Sunteți pe pagina 1din 12

în

Dacia romană
Harta

Daciei - romane
Tăblițele
descoperite
lângă:

Alburnus Maior
Minereu de aur descoperit la
Roșia Montană
Unelte folosite la
minerit:

 târnacoape,
 icuri,
 dălți,
 șpițuri.
Unelte

folosite

la

minerit
folosite la
S
a
l
i
n
e
l
e
Reproducere

a unei

exploatări

miniere

daco-romane
Intrarea

în

galeria

minieră

- secvență -
Bibliografie

1. Mihai Macrea, Viața în Dacia romană, Editura Stiințifică


București, 1969;

2. Volker Wollmann, Mineritul metalifer , extracția


sării și carierele de piatră în Dacia română, Editura
Universul, București, 1996
Propunător

Student,

Iosif – Petru Zsak