Sunteți pe pagina 1din 19

Modelul ABC

Seminar

Noiembrie 2015
ABC

A B C

Convingerile Consecinţele
Evenimentul despre acel emoţionale sau
activator eveniment comportamentale
A = elementul activator (situația)
= Orice eveniment care blochează atingerea
scopurilor persoanei este o situație
problematică. Situațiile problematice pot fi
grupate în trei categorii:

▫ Situații de pierdere (a respectului, prieteniei, pozitiei,


etc.);
▫ Situații de amenințare (perceperea unui pericol
iminent sub forma unei posibile respingeri, eșec,
disconfort etc.);
▫ Situații de frustrare (perceperea unei nedreptăți,
injustețe din partea altei persoane etc.).
Aplicație
Identificaţi în viaţa dvs de zi cu zi situaţii care vă
fac să simţiţi intens emoţii negative (furie,
supărare):

• Ce gânduri vă trec prin minte în acel moment


sau înainte de a vă confrunta cu situaţia
respectivă?

• În care dintre cele trei situaţii problematice de


mai sus vă regăsiţi?
B = convingerile persoanei
• Etichetarea negativă

Credințe absolutiste despre propria persoană sau


altele / devalorizare – credinţa că nu eşti bun de nimic
atunci când ţi se întâmplă lucruri negative.
Aplicație
A sta la coadă într-un supermarket pentru unele persoane
reprezintă ceva firesc, iar pentru altele este un adevărat
motiv de furie, enervare, un motiv de a nu mai face
cumpărături din acel loc. De ce credeţi că se întâmplă acest
lucru?

Daţi 3 exemple de situaţii asemănătoare, care pentru unele


persoane pot fi tolerate, iar pentru altele nu.
B = Convingerile Persoanei

Convingeri Absolutiste/Iraționale
vs.
Acceptarea necondiţionată
a propriei persoane şi a altor persoane, păstrând
atitudinea critică faţă de comportamente, gânduri şi emoţii
– credinţa că dacă ţi s-a întâmplat un lucru rău nu
înseamnă că tu ca persoană nu eşti bun de nimic.
• Nevoia şi pretenţia de a fi • Acceptarea cu
perfect – credinţa că trebuie responsabilitate a
să faci totul perfect şi este riscurilor – credinţa că este
îngrozitor să greşeşti. normal ca oamenii să facă
greşeli, deşi acest lucru merită
evitat pe cât posibil printr-o
informare şi pregătire cât mai
riguroase.
• Pretenţia că în viaţă lucrurile • Preferinţa ca în viaţă să ţi se
trebuie să se întâmple aşa îndeplinească dorinţele, fără a
cum doreşti tu. avea pretenţia ca acest lucru să
se întâmple de fiecare dată.
• Căutarea cu • Dorinţa de a fi
obstinaţie a aprobării aprobat de ceilalţi,
din partea celorlalţi – fără a căuta cu tot
credinţa că persoanele dinadinsul acest lucru
din jur trebuie să fie – credinţa că este bine ca
mereu de acord cu ceea ceilalţi să fie de acord cu
ce faci sau gândeşti şi că tine, însă acest lucru nu
este insuportabil ca este posibil întotdeauna,
ceilalţi să te creadă prost. ceea ce este normal şi
suportabil.
• Toleranţă scăzută la • Toleranţă ridicată la
frustrare – convingerea că în frustrare – convingerea că în
viaţă scopurile propuse trebuie viaţă există atât momente
să fie uşor de atins şi că viaţa uşoare şi plăcute, cât şi
trebuie să fie palpitantă şi momente mai dificile, iar
plăcută, altfel este insuportabil acestea din urmă pot fi
suportate şi depăşite.
• Intoleranţa faţă de • Toleranţa faţă de
ceilalţi – convingerea că ceilalţi – convingerea că
dacă ceilalţi sunt nedrepţi dacă ceilalţi sunt nedrepţi
cu noi, nerespectuoşi sau cu noi, nerespectuoşi sau
diferiţi atunci merită să diferiţi pot fi acceptaţi ca
fie pedepsiţi şi fiinţe umane, păstrând
consideraţi inferiori. însă atitudinea critică
faţă de comportamentele,
gândurile şi emoţiile lor.
• Catastrofare – credinţa că • Evaluarea nuanţată a
dacă ceva rău s-a întâmplat caracterului aversiv al unei
sau s-ar putea întâmpla, acest situaţii - credinţa că dacă ceva
lucru este îngrozitor, cel mai rău s-a întâmplat sau s-ar
rău lucru posibil, iar dacă acest putea întâmpla, există cu
lucru se întâmplă nu mai poate siguranţă şi alte lucruri mai
exista vreo şansă de fericire. rele în viaţă, iar acestea pot fi
depăşite.
Tipuri de credințe evaluative
(Ellis & Dryden, 1997)
Evaluări Pozitive Negative

Preferenţiale - sunt credinţe raţionale ce - sunt credinţe raţionale ce facilitează


facilitează scopurile individului; scopurile individului; ex.: “Prefer ca oamenii
ex.: “Prefer ca oamenii să mă să nu mă contrazică”.
aprobe”.

Absolutiste - sunt credinţe iraţionale care - sunt credinţe iraţionale care blochează
blochează scopurile individului; scopurile individului; ex.: “Viaţa nu trebuie să
ex.: “Trebuie să mi se întâmple fie dificilă.”
numai lucruri bune.”
Aplicație

• Încercaţi să vă identificaţi o credinţă


iraţională proprie. În ce situaţii se
declanşează? Cât de puternică este ea?
C = consecințele (răspunsurile comportamentale
și emoționale)
• Emoții negative funcționale
▫ Tristețe
▫ Îngrijorare
▫ Regret
▫ Nemulțumire
• Emoții negative disfuncționale
▫ Depresie
▫ Anxietate
▫ Vinovăție
▫ Agresivitate
▫ Furie
Exemple de emoţii negative funcţionale şi disfuncţionale
şi credinţele corespunzătoare lor
Emoţii negative funcţionale Emoţii negative disfuncţionale
Emoţia Tipul convingerii Emoţia Tipul convingerii
Tristeţe “E neplăcut că am suferit o Depresie “Nu ar fi trebuit să sufăr o astfel
astfel de pierdere, dar pot de pierdere. Asta înseamnă că
merge mai departe. Rămân în sunt o persoană lipsită de
continuare o persoană valoare.”
valoroasă, chiar dacă am
suferit această pierdere.”
Evaluarea comportamentului, Evaluare globală negativă
nu a persoanei

Ellis & Dryden, 1997; Dryden & DiGiuseppe, 2003


Îngrijorare “Mi-aş dori să nu se Anxietate “Nu trebuie să păţesc aşa ceva.
întâmple aşa ceva. Ar fi Ar fi îngrozitor dacă s-ar
destul de neplăcut dacă s-ar întâmpla aşa ceva.”
întâmpla aşa ceva.”
Evaluare nuanţată a Catastrofare
caracterului aversiv al unei
situaţii

Regret “Îmi pare rău că n-am putut Vinovăţie “Ar fi trebuit să fac mai mult. Este
face mai mult.” numai vina mea.”
Părere de rău Autoculpabilizare
Nemulţumire “Mă deranjează că el s-a Agresivitate “Ar fi trebuit să se comporte altfel.
comportat astfel, însă nu este /Furie Nu pot suporta că a făcut aşa
ceva insuportabil.” ceva.”
Toleranţă la frustrare Intoleranţă la frustrare
Aplicație

• Daţi 3 exemple de emoţii disfuncţionale şi 3


exemple de emoţii funcţionale pe care le-aţi
întâlnit la elevi.

S-ar putea să vă placă și