Sunteți pe pagina 1din 15

EMFIZEMUL PULMONAR


 Poluarea atmosferei, noxele, fumatul determină creşterea
incidenţei bolilor cu localizare bronhopulmonară
 O grupă de afecţiuni sunt cuprinse în cadrul BPOC:
 BRONŞITA CRONICĂ
 ASTMUL INTRICAT
 EMFIZEMUL - hiperinflaţie pulmonară
 Obstrucţia totală a bronhiei este localizată la nivelul unei
BRONHIOLE INTRALOBULARE
 TABLOUL CLINIC : este dominat de DISPNEE
EMFIZEMUL PULMONAR

 Diferenţa de presiune din teritoriul lipsit de ventilaţie,
face ca ciculaţia aeriană colaterală să se deschidă
 Alveolele rămân aerate, iar în tuse când presiunea creşte
alveolele se supradestind
 Obstrucţia bronşică nu permite evacuarea aerului
corespunzător
 Supradistensia şi modifările de ischemie din capilarele
din jur duc la atrofia pereţilor alveolari, până la
dispariţia lor şi formarea unei bule cu remanierea
ducturilor alveolare şi bronhiilor respiratorii şi terminale
EMFIZEMUL PULMONAR

EMFIZEMUL PULMONAR

EMFIZEMUL PANLOBULAR -
PANACINAR

 este caracterizat prin distrugere elementelor bronho-
alveolare din întreg lobulul secundar
 Dilataţia uniforma a acinilor
 Afectarea bronhiolelor respiratorii şi a alveolelor
 Localizat în special segment anterior lobi inferiori
 Cel mai frecvent în contextul deficienţei de 1-alfa-
antitripsină
EMFIZEMUL PANLOBULAR -
PANACINAR

EMFIZEMUL CENTRILOBULAR -
CENTRIACINAR

 Interesează în special bronhiolele respiratorii
predominând în porţunea centrală a lobului
secundar, cel mai frecvent la fumători
 Elementele distale au tendinţă să conflueze mici
bule din centrul lobului
 Se asociază cu bronşită cronică
 Inflamaţie evidentă cu dopuri de mucus
 Localizată la nivelul lobilor superiori
EMFIZEMUL CENTRILOBULAR -
CENTRIACINAR

EMFIZEMUL BULOS

 Bulele de emfizem au pereţi subţiri, fine


 Imagini unice sau multiple
 Contur regulat, net
EMFIZEMUL PARASEPTAL

 Este reprezentat de
prezenţa unor
chiste aerice sau
bule
 Localizate
subpleural, cel mai
frecvent apical
 Frecvent asociată
cu pneumotorax
spontan
EMFIZEMUL PARASEPTAL

EMFIZEMUL PULMONAR

 ASPECTUL RADIOLOGIC:
 Trasnparenţa pulmonară este ACCENTUATĂ (cantitatea
de aer crescută în alveole)- HIPERTRANSPARENŢĂ
DIFUZĂ
 Desenul pulmonar este ACCENTUAT (datorită
fenomenului de creştere a contrastului natural prin
prezenţa cantităţii de aer crescute)
 Artera pulmonară apare uneori AMPUTATĂ (altori cu
dimensiuni crescute, datorită presiunii crescute în mica
circulaţie)
EMFIZEMUL PULMONAR

 ASPECTUL RADIOLOGIC:
 Modificări statice de distensie a organelor din
vecinătate (torace globulos, datorită creşterii a
volumului pulmonar):
o creşterea diametrelor toracelui în toate sensurile
o coborârea hemidiafragmului
o orizontalizarea coastelor cu creşterea dimensiunilor
spaţiilor intercostale
o cord verticalizat „în picătură”
DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL

EMFIZEM BULOS PNEUMOTORAX

Imaginile de bule sunt mai mari Imaginea devine mai evidentă în


în inspiraţie decât în expiraţie expir

În interiorul imaginii de bule se La nivelul imaginii cu


pot evidenţia imagini vasculare transparenţă mţrită nu se
evidenţiază imagini vasculare
Aerul din bule nu are tendinţă la Resorbţia progresivă a aerului
resorbţie

Contur net sau uneori estompat Regiunea hipertransparentă are


contururi nete
Uneori sunt aderenţe