Sunteți pe pagina 1din 17

LUCRARE METODICĂ

PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL
GRĂDINIȚĂ-FAMILIE
FORMĂ EFICIENTĂ DE COMUNICARE, COOPERARE ȘI
COLABORARE ÎN REALIZAREA ȘI OPTIMIZAREA
EDUCAȚIEI DE CALITATE

REALIZAT:
EDUCATOR, COJOCARU LIDIA
MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

Familiile din societatea modernă se confruntă cu solicitări


ridicate şi unele, din dorinţa de a le oferi copiilor siguranţă
economică, petrec mai puţin timp cu copiii.
Unii părinţi nu au timp suficient să-şi supravegheze
copilul în familie, astfel că copiii preşcolari îşi petrec cea
mai mare parte din timpul dezvoltării lor intelectuale şi
morale într-un cadru instituţionalizat şi anume GRĂDINIŢA.
Cu intenţia ca fiecare copil să beneficieze de educaţie
şi instruire conform posibilităţilor şi particularităţilor sale,
părinţii trebuie antrenaţi în ceea ce priveşte valorile şi
responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea
COPILULUI.
Pregătirea pentru viaţa omului de mîine începe din
primele luni de experienţă , iar cei care pun bazele educaţiei ,
sunt părinţii.
Familia – organism reglator ce oferă copilului mediul afectiv,
social, cultural .
Grădiniţa – instituţia ce contribuie la educaţia copilului în
colaborare cu familia .
Copiii , încadraţi în învăţămîntul preşcolar , depăşesc orizontul
restrîns al familiei , se dezvoltă armonios , avînd posibilităţi
mai mari de descoperire a realităţii lor socio-culturale .
În acest context este necesar să menţionăm că influenţa
instituţiei preşcolare este benefică nu numai pentru copil , ci şi
pentru părinţi . Acest lucru m-a motivat în alegerea temei mele
de cercetare profesională .
STRUCTURA LUCRĂRII

Preliminarii - Actualitatea temei


- Scopul cercetării
- Obiectivele cercetării
- Metodologia cercetării
- - Valoarea practică a lucrării

Capitolul I -1.1 Abordarea funcţiei educative a familiei în dialectica


pedagogică
1.2 Stilurile educative parentale
1.3 Coordonatele parteneriatului familie – grădiniţă
1.4 Modalităţi educaţionale aplicate în colaborarea cadrului
didactic cu familia

Capitolul II -2.1 Prezentarea și interpretarea rezultatelor cercetării


2.2 Iniţierea – familiarizarea părinților cu viaţa grădiniţei
2.3 Dezvoltarea proiectelor de activităţi în parteneriat cu familia
2.4 Prezentarea stării finale

Concluzii generale şi recomandări: beneficiile parteneriatului educaţional

FAMILIE – GRĂDINIŢĂ

-
PROIECTAREA CERCETĂRII

 Scopul : Determinarea modalităţilor eficiente de colaborare,


 cooperare, şi continuitate, pentru o implicare cât mai
 activă în procesul de formare a preşcolarului.

 De ce? Implicarea părinţilor în activitatea grupei contribuie la


creşterea coeziunii grupului de părinţi, la depăşirea barierilor
comunicative, la adîncirea colaborării şi cooperării cu cadrul
didactic, în luarea de decizii privitoare la copiii lor, în realizarea
unor activităţi în parteneriat cu grădiniţa.
Obiectivele cercetării:

Implicarea părinţilor în educaţia copilului preşcolar ca


responsabilităţi si pateneri egali;
Dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de problemele
educative ale preşcolarilor, dar şi eliminarea discriminărilor
de orice formă.
Identificarea unor căi şi mijloace de eficientizare a
parteneriatului grădiniţă – familie;
Stimularea interesului părinţilor de a investi în dezvoltarea
personală a copiilor şi a grupei din care provin;
Sistematizarea gradului de implicare a părinţilor în
organizarea activităţilor educaţionale;
Găsirea unor soluţii comune în educaţia copiilor.
METODOLOGIA CERCETĂRII
Perioada de cercetare
Anii :2011 - 2015

Locul de desfăşurare:
Instituţia
Preşcolară,
Nr.225
direcții ale
cercetării
Eşantionul de subiecţi:
32 familii ale copiilor
din grupa nr.19

Eşantionul de conţinut a
vizat totalitatea
conţinuturilor din cadrul
domeniului:
Parteneriatul cu familia
MODALITĂŢI DE REALIZARE
 Şedinţe cu părinţii
 Lectorate pe diverse teme: “Agresivitatea la vârsta
preşcolară”, “ O nouă informaţie, un pas nou în relaţia cu copilul
meu”, “
 Activităţi desfăţurate în parteneriat cu familia: “ În ospeţie la
 soare”, “ Povestea toamnei”, “ Mama, tata, eu, suntem sportivi
mereu”.
 Sărbătoarea onomastică a copiilor, Excursii organizate în oraș
 Expoziţii cu lucrările copiilor / părinţilor în afişierul” Galeria artei”
 Serbările realizate în diferite momente ale anului: Anul Nou,
Sărbătorile primăverii, Ziua Copilului, Adio Grădiniţă etc.
Activităţi didactice desfăşurate în teren în scopul implicării părinţilor

FAMILIE

Beneficiile pentru toţi

EDUCATOR COPIII

Parteneri activi, egali în drepturi şi responsabilităţi


Activităţile în parteneriat
cu familia îmbracă, de fiecare
dată,o haină interactivă, iar,
copiii învaţă, descoperă prin
modelul celor din jur – adulţii,
care au datoria de a promova
copiilor încredere în sine,
comportament corect şi
sinceritate.
Dezvoltarea competenţelor
de lucru cu părinţii au răspuns
nevoilor de comunicare, relaţio-
nare, cooperare, motivare şi
implicare în cadrul proiectului:
“Dezvoltarea fizică a copiilor
preşcolari” organizat de DGETS.
Rezultatele obţinute în urma
acestui proiect au demonstrat
comunicare eficientă între
membrii echipei, dezvoltarea
capacităţilor intelectuale, spiritul
competiţional în rîndul părinţilor şi
copiilor.
ACTIVITĂŢI OPŢIONALE ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA

 Copilul îşi însuşeşte fiecare com-


portament al său, adecvat sau nu
de pe urma interacţiunii cu adulţii
cu mediul înconjurător şi prin
procesul de educaţie socială.
 Prin anumite scopuri, obiective
şi interese comune, putem reuşi
să conturăm personalitatea
omului în devenire în cele mai
optimiste culori.
 - Ziua uşilor deschise
 - 1 Iunie – Ziua Copiilor
 - Concursul: Mama, tata, eu –
 Suntem sportivi mereu!
PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA COMPARATIVĂ
A REZULTATELOR CERCETĂRII

Gradul de implicare a părinţilor în activitatea preşcolară


MODALITĂȚI DE COLABORARE DINTRE PĂRINTE - EDUCATOR

Activități extrașcolare

Discuții zilnice

Legătură prin telefon

Consultații cu parinții (individuale)

Ședințe cu parinţii

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%


Evaluarea relaţiei grădiniţă - familie

superficială 18%

bună 29%

fructuoasă
53%

0 2
4
6
8
10
12
14
16
18
CONCLUZII GENERALE

 Cerințele zilnice înaintate de documentele naționale cu privire la educație


vorbesc despre necesitatea calității parteneriatului educațional. Pentru reușita
actului educațional, munca depusă din grădiniță trebuie continuată, susținută și
întărită în parteneriat cu familia.
Pe parcursul cercetării:
 am organizat și coordonat activități educative, cultural artistice în parteneriat cu
familia;
 am oferit oportunitatea părinților de a se implica în luarea deciziilor privind
educația și dezvoltarea copiilor;
 am elaborat schițe de proiect în cadrul Școlii Experienței Avansate la toate
etapele desfășurate în parteneriat cu familia;
 consider acest parteneriat benefic pentru copii, propunând continuitatea lui în
anul școlar următor;
RECOMANDĂRI PENTRU VIITOR
Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce privește valorile
și responsabilitățile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului,
îmi propun pe viitor:
 dezvoltarea inițiativei de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinți,
care să răspundă experiențelor părinților sau viitorilor părinți în ceea ce privește
abilitățile necesare creșterii și educării copilului;
 pentru a răspunde nevoilor reale de educație ale copiilor și părinților și pentru a
asigura o realizare sănătoasă a obiectivelor propuse este nevoie și recomand
activitatea de consiliere a părinților;
 la nivel de mass media îmi propun să elaborez lunar broșuri pentru părinți,
privind optimizarea parteneriatului educațional, familie-grădiniță;
 noi perspective de investigare a coordonatelor, conținuturilor, tehnologiilor
desfășurării parteneriatului educațional privind relația familie-grădiniță;