Sunteți pe pagina 1din 40

m 


 
 
  

    


 
 



 

 
 
  

  


    
$ % &'  !
" #
()*
 +,,-
"    
#

Ê  


   
  

 
 
 


 
  


 
  
!!!

½
 Ê
 - .

     


 
 
  
$ 
 
  
$    
   
% &
'
()  * +

   ) 
 , 
 

2
" 
(
)   

mnterest Rate (rata dobanzii)

/ 0 2 1
3

/ 0 2 1


&
'
( 
- 
 )

‡ Momentul 0 este astazi. Momentul1 este la sfarsitul
perioadei 1; sau inceputul perioadei 2.

D/3) 
  
 ) Ê-   
  
(
 
 
444

ë
Ê
 Ê  Ê
 
are este FV a $100 (acum) dupa 3 ani
daca i = 10%?

/ 0 2 1
0/3

0// Ê5#

alcularea FVs (deplasarea spre dreapta pe linia


timpului) se numeste  ) +(compundare).
‡   ) +implica a capata dobanda la dobanda pentru
investitiile pe mai mult de o perioada.
‡ mntuitiv: opusul se numeste )  +.
x
 +6 Ê
 $ Ê 
„ 
„


„ 


º ½ 2
@resupunem ca putem investi $Êla o rata a dobanzii pentru a primi in viitor Ê
Un rationament similar conduce la Ê
 $ a unei sume Ê - astazi.

„ „
„

º ½ 2
 „ 

 „




 „

¦
 +6 
Ê9$Ê

@ 


@   å 
‰  
alcularea @V pentru $100 primiti in 3 ani
daca rata dobanzii este 10%
å 1
@  // 
7/ 
 // ‰/781 871
^


 $Ê)  Ê

'./  0 


 1/% " 0 3ste cazul unei singure plati care
 " +, trebuie transformata intr-o valoare
 2"   viitoare fixa FV=$1.000.000 in
0 00/,3  N=20 ani, care se investeste la o
 %
0 
" rata a dobanzii r=10%.
 "

% @V =[ 1/(1+r) ]N FV

  $ @V = [ 1/(1,10) ]20 $1.000.000
)  
" 
"% 0 @V = [0,14864]($1.000.000)

& 1/,,,,, @V = $148.644


4 1//5-(6
 1/-7*--
2 1/*/(,*

r
$  $  
@erpetuitatea este o serie de plati constante, A, in fiecare perioada,
la infinit.

a a a a a a a

º ½ 2 ë x ¦ ^
@ º
@ º½
@ º2
@ ºë
 

$Ê  . 5';,0< =5';0,0< = ÿ Õ


  :
Ê
 $  a unei perpetuitati este suma care trebuie investita
azi la o rata a dobanzii Õ pentru a produce (primi) o plata in fiecare an,
fara sa afecteze valoarea investitiei initiale.
D
   

    ) este un set


finit de fluxuri de numerar (Fs) secventiale,
toate avand aceasi valoare a, unde primul F
apare in perioada imediat urmatoare.
  ) este un set finit de fluxuri
de numerar (Fs) secventiale, toate avand
aceasi valoare a, unde primul F este
platit/primit imediat.

º
> 
    

oinia timpului pentru o anuitate obisnuta de $100, pe 3 ani.

/ 0 2 1
3

0// 0// 0//

ºº
   !  ) 

are este diferenta intre o anuitate obisnuita si o


anuitate scadenta?

   
/ 0 2 1
3

$- $- $-


  ) 
/ 0 2 1
3

$- $- $-


$Ê Ê
º½
 
    
1. @erpetuitatea A, calculata la momentul 0: @ a 

a a a a a a a a a a a a a a

½ ë ¦ r º º½ ºë

2. @erpetuitatea A din perioda 8 (F la sf. perioadei 9), calc la momentul 0:


@  ! x @ !ÿ  ! x a 
a a a a a a

½ ë ¦ r º º½ ºë
3. Anuitatea A pentru 8 perioade: @ a x "
"##  ! $

a a a a a a a a

½ ë ¦ r º º½ ºë

  : Formula unei Anuitati A pe N-periode este: @V unei @erpetuitati A (cu


primul F la sfarsitul periodei 1), minus @V unei @erpetuitati A in perioada N
(primul F la sfarsitul perioadei N+1).
º2
" ?    

m" %%  "


" 
 
 %
"
 
0 
 9 
 % 
  / "
" 
"
" 0  
 
 

" 01& 0
0 0

 
 + "
" Ë 
 
 "  
"00 
 

" $#  

 
 
8 
 
 0
1& 9 "
" @ 
 0 Œ U Ë 
 


 % 
@ 
 0 %% 
 %
"
Œ U è Ë 
 

ºë
Ê  ÕÕ Õ Õ Õ 

'.+: 0
 Aceasta este o anuitate scadenta
1/,,,," 

" cu A=$10.000 pentru N=10 ani la
o rata a dobanzii i=9%.
 
0 
% /, Anuitatea scadenta poate fi
 0
$  )
 ³ajustata´ prin inmultirea cu (1+i),
  0 0 0 ca sa reflecte plata sumelor la
sfarsitul perioadei (fata de

"063 %
0 inceput).

"
% " Formula @V se ³ajusteaza´ cu
  "
" (1+i)N pentru a calcula FV.
" /,  0 FVN = (1+i)N(1+i)[A/i) { 1 ± [1/(1+i)]N}]
& 1/,6,,,
FV10 = (1,09)11 ($10K/0,09) {1 ±
4 1/-9+,, [1/1,09]10}
 1/(/6,, FV10 = (2.58)($111.111){1 ± [0.42]}
21/*(*,, @V10 = $165.601

ºx

()  * +

oinia timpului pentru Fs ne-egale:


$100 la sfarsitul anului 1 (t = 1), $200 la t=2 si
$300 la sfarsitul anului 3.

/ 0 2 1
3

0// 2// 1//

º¦
( 

( * +

'.9: 


$ % 
Avem un set de fluxuri ne-egale. O
" 1/,, )
 solutie ar fi insumarea anuitatilor;
 0
%#1+,, 0  dar este mai usor de calculat direct.
 19,,  2 0 Rate dobanzii este i =14%.
  " 
 /-3 @V = ' [ 1/(1+i) ]t FVt
 %
0 
"" 
@V = $100/(1,14) + $200/(1,14)2 +
  0 $300/(1,14)3
@V = $87,72 + $153,89 + $202,49
& 1-,- @V = $444,10
4 1---
 1-*+
21(/*

º^

()  * +
 !
1. Fluxuri ne-egale pe durata a 10 perioade: @ @ @ %

     

½ ë ¦ r º º½ ºë

2. Anuitate de $100 pentru 10 perioade: @ "&  $x a 

     

½ ë ¦ r º º½ ºë
3. Anuitate de $400 pentru 4 perioade, incepand din perioada 5, calculata la mom. 0:
@ %  ' ( a ("#  % $
  

½ ë ¦ r º º½ ºë

  :$Ê
(
)  * +
  +
$Ê*


(
 +
 +
   
(
 * +
!
ºr
 ) :)  

 )  
)   (stabilite/cotate) Õ 5Ú ( Õ,
unde Õ este rata dobanzii periodice inmultita cu numarul de
perioade din an, Ú.
-   
Nu ia in considerare efectele compundarii

 )  ) Õ 5Õ ,Ú, unde Õ este rata dobanzii


anuale stabilite impartita la numarul de perioade din an, Ú.

 

7 
 

 )  
  7 Õ ia in considerare compundarea.
 
   7 ) )
) 
 
)   
 

Odata cunoscand Õ si Õ, rata dobanzii anuale efective se calculeaza
cu formula:  ÕÚ 

ºD
  )
)  )

/ 0 2 1
0/3

0// 01170/
 
:Ê1 5 0//070/1 5 01170/
/ 0 2 1
/ 0 2 1 A @
3

0// 01A7/0
 
:Ê@ 5 0//07/@ 5 01A7/0

½
 ) 

Ê-

1. Trasati linia timpului.

2. mntroduceti fluxurile de numerar.

3. mdentificati daca este plata unica, anuitate,


perpetuitate, momentul platilor, etc.
Fluxurile ne-egale se pot descompune in sume de anuitati

4. mdentificati ce trebuie calculat: @V, FV, N sau i?

5. Scrieti formulele, introduceti valorile pentru variabile


si calculati....

½º
 
  9Ê
 

oncepte acoperite in aceasta parte:


3cuatia contabilitatii
Scurta prezentare a celor 3 ³declaratii´ financiare
oegatura dintre cele 3
Masurarea fluxului de numerar
ostul capitalului
N@V si mRR

½½
 
 E$

u siguranta ati auzit de «.Active = @asive ???

Si totusi, trecem la mFRS

Unde
 5
+ <B 
$ C
 5>
 <' D .

sau mai pe inteles,

apitalul (din 2 surse MARm) se transforma in active

½2
1B" 
 C

Sunt strans legate de perioadele de timp

Declaratie cu privire la Declaratie cu privire la


pozitia financiara pozitia financiara
(F
 & 6 F,) Timp
(F
 & 6 F,)

Declaratie cu privire la venituri si cheltuieli


(   6 ,)
Declaratie cu privire la miscarea fluxurilor de numerar
(  &
'* )

½ë
  #

/S ± este o extindere a ecuatiei contabilitatii (A = o + 3 ) si explica


diferitele categorii de active, obligatii si capital social

m/S ± explica, in termeni de ³venituri´ si ³cheltuieli´, schimbarile in


pozitia financiara a companiei (in active si obligatii) intre doua
momente, ce rezulta din activitatile generatoare de profit/pierdere.
Numarul care rezulta din diferenta inseama ³Venit net´ (´  
* ´) si reprezinta partea care se adauga - de la un moment la altul
± la ³apitalul propriu´, dupa distribuirea dividendelor.

SF ± explica felul in care numerarul (cash-ul) creste sau scade in


timpul perioadei in functie de: operatiuni, investitii si finantari.

½x
F
 & * F
 

alanta financiara alanta ³economica´


Active Obligatii si capital propriu Active Obligatii si capital propriu


+ 

 

 
) 
  
) 
" 
G " 

 (    (  
 7  
 7  

E )'

 
 E )'

 

  
½¦
 6  
 


mnclude toate activele pe termen scurt: Active


fixe (net),
Goodwill
ASH ± banii pe care compania ii are in banca

MARK3TAo3 S3URmTm3S ± instrumente financiare tranzactionabile,


detinute in loc de cash

AOUNTS R33mVAo3 ± debitori; facturile neplatite de catre clienti

mNV3NTORm3S ± inventare: materii prime, produse in curs de fabricatie,


si produse finite nevandute

½^
´ ( ) *  ( 
E )'

* F  
Active
curente

 
( 
o3AS3S ± chiriile (proprietati si echipamente) pot fi 7
E )'

incluse aici

@oANT, @RO@3RTY & 3Um@M3NT (@@&3) ± active evaluate la


pretul de achizitie, mai putin amortizarea cumulata

oAND ± pamant/teren in proprietate

GOODWmoo ± pentru activele achizitionate, valoarea in exces fata


de valoarea din registru

½r
 >
 6 
+ 

+ 


mnclude toate obligatiile pe termen scurt:


Datorii

AOUNTS @AYAo3 ± creditori; facturile neplatite catre


Actiuni
furnizori preferentiale

apital
ARU3D TAX3S ± taxe acumulate si neplatite propriu

URR3NT oONG-T3RM D3T ± portiunea curenta a datoriei


pe termen lung (care urmeza a fi platita in exercitiul financiar
± anul ± care incepe)

SHORT-T3RM ORROWmNG ± imprumuturi care vor fi platite


intr-un an

½D
" * " 
Obligatii
curente

" 
OomGATmONS UND3R o3AS3S ± obligatii pe termen
lung din contractele de inchiriere (chiriile pe temen lung Actiuni
preferentiale
care pot fi considerate ca datorii)
apital
propriu
oONG-T3RM D3T ± datorii pe termen lung; imprumuturi
care se platesc pe durata a mai multi ani, mai putin
partea care se plateste in anul care incepe

2
$  ) H )D .
   
 
 
Obligatii
curente

@R3F3RR3D STOK ± actiuni preferentiale, fara drept Datorii


de vot; obligatii diferite fata de ³datorii´, inferioare
³datoriilor´ dar superioare ³capitalului propriu´.  
  

3UmTY ± capitalul propriu; este investitia in firma a  



actionarilor plus partea din veniturile nedistribuite (ca 
dividende) si cumulate

OOK VAoU3 (OF 3UmTY) ± suma platita initial


pentru actiuni

R3TAmN3D 3ARNmNGS ± venituri retinute; partea din


profit, dupa taxe, care nu a fost distribuita ca dividende


   6 B" 
 C)  

sau @/o Statement ± @rofit/ooss Statement

Salest Venituri (din vanzari, servicii, etc.)


OGS and SG&At helt. de productie, cu vanzarile, generale si admin.
3mTDAt Venituri inaintea amortizarilor, dobanzilor si taxelor
D3@t Amortizare
3mTt Venituri inaintea dobanzilor si taxelor
mnterest 3xpenset Dobanzile (simplifiare: r)
3Tt Venituri inaintea taxelor
Taxest Taxe: Tx[3mT ± r]
Nmt Venit net (@rofit/@ierdere); (1 ± T)x[3mT ± r]

´:´Ê 
   I444


> + ) 
1  

F
 &
   
 
ash
  $$
A/R
@@&3
(  $$
Others

´  
>
 
A/@
  &
'
o-T Notes @ayable
  +  $$
D .
  +  $$
R/3
  +  $$
Owner¶s 3 uity
& + &
eginning /S ash $$
3nding /S ash

22
 &
' & 5

Fluxul de numerar folosit la calcularea N@V (Valoarea Neta


Actualizata) este FFF

FFFt = 3mTt(1-T) - m t

Unde m = ³ investitie neta´ = A@3X (cheltuieli capitale = ǻ@@&3) +


variatia capitalului de lucru (net) ± amortizare

FFFt = 3mTt(1-T) + D3@t - A@3Xt ± ǻWt


´$Ê´ $ Ê
 6 Ê
 ´ 
 

 º ½ 
   
 º  º º   ½ º  



  
 º     

a 



 
) 
 


) ) 
 
 
 
  

 *+)
 ,


)

 
 
) 
 

 +
´$Ê: )´$ÊJ/ + )´$ÊK/

2x
 
 

* G
   º  å  å
   º  
 


å  å
   º  
 

å  å
    º  
 

V = Valoarea firmei (la un anumit moment) este suma

V D valoarea de piata a obligatiilor/datoriilor (debt)


3 valoarea de piata a capitalului propriu (e uity)
V=D+3

Fiecare avand o rata de profitabilitate proprie

rA = rata de profitabilitate a firmei (costul capitalului ca medie ponderata ± wacc)


rD = rata de profitabilitate ceruta de creditor (banca)
r3 = rata de profitabilitate ceruta de actionar


6  )  
 


 
mRR este rata care face N@V = 0    
 º º  

Regula irr: accepta daca irr > rA , si respinge daca irr < rA

3xemplu:
rA N@V regula N@V regula irr
10% $225 accepta accepta
11% $130 accepta accepta
12% $75 accepta accepta
12.72% $0 - -
13% -$37 respinge respinge

2^
´$Ê6 ( 
+

   +

´$Ê 



  r   r

2r
( 
+ !


!

    


Accep a A 

ecesarapi alde$K



M
 

L   

2D
$ 6 +
N@V este valoarea corecta dpdv teoretic.

Fluxurile de numerar sunt ³sensibile´ la ratele de discount si


estimarea 
 
(lucrurile se complica«uhh)
mn plus, acestea sunt greu de estimat/obtinut. a sa nu amintim
de influenta riscului (ȕ), pietei, si de faptul ca rA (wacc) a fost
calculat folosind o structura a capitalului constanta in timp (la
fel si rata de impozitare)«ceea ce e gresit.

mRR nu este intotdeauna corecta«dpdv teoretic.


Multe irr (una pentru fiecare schimbare semn la F)
laseaza proiectele eronat:
X plateste 1¢ la sf. anului pentru nimic acum
Z plateste $1.3m la sf. anului pentru $1 m acum
(irrX =’ >irrZ =30% dar N@VZ este mai mare)