în sistem solid -gaz si solid –lichid.
Adsorbția reprezintă procesul de reținere reversibilă a unui lichid sau
gaz, la suprafața unui solid, fara a avea loc o reacție chimică.
Solidele au proprietatea de a reține pe suprafața lor gaze sau
substanțe dizolvate intr-un lichid.

Adsorbatul

Suprafața de contact

Adsorbantul
Procesele de adsorbție

Adsorbția

Adsorbția fizică (fizicosorbția) Adsorbția chimică (chemosorbția)

- Fortele de atracție dintre moleculele - Moleculele adsorbite sunt ținute


adsorbatului și adsorbantului sunt de tip la suprafață prin forțe covalente;
Van der Waals (slabe);
- Moleculele adsorbite isi pierd
- Moleculele adsorbite isi mentin identitatea;
identitatea;
- Monostraturi;
- Multistraturi;
- De cele mai multe ori, cu energie
- Fara energie de activare; de activare;

- Procese reversibile. - Procese ireversibile.


Adsorbanții
La baza proceselor de adsorbție stă interacțiunea moleculelor de
adsorbat cu suprafața adsorbantului.
Adsorbanții sunt de obicei materiale cu structură poroasă extensivă,
caracterizați de: suprafața de contact, dimensiunea porilor, caracterul
hidrofob sau hidrofil, caracterul cristalin sau amorf, polaritatea
suprafeței de contact.
Selectivitate: * Capacitate mare de adsorbție;
* Stabilitatea chimică și termică;
* Solubilitate scăzută în solventul purtător;
* Duritate și rezistență mecanică;
* Cost scăzut.
Silicagelul
Silicagelul este utilizat ca
absorbant pentru îndepărtarea
umidității și pentru controlul
umidității camerelor.

Silicagelul:

- pori granulari;

- substanță amorfă;

- hidrofil;

- îndepărteză umiditatea.
Carbunele activ
Carbunele activ este un adsorbant utilizat în cea mai mare parte
pentru îndepărtarea materiei organice din apă (nu selectiv), dar și
în îndepărtarea metalelor, pretratamentul prin sedimentare / filtrare
pentru a îndepărta metalele precipitate.
Cărbune activ este utilizat în măști de gaze, deoarece adsoarbe
toate gazele toxice și vapori și purifică aerul pentru respirație.

Carbunele activ

- substanță amorfă;

- hidrofob;

- elimina urmele organice;

- filtrarea aerului.
Zeoliții
Zeolitii:

- minerale poroase cristaline

- hidrofil

- îndepartează azotul din aer


Mordenit

ZSM-5
Concluzie
Adsorbanții, ca sisteme polidisperse, joaca un
rol foarte important în viața de zi cu zi, ei având
foarte multe utilitați in necesitățile umane.
Bibliografie

1. www.wikipedia.ro
2. http://www.sciencedirect.com
3. https://www.scribd.com/doc/39963747/Sisteme-Disperse
Coloidale
4. http://www.chimicamo.org/chimica-
fisica/adsorbimento.html