Sunteți pe pagina 1din 19

SISTEMUL EDUCAŢIONAL

FINLANDEZ
Proiect Leonardo da Vinci “Educaţia inclusivă în
VET”
nr: LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin


Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
Educaţia inclusivă în VET

 Perioada mobilităţii 23-29 martie 2009


 Număr participanţi 20 formatori asociaţi ai
Casei Corpului Didactic Arad
 Instituţia parteneră Teacher College, Jyvaskyla,
Finlanda

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
52% 6% 45%

SERVICII DE CLASE A 10-A AN PREGĂTITOR


PROGRAME
ANGAJARE DUPĂ 2% VOCAȚIONAL
PREPROFESIONALE
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ALTE PROGRAME ATELIERE PROGRAME
OBLIGATORIU COMPLEMENTARE PRE-EDUCAȚIONALE
PENTRU IMIGRANTI

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Caracteristici ale sistemului:

 Sistem descentralizat/responsabilizare a componentei


executive
 Flexibilitatea sistemului
 Continuitate şi stabilitate
 Integrarea este o normalitate
 Verigi ajutătoare pe traseul educaţional în vederea sprijinirii
elevilor cu CES
 Libertate de decizie a elevului/părintelui în ceea ce priveşte
forma de şcolarizare
 Direcţii stabilite de către Minister, dar modelate după
nevoile locale
 Gratuitate la orice nivel
Orientare practică
 LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Strategii de organizare şi funcţionare a
sistemului
 Pregătirea profesională se face în conformitate cu cererea
regională, bazată pe curriculumul local (relaţia cu sectorul
economic si social)
 Se poate urma şi curriculumul naţional
 La baza deciziei profesiilor şi curriculum-ului stau statisticile şi
relaţia cu întreprinderile (mişcările de populaţie, profilul
economiei, schimbările la nivelul industriei)
 Strategii de stabilizare a populaţiei în zona de nord, stoparea
migraţiei spre Helsinki.
 Şcolile au strategii de dezvoltare şi
urmare/încadrare/compatibilizare a curriculum-ului cu cererea
locală. Profesorii trebuie să se implice în planificare (în mod
responsabil, efectiv etc), în elaborarea de strategii locale şi
regionale, cercetarea si planificarea fiind o componenta a
activitatii didactice.

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Caracteristici ale procesului de
învăţământ

 Compatibilizarea predării la nevoile profesiei pentru


care sunt pregătiţi elevii.
 Orientarea practică
 Personalizarea procesului
 Accent pe practică în întreprinderi/instruire pe produs

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Structura organizatorică a unei
şcoli VET în Finlanda

Bunastar Tehnologii/ Afaceri/ Adminis-


Adulţi
e/Cultură Logistică Servicii traţie

Fiecare unitate are şi componentă pentru elevi cu nevoi speciale


LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Raportul teorie – practică în şcolile
vocaţionale
 Anual se fac 20 de săptămâni de practică, incluzând tehnologii
aplicate;
 Teoria si practica sunt comasate;
 Anual, o perioadă continuă de practică de 6 săptămâni, in mare
parte in intreprinderi
 În prima săptămână se stabileşte planul de practică
 În săptămâna 4 se verifică stadiul la care s-a ajuns
 În ultima săptămână se face evaluarea finală
 Minim 20 de săptămâni in trei ani din 120 trebuie să se facă în
întreprinderi

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
ORIENTAREA PRACTICĂ A
DISCIPLINELOR TEORETICE

 Toate activităţile teoretice sunt axate pe transmiterea de


informaţii utile în plan socio-profesional
 Exemplu: la orele de engleză, se învaţă preponderent
cuvinte şi expresii folosite în meseriile urmate de către
elevi

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Locul şi abordarea copiilor cu CES
 Descrierea CES include o gamă foarte largă de
inadaptare şcolară sau socială
 Exemple: -absenteism
 Tulburari de comportament
 Diferite deficiente
 Opţiuni curriculare: curriculum flexibil, adaptat
nevoilor copiilor (national,regional, local sau
combinate).

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Principiile care stau la baza integrării:

 accesibilitate fizică
 accesibilitate atitudinală
 educaţie în aceeaşi grupă de vârstă chiar şi pentru
dizabilităţi severe
 oportunitate pentru educaţie, suport în angajare, good –
life
 educaţie orientată spre nevoile elevului;
 principiul incluziunii

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL ÎN FINLANDA
 Pentru elevii cu dizabilităţi severe există 13 instituţii speciale,
fiecare cu mai multe locaţii
 În paralel, se asigură ,,A doua şansă”, în special pentru copiii
imigranţilor
 Accesul egal la educaţie este asigurat pentru toţi elevii in institutii
speciale sau integrate;
 Învăţământul special este poziţionat la toate palierele, de la cel
preşcolar la cel profesional;
 Tinerii cu dizabilitati pot urma si invatamintul universitar daca
dovedesc aptitudini pentru aceasta;
 Opţiunea pentru profesionalizare este liberă, în acord cu familia
se stabileşte planul individualizat de învăţare
 Profesori asistenţi sunt specializaţi pe cerinţe educaţionale
speciale
 Perioada de şcolarizare obligatorie se poate prelungi cu un an în
cazuri speciale
LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
ORIENTARE ŞI OPŢIUNE PENTRU
EDUCAŢIE

 Ideea centrală: studiile continuă în forme diverse, fără


abandon pe parcurs
 Existenţa zonei tampon între învăţământul obligatoriu
şi formele superioare de educaţie
 Libertatea persoanei în alegerea profesiei, cu consiliere
specializată din partea şcolii pentru elevi şi familie
 Forme diverse de optiune pe tot parcursul educational,
inclusiv şcolarizare la domiciliu

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Facilităţi pentru elevi

 Studii gratuite
 Cazare gratuită în internate
 Bază materială asigurată la un nivel înalt
 Sprijin permanent în ceea ce priveşte continuarea
şcolarizării

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Centrul de resurse
 Centrul de resurse coordonează de regula 5 şcoli .
 Coordoneaza cadrele didactice de sprijin, psihologi,
consilieri; se ocupa de sprijinul copiilor in dificultate si inv.
la domiciliu
 Centrul de resurse coordonează şi instituţiile tampon între
şcoala de bază şi învăţământul vocaţional:
 clasa a X-a
 ateliere
 programe pre-educaţionale
 învăţământ vocaţional de start
 programe pentru imigranţi
 altele
Există un abandon şcolar de 6%, dar toată lumea este forţată
să continue şcolarizarea prin faptul că nu mai primesc nici
LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
unCorpului
Casa fel de ajutor
Didacticfinanciar.
Arad
Colegiul Jyvaskyla
 La nivel naţional există 53 de profile cu aceeaşi structură şi
durată, a câte 120 de credite fiecare (40 de credite pe an).
 Tehnologie şi logistică – 2 locaţii
 Afaceri şi servicii – 3 locaţii
 Welfare şi Cultură – 4 locaţii
 Din 4500 de elevi, 400 sunt cu nevoi speciale (9%). Din
categoria elevilor cu nevoi educaţionale speciale fac parte
inclusiv imigranţii care nu au frecventat şcoala la ei în ţară.
 Clasele sunt formate în general din 20-26 de elevi
 Într-un an fiecare elev are o perioadă de 6 săptămâni de
învăţare la materiile de cultură generală (doar teorie) şi 5
perioade a câte 6 săptămâni de învăţare la locul de muncă,
în total 30 de săptămâni.
 Un credit înseamnă 40 de ore. În total sunt 120 de credite.
LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Buget

 Bugetul e stabilit în funcţie de numărul de elevi. Astfel


şcoala primeşte anual fonduri pentru educarea fiecărui
elev: 4500 de euro/ an/ elev şi poate ajunge până la 8-
9000 de euro/ an/ elev cu nevoi educaţionale speciale.

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Schema educării elevilor cu cerinţe educaţionale
speciale din Colegiul Jyvaskyla:
 cursuri obligatorii de cultură generală: matematică, fizică, chimie, limbi străine,
educaţie fizică, etc. (20 de credite);
 cursuri opţionale (10 credite);
 cursuri de specialitate-teorie şi practică (90 de credite);
 cursuri practice şi învăţarea la locul de muncă (20 de credite)-profesori pentru
elevi cu cerinţe educaţionale speciale;
 profesori pentru materiile de cultură generală şi opţionale şi profesori pentru
elevii cu cerinţe educaţionale speciale (5);
 profesori pentru materiile de specialitate, profesorii pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale şi asistenţii profesorilor pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale (26);
 dirigintele clasei, profesor coordonator pentru elevii cu cerinţe educaţionale
speciale (12), consilieri (15), asistenţi sociali (4), serviciul de îngrijire
medicală.
 directorul este coordonatorul şcolii, pe lângă el existând un coordonator pentru
educaţia specială.

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad
Învăţarea/sprijinul pentru copiii cu CES
 Profesorii care predau materiile de specialitate sunt de exemplu
mecanici de profesie care au cel puţin masteratul în domeniul lor de
activitate care au urmat apoi Colegiul Profesorilor, apoi au făcut studii
de educaţie specială. Mulţi profesori care predau materiile de
specialitate sunt ingineri. Profesorii trebuie să fie bine calificaţi, să
termine cel puţin facultatea şi masteratul şi să aibă o experienţă de cel
puţin 3 ani după care se pot înscrie la Colegiul Profesorilor, să lucreze
cel puţin 3 ani ca profesor apoi să urmeze cursuri de educaţie specială.
Profesorul asistent este de exemplu mecanic fără studii pedagogice.

 Profesorii care predau materiile de cultură generală, pe cele de


specialitate, profesorii specializaţi pe cerinţe educaţionale speciale şi
asistenţii acestora sunt cei care lucrează efectiv cu elevii. Restul se
ocupă mai mult de planificare, elaborare de planuri individualizate de
învăţare şi coordonează întreaga activitate la nivelul şcolii.

LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/232
Casa Corpului Didactic Arad

S-ar putea să vă placă și