Sunteți pe pagina 1din 13

PILOȚI FORAȚI

MODUL DE EXECUTIE AL ACESTORA


Ce sunt piloți ?

• Piloţii sunt elemente structurale de fundare de adâncime caracterizate printr-un raport


mare între lungimea 1 şi latura (diametrul) d, în general 1/d > 20.
• Piloții reprezintă o fundație de adâncime realizată prin mijloace mecanizate.
• Prin fişa pilotului se înţelege porţiunea îngropată în pământ a acestuia prin care se
transmite terenului sarcina dată de suprastructura construcţiei.
De cate tipuri sunt piloţii ?
• In functie de modul de transmitere în teren a încărcării axiale : piloţi purtători pe vârf şi piloţi flotanţi.
• Piloţii purtători pe vârf sunt cei la care pilotul pătrunde cu vârful într-un strat practic
incompresibil (pietrişuri şi nisipuri îndesate, argile tari, marne, roci semistâncoase sau stâncoase etc.) .
În acest caz se accepta că întreaga încărcare a pilotului se transmite prin presiunea (P) la contactul bazei
cu terenul.

• Piloţii flotanţi sunt cei la care baza sau vârful piloţilor se opreşte într-un strat compresibil. La acest tip de
piloţi încărcarea axială se transmite la teren preponderent prin frecarea laterală şi parţial prin contactul
terenului de bază.
• In funcție de procedeul de realizare a găurii, se deosebesc piloţi executaţi pe loc prin batere, prin
vibrare sau prin forare, fără tubaj sau cu tubaj recuperabil sau nerecuperabil, sau forat în uscat, care poate
fi executat cu burghiu (sfredel) , cu o cupă (benă) sau cu noroi bentonitic.
Metode de executie

• Pilot forat cu burghiu continuu (CFA)


• Piloti de indesare (FDP)

• Pilot forat cu tubaj nerecuperabil


• Pilot forat cu tubaj recuperabil
• Pilot forat în uscat şi netubat
Ploti forati cu burghiu continuu (CFA)
• Această tehnologie are avantaje indiscutabile, cum ar fi posibilitatea de
executare în aproape orice tip de teren, lipsa vibrațiilor și zgomotul redus în
timpul execuției. Metoda este deci deosebit de indicată în zone urbane sau dacă
spațiile la dispoziție pe șantier sunt limitate.
• Forarea se face în uscat sau sub apă datorită faptului că pereţii excavaţiei sunt
susţinuţi de şnecul continuu ce este extras pe măsură ce este realizată betonarea.
Forarea şi extragerea şnecului se face printr-un echipament ce realizează şi
betonarea.
• Şnecul continuu are formă elicoidală,
poate atinge valori de la 10.0m la 19.0m
şi poate avea diametre cuprinse între
400mm şi 1200mm, executând forarea
dintr-o singură trecere. Pământul dislocat
de vârful burghiului este scos la suprafaţă
de către elicea continuă, pereţii găurii
sunt susţinuţi de către burghiul plin cu
materialul forat.
Fazele de execuţie ale unui pilot CFA sunt:

• Prin rotirea şnecului se realizează


gaura de foraj;
• Curăţirea fundului săpăturii;
această operaţie se execută la
un scurt moment înainte de
betonare, ea desfăşurându-se
continuu;
• Betonarea :- betonul este pompat
cu o pompă de beton prin canalul
tubular din interiorul şnecului în
timpul extragerii acestuia.

• Turnarea betonului trebuie să


înceapă după cel mult o ora de la
terminarea curăţării bazei
pilotului, timp în care se
apreciază că se poate introduce în
foraj carcasa de armatura şi se
realizează toate lucrările
pregătitoare în vederea betonării.
• Coborârea carcasei în foraj se face prin
vibrare.
• coborârea carcasei de armătură se realizează
după betonarea, montându-se în capătul
superior al carcasei o plăcuţă metalică de care
este ataşat un vibrator, pentru a uşura
introducerea carcasei de obicei se preferă ca
vârful ei să fie tronconic;
• Înainte de introducerea carcasei de armătură
în foraj, se face verificarea executării corecte
a sudurilor
Piloți de îndesare – FDP

• Este o tehnică de consolidare a terenului ca


alternativă la piloții forați clasici sau în sistem
CFA.
• Pentru aceasta se utilizează un instrument
special, care poate avea diametre diferite, și
care este introdus în teren prin rotație și
îndesare.
• Avantajele utilizării unei astfel de tehnologii sunt în principal:
• Capacitate portantă mare
• Redistribuirea solului în jurul excavației creează o îndesare semnificativă a solului.
• Frecarea laterală a pilotului are o creștere de 30% și cea la bază între 50 și 70% (în funcție de diametrul
nominal al pilotului).
• Proces de instalare fără vibrații.
• Utilizarea unui instrument de acest tip împreună cu tehnica de foraj prin rotație garantează absența
vibrațiilor sau șocurilor cauzate structurilor adiacente zonei de lucru
• Nu rezultă nici o cantitate de material ca urmare a excavației.
• Terenul este integral comprimat în jurul pilotului.
• Evitarea scoaterii de material din teren este ideală, de exemplu, în cazul lucrărilor în zone contaminate.
• În orice caz, nu există nici un cost de încărcare și transport al materialului rezultat în urma forajului.
Piloţi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil
• Procedeul de forare în prezenţa unei tubulari ce asigură stabilitatea pereţilor, cu recuperarea ei pe
durata betonării, prezintă o largă răspândire în realizarea piloţilor de diametru mare. Acest procedeu
de forare poate fi utilizat în orice condiţii de teren, sapa adoptâdu-se funcţie de natura stratului
străbătut.
• Instalaţiile realizează foraje, cu diametru ce variază între 0,8-2,0m, de adâncime până la 80m, la un
unghi de înclinare faţă de verticală de până la 12.

• Tubajul introdus în pământ pe durata săpării, fig.3.15 a, şi recuperat în timpul betonării, fig.3.15 d,
este alcătuit din tronsoane metalice cu posibilitatea de îmbinare, primul tronson dispunând de o
coroană dinţată cu rol de cuţit
Realizarea unui pilot cu instalaţia Benoto constă în parcurgerea următoarelor faze:

• Săparea pământului pe poziţia ocupată de pilot;


• Lărgirea bazei şi curăţirea forajului înainte de
începerea betonării - intervalul de timp între
terminarea găurii şi începerea betonării nu trebuie să
depăşească 36 ore;

• Coborârea carcasei de armătură;


• Betonarea găurii şi recuperarea coloanei metalice.

• Săparea se realizează concomitent cu înfingerea


tubajului urmărindu-se ca baza tubului să se afle în
permanenţă sub cea a găurii săpate.