Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

MADPC

Metode Monte Carlo


Estimarea constantei π prin metoda
“Acului lui Buffon”

Toma Marian Vladut, RCC anul 1, gr 31111b

1
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Scurt Istoric

Problema a fost pusă în secolul


XVIII de către Georges-Louis Leclerc,
Comte de Buffon, și suna în felul următor:
Presupunând că avem o suprafață
plană, pe care vom trasa linii paralele și
echidistante, care este șansa ca aruncând
un ac pe acea suprafață, acesta să
intersecteze una dintre linii?
Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon

2
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Monte Carlo

Putem modela problema pentru a


estima valoarea lui π prin metoda Monte
Carlo.
În Stiința Calculatoarelor, algoritmul
Monte Carlo se folosește de generarea
unor numerelor aleatorii și calcule repetate
pentru a rezolva probleme în care datele de
ieșire sunt aproximativ egale cu cele
Exemplu Practic
așteptate.

3
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Planul

Să presupunem că liniile de pe
suprafața noastră sunt despărțite de două
unități (2), iar acul are o lungime egală cu
unitatea (1). Un ac poate ajunge oriunde în
spațiul nostru și în orice poziție posibilă.
În continuare vom calcula șansa ca
un ac să intersecteze una dintre linii.
Reprezentarea in plan

4
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Intersecția
Vom defini următoarele:
d – lungimea de la mijlocul acului la

cea mai apropiată linie, poate avea


maxim lungimea 1;
•Θ – unghiul ascuțit format de ac cu cea
mai apropiată linie, ce poate lua valori
între 0° si 90° (sau 0 si π/2 rad).
• Știind lungimea ipotenuzei (½ din Reprezentarea acului în plan
lungimea acului) și ungiul Θ, putem
calcula latura opusă a acestui unghi:
sin(Θ)=cateta opusă/ipotenuza => cateta opusă = ½ sin(Θ)
De aici putem vedea că acul va intersecta linia doar dacă ½ sin(Θ) >= d

5
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Probabilitatea

Dacă reprezentăm într-un sistem de


axe xOy d si Θ, aria închisă la culoare (dată de
d <= ½ sin(Θ)) reprezintă cazurile de
intersecție. Asfel, șansa acului să intersecteze
lina este dată de aria hașurată / aria
dreptunghiului.
π/2
Aria hașurată = ʃ (½) sin(Θ)dΘ = ½
0 Reprezentarea ariilor in planul xOy
Aria totală = π/2
Probabilitatea = (½)/(π/2) = 1/π
În concluzie, la un număr de N aruncări (aria totală), vom aveam R reușite (aria hașurată), iar
prin raportul dintre acestea (R/N = 1/π) putem calcula π (π=N/R).

6
UNIVERSITATEA ȘTEFAN CEL MARE SUCEAVA
FACULATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR

Determinarea lui π printr-o


metodă simplificată

Un alt mod de determinare a


constantei π prin metoda Monte Carlo este
reprezentat de randomizarea unor puncte într- r
un pătrat ce circumscrie un cerc.
Știm că aria cercului este πr2 , iar aria
pătratului este (2r)2. Astfel raportoul între aria
totală Și aria acoperită va fi 4r2/πr2 = 4/π.
Putem simplifica problema la o pătrime din aria
totală, ca în imaginea alăturataă deoarece
figurile își păstreaza raportul. Randomizarea puncelor in ariile celor doua figuri