Sunteți pe pagina 1din 30

DIAGNOSTICUL RADIO-IMAGISTIC al

COLITELOR ULCEROASE NESPECIFICE

Conducător: D-ul Pripa Valeriu


Doctor în medicină , asistent universitar

Autor: Cealan Andrei


Rezident an. I

CHIŞINĂU – 2012
Colita ulceroasă nespecifică
CUN = RCUH

Definiţii:

 este o boală inflamatorie nespecifică, cu caracter ulcerativ-purulent, care este


localizată la nivelul rectului şi a sigmoidului, care poate cuprinde şi colonul în
întregime şi care evoluează cu pusee succesive întrerupte de remisiuni, puseele
fiind reprezentate prin emisii mucos hemoragice.

 Conform consensului Societăţii Europene de Crohn şi Colită, CUN e o


afecţiune inflamatorie cronică a mucoasei colonului, fără apariţia de
granuloame la examenul histologic, care afectează rectul şi prezintă o extindere
variabilă dar continuă a colonului, iar din punct de vedere clinic caracterizată
prin perioade de remisiune şi recăderi.
2
Actualitatea temei:
 Frecvenţa colitei ulceroase nespecifice constituie 80 cazuri la 100000
locuitori (de 2 ori mai mare ca boala Crohn);

 Anual se depistează 10 - 15 cazuri noi de colită ulceroasă nespecifică la


100000 locuitori cu tendinţă de creştere a frecvenţei;

 Afectează aproximativ 1,3 milioane de persoane în America de Nord şi 1,9


milioane în Europa

 Apare mai ales la persoanele tinere, cu vîrsta cuprinsă între 24 şi 45 de ani,


dar poate apărea şi înainte de 20 de ani sau peste 50 de ani.

 Letalitatea în colita ulceroasă nespecifică la 1 mln locuitori pentru:

Japonia – 3,8 SUA – 4,7


Franţa – 4,1 Rusia – 8,5
Danemarca – 4,6 Marea Britanie – 9,1

 Un studiu efectuat în Republica Moldova a relevat:


• o incidenţă a CUN de 1 la 105 locuitori
• o prevalenţă de 2,42 la 105 locuitori 3
FACTORII DE RISC
PENTRU COLITA ULCEROASĂ NESPECIFICĂ
 Apartenenţa etnică (mai frecvent la populaţia semită)

 Predispoziţia genetică

 Statut socio-economic avansat

 Dieta, alergia alimentară

 Contraceptivele orale

 Agenţii infecţioşi ( micobacteriile paratuberculozei, micoplazmele, listeriile,


helicobacteriile )

 Factorii psihologici (stresul acut şi cronic)

 Apendicectomia (pînă la 20 ani – factor protectiv pentru colita ulceroasă nespecifică)

 Nutriţia artificială precoce a fătului


ETIOPATOGENIE: necunoscută !?
Teorii:
 Infecţioasă – infecţia nespecifică reprezintă un element
important în întreţinerea şi dezvoltarea leziunilor
 Genetică – 10 - 20% din pacienţii cu CUN au o rudă cu
aceeaşi boală
 Enzimatică (enzime mucolitice: lizozim, mucinază);
 Nervoasă (psihosomatică) → debut de obicei după un şoc
nervos, afectiv;
 Imunologică – ar contribui o sensibilitate de tip alergic
(posibil autoanticorpi anticolon şi reacţii de
hipersensibilitate întîrziată cu limfocite T).
 Factorii de mediu: microflora intestinală normală poate
deveni un “trigger” pentru apariţia bolii 5
Anatomia patologică
LOCALIZARE: Rect → colon → ileon
terminal

 Faza iniţială: mucoasa: ulceraţii, granulaţii,


microabcese, pseudopolipi inflamatori;

Faza cronică:
tot peretele infiltrat seros, scurtare colon,
îngustare lumen, lipsa haustraţiilor, mezou
retractat, ulceraţii întinse, pseudopolipi
(Wieschelmann).

6
CLASIFICAREA
După extinderea procesului inflamator pe colon:

1) Colită distală izolată – proctita 2 ) Colita stîngă – afectare difuză a colonului


şi proctosigmoidita pe segmentul de la rect pînă la flexura
lienală sau inclusiv partea stîngă a colonului
transvers
3 ) Colita subtotală – afectare difuză a 4 ) Colită totală (pancolită) –
colonului pe segmentul de la rect pînă afectare totală a colonului + ileită
la flexura hepatică retrogradă ( backwash ileitis)

8
După activitatea endoscopică a procesului inflamator din mucoasa colonului
(clasificarea Montreal):
0 – mucoasă normală
1 – pierderea paternului vascular normal
2 – mucoasă granulară nefriabilă
3 – friabilitatea la atingere
4 – sîngerare spontană, ulceraţii

După complicaţii:
• Necomplicată
• Complicată – complicaţii minore, locale (intestinale) şi sistemice
(extraintestinale)
CUN - Complicaţii
Complicaţii locale:
- megacolonul toxic (1) 1

- stenoze intestinale
2
- sîngerare masivă
cu anemie severă
- cancer de colon – (2)
1
(de 30x mai frecv.)
(2)

Complicaţii generale: (5)

- artrita, spondilita anchilozantă (1)


- eritem nodos (2)
- uveită (3), iridociclită (4), episclerită
- pyoderma gangrenosum (5)
- stomatita aftoasă (3)

(4)

(1)
11
Scopul studiului:

 Evaluarea metodelor de diagnostic ale colitelor


ulceroase nespecifice şi complicaţiilor lor. Aprecierea
valorii diagnostice a metodelor radio-imagistice.

12
Obiectivele prezentei lucrări le constituie:

 Descrierea metodelor moderne de diagnostic radio-imagistic ale


colitelor ulceroase nespecifice.

 Determinarea semiologiei imagistice importante pentru diagnosticul


colitelor ulceroase nespecifice.

 Analiza comparativă a metodelor imagistice în diagnosticarea


colitelor ulceroase nespecifice

13
Materialul clinic şi metode

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor cercetării


am considerat utilă o analiză retrospectivă a:

 136 pacienţi cu manifestări clinice ale colitei ulceroase nespecifice

Ei au fost trataţi în:


 clinica de Terapie Nr. 4, secţia gastroenterologie
 clinica de Chirurgie Nr.2, secţia chirurgie colorectală

a IMSP Spitalul Clinic Republican, Chişinău

examinaţi în perioada 2007 – 2012

14
Tabelul 1:
Repartiţia după sex a pacienţilor investigaţi la CUN
Total Femei Bărbaţi

Număr absolut % Număr absolut %

136 59 45,1 77 54,9

!!! Dintr-un total de 136


bolnavi incluşi în studiu, 77
au fost bărbaţi şi 59 femei.

15
Tabelul 2:
Repartiţia după vîrstă a pacienţilor investigaţi la CUN
Total Pînă la 20 ani 21 – 40 ani 41 – 60 ani După 60 ani

Număr % Număr % Număr % Număr %


absolut absolut absolut absolut
136 6 5,9 55 53,9 32 31,37 9 8,83

Maladia e predominată în intervalele de vîrstă 21-40 ani, 41-60 ani,


constituind 55 (53,9 %) pacienţi şi 32 (31,4 %) pacienţi.

Vîrtsa medie a bolnavilor incluşi în studiu a fost de 35,6 ani 16


Tabelul 3:
Repartizarea pacienţilor după vechimea maladiei

Durata maladiei Număr absolut %


pînă la 6 luni 49 48,02
pînă la 1 an 32 31,37
mai mult de 2 ani 16 15,69
mai mult de 10 ani 5 4,92
Total 136

17
Tabelul 4:
Corelaţia dintre durata şi evoluţia maladiei la bolnavii investigaţi cu CUN

Forma Număr absolut %


Puseu acut primar 15 14,71
Forma cronică continuă 23 22,55
Forma cronică recidivantă 83 61
Total 136

18
DIAGNOSTICUL POZITIV
AL COLITEI ULCEROASE NESPECIFICE
Fişele bolnavilor din studiu au fost analizate după următorul algoritm:

19
În aspect clinic e important de menţionat că:

 formele localizate ale maladiei au fost caracteristice pentru


98 pacienţi – 75,5%

 formele extinse – pentru 38 pacienţi – 24,5%.

20
Acuze:

Dureri surde,
colicative în
abdomen –
67% ( 89 p )

Inapetenţă – Greţuri –
22% ( 28 p ) 54% ( 73 p )
CUN

Tenesme !!! cea mai mare parte 89 de


chinuitoare – pacienţi (67% ) au acuzat dureri
39% ( 57 p ) surde, în formă de colici în
abdomen
21
Semiologia radio-imagistică a CUN
Pentru determinarea semiologiei radio-imagistice a manifestărilor CUN şi
pentru definirea unei tactici de tratament adecvat şi corect s-au utilizat
următoarele metode imagistice de investigaţii:

22
Radiologia – utilă în formele cronice pentru evaluarea extinderii leziunilor
/Valoarea diagnostică ≈ 65%/

 Irigoscopia :
– aspect granular al mucoasei,
ştergerea haustrelor (edem)
– spiculi marginali, aspect de
buton de cămaşă (ulceraţii)
– pseudopolipi
– haustre dispărute, calibru Pseudopolipi
diminuat, distensibilitate redusă,
aspect de microcolie

Ulceraţii profunde şi superficiale


23
Colită ulcerativă avansată:
colon ca “un tub de sticlă”,
cu pierderea haustraţiei normale

24
Ulceraţiile cu aspect de
“buton de cămaşă”
Colonoscopia
/Valoarea diagnostică ≈82%/

 Iniţial: mucoasă congestionată, edemaţiată ± ulceraţii

 Puseu acut: edem + aspect pseudopolipoid + ulceraţii


cu fibrină şi puroi

 Avansate: mucoasă atrofică + pseudopolipi, lumen


îngust, fără haustre

Colonoscop special Colonoscop universal


CS-VO-1 CU-VO-1

26
CUN - stadiu incipient

CUN – stadiu avansat 27


Procesul inflamator nespecific
a afectat ( examen colonoscopic ):

Pancolită (colon total) Colita distală


Colită subtotală 28
(rectosigma)
CONCLUZII GENERALE

1. Colita ulceroasă nespecifică reprezintă o entitate nosologică de importanţă


deosebită în patologia digestivă prin implicaţiile de ordin medical şi economic
pe care le presupune.

2. Se înregistrează o incidenţă a CUN în raport cu vîrsta care este bimodală,


cu un vîrf în decada 21-40 de ani şi al doilea vîrf în decada 41-60 ani.

3. Este necesară utilizarea acelor metode, tehnici şi proceduri de analiză radio-


imagistice, care pot oferi un teren de aplicaţie pentru diagnosticarea cît mai
precoce a CUN.

4. Metoda de elecţie de screening şi diagnostic pentru CUN s-a dovedit a fi


colonoscopia cu o sensibilitate de 82 % şi irigoscopia cu o sensibilitate de
65 %.

5. Elementele de bază ale principalelor modificări apărute la nivelul mucoasei


colonice, în special în cazurile cu durată lungă de evoluţie a bolii, sunt:
ulceraţii, cu exsudat mucopurulent, friabilitatea, edemul şi hiperemia.

29
30