Sunteți pe pagina 1din 155

Probleme stringente ale

activităţii cotidiene ULIM

Andrei GALBEN
Rector ULIM
28 Octombrie 2009
Şedinţa Senatului
Admiterea 2009. Surse de informare.

400
349
350

300
261
250

200 183
152148
150 133
120
105 108
92
100
71
48 50
50 34 39 40
19 23 28 22
10
0
Consilii Din proprie Profesori Ziua uşilor
Presa Televiziune Alte surse
raionale iniţiativă ULIM deschise
2007 48 183 105 133 23 92 10
2008 71 152 349 34 28 108 22
2009 50 148 261 19 39 120 40
Admiterea 2009. Surse de informare.

50,00%
45,68%
45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%
19,90%
20,00% 38,55%
14,14%
15,00%
9,29% 21,86%
10,00% 17,73%
4,45% 3,66%
5,00% 7,39%
2,88%
8,08% 30,81% 17,68% 22,39% 2,81% 3,87% 5,76% 15,49% 1,68% 5,91%
0,00%
Consilii Din proprie Profesori Ziua uşilor
Presa Televiziune Alte surse
raionale iniţiativă ULIM deschise
2007 8,08% 30,81% 17,68% 22,39% 3,87% 15,49% 1,68%
2008 9,29% 19,90% 45,68% 4,45% 3,66% 14,14% 2,88%
2009 7,39% 21,86% 38,55% 2,81% 5,76% 17,73% 5,91%
Cereri depuse din mediul RURAL - URBAN
%
80
72,44 73,56
70,23
70

60

50

40

29,77
30 27,56 26,44

20

10

0
Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009
Rural 72,44 70,23 73,56
Urban 27,56 29,77 26,44
Înmatriculări din contul ULIM
155

150
151
145 148

140

135

130
130
125

120

115
Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009
Admiterea 2009. Medii ponderate de promovare.
8,40

8,20
8,00 7,90
7,84
7,75
7,80 7,70 7,67
7,60 7,49

7,40
7,20 8,02
7,03
7,00 7,66
7,58
7,43 7,47
7,34
6,80 7,25

6,60
7,96 7,24 7,72 8,14 7,60 7,62 8,00
6,40
DR ING IST LS si SC MED PSI SE
2007 7,96 7,24 7,72 8,14 7,60 7,62 8,00
2008 7,58 7,25 7,43 8,02 7,47 7,34 7,66
2009 7,84 7,03 7,75 7,90 7,70 7,49 7,67
Admiterea 2005-2006. Medii ponderate de promovare
Absolvenţi 2009. Media generală de licenţă

8,40 8,29

8,20 8,11
8,01
8,00 7,92 7,96 7,94
7,87 7,91

7,80 7,70
7,61 7,64
7,60 7,49
7,44
7,40 7,35

7,20

7,00

6,80
Istorie şi Limbi Străine Psihologie şi
Informatică şi Ştiinţe
Drept Relaţii şi Ştiinţe ale Medicină Asistenţă
Inginerie Economice
Internaţionale Comunicării Socială
Adm. 2005-06 7,61 7,35 7,87 8,01 7,64 7,49 7,96
Abs. 2009. 7,92 7,44 7,70 8,29 8,11 7,91 7,94
Frecvenţa studenţilor la orele de curs (1)
Anul de studii 2007-2008
Inf şi Ing 73.23 26.77
IRI 84.8 15.2
Dr 94.59 5.41
BM 89.48 10.52
LS ŞC 89.99 10.01
ŞE 95.35 4.65
PAS 90.18 9.82
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% ore frecventate % ore absentate


Anul de studii 2008-2009

Inf şi Ing 76.07 23.93


Prezentarea raportului dintre 78.77 21.23
Dr 87.98 12.02
orele frecventate şi orele 88.99 11.01
absentate (% din numărul LS ŞC 80.32 19.68
total de ore) 87.48 12.52
PAS 89.81 10.19
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% ore frecventate % ore absentate


Frecvenţa studenţilor la orele de curs (2)

100 90.18 95.35 89.99 89.48 94.59


84.8
90 76.07
80
89.81 88.99 87.98
70 87.48
80.32 78.77
60
73.23
50
40
30
20
10
0
PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing

2007-2008 2008-2009

Prezentarea frecvenţei studenţilor odată cu


promovarea la următorul an de studii (în % din
numărul total de ore)
Aprecierea cunoştinţelor studenţilor cu frecvenţă slabă
30
26.77 % absenţe din
25 21.23
20
19.68
23.93
numărul total
12.52
15 10.19 11.01 12.02 de ore
10
15.2
5 10.01
9.82 4.65 10.52
0 5.41
PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing
2007-2008 2008-2009
9
Reuşita academică 8.5 8.18
8.47
7.87
(media la sesiuni) 8
7.45
7.63
7.32 7.1
7.5 8.08
7 7.55 7.3 7.51
7.42
6.5
7.25
7.09
6
PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing
2007-2008 2008-2009
100

80 72.88
60.25 66.67 65.9
80 77.17 % restanţieri
62.11
60
64.9 66.9
40
58.38 51.09 63.21
48.91 44.86
20

0
PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing
2007-2008 2008-2009
Mobilitatea academică a studenţilor
ULIM

Prezentarea raportului dintre studenţii stabili (care îşi fac studiile


de la înmatriculare pînă la absolvire la ULIM) şi cei mobili
(exmatriculaţi şi transferaţi de la alte instituţii)
Mobilitatea academică a studenţilor (cetăţeni R.M.
transferaţi la ULIM) la nivel naţional şi internaţional

Notă: De peste hotare – România, Rusia, Italia, Grecia, etc


Mobilitatea acedmică a studenţilor la nivel
naţional şi internaţional (calcule în Anul
%)de studii
De peste hotare
Alte instituţi
29%
3% USM 2007-2008
19%

UTM
9%

UPS
5% ASEM
USMF Univ de Univ de Studi 7%
5% Criminologie aplicativei
8% 15%

De peste hotare USM


8% 16%
Alte instituţi
20% UTM
Anul de studii 10%

2008-2009
UPS
5% ASEM
16%

Univ de Studi
USMF Univ de aplicativei
4% Criminologie 6%
15%
Catedra Drept Public
Ciclu I (licenţă)
80%
68% Lectori
70%
60%
50% Doctori in
40% 32% drept
30%
20% Doctori
10% habilitati in
10%
drept
0%
Cadrele didactice
Catedra Drept Public
Ciclu II (master)
80%
68% Lectori
70%
60%
50% Doctori in
40% drept
30% 26%
20% Doctori
7% habilitati in
10%
drept
0%
Cadrele didactice
Catedra Drept Privat
Ciclu I (licenţă)
70%
60% Lectori
60%
50%
40%
40% Doctori in
drept
30%
20% Doctori
10% habilitati in
drept
0%
Cadrele didactice
Catedra Drept Privat
Ciclu II (master)
70%
60% Lectori
60%
50%
40%
40% Doctori in
drept
30%
20% Doctori
10% habilitati in
drept
0%
Cadrele didactice
Practica de instruire an.II (2007-2008)

 Procuratura şi Judecătoria (s.Centru)


 - 63 studenţi cond.V.Mocreac

 Procuratura şi Judecătoria (s.Buiucani)


 - 26 studenţi cond.V.Popa

 Procuratura şi Judecătoria (s.Botanica)


 - 32 studenţi cond.I.Postu

 Procuratura şi Judecătoria (s.Rîşcani)


 - 32 studenţi cond.A.Smochină, V.Guţuleac

 Procuratura şi Judecătoria (s.Ciocana)


 - 34 studenţi cond.D.Grama
Practica de producţie an.IV (2007-2008)

Procuratura s.Centru – 8 studenţi


s.Buiucani – 3 studenţi cond.M.Gheorghiţă
s.Rîşcani – 5 studenţi
s.Ciocana – 3 studenţi

Comisariatul de poliţie s.Centru – 4 st.


s.Buiucani – 7 st.
s.Răşcani – 1 st. cond.Gh.Golubenco
s.Ciocana – 1 st
în raioane – 4 st.
CCCEC – 3 st.

Judecătoria s.Botanica – 2 st.


s.Centru – 1 st.
în raioane – 2 st. cond.O.Rotaru
Procuratura în raioane – 9 st.
Practica de producţie an.IV (2007-2008)

Judecătoria s.Botanica – 1 st.


Birouri Individuale de Avocaţi – 4 st. cond.A.Perjaru
Procuratura Generală – 2 st.

Judecătoria s.Rîşcani – 3 st.


Birouri Individuale de Avocaţi – 5 st. cond.E.Gheorghiţă

Birouri Individuale de Avocaţi – 3 st. cond.O.Halabudenco

Judecătoria s.Buiucani – 3 st. cond.V.Mihailov

Ministerul Justiţiei – 4 st. cond.O.Beneş

MAI – 2 st. cond.O.Beneş,


A.Perjaru
Practica de instruire an.II (2008-2009)

Procuratura şi Judecătoria (s.Centru)


- 67 studenţi cond.V.Mocreac, V.Guţuleac

Procuratura şi Judecătoria (s.Buiucani)


- 39 studenţi cond.V.Popa

Procuratura şi Judecătoria (s.Botanica)


- 52 studenţi cond.I.Postu, O.Beneş

Procuratura şi Judecătoria (s.Rîşcani)


- 34 studenţi cond.A.Smochină

Procuratura şi Judecătoria (s.Ciocana)


- 32 studenţi cond.D.Grama
Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Judecătoria s.Botanica – 7 st. cond.I.Postu, Gh.Golubenco,A.Perjaru


s.Buiucani – 1 st. cond.Iu.Mărgineanu
s.Centru – 8 st. cond.T.Carpov, L.Mărgineanu,A.Perjaru
s.Ciocana – 3 st. cond.A.Smochină
s.Rîşcani – 1 st. cond.A.Smochină
în raioane – 1 st. cond.O.Rotaru
Judecătoria Economică – 2 st. cond.T.Carpov

Biroul Executorilor Judiciari – 2 st. cond.I.Postu, Gh.Golubenco

Comisariatul de poliţie s.Botanica – 1 st cond.I.Postu, Gh.Golubenco


s.Buiucani – 3 st. cond.Iu.Mărgineanu
s.Centru – 1 st. cond.T.Carpov
s.Ciocana – 1 st. cond.A.Smochină
în raioane – 2 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă
Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Procuratura s.Buiucani – 7 studenţi cond.Iu.Mărgineanu,V.Baeşu


s.Centru – 5 st. cond.T.Carpov
s.Botanica – 1 st. cond.V.Baeşu
în raioane – 6 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă,
L.Mărgineanu, V.Baeşu, A.Perjaru
Procuratura mun.Chişinău – 1 st. cond.T.Carpov

CCCEC – 21 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă,


L.Mărgineanu, V.Baeşu, A.Perjaru

MAI – 3 st. cond.O.Rotaru,M.Gheorghiţă,T.Carpov

MAE – 1 st. cond.A.Smochină

Ministerul Justiţiei – 4 st. cond.A.Smochină


Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Birouri Individuale de Avocaţi – 3 st. cond.A.Smochină,


Iu.Mărgineanu

Curtea Supremă de Justiţie – 1 st. cond.L.Mărgineanu

Curtea de Apel – 2 st. cond.L.Mărgineanu, A.Perjaru

Biroul Notarial de Stat – 2 st. cond.L.Mărgineanu

Baroul Avocaţilor din RM – 6 st. cond.L.Mărgineanu, V.Baeşu


Conducerea tezelor
• Ciclu I (licenţă)
60%
49% Lectori - 49%
50% 45%
40%
Doctori in
30% drept - 45%

20%
Doctori
10% 6% habilitati in
drept - 6%
0%
Cadrele didactice
Conducerea tezelor
• Ciclu II (masterat)
90%
80%
80% Lectori - 13%
70%
60%
50% Doctori in
drept - 80%
40%
30%
Doctori
20% 13% habilitati in
10% 7%
drept - 7%
0%
Cadrele didactice
Conducerea tezelor
• Ciclu III (doctorat)
56%
54%
54% Doctori in
52% drept - 46%

50%
48%
46% Doctori
46% habilitati in
44% drept - 54%

42%
Cadrele didactice
Acorduri de cooperare
cu centre universitare/ştiinţifice din alte state

 Încheierea unor acorduri de cooperare cu centrele universitare din alte state


reprezintă unul din obiectivele Facultăţii Drept. Această practică a existat şi la
nivel de catedre, cum este de exemplu acordul verbal încheiat între fosta
catedră „Drept internaţional” şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, care
prevedea organizarea şi desfăşurarea diferitor manifestări ştiinţifice, inclusiv cu
participarea studenţilor şi a masteranzilor, la nivel naţional şi internaţional,
partciparea colaboratorilor catedrei în calitate de experţi în cadrul meselor
rotunde, şcolilor de vară, concursuri de eseuri, etc. Această practică a fost
preluată la nivel de facultate, negocierile fiind duse pe parcursul anului de studii
2008-2009, încheierea acordurile fiind preconizată pentru anul de studii 2009-
2010.
 Aşa, de exemplu, în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul
„Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la
Geneva din 12 august 1949: importanţa, realizări şi perspective”, ce va avea loc
în incinta ULIM la data de 30-31 octombrie 2009, vor fi semnate acorduri cu:
Acorduri de cooperare
cu centre universitare/ştiinţifice din alte state

•Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia regională în


Federaţia Rusă, Belarusi, Moldova şi Ukraina;
•Institutul internaţional de relaţii de muncă şi sociale, Minsk, Belarusi.
Tot în cadrul acestei conferinţe, la invitaţia Facultăţii va participa un
reprezentant al Universităţii „A.I. Cuza”, Iaşi, România, obiectuvul fiind
şi negocierea unui acord/proiect internaţional.
În primăvara anului 2009 au început negocierile cu Universitatea
Salento, Italia, iar în septembrie-octombrie 2009 a fost negociat
proiectul acordului cu Universitaea Rennes 1, Franţa, semnarea
aestuia fiind preconizată pentru prima jumătate a anului 2010. Tot
pentru această perioadă este prevăzut proiectul cu Universitatea Aix-
en Provence, Franţa.
Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la
manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor acestora

Studenţi/Masteranzi:
Conferinţa ştiinţifică studenţească anuală Symposia Studentium.
ULIM;
Conferinţa interuniversitară anuală dedicată Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului. ULIM;
Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la
manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor acestora

Doctoranzi:
•Revista periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică „Revista
Naţională de Drept”;
•Anuarul „Analele ULIM. Seria Drept”;
•Revista periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică Studii
Juridice Universitare;
•Materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale:
Conferinţa internaţională „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi
practice”. Chişinău. USM. 29 septembrie 2007;
Simpozion ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în secolul
XXI: provocări şi perspective”. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007;
Simpozion ştiinţific internaţional „Criminalistica în serviciul justiţiei:
constatări, tendinţe şi realizări”. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie
2009;
Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la
manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor acestora

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi


libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a
Drepturilor Omului”. Chişinău. USEM. 12 decembrie 2008;
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Persoanele dispărute fără
veste: situaţia actuală, concluzii şi recomandări”. Chişinău. ULIM. 09-
10 iunie 2009;
Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul internaţional
umanitar la 60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva din
12 august 1949: importanţa, realizări şi perspective”. Chişinău. ULIM.
30-31 octombrie 2009.
Ciclul I – licenţă
În scopul realizării obiectivelor puse în faţa facultăţii şi
ajustării planului de studii la standardele şi valorile
promovate de universităţile europene au fost
perfectate, după cum urmează:
a) Planul de învăţământ –
au fost introduse noi discipline:
1. Mari sisteme de drept contemporan (anul I);
2. Curs de integrare europeană (anul I);
3. Protecţia juridică a drepturilor omului (anul II);
4. Psihologie judiciară aplicată (anul III);
5. Drept concurenţional (anul IV);
6. Protecţia drepturilor consumatorilor (anul IV);
7. Dreptul răspunderii internaţionale (anul IV).
Ciclul I – licenţă
În baza unui acord de co-operare cu Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi
în Moldova a fost introdus cursul Dreptul refugiaţilor (anul III).
La solicitarea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Jusiţieide a
introduce cu titlu de opţiune, a unităţilor de curs Executarea silită şi
Probaţiunea în planurile de învăţământ pentru ciclurile de studii
universitare, a fost inclusă disciplina cu titul Executarea hotărârilor
judiciare.
Au fost reformulate titlurile şi, respectiv revizuite cursurile:
1. Istoria statului şi dreptului Republicii Moldova în Istoria statului şi
dreptului ţărilor româneşti (anul I);
2. Problemele teoriei generale a statului şi dreptului în Concepte
fundamentale ale statului şi dreptului (anul IV);
3. Drept comunitar în Drept european (anul IV);
4. Reglementarea juridică a relaţiilor economice externe în Drept
internaţional economic (anul IV).
Ciclul I – licenţă
b) Conţinutul cursurilor – în scopul punerii în aplicare a valorilor
promovate de Procesul de la Bologna, facultatea şi-a propus
revizuirea treptată a conţinutului cursurilor, acestea fiind ţinute prin
prisma implementării dreptului european. Acest proces presupune
predarea cursurilor prin aspect comparat al legislaţiei Republicii
Moldova şi a prevederilor dreptului european, care la rândul său va
include legislaţiile naţionale ale statelor membre UE, precum şi actele
normative europene – regulamentele, directivele, avizele, practica
judiciară, etc. Aşa de exemplu, a fost exclus cursul Ramuri de drept
european, prevederile căruia vor fi examinate în cadrul celorlalte
discipline predate.

c) Implementarea sistemului de module – în scopul promovării


pentru studenţi a dreptului la opţiune, programul pentru anul IV
include două Blocuri – A şi B, constituite în mod echilibrat, fapt
confirmat de opţiunile studenţilor.
Ciclul II – master
Noile programe de masterat aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului
al Republicii Moldova sunt elaborate în baza actelor legislative ce
reglementează politica educaţională în Republica Moldova, fiind racordate la
standardele naţionale şi internaţionale de pregătire a juriştilor. Acestea sunt:
Drept internaţional şi instituţional; Instituţii de drept privat; Drep penal şi
criminalistică; Instituţii şi structuri de drept constituţional şi drept administrativ.
Pentru anul de studii 2009-2010 a fost exclus un program de master, finnd
comasate Drept internaţional şi instituţional; Instituţii şi structuri de drept
constituţional şi drept administrativ. Se implementează practica europeană, în
special cea franceză, care individualizează fiecare program de masterat,
acestea fiind personalizate. Conform tradiţiilor educaţionale franceze,
responsabil de fiecare program de masterat este numit un profesor (Director
de program), obiectivul căruia este asigurarea viabilităţii acestui program şi
popularizarea lui în ţară şi în străinătate. În aşa fel, este asigurat aspectul
concurenţional al programului respectiv, care la rândul său asigură
valorificarea diverselor proiecte, fie este vorba despre structuri de stat, fie
organisme non-guvernamentale, inclusiv din Republica Moldova şi din alte
state.
Ciclul II – master
Au fost atenţionaţi Directorii de programe privind importanţa monitorizării în
continuu a procesului de studii la ciclul masterat, proces ce se va elucida în
elaborarea de curicule pentru fiecare program, modificarea, după necesitate,
a conţinutului cursurilor sau a disciplinilor, procese ce vor trebui argumentate
şi aprobate de Catedră/Secţie a Facultăţii/Institutului şi, după necesitate de
Senatul ULIM.
Pe ordinea de zi rămâne crearea unui curs de master în cotutelă cu una sau
două Universităţi din statele membre a Uniunii Europene. La moment
asemenea dialog este întreţinut cu Universitatea Rennes 1, Franţa în vederea
constituirii unui program de master în dreptul afacerilor şi cu Universitatea
Aix-en-Provence, Franţa în vederea constituirii unui program de master în
dreptul public. În primăvara anului 2009 în cadrul unei vizite întreprinse la
Universitatea Salento, Italia au început negocierile privind o posibilă
cooperare la acest capitol.
Cercetarea ştiinţifică

Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (în


continuare ICDPDO) a fost creat la 20 octombrie 2006, conform
Ordinului Rectorului ULIM Nr.138 din 20.10.2006, în cadrul Facultăţii
Drept, în conformitate cu Statutul ULIM şi prevederile Codului Ştiinţei
şi Inovării al Republicii Moldova, în scopul optimizării activităţii
ştiinţifice în cadrul ULIM. ICDPDO este compus din cercetători titulari
cu norma deplină şi cercetători angajaţi prin cumul.
Consiliul profesoral al Facultăţii Drept, prin procesul-verbal nr.1 din
22.09.2006 a aprobat profilul de cercetare ştiinţifică „Mecanisme de
garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept”.
Cercetările sunt efectuate în cadrul secţiilor, după cum urmează:
Cercetarea ştiinţifică
Secţia „Drept public”. Direcţia de cercetare
„Constituţionalismul ca bază teoretică a statului de
drept”:

a) Originea, evoluţia istorică şi aportul doctrinei juridice


autohtone la formarea cadrului normativ naţional (A.
Smochină; D. Baltag; D. Grama; I. Postu);

b) Instituţii şi mecanisme de drept public în consolidarea


şi dezvoltarea statului de drept (V.Popa; S. Ţurcan; Vl.
Mocreac; V. Guţuleac; M. Prodan).
Cercetarea ştiinţifică
Secţia „Drept internaţional”. Direcţia de cercetare
„Cooperarea în cadrul dreptului internaţional
contemporan”:

a) Instituţia răspunderii în dreptul internaţional prin prisma


concurenţei de jurisdicţii V.Gamurari; A. Cauia; O.
Beneş);

b) Metode şi forme aplicabile în procesul de ajustare şi


armonizare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a
Uniunii Europene (C. Smochină; V.Gamurari; N.
Osoianu).
Cercetarea ştiinţifică
Secţia „Ştiinţe penale”. Direcţia de cercetare
„Perfecţionarea legislaţiei penale şi măsurilor ce ţin de
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei
în contextul integrării europene”:

a) Ajustarea politicii penale a statului în corespundere cu


standardele internaţionale (A.Barbăneagra; O. Rotaru;
T. Carpov; N. Belîi; V. Budeci);

b) Armonizarea legislaţiei procesual-penale în contextul


integrării europene (M. Gheorghiţă; Gh. Golubenco;
Iu. Mărgineanu).
Cercetarea ştiinţifică

Secţia „Drept privat”. Direcţia de cercetare


„Reglementarea juridică a drepturilor social-economice
în condiţiile integrării europene”:

a) Reflecţii analitice asupra acţiunii civile


(O. Halabudenco; V. Baeşu; E. Demian);

b) Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor


social-economice în contextul integrării europene
(L. Mărgineanu; E. Gheorghiţă; N. Osoianu).
Cercetarea ştiinţifică
Întru atingerea obiectivelor propuse se ţine cont de necesitatea efectuării
unui studiu continuu şi aprofundat a legislaţiei statelor membre ale Uniunii
Europene sub aspect comparat, inclusiv prin prisma examinării celei mai
mari părţi ale normelor dreptului european – a regulamentelor şi a
directivelor europene (acquis communautaire).
Cercetările efectuate au ca obiectiv asigurarea încadrării în procesul
integraţionist european ale cercetărilor ştiinţifice autohtone prin
promovarea valorilor europene, având ca element stabilirea funcţionării
unui spaţiu juridic comun între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.
Cercetările în cadrul profilului ştiinţific sunt efectuate de un număr
impunător de cadre ştiinţifice inclusiv 5 doctori habilitaţi şi 15 doctori în
drept, 6 masteri în drept, încadraţi în statele de personal şi prin cumul în
cadrul Institutului Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului.
În investigaţiile ce ţin de acest profil sunt implicaţi pe larg tineri cercetători
care nu deţin titlu ştiinţific. Drept exemplu poate servi acel număr
impunător de doctoranzi, care împreună cu conducătorii ştiinţifici şi alţi
cercetători a Institutului reprezintă un potenţial ştiinţific valoros, forţa
motrice a ştiinţelor juridice, care astăzi determină în mare parte evoluţia ei.
Cercetarea ştiinţifică
Un alt exemplu progresiv reprezintă activitatea cadrelor ştiinţifice de
coordonare a cercetărilor ştiinţifice realizate de către studenţi, care se
materializează prin participarea la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, inclusiv la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a
studenţilor ULIM – Symposia Studentium, activitate finalizată prin
publicarea anuală a tezelor comunicărilor ştiinţifice în culegerea
„Symposia Studentium”, Seria Drept, precum şi în cadrul diverselor
olimpiadelor, concursurilor de eseuri, etc.
În 2008 ICDPDO a fondat publicaţia periodică ştiinţifico-teoretică şi
informaţional-practică Studii Juridice Universitare are drept scop
publicarea unor lucrări de valoare, ce reflectă rezultatele cercetărilor
curente în care sunt antrenaţi colaboratorii Institutului şi specialişti de
valoare din alte instituţii, inclusiv din alte state. Revista Studii Juridice
Universitare vine să înlocuiască anuarul Analele ULIM. Seria Drept editat
de Facultatea Drept în perioada 1996-2007.
Promovând ideea susţinerii tinerilor cercetători ştiinţifici, revista conţine o
rubrică specială Tribuna doctorandului, unde aceştea au posibilitate să-şi
publice rezultatele cercetărilor, lucrări recenzate de specialişti în domeniu.
Cercetarea ştiinţifică
Cooperarea internaţională intruneşte diverse forme:
 Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor,
simpozioanelor de comun acord cu instituţii, centre de cercetare,
organisme internaţionale;
1. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007. Seminar ştiinţific internaţional
„Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”.
Responsabili: Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., Director ICDPDO; Baltag
Dumitru, dr., conf. univ., Decan Facultatea Drept.
2. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie 2008. Seminar internaţional „Criminalistica
în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe, perspective”. Responsabili: Gheorghiţă
Mihai, dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal; Golubenco Gheorghe,
dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior. Parteneri: Universitatea de Studii
Europene din Moldova; Institutul de Reforme Penale.
3. Chişinău. ULIM. 09-10 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Persoanele dispărute fără veste: realizări, concluzii şi recomandări”.
Responsabil: Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., director ICDPDO; Cauia
Alexandru, ms, secretar ştiinţific ICDPDO. Parteneri: Comitetul Internaţional al
Crucii Roşii, Asociaţia de drept umanitar din Moldova.
Cercetarea ştiinţifică

1. Barbăneagră Alexei, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacţie
Participarea în calitate de membri a colegiilor redacţionale a
revistelor specializate:
2. „Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar”, editată de Înaltul Comisariat al
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

3. Gheorghiţă Mihai, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacţie


„Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

4. Golubenco Gheorghe, dr., conf. univ., membru al colegiului de redacţie


„Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

5. Baltag Dumitru, dr. hab., conf. univ., membru al colegiului de redacţie „Studii
juridice şi administrative”, editată de Facultatea Economie, Studii Juridice şi
Administrative”. Universitatea Piteşti. România..
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca
membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM
:

I. Analele ULIM. Seria Drept. Vol.7. 2007.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille


III, Aix-en-Provence, Franţa).
2. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).
3. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,
Minsk, Belarusi).
4. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,
Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).
5. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,
Rusia).
6. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca
membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM

II. Studii Juridice Universitare. Anul I/2008. Nr.1-2; Nr.3-4.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille


III, Aix-en-Provence, Franţa).
2. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).
3. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,
Minsk, Belarusi).
4. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,
Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).
5. Vardanean Vladimir, dr., conf. univ. (Universiatea Erevan, Armenia).
6. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,
Rusia).
7. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).

Cercetarea ştiinţifică
Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca
membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM
:

III. Studii Juridice Universitare. Anul II/2009. Nr.1-2; Nr.3-4.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille


III, Aix-en-Provence, Franţa).
2. Corrignan-Carsin Danielle, dr., conf. univ. (Universitatea Rennes 1,
Franţa).
3. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).
4. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,
Minsk, Belarusi).
5. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,
Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).
6. Vardanean Vladimir, dr., conf. univ. (Universiatea Erevan, Armenia).
7. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,
Rusia).
8. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).
Cercetarea ştiinţifică
 Organizarea şi participarea în cadrul olimpiadelor studenţeşti:

1. Republica Moldova. Chişinău. 15-18 noiembrie 2007. Olimpiada de drept


internaţional umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al
Crucii Roşii, Delegaţiile Regionale Kiev (conf. univ., dr. V. Gamurari – co-
organizator).
2. Belarusi. Minsk. 19-22 mai 2007. Olimpiada internaţională de drept cu
genericul „Tineretul pentru pace”, cu participarea echipei ULIM (conf. univ.,
dr. V. Gamurari – membru al juriului).
3. Belarusi. Vitebsk. 16-19 aprilie 2008. Olimpiada de drept internaţional
umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,
Delegaţia Regională Kiev (conf. univ., dr. V. Gamurari – preşedinte al juriului).
4. Belarusi. Minsk. 19-22 mai 2008. Olimpiada internaţională de drept cu
genericul „Tineretul pentru pace”, cu participarea echipei ULIM (conf. univ.,
dr. V. Gamurari – membru al juriului).
5. Rusia. Moscova. 13-16 aprilie 2009. Olimpiada de drept internaţional
umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,
Delegaţia Regională Moscova (conf. univ., dr. V. Gamurari – membru al
juriului).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2007
1. Chişinău. USM. 29.09.2007. Conferinţa internaţională „Precedentul judiciar:
aspecte teoretice şi practice”. Raport: „Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul
lor în codificarea progresivă a dreptului internaţional contemporan” (conf.
univ., dr. V. Gamurari).
2. Chişinău. Parlamentul Republicii Moldova. 06.11.2007. Seminarul cu
participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţiile Regionale
Kiev, Moscova cu genericul „Republica Moldova în contextul ratificării
Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale”. Raport:
„Compatibilitatea prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale şi a
Constituţiei Republicii Moldova” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
3. Chişinău. 22-23 iunie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Normele
cutumiare de drept internaţional umanitar”. Raport: „Normele cutumiare în
viziunea dreptului internaţional umanitar” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2007
4. Ukraina. Odesa. 04-07 iulie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Metode şi
forme de predare a dreptului internaţional umanitar în condiţiile
contemporane” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
5. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007. Simpozion ştiinţific internaţional
„Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”.
6. Ukraina. Lviv. 19-20 octombrie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Dreptul
internaţional umanitar cutumiar: conţinut şi obiective”. Raport: „Rolul normelor
cutumiare de drept internaţional umanitar în evoluţia conceptului intervenţiei
umanitare” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
7. România. Bucureşti. 30-31 octombrie 2007. Simpozion ştiinţific internaţional
„Probleme actuale ale criminalisticii”.
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2007
8. Chişinău. 23.11.2007. Masa rotundă „Practica aplicării dreptului umanitar”, organizat
de Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu comitetul Internaţional al Crucii
Roşii, Delegaţia Regională Kiev. Raport: „Jurisdicţia universală în practica
instanţelor judiciare internaţionale şi ale statelor” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
9. Belarusi. Minsk. 04.12.2007. Masa rotundă, consacrată normelor cutumiare ale
dreptului internaţional umanitar cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii
Roşii, Delegaţia Regională Kiev. Raport: „Rolul normelor cutumiare ale dreptului
internaţional umanitar în constituirea şi interpretarea instituţiei intervenţiei
umanitare” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
10. Chişinău. 13-14 decembrie 2007. Seminar internaţional „Rolul Curţii Constituţionale
în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei
Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”.
11. Chişinău. 15.12.2007. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale
ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European” (conf. univ.,
dr. Gh. Golubenco).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
1. Chişinău. 15.01.2008. Masa rotundă cu participarea Asociaţiei George C.
Marshall din Republica Moldova „Securitate prin Cooperare” (ms. A.Cauia).
2. Chişinău. 04.03.2008. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică
„Criminologia în Republica Moldova: probleme, perspective, realizări” (conf.
univ., dr. O. Rotaru).
3. România. Iaşi. Comitetul Român pentru refujiaţi „Salvaţi copiii”. 08.03.2008.
Seminar ştiinţifico-practic „Tendinţe actuale ale migraţiei şi azilui” (prof. univ.,
dr. hab. A. Barbăneagră).
4. Rusia. Moscova. 04-05 aprilie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică „Традиции и новации в системе современного российского
права” (ms. N. Osoianu).
5. Belarusi. Vitebsk. 16.04.2008. Masa rotundă cu participarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul
„Aplicabilitatea dreptului intenaţional cutumiar în condiţiile conflictelor
armate contemporane”. Raport: „Jurisdicţia universală şi aplicabilitatea
normelor cutumiare de drept internaţional umanitar” (conf. univ., dr. V.
Gamurari).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
6. Chişinău. Universitatea Slavonă. 16-17 aprilie 2008. Conferinţa internaţională
ştiinţifico-practică „Drepturile omului şi drepturile minorităţilor naţionale în
Republica Moldova” (conf. univ., dr. S. Ţurcan).
7. Chişinău. Universitatea Slavonă. 16-17 aprilie 2008. Conferinţa internaţională
ştiinţifico-practică „Drepturile omului şi drepturile minorităţilor naţionale în
Republica Moldova” (conf. univ., dr. V. Mocreac).
8. România. Iaşi. Comitetul Român pentru refujiaţi „Salvaţi copiii”. 16.05.2008.
Seminar ştiinţifico-practic „Tendinţe actuale ale migraţiei şi azilui” (prof. univ.,
dr. hab. A. Barbăneagră).
9. Belarusi. Minsk. 23.05.2008. Masă rotundă cu participarea Comitetului
Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul
„Mijloacele contempoane de comunicare şi dreptul internaţional
contemporan”. Raport: „Familirizarea cu practica judiciară internaţională – ca
una din formele de propagare a dreptului internaţional” (conf. univ., dr. V.
Gamurari).
10. România. Iaşi. 25.05.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Anuarul
Universităţii „Petre Andrei” (conf. univ. dr. D. Grama).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
11. Rusia. Sanct-Petersburg. 17-19 iunie 2008. Seminar internaţional ştiinţifico-
practic privind inplementarea dreptului internaţional umanitar în statele
membre CSI, cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,
Delegaţia Regională Moscova. Raport: „Comitetul naţional pentru
implementarea dreptului internaţional umanitar: practica Republicii Moldova”
(conf. univ., dr. V. Gamurari).
12. Belarusi. Minsk. 02-06 iunie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Категория «юридическая конструкция» в гражданском праве” (dr.
O.Halabudenco).
13. România. Iaşi. 25.06.2008. Simpozion ştiinţific internaţional „Polonia şi
România - de la vecinătatea istorică la parteneriatul european” (conf. univ. dr.
D. Grama).
14. Ukraina. Odessa. 17-19 septembrie 2008. Seminar metodologic regional
„Metodologia predării dreptului internaţional umanitar în instituţiile superioare
de învăţământ” (ms. A. Cauia).
15. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie 2008. Simpozion ştiinţific internaţional
„Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări”.
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
16. România. Iaşi. 23-24 septembrie 2008. Simpozion ştiinţific internaţional „Zilele
academice ieşene” (conf. univ. dr. D. Grama).
17. Ukraina. Lviv. 24-26 septembrie 2008. Masă rotundă cu participarea
Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev pentru
reprezentanţii organelor judiciare şi funcţionarii publici cu genericul
„Aplicabilitatea normelor de drept internaţional umanitar în pracica instanţelor
judiciare naţionale şi internaţionale”. Raport: „Statutul Curţii Penale
Internaţionale: coraportul dintre normele sale şi prevederile constituţionale ale
statelor” (conf. univ., dr. V. Gamurari).
18. Armenia. Erevan. 3-5 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică „Основополагающие конституционные цености и общественная
практика” (conf. univ., dr. V. Mocreac).
19. Chişinău. 17-18 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”, dedicată celei de-a 60-a
aniversări de la adoptarea Declaraţiei Universale pentru Drepturile Omului şi
Zilei Profesionale a Juristului (conf. univ., dr. V. Gamurari).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
20. România. Bucureşti. Institutul Naţional de Statistică. 24.10.2008. Seminar
ştiinţifico-practic „Apărarea drepturilor omului şi lupta împotriva dependenţei
de droguri” (conf. univ., dr. N. Belîi).
21. Rusia. Celeabinsk. 20.11.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Договор в контексте предмета гражданского права” (dr. O.Halabudenco).
22. Suedia. ICHUR. Serviciul de migraţiune din Suedia. 21.11.2008. Reuniune de
experţi „Integrarea solicitanţilor de azil în comunitatea ţării gazdă” (prof. univ.,
dr. hab. A. Barbăneagră).
23. Finlanda. ICHUR. MAI al Finlandei. 28.11.2008. Reuniune de experţi
„Integrarea solicitanţilor de azil în comunitatea ţării gazdă” (prof. univ., dr.
hab. A. Barbăneagră).
24. România. Craiova. 06.12.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Prezent şi perspective ale sistemului legislativ românesc şi europen în
contextul Tratatului le la Lisabona” (prof. univ., dr. hab. A. Smochină).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2008
25. Chişinău. 12.12.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului”. Rapoarte:
26. Chişinău. ULIM. 17-21 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică „Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe” (ms. A. Cauia;
ms. N. Osoianu).
Cercetarea ştiinţifică
 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor
şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2009
1. Italia. Lecce. 30 aprilie-03 mai 2009. Universitatea Sorento. Program de
master „Erasmus”. Raport: „Racordarea cadrului juridic naţional la
standardele şi valorile Uniunii Europene: practica Republicii Moldova” (conf.
univ., dr. V. Gamurari).
2. Polonia. Białystok. 18-19 mai 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică „Influenţa calităţii de membru a noilor state în UE în relaţiile cu ţările
vecine din est”. Raport: „Influenţa calităţii de membru a UE a României
asupra tranzitului şi importului de bunuri în Republica Moldova” (conf. univ.,
dr. V. Gamurari).
3. Chişinău. 09-10 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Persoanele dispărute fără veste: situaţia actuală, concluzii şi recomandări”.
Raport: „Statutul persoanelor dispărute fără veste conform normelor
convenţionale şi cutumiare ale dreptului internaţional umanitar” (conf. univ.,
dr. V. Gamurari).
Cercetarea ştiinţifică

 Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor


şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

2009
4. Rusia. Sanct-Petersburg. 25-26 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-
practică „Мартенсовские чтения по международному гуманитарному
праву”. Raport: „Юрисдикция международных уголовных трибуналов в
свете влияния на унификацию норм применяемых к вооруженным
конфликтам международного и немеждународного характера” (conf.
univ., dr. V. Gamurari).
5. Belarusi. Minsk. 16.09.2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „The
60 Anniversary of the Geneva Conventions: Affirmation of the Adherence to
the Fundamental Principles of IHL and their Development”. Raport: „Study on
Customary Rules of IHL: Summary of Conclusions” (conf. univ., dr. V.
Gamurari).
Cercetarea ştiinţifică

 Organizarea şi participarea în cadrul concursurilor naţionale de


eseuri studenţeşti la drept internaţional umanitar:

1. Belarusi. Minsk. 30.11 – 01.12.2007 (conf. univ., dr. V. Gamurari –


preşedinte al juriului).

2. Republica Moldova. Chişinău. 18-20.12.2007 (conf. univ., dr. V. Gamurari


– preşedinte al juriului).
Cercetarea ştiinţifică

 Participarea în calitate de membru/expert în cadrul asociaţiilor


specializate internaţionale:

1. Gamurari V. – membru al Asociaţiei de Drept Internaţional a Federaţiei


Ruse;

2. Gamurari V. – expert al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii,


Delegaţiile regionale Moscova şi Kiev;

3. Gheorgiţă M. – membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România;

4. Golubenco Gh. – membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România.


Cercetarea ştiinţifică

În perioada estimată au fost publicate


mai multe lucrări,
printre care menţionăm:
Cercetarea ştiinţifică
 Monografii:

1. Baltag D. Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice. Chişinău.


F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 2007. 440 p. 31,0 c.a.
2. Gamurari V., Osmochescu N. Suveranitatea şi dreptul internaţional:
probleme teoretice şi practice actuale. Chişinău. Editura „CEP USM”.
2007. 258 p. 11,0 c.a.
3. Смокинэ А., Иванов В. Советский тоталитаризм: уроки истории.
Одесса. 2007. 384 стр. 24,0 c.a.
4. Barbăneagră A., Gamurari V. Crime de război. Chişinău. Tipografia
„Reclama SA”. 2008. 500 p. 22,0 c.a.
5. Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. Chişinău. F.E.-
P. „Tipografia Centrală”. 2008. 216 p. 9,0 c.a.
6. Георгицэ М. Возможности судебных экспертиз:
криминалистическое обеспечение. Chişinău. ULIM. 2008. 198 p.
13,0 c.a.
Cercetarea ştiinţifică
 Manuale:

1. Гуцуляк В. Административное право Республики


Молдова. Chişinău. Editura „Bons Offices”. 2007. 464 стр.
14 c.a.

 Ghiduri:

1. Popa V., Chiriac L., Mocan V. (coordonatori de ediţie). Ghidul


funcţionarului public. Chişinău. Editura „Tehnologii Intelectuale”. 2007.
446 p. 20,0 c.a.

2. Popa V. Funcţia publică în contextul reformei serviciului public. Chişinău.


Editura „TISH”. 2007. 45 p. 1,5 c.a.

3. Popa V. Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în


unităţile administrativ-teritoriale. Chişinău. Editura „TISH”. 2008. 70 p. 5,0
c.a
Cercetarea ştiinţifică
 Materiale didactico-metodice :

1. Белый Н. Уголовное право: обычная часть в схемах. Chişinău.


Tipografia „Dinamo-Poligraf”. 2007. 157 p. 11,0 c.a.

2. Gamurari V. Răspunderea şi jurisdicţia în dreptul internaţional


(lucrare metodico-didactică). Chişinău. Editura „Grafema Libris” SRL.
2008. 28 p. 1,5 c.a.

3. Rotaru O. Curs de lecţii la Statistica Judiciară (lucrare metodico-


didactică). Chişinău. Editura „Foxtrot”. 2008. 148 p. 7,0 c.a.

4. Белый Н. Некоторые проблемы правоприменительной


деятельности в Молдове. Chişinău. ULIM. 2008. 74 p. 9,0 c.a.

5. Белый Н. Пенитенциарное право Республики Молдова. Chişinău.


ULIM. 2008. 115 p. 8,0 c.a.
Cercetarea ştiinţifică

 Recenzii:

1. Gamurari V. Recenzie la lucrarea „Обычное международное


гуманитарное право. Том I. Нормы” (МККК, 2006, авторы Жан-
Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек). Analele ULIM. Seria Drept.
Chişinău. 2007, p.185-186.

2. Ţurcan S. Recenzie la monografia „Teoria răspunderii şi


responsabilităţii juridice” (Chişinău, ULIM, 2007, autor Baltag D., dr.,
conf. univ.). Analele ULIM. Seria Drept. Chişinău. 2007, p.188-189.
Cercetarea ştiinţifică
 Redactarea/coordonarea lucrărilor cu caracter ştiinţific :

1. Baltag D. membru al colegiului de redacţie „Studii juridice şi


administrative”, editată de Facultatea Economie, Studii Juridice şi
Administrative. Universitatea Piteşti. România.

2. Barbăneagră A., membru al consiliului redacţional al revistei


„Avocatul poporului” (revista ştiinţifico-practică şi informativă de
drept).

3. Cauia A. (secretar de redacţie). Revista „Studii Juridice Universitare”


(publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică),
fondată de ICDPDO. 2008. Apare de 4 ori pe an.

4. Gamurari V. (redactor-şef). Revista „Studii Juridice Universitare”


(publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică),
fondată de ICDPDO. 2008. Apare de 4 ori pe an.
Cercetarea ştiinţifică
 Redactarea/coordonarea lucrărilor cu caracter ştiinţific:

1. Gheorghiţă M., membru al colegiului de redacţie al revistei


„Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din
România.

2. Golubenco Gh., membru al colegiului de redacţie al revistei


„Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din
România.

3. Mocreac V., membru al colegiului de redacţie al revistei


„Justiţia Constituţională”, fondată de Curtea Constituţională
a Republicii Moldova.

4. Smochină A., membru al colegiului de redacţie al „Revistei


Naţionale de Drept” (publicaţie periodică ştiinţifico-practică).
Cercetarea ştiinţifică
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate din străinătate:

2007
1. Barbăneagră A., Gamurari V. Răspunderea pentru
comiterea crimelor de război în cadrul conflictelor armate
non-internaţionale: studiu asupra practicii statelor şi a
instanţelor judiciare internaţionale // Materialele conferinţei
„Reglementări juridice naţionale şi comunitare în Europa
începutului de secol XXI”. Constanţa. Editura Europolis,
p.231-244. 0,6 c.a.

2. Осояну Н. Коллизионный принцип lex rei sitae как


основа регулирования правоотношений собственности
в международном частном праве Российской
Федерации и Республики Молдова // Актуальные
проблемы российского права. Москва. №1(4), 2007,
p.703-709. 0,7 c.a.
Cercetarea ştiinţifică
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate din străinătate:

2008
1. Baltag D. Aspects oh the legal responsabyliti and
accountabilitu in the judicial doctrine and member // The
international conference „European union’s history culture
and citizenship”, 19-20 avril, Piteşti, 2008, p.15-19, 0,4 c.a.

2. Smochină A. Constituţionalismul european: prezent şi viitor


// Materialele simpozionului cu participare internaţională
„Prezent şi perspective ale sistemului legislativ românesc şi
European în contextual Tratatului de la Lisabona”. Craiova.
Editura SITECH. 2008, p.31-36. 0,5 c.a.

3. Smochină A. Consideraţii cu privire la reforma judiciară şi


de drept în Republica Moldova în context integraţionalist
european. Materialele simpozionului cu participare
internaţională „Prezent şi perspective ale sistemului
legislativ românesc şi European în contextual Tratatului de
la Lisabona”. Craiova: Editura SITECH 2008, p.19-24. 0,6
c.a.
Cercetarea ştiinţifică
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate
în reviste de specialitate din străinătate:

2008
4. Гамурарь В. Современные тенденции в определении
ответственности действующих должностных лиц за
международные преступления // Российский ежегодник
международного права. 2006. Специальный выпуск.
Санкт-Петербург. 2008, cтр.83-99. 0,8 c.a.

5. Осояну Н. Правовые доктрины как один из элементов


процесса гармонизации права (на примере доктрин
МЧП Франции, Российской Федерации, Республики
Молдова и Румынии) // Актуальные проблемы
российского права». Nr.3(8). Москва. 2008, стр.507-513.
0,8 c.a.
Cercetarea ştiinţifică
Lista proiectelor/granturilor obţinute:

2007
1. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab., Gamurari V., conf.
univ., dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa Înaltului
Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova privind publicarea
monografiei „Crimele de război”. Finalitate – Publicarea şi
prezentarea monografiei „Crimele de război”. Chişinău.
Editura Reclama SA. 2008. 500 p.

2. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab. – Proiect suţinut de


Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia
privind studiul „Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului
reflectate în hotărârile judiciare irevocabile” (monitori –
Mărgineanu Iu., conf. univ., dr.). Finalitate – Raport analitic
„Monitorizarea încălcării drepturilor omului reflectate în
hotărârile judiciare irevocabile”.
Cercetarea ştiinţifică
Lista proiectelor/granturilor obţinute:

2008
1. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab., Gamurari V., conf. univ.,
dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa Înaltului Comisariat
pentru Refugiaţi în Moldova privind implementarea cursului
universitar „Dreptul refugiaţilor”. Finalitate – Implementarea
cursului universitar „Dreptul refugiaţilor” în cadrul programului
de studiu la Facultăţile Drept ULIM şi USM.
2. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab. – Proiect suţinut de
Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia privind
studiul „Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate
în hotărârile judiciare irevocabile” (monitori – Gheorghiţă M.,
prof. univ., dr. hab.; Mărgineanu Iu., conf. univ., dr.). Finalitate –
Raport analitic „Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de
justiţie în contextul integrării europene”.
3. Gamurari V., conf. univ., dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa
Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova privind
prezentarea publicaţiilor în rubrica ICNUR a revistei „Avocatul
poporului”. Finalitate – Prezentarea lunar a unui rezumat ce
reflectă chestiunea refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil în
rubrica ICNUR a revistei „Avocatul poporului”.
Pentru a asigura continuitatea procesului de
implementare a valorilor ştiinţifice promovate de profilul de
cercetare „Mecanisme de garantare şi protecţie a
drepturilor omului în statul de drept”, care include
elaborarea şi publicarea de noi lucrări ştiinţifice;
organizarea şi participarea în cadrul diverselor manifestări
ştiinţifico-practice cu antrenarea unui număr mare de
specialişti ce ar reprezenta diferite şcoli ştiinţifice, ICDPDO
a elaborat şi a adoptat un Concept strategic de dezvoltare
pentru perioada 2009-2014 şi Planul de cercetări ştiinţifice
pentru perioada 2009-2014.
Aceste documente strategice vin să asigure continuitatea
cercetărilor ştiinţifice, precum şi diversificarea surselor
parvenite – prin atragerea proiectelor/granturilor, inclusiv pe
termen lung, fie că este vorba despre cele parvenite din
partea instituţiilor naţionale, fie a organismelor
internaţionale. Aceasta la rândul său va atribui acel caracter
aplicativ materialelor/lucrărilor elaborate, fapt ce reprezintă
unul din pilonii de dezvoltare a ştiinţei contemporane. Acest
proces presupune antrenarea cât mai largă a tinerilor
cercetători, care de comun acord cu savanţi/specialişti
notorii vor asigura inevitabilitatea acestui proces, ceea ce la
rândul său, va permite să constatăm caracterul
concurenţional al ştiinţei autohtone, inclusiv pe plan
regional şi mondial.
FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
Caracterul aplicativ al planurilor de studii pe anii 2007-2008, 2008-2009,
2009 (licenţa, masterat)

În anii universitari 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010


Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale a activat respectând
prevederile procesului de la Bologna.
Planurile de învăţământ – pentru specialităţile „Istorie”,
„Relaţii internaţionale”, „Politologie” - elaborate în
conformitate cu acest proces au fost perfectate şi puse în
aplicare pentru studenţii anilor I – III, secţia cu frecvenţă la zi
şi anii II-IV, secţia cu frecvenţă redusă. În cadrul facultăţii a
demarat (2008) un nou program de masterat – de doi ani – în
domeniul Relaţiilor Internaţionale, dimensiunea Studii

Regionale, racordat la rigorile procesului de la Bologna.


FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice
(licenţa, masterat, doctorat)

2007 - 2008

Licenţa Masterat

Titlu Nr Titlu Nr

Doctor habilitat 2 Doctor habilitat -

Doctor conferenţiar 7 Doctor conferenţiar 7

Lector superior 4 Lector superior -

Lector 4 Lector -

Dr. din exterior - Dr. din exterior -


Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice
(licenţa, masterat, doctorat)

2008 - 2009

Licenţa Masterat

Titlu Nr Titlu Nr

Doctor habilitat 2 Doctor habilitat -

Doctor conferenţiar 9 Doctor conferenţiar 7

Lector superior 4 Lector superior -

Lector 2 Lector -

Dr. din exterior - Dr. din exterior -


Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice
(licenţa, masterat, doctorat)

2009 - 2010

Licenţa Masterat

Titlu Nr Titlu Nr

Doctor habilitat 2 Doctor habilitat -

Doctor conferenţiar 7 Doctor conferenţiar 6

Lector superior 4 Lector superior -

Lector 8 Lector -

Dr. din exterior - Dr. din exterior 2


FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
Participarea studenţilor la conferinţele ştiinţifice

Anul de Anul I Anul II Anul III Locul publicării


studii

2007 2 3 12 ULIM, ANTIM

2008 6 11 6 ULIM, ANTIM

2009 10 13 16 ULIM, ANTIM


FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
Realizarea stagiilor de practică

2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010


MAI 9 8 15
MA 7 7 9
MAEIE 7 3
MR 2 2
MERN 1
MF 1
MPSFC 1
Parlamentul RM 2 10 2
Primăria Chişinău 3
IDIS (Viitorul) 3 2
CID NATO 2
Sediul central 1
PLDM
Ambasada Turciei 1
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A:
ARHEOLOGIE
 2. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I:
ISTORIE
 3. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC:
ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
 4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:
PROCESUL POLITIC CONTEMPORAN
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: ARHEOLOGIE
 Problema A1 Paleoliticul în spaţiul
carpato-nistrean
 Tema A1.1. Periodizarea culturală,
cronologică relativă şi radiometrică a
paleoliticului superior cuprins între
Carpaţii Orientali şi Nistru (2006-2008, I.
Borziac,V. Chirica
 Problema A2. Eneoliticul în spaţiul
pruto-nistrean
 Tema A2.1. Iablona – aşezare
cucuteniană din bazinul Prutului Mijlociu
(2006-2008, I. Borziac, S. Bodean, ASM)
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A:
ARHEOLOGIE

 Problema A3. Arheologia medievală


timpurie
 Tema A3.3. Locuinţa medievală
timpurie în spaţiul (2002-2009, V.
Pleşca)
 Problema A4.Arheologia urbană
medievală
 Tema A4.1. Fortificaţiile Orheiului
Vechi (2005-2009, Gh.Postică)
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIE
 Problema I.1. Istoria politică a Ţărilor
Române în Evul Mediu
 Tema I.1.1.Contextul politic al
constituirii şi afirmării Ţării Moldovei (a
II-a jumătate a secolului XIII-începutul
secolului XV) (2007-2011, P.Parasca)
 Problema I.2.Biserica în perioada
medievală şi modernă
 Tema I.2.1. Biserica ortodoxă în Moldova
în anii 1806-1812 (2007-2011, T.Candu)
 Tema I.2.2 Pomelnicul Mănăstirii Voroneţ
din secolele XV-începutul secolului XIX
(după manuscrisul lui Vartolomeu
Măzăreanu din 1775) (2007-2009, A.
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I:
ISTORIE
 Problema I.3.Basarabia în secolul
XIX - începutul sec. XX
 Tema I.3.1. Zemstvele Basarabiei:
zemstva gubernială şi zemstvele
judeţene (2008-2012, L. Coadă)
 Problema I.4.Politica naţională şi
religioasă în RSSM
 Tema I.4.1.Politica statului sovietic
faţă de mănăstirile ortodoxe din
RSSM în anii 1944-1965 (2006-
2010, L.Tihonov)
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I:
ISTORIE
 Problema I.5. Basarabia în perioada
1918-1945
 Tema I.5.1.Basarbia în primul an de
ocupaţie sovietică: istoriografia
problemei (2008-2012, M.Ţăranu)
 Problema I.6.Istoria dreptului
tradiţional în Europa de Sud-Est
 Tema I.1.1.Studii de istorie a
dreptului tradiţional al Europei de
Sud-Est (sec. XVII-XIX) (2009-
2013, A. Galben).
Direcţiile de cercetare
2007-2009
 DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC:
ANTROPOLOGIE CULTURALĂ

 Problema AC.1.Mentalităţi colective


contemporane
 Tema AC.1.1.Mentalităţi colective în
epoci tranzitare: Destinul unei
provincii istorice (Basarabia, RSSM,
Republica Moldova) (2003-2008,V.
Bîrlădeanu)
 Tema AC.1.2.Memorie colectivă şi
identitate naţională în societăţile
post-sovietice: cazul Republica
Direcţiile de cercetare
2007-2009
4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:
PROCESUL POLITIC CONTEMPORAN
Problema P.1. Geopolitica
euroasiatică
 Tema P.1.1.Eurasia un spaţiu
geopolitic în redefinire (2008-2009,
V. Ţâcu)
 Problema P.2.Procesul tranziţiei
post-comuniste în Europa de Est
 Tema P.2.1.Republica Moldova în
contextul procesului de tranziţie
Direcţiile de cercetare
2007-2009
4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:
PROCESUL POLITIC CONTEMPORAN
 Tema P.2.2.Cooperarea regională a
Republicii Moldova în contextul
integrării europene: dimensiuni
social-politice (2005-2009, A.Şveţ)
 Problema P.3.Integrarea europeană
 Tema P.3.1.Integrare europeană şi
instituţii comunitare (2005-2009,
M. Cernecu)
Direcţiile de cercetare
2007-2009
4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:
PROCESUL POLITIC CONTEMPORAN
 Tema P.3.2.Extinderea Uniunii
Europene spre Est (2009-2013, L.
Patlis)
 Tema P4.1. Securitatea
multidimensională (2009-2013, O.
Armaş).
 4 direcţii de cercetare
 14 probleme de cercetare
 20 de cercetători
Colaborări Internaţionale
2007
 Cercetătorii IIŞP în 2007 au colaborat în mod
constatnt cu instituţii din 9 ţări: România (9
instituţii), Rusia (1 instituţie), Ucraina (1
instituţie), Germania (1 instituţie), Belorusia (2
instituţii), Lituanian (1 instituţie), SUA (2
instituţii), Polonia (1 instituţie) şi Belgia (1
instituţie).
 În aceste colaborări au fost implicaţi 7
colaboratori: Gh. Postică, I. Borziac, O. Ţâcu, V.
Bîrlădeanu, L. Cojocari, A. Şveţ şi M. Cernencu.
 I. Coalborări cu Instituţii din România:
 Institutul de Arheologie al Academiei Române
(dr. hab. Gh.Postică, Dr. Ilie Borzaiac)
Colaborări Internaţionale
2007
 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al
Academiei Române (dr. hab. Gh. Postică).
 Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza –
Iaşi” (dr. hab. Gh. Postică).
 Facultatea Istorie, Universitatea din Bucureşti,
Catedra Istorie universală
 (dr. V. Bîrlădeanu)
 Facultatea Istorie şi Filozofie a Universităţii
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
 Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti, Romania)
(dr. O. Ţâcu).
 Universite Valahia (Târgovişte) (I.Borziac)
 Muzeul judeţean Suceava (proiect Gh. Postică şi
I.Borzaic)
 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sf.
Gheorghe
(Gh. Postică)
Colaborări Internaţionale 2007
 II. Colaborări cu Instituţii din Rusia:
 Институт Материальной Культуры, Acdemia de Ştiinţe a
Rusiei, Sankt Petersburg ( I. Borziac)
 III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina:
 Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de
Arheologie al Academiei, Kiev (I. Borziac)
 IV. Colaborări cu Instituţii din Germania:
 Ost-European Institute, Free Universitat – Berlin (dr. V.
Bîrlădeanu , dr. L. Cojocari si A. Svet )
 V. Colaborări cu Instituţii din Belorusia:
 Европейский Гуманитарный Институт
 (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari)
 Центр Европейских и Трансатлантических
Исследований Minsk, Colegiul de redacţie:
Перекрестки. Журнал Исследований
Восточноевропейского Пограничья (L. Cojocari, V.
Bîrlădeanu)
Colaborări Internaţionale
2007
 VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia:
 Universitatea din Silezia (Polonia) dr. V.
Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari)
 VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania:
 Universitatea Umanistică Europeană (Lituania)
(dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari)
 VIII. Colaborări cu Instituţii din SUA:
 Centrul Rus si Est - European, Universitatea
Illinois, SUA, (O. Tâcu)
 Universitz of Washington, Seattle, WA, USA. (A.
Şveţ).
 IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia:
 Belgia, Universitatea din Liege (I.Borziac).
 Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac membru al
colegiului de redacţie
Colaborări Internaţionale
2008
 Cercetătorii IIŞP în 2008, în cadrul unor proeicte, au
colaborat în mod constatnt cu cercetători din 22 de
instituţii de ştiinţifice din 12 ţări străine: România (10
instituţii), Belarus şi SUA (câte 2 instituţii), Rusia,
Ucraina, Germania, Polonia, Lituania, Ungaria, Elveţia şi
Belgia (câte o instituţie).
 În aceste colaborări au fost implicaţi 7 cercetători: Gh.
Postică, I. Borziac, O. Ţîcu, V. Bîrlădeanu, L. Cojocari, A.
Şveţ şi M. Cernencu.
 I. Colaborări cu Instituţii din România:
 Institutul de Arheologie al Academiei Române (Dr. Ilie
Borziac)
 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, Bucureşti (Gh. Postică)
 Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza –Iaşi” (Gh.
Postică)
Colaborări Internaţionale
2008
 Facultatea Istorie, Universitatea din
Bucureşti, Catedra Istorie universală (dr. V.
Bîrlădeanu)
 Facultatea Istorie şi Filosofie a
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (V.
Bîrlădeanu, L. Cojocari)
 Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti,
Romania) (dr. O. Ţîcu).
 Universite Valahia (Târgovişte) (I.Borziac).
 Muzeul Brukental din Sibiu (dr. I. Borziac)
 Muzeul judeţean Suceava (I.Borzaic)
 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,
Sf. Gheorghe (Gh. Postică)
Colaborări Internaţionale
2008
 II. Colaborări cu Instituţii din Rusia:
 Институт Материальной Культуры, Acdemia de Ştiinţe a
Rusiei, Sankt Petersburg (I. Borziac).
 III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina:
 Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de Arheologie
al Academiei, Kiev (I. Borziac).
 IV. Colaborări cu Instituţii din Germania:
 Ost-European Institute, Free Universitat – Berlin (dr. V.
Bîrlădeanu , dr. L.Cojocari si A. Svet)
 V. Colaborări cu Instituţii din Belarus:
 Европейский Гуманитарный Институт
 (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari)
 Центр Европейских и Трансатлантических Исследований
Minsk,
(L. Cojocari, V. Bîrlădeanu)
Colaborări Internaţionale
2008
 VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia:
 Universitatea din Silezia (Polonia) (L.
Cojocari, V. Bîrlădeanu)
 VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania:
 Universitatea Umanistică Europeană
(Lituania)
 (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu)
 IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia:
 Universitatea din Liege (I.Borziac).
 Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac
membru al colegiului de redacţie
Colaborări Internaţionale
2008
 X. Colaborări cu instituţii din Elveţia:
 Institutul de Antropologie Sociala, Universitatea
din Fribourg, Elvetia;
(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)
XI. Colaborare cu instituţii din Ungaria
 Universitatea Central Europeana din Budapesta,
Facultatea Istorie
(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari).
 XII. Coaborări cu instituţii din SUA
 Universitatea din Pittsburgh, Facultatea Istorie
(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)
 Facultatea Istorie, Universitatea din Huntington
(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)
Activitatea Ştiinţifică a Studenţilor
 Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2007
- Istorie şi Relaţii Internaţionale: 32 comunicări
- Secţia Istorie – 17 comunicări (4 din alte instituţii) şi
- Secţia Relaţii Internaţionale – 15 comunicări
Responsabili: Gh.Postică, L.Coadă

Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2008


- Istorie şi Relaţii Internaţionale: 28 comunicări
- Secţia Istorie 12 comunicări (3 din alte instituţii)
- Secţia Relaţii Internaţionale 15 comunicări şi 1
comunicare la Plenară
Responsabili: Gh.Postică, L.Coadă
Caracterul aplicativ al pregătirii specialiştilor
(Instruirea practică a studenţilor în cadrul FACULTĂŢII PSIHOLOGIE

Incubatoarele educaţionale )
 Facultatea a creat o structură responsabilă de pregătirea
practică a studenţilor, fondând în 2001 Centrul
Universitar de Consiliere Psihologică şi Psihoterapie.
Centrul desfăşoară un şir de activităţi, printre care
enumerăm: realizarea anuală a Sondajului anonim al
studenţilor ULIM „Calitatea serviciilor educaţionale”, a
studiului ce tine de încadrarea în câmpul muncii a
absolvenţilor ULIM, activităţi de orientare profesională a
absolvenţilor liceelor şi şcolilor din ţară, servicii de
psihodiagnostic şi consiliere psihologică studenţilor ULIM,
traininguri, work-shop-uri etc.
Instruirea practică a studenţilor în cadrul Fac. Psih.
Incubatoarele educaţionale
 În baza Centrului Universitar de Consiliere Psihologică şi
Psihoterapie, a fost fondat în iunie 2003 prin decizia
Senatului ULIM, în colaborare cu Karmiel College (Israel)
Institutul de Formare şi Cercetare în Consiliere
Psihologică şi Psihoterapie. Ţinându-se cont de
amplificarea activităţii în 2005 s-au efectuat reorganizări
structurale, fiind creat Institutul de Formare şi Cercetare
Socială cu două secţii:
 Secţia Psihologie Aplicată
 Secţia Asistenţă Socială şi Sociologie
 Posibilitatea educaţională urmează să fie amplificată,
examinându-se formele de colaborare cu Facultatea
Drept şi crearea în comun a Clinicii Universitare Juridico-
psihologice, cu Ministerul Afacerilor Interne în domeniul
asistenţei psihologice a copiilor – victime ai violenţei etc.
Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Baze de practică
 2007  2008  2009
 Direcţia municipală pentru protecţia 3  7  18
Drepturilor Copiilor,
 Centrul de Plasament de tip Familial “Small  2 2  13
Group Homes”,
 Centrul de Plasament “Concordia”,  7  4  0
 Centru de asistenţă socială şi juridică femeilor  8  9  17
victime ale violenţei domestice “Casa
Mărioarei”,
 Centrul de Plasament pentru copii cu  2  2
deficienţe psihomotorii, Orhei, Peresecina,
 Centrul de Sanatate, Ciadîr  3  3
 Agenţia de ocupare a forţei de munca  1  8  1
 Centru de combatere a abuzului faţă de copil  6  3  5
 ONG „Salvaţi copiii”  5  7  7
 Centrul ICAR 2 4 3
Facultatea Psihologie şi Asistenţă Socială
Baze de practică

2007 2008 2009


 Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile 2 5
 Fundaţia “Ecoul Cernobîlului” 5 4
 Liceul “Troian” 2 2
 Liceul « Petru Movila » 2 4 3
 Liceul „N. Iorga” 2 4 3
 Şcoala internat pentru copiii cu handicap 5
fizic, Hînceşti
 Liceul „M. Eminescu” 3 2 1
 Liceul „Minerva” 2 4 3
 Liceul “M. de Servantes” 1 2
Ministreul Apărării 16 23 25
Feed-back între facultate şi comunitate (Susţinerea

cursurilor teoretice împreună cu specialiştii de la bazele de practică)


 Chifa Svetlana - şef Departamentul Municipal de protecţie a Copilului
 Gorea Svetlana - şef Direcţie Serviciul Psihologic al Direcţiei Municipale de
Învăţământ
 Munteanu Lilia - psihiolog în unităţile militare;
 Cebotari Stanislav – Instituţia penitenciarul Nr. 9
 Beşleagă Diană – Centrul psiholog „Armonia”;
 Burca Elena - Forul Organizaţiilor de Femei
 Hasan Natalia – Fundaţia “Ecoul Cernobîlului”;
 German Viorica – Consultant principal la centrul „Tinerii pentru drepptul la viaţă”;
 Imaniuc Vitalia - Coordonator Relaţii publice „Gender Doc”;
 Bologan Ana – asociaţia persoanelor în etate;
 Toporovschi Svetlana – asistent social „Casa Mărioarei”;
 Cimpoi Ion – Direcţia Asistenţă Socială Râşcani
 Ioniţa Victoria – Direcţia Assitenţă socială, Botanica;
 Chirilov Angela – Şef secţie ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei etc.
Mobilitatea studenţescă (Stagiere profesională după
absolvirea ciclului licenţă: Reseurse Institute, Boston )

 Aliona Matcovschi
 Natalia Movilă
 Svetlana Shilnic
 Svetlan Oprea
 Anatol Oprea
Deschiderea pentru cooperarea internaţională

S-au stabilit relaţii de colaborare cu mai multe instituţii


universitare şi academice din ţară şi străinătate, fiind
încheiate acorduri de colaborare cu:
 Karmiel College, Israel
 Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii
din Bucureşti,
 ONG „Moldova -Filantropie”;
 Centrul de Informare , Instruire şi analiză Socială
„CAPTES”
 Asociaţia Veteranilor Războaielor şi conflictelor armate
locale din Republica Moldova
Profesorii invitaţi pentru a
ţine cursuri la masterat
 Golamali Mohamad Fard , Universitatea
Teheran, Iran;
 Carată Dumitru, Universitatea Pedagogică
„Ion Creangă”
Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în cadrul
profilului „Mecanisme şi modalităţi ale impactului

psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masă”,


Forma de antrenare (cerc ştiinţific, Numărul studenţilor/masteranzilor antrenaţi
seminar ştiinţific, laborator /
atelier ştiinţific, club de dezbateri 2007 2008 2009
etc.)
Laborator / atelier ştiinţific: Situaţia 12 / 4 16 / 6 18/7
psiho-socială a copiilor din familii social
vulnerabile di RM
Laborator „Trainingul psihosocial în 0/18 12/20 14/21
organizaţie”
Seminar-training interuniversitar 48/14 53/18 59/21
„Violenţa în familie – abordare
interdisciplinară”
Seminar-training interuniversitar 40/20 44/28 52/12
„Violenţa în familie – tehnici de
reabilitare”
Expoziţie «Voluntariatul şi asistenţa 74/22 86/24 107/15
socială»
Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în cadrul
profilului „Mecanisme şi modalităţi ale impactului
psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masă”,

Genul manifestării Denumirea Anul Participanţi


manifestării desfăşurăr studenti/
ii masteranzi
Conferinţă Symposia 2007 160/14
Studentium

Conferinţă Symposia 2008 174/16


Studentium

Conferinţă Symposia 2009 177/ 12


Studentium
Facultatea Medicină
 Relatii Internationale
Facultatea Biomedicina si ecologia, catedra
Medicina Preventiva si Ecologie si Institutul de
Mediu si Dezvoltare Durabila are ichiat
Memorandum de intalejere cu TBK (
Universitatea Tehnica din Viena, Austria). In
cadrul Memorandumului se elaboreaza
curriculum privind cursul: «Planificarea
Landsaftului» si se prevede schimb de profesori
pe parcursul anului 2010-2011 de studii.
Facultatea Medicină
 Cercetari stiintifice cu parteneri de peste
hotare.
Se efectuaza cercetari stiintifice commune
cu Parteneriatul Global pentru Apa in domeniul
elaborarii planului de Management al r. Bic. ( pe
data de 5 noiembrie va avea loc seminar stiintific
la ULIM ). In baza acestor cercetari stiintifice va
fi elaborat cursul de lectii – «Managementul
integrat al resurselor Acvatice». Profesorii
implicati in cercetare di partea facultatii :
I.Dediu, D.Drumea, V.Socolov, L.Socolova.
Facultatea Medicină
 Asimilarea în procesul de instruire a elementului
aplicativ
Constă în utilizarea tehnologiilor educaţionale avansate
în procesul de studii şi dă acces studenţilor la un volum
de informaţie necesară.
Prin acest mod în procesul de acumulare a noilor
cunoştinţe la specialtăţile biomedicale accentul se
plasează de la izvoarele tradiţionale de informare spre
tehnogii informaţionale contemporane. Prin intermediul
acestor elemente viitorii specialişti obţin o experienţă
solidă şi abilităţi de activitate profesională independentă
în practica viitoarei profesii.
Facultatea Medicină
Stagii de practică

2006-2007 2007-2008 2008- 2009

 Inspectoratul Ecologic de Stat. 2 15 17


 Ministerul Ecologieii şi Resurselor naturale. 2 19 19
 S.A. „FARMACO”. 5 5 7
 Grădina Botanică . 35 44 56
 Sectii dermatologice. 28 30 33
 Cabinete cosmetologice. 27 35
 Dispensarul Dermatovenerologic. 17 37 47
 Farmaciile din or.Chişinău. 17 23 27
 Clinica SANCOS 12
Direcţia de cercetare: Studii ambientale complexe privind starea
componentelor biotice şi social – demografice ale ecosistemului urban

Chişinău, în perspectiva strategiei de dezvoltare durabilă (2008 - 2014).

 Domeniul –A Ecologie şi protecţia mediului urban (Ecourbanistică)


 Problema A1 Protecţia mediului urban şi a structurii sănătăţii populaţiei mun. Chişinău
 Tema A 1 Elaborarea bazelor teoretice ale ecourbanisticii şi ruralecologiei. Ecotonul urban –
rural
 Tema B 1 Studiul complex privind evaluarea managementului riscului ecologic al ecosistemelor
acvatice urbane pentru protecţia mediului şi al ocrotirii sănătăţii mun. Chişinău
 Tema C 1 Reproducerea, productivitatea şi conservarea biodiversităţii speciilor ierbacee în
ecosistemul urban Chişinău
 Tema D 1 Legităţile organizării ţi funcţionării parazitocenozelor în mediul urban Chişinău
 Tema E 1. Studiul radioecologic al ecosistemului urban Chişinău
 Tema F 1 Studiul influenţei factorilor ecologici asupra organismului uman în mediul urban
Chişinău
 Tema G 1 Monitoringul calităţii apelor subterane şi de la suprafaţă al ecosistemului
urbanChişinău şi depistarea surselor de poluare.
 Domeniul – B 1 Ecologie chimică
 Tema G 1 Fixarea oxigenului molecular din aer de către compuşii coordinativi
 Domeniul C 1 Medicină preventivă
 Tema I 1 Studiul particularităţilor social – demografice ale ecosistemului urban Chişinău
 Domeniul D 1 Tehnologie farmaceutică
 Problema D1 Cercetarea unor substanţe biologic active cu acţiune de liganzi
 Tema J 1 Studiul biomedical al homeostaziei metalo –ligandice a organismului în normă şi în
stări patologice concise de schimbarea factorilor ecosistemului urban şi căile de profilacsie şi
tratament
 Domeniul E Ecologie socială
 Tema K1 Studiul psihologiei de masă a populaţiei în contextul evoluţiei ecosistemului urban
Chişinău
FACULTATEA LIMBI STRĂINE ŞI
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Mobilitatea academică a studenţilor

 Anul 2007-2008, la studii pentru un an de studii, SUA


 1. Coadă Galina
 Anul 2008-2009, la studii pentru o lună, Austria
 Coreţcaia Elena
 Darciuc Olga
 Macovei Natalia
 Neliubina Ludmila

 Anul 2008-2009, la studii pentru 6 luni, Coreea de Sud
 1. Screlea Natalia
FACULTATEA LIMBI STRĂINE ŞI
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
Relaţii Internaţionale la nivel de facultate
(catedră)
 Secţia Jurnalism şi Comunicare Publică au
încheiat contracte de colaborare cu
următoarele instituţii din România în anul
2007-2008
 Universitatea « Danibius » din Galaţi
 Universitatea « Babeş – Boliai » din Cluj Napoca
 Universitatea « Alexandu Ioan Cuza » din Iaşi
INSTITUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGIOCE ŞI INTERCULTURALE
Profilul cercetării
Studii contrastive în filologia romano-germanică
TEMATICA INVESTIGAŢIILOR

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Fenomenologia procesului literar modern Fenomenologia procesului literar modern Fenomenologia procesului literar modern
şi contemporan: evaluări şi considerări şi contemporan: evaluări şi considerări şi contemporan: evaluări şi considerări
teoretico-critice teoretico-critice teoretico-critice
(Modernitatea) (Postmodernitatea) (Hipermodernitatea)
(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.) (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.) (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Interculturalitate: contacte lingvistico- Interculturalitate: contacte lingvistico-


culturale, identitare şi transfrontaliere culturale, identitare şi transfrontaliere
(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.) (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Francopolifonia. Francopolifonia. Francopolifonia / Europolifonia


(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab, (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab
P. Morel, prof. univ., dr.) P. Morel, prof. univ., dr.) P. Morel, prof. univ., dr.)

Parcursuri socio-culturale : Parcursuri socio-culturale: Parcursuri socio-culturale:


parcurs quebecois femeia intelecuală cosmopolitismul
(Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.) (Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.) (Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.)

Abordarea polivalentă a traducerii şi Aspecte sistemice şi funcţionale ale Abordarea polivalentă a traducerii şi
limbajelor specializate terminologiei ştiinţifice limbajelor specializate
(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.) (Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.) (Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Epistemologia traducerii şi limbajelor Traducerea literară şi specializată -


specializate epistemologie şi fenomene aferente
(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.) (Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)
Managementul universitar Managementul universitar Universitatea europeană între umanism
(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.) (Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.) şi relaţii de piaţă
(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)
Sistemul fenomenelor fonetice, lexico- Limbile europene moderne în sistemul
semantice şi gramaticale în comunicării universale
complexitatea funcţionării lor în limbile (Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)
romanice şi germanice
(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Fenomenele lingvistice în plan Fenomenele lingvistice în plan


comparativ: contrastivitate şi pluralism comparativ: contrastivitate şi pluralism
lingvistic lingvistic
(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.) (Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)
Probleme de lexicografiere ale Probleme de lexicografiere ale unităţilor
unităţilor lexicale în limbile romano- lexicale în limbile romano-germanice
germanice (Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)
(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)
Mari lingvişti, filologi, filosofi ai lumii
(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Sinergia lingvistică
(Coord.: V. Cijacovschi, prof. univ., dr.
hab.)
INSTITUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGIOCE ŞI INTERCULTURALE
Statistica studenţilor participanţi în cadrul Symposia Studentium
2007 2008 2009

TOTAL studenţi 75 TOTAL studenţi 120 TOTAL studenţi 128


Conducător Nr. de studenţi Conducător ştiinţific Nr. de Conducător Nr. de
ştiinţific studenţi ştiinţific studenţi
Elena Prus, 4 Elena Prus, 4 Elena Prus, 5
prof. univ., dr. hab. prof. univ., dr. hab. prof. univ., dr. hab.
Ana Guţu, 6 Ana Guţu, 5 Ana Guţu, 4
prof. univ., dr. prof. univ., dr. prof. univ., dr.
Ion Manoli, 4 Ion Manoli, 6 Ion Manoli, 14
prof. univ., dr. hab. prof. univ., dr. hab. prof. univ., dr. hab.
Zinovia Zubco, 7 Zinovia Zubco, 4 Zinovia Zubco, 2
conf. univ., dr. conf. univ., dr. conf. univ., dr.
Zinaida Radu, 7 Zinaida Radu, 7 Zinaida Radu, 6
conf. univ., dr. conf. univ., dr. conf. univ., dr.
Tatiana Podoliuc, 4 Tatiana Podoliuc, 33 Tatiana Podoliuc, 15
conf. univ., dr. conf. univ., dr. conf. univ., dr.
Zinaida Camenev, 17 Zinaida Camenev, 18
conf. univ., dr. conf. univ., dr.

Inga Stoianova, 9 Inga Stoianova, 7


lect. sup., dr. lect. sup., dr.

Valentin 7
Cijacovschi,
prof. univ., dr. hab.
Iurie Krivoturov, 4
conf. univ., dr.
INSTUTUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI INTERCULTURALE
Acorduri de colaborare cu instituţiile din străinătate

2008 2009
2007

Universitatea Dunărea de Universitatea din Caraiova, România Universitatea Danubius, Galaţi,


Jos, Galaţi, România (3.XI.08) România (14.V.09)
(13.XI.07)

Centrul universitar din Drobeta Turnu Universitatea Hyperion, Bucureşti


Severin, România (4.XII.08) (în curs de ratificare)

Federaţia Română a Asociaţiilor,


Cluburilor şi Centrelor UNESCO,
Bucureşti (14.XI.08)
Facultatea ,, Ştiinţe economice”
Caracteristica aplicării studenţilor în procesul de studii
2007-2008 2008-2009 2009-2010
Catedrele
REI 5 3 -
FB,CA 6 8 -
MG şi MK 3 8 2
ICE - - -
Realizarea studiilor cadrelor didactice în %
Lectori Lectori Dr. conf. Dr. hab.
Cadrele magistri superiori
didactice
ale
facultatii
i
2007- 47/100 8/17% 14/29% 18/38% 7/14%
2008

2008- 47/100 10/21% 17/36% 15/31% 5/10%


2009

2009- 45/100 11/24% 12/26% 14/31% 8/17%


2010
Coordonarea tezelor de masterat
Titlul Durata studiilor Total
Nr ştiinţific, masteranzi
/ gradul 1 an 1,5 ani
or didactic (2007-2008) (2008-2009)
d
1. Dr. hab. 22 21 43
prof.univ.
2. Dr. conf. 33 46 79
univ
Masterat ULIM, international
2007-2008 2008-2009
Nr/ Ramasi Plecati Ramasi Plecati
ord
1. 40 3 62 -
Acorduri de colaborare
1.Acord de colaborarea cu Universitatea de Stat din Moldova;
2.Accord de colaborare cu Academia Română din Iaşi;
3.Acord de colaborare cu Universitatea din Minsk.

Participarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor la conferinte stiintifice

Licenta Masterat
Anii
2007 72 7
-
2008
2008 100 9
-
2009
Practica de productie a studentilor, anului II
2008-2009

Denumirea organizaţiilor Numarul studentilor


Nr/
ord
1. MAI Directia Generala Paza de 1
Stat
2. SIS 5

3. Inspectoratul Fiscal Principal de 13


Stat
4. Ministerul Finantelor 8

5. Ministerul Dezvoltarii 4
Informationale a Registrului de
Stat
6. Aspociatia Nationala a Agentiilor 9
de turism
7. Ministerul Afacerilor Externe 1

8. Diverse Organizatii si Agenti 367


Economici
Facultatea Informatică şi Inginerie
1.Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor
Ciclu I (Licenţa)
Numărul total Titulari, % Doctori, % Doctori
Anul de studii de cadre habilitaţi, %
2007-2008 31 51,6 45,1 12,9
2008-2009 34 61,7 50 5,8
2009-2010 29 65,5 44,8 6,8
Ciclu II (Masterat)
Numărul total Titulari, % Doctori, % Doctori
Anul de studii de cadre habilitaţi, %
2007-2008 6 50 33,3 33,3
2008-2009 7 57,1 57,1 14,2
2009-2010 6 50 66,6 16,6
1.Realizarea stagiilor de practică
Numărul de studenţi repartizaţi la
Denumirea organizaţiei cu care ULIM practică
a încheiat contract
a.u.2007-2008 a.u.2008-2009
Serviciul Protecţiei Civile şi - 8
Situaţiilor Excepţionale
Teatru Naţional „M. Eminescu” 23 56
Agenţi economici 46 112
Facultatea Informatică şi Inginerie
Caracterul aplicativ al studiilor
 se manifestă prin realizarea stagiilor de
practică în diferite organizaţii publice şi private
cu care ULIM sau Facultatea au încheiat
contracte de colaborare. În anul 2009 la nivel
de facultate au fost încheiate 43 de contracte.
 Alt aspect acestei probleme este tematica
tezelor de licenţă. Majoritatea tezelor de
licenţă susţinute la facultate în ultimii ani au un
caracter aplicativ.
Facultatea Informatică şi Inginerie

Relaţii academice la nivel facultate,


catedră
 Facultatea a încheiat contracte de
colaborare cu Universitatea din Florida
Centrală (University of Central Florida),
or. Orlando, Florida, S.U.A. şi
Universitatea din Sussex, or. Brighton,
Marea Britanie.
Facultatea Informatică şi Inginerie

Tematica profilului ştiinţific


 Deoarece la facultatea încă nu există
Institutul ştiinţific, activitatea ştiinţifică
se realizează în cadrul facultăţii. Aşadar,
la facultate avem 2 direcţii ştiinţifice:
 Sisteme şi tehnologii avansate de
prelucrare a informaţiei;
 Tehnologii în arte şi design.
Cercetarea ştiinţifică (licenţă, masterat)
Participarea studenţilor în conferinţa Symposia Studentium

Numărul de rapoarte
Anul de studii
Ciclu Licenţa Ciclu Masterat
2007-2008 49 -

2008-2009 96 15

Cercetări ştiinţifice cu centre de peste hotare


Instituţia Cercetătorul Tema cercetării Rezultate
Anul partener cercetării

2007 Carnegie Mellon University, David Casasent, Recognition reliability in the 2 articole
Pittsburgh, Pennsylvania, Professor optical pattern recognition
SUA systems

2008 Carnegie Mellon University, David Casasent, The systems for face recognition 2 articole
Pittsburgh, Pennsylvania, Professor
SUA

2009 Carnegie Mellon University, David Casasent, Image Complexity Matrix for 2 articole
Pittsburgh, Pennsylvania, Professor Pattern and Target Recognition
SUA
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE
DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Ştiinţe economice:
 studenţi 68058 45325 - 22733 de 1,5 ori
mai puţin
 profesori 1236 1437 +201 de 1,2 mai
mult
 total 69294 46762 -22532 de 1,5 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Drept:
 studenţi 51428 34934 -16494 de 1,5 ori
mai puţin
 profesori 840 1048 +208 de 1,2 mai
mult
 total 52268 35982 -16286 de 1,5 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE
DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Psihologie şi Asistenţă Socială:
 studenţi 24014 20993 -3021 de 1,1 ori
mai puţin
 profesori 1149 1189 +40 cu 40 vizite
mai mult
 total 25163 22182 -2981 de 1,1 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE
DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Informatică şi Inginerie:
 studenţi 20020 17257 -2763 de 1,2 ori
mai puţin
 profesori 1316 1064 -252 de 1,2 ori
mai puţin
 total 21336 18321 -3015 de 1,2 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE
DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Istorie şi Relaţii Internaţionale:
 studenţi 33019 24742 -8277 de 1,3 ori
mai puţin
 profesori 1053 1526 +473 de 1,4 ori
mai mult
 total 34072 26268 -7804 de 1,3 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Limbi străine:
 studenţi 41159 25299 -15830 de 1,6 ori
mai puţin
 profesori 1915 1618 -297 de 1,2 ori
mai puţin
 total 43074 26917 -16157 de 1,6 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Jurnalism şi Comunicare publică:
 studenţi 25798 11386 -14412 de 2,3 ori
mai puţin
 profesori 1222 1058 -164 de 1,2 ori
mai puţin
 total 27020 12444 -14576 de 2,2 ori
mai puţin
ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE
DIB
2007/2008-2008/2009

Diferenţa (2008/2009
An studii An studii versus 2007/2008)
Facultatea
2007/2008 2008/2009 Număr Procente
total
Medicină:
 studenţi 25143 19339 -5804 de 1,3 ori
mai puţin
 profesori 926 994 +68 cu 68 vizite
mai mult
 total 26069 20333 -5736 de 1,3 ori
mai puţin
Notă: Una dintre cauzele diminuării numărului
vizitelor în spaţiile DIB în anul de studii
2008/2009 versus anul 2007/2008 este
determinată de numărul mai mare de studenţi-
absolvenţi ai ULIM (două promoţii). Această
diminuare nici de cum nu reflectă calitatea
activităţii DIB: resurse documentare şi
informaţionale oferite, servicii informaţionale
tradiţionale şi on-line, programe şi campanii
pentru grupuri-ţintă de utilizatori etc.
Concluzii:
 A renunţa la practică stabilită pînă la 2009 de realizare a procesului de admitere;
 A revedea conţinutul contractelor de colaborare cu Consiliile raionale, municipale şi
UTA Gagauzia prin stabilirea obligaţiunilor stricte ale acestora în raport cu ULIM;
 A antrena toţi studenţii admişi la studii din contul ULIM în procesul de admitere, cu
acordarea suplimentară a primelor băneşti nominale în valoare de 100000 lei anual, în
funcţie de gradul de implicare şi rezultatele finale a admiterii după 20 septembrie
2010;
 A obliga catedrele şi consiliile profesorale de a respecta cu stricteţe Conceptul
educaţional şi Codexul ULIM în sensul realizării studiilor aplicative, în funcţie de
domeniu.
 Departamentul ştiinţă va prezenta Senatului ULIM în luna februarie 2010 informaţia
despre rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe anul academic 2009 şi va înainta propuneri
întru perfectarea mecanismului de realizare în continuare a studiilor ştiinţifice pe
cicluri de studii şi profiluri;
 A obliga institutele de cercetări ştiinţifice de a-şi reorienta domeniul de cercetare în
sensul direcţionării dezvoltării Republicii Moldova în procesul de europenizare şi
globalizare. Despre deciziile luate, Departamentul ştiinţă va informa Senatul şi va
propune spre aprobare tematica nouă de cercetare la şedinţa Senatului din februarie
2010;
 A revedea organigrama ULIM.