Sunteți pe pagina 1din 21

“Nu se face

matematica
numai privind cum
o face vecinul”
(Niven)
Careu de cuvinte
,,,,, ,,,,,

,,,, ,,,,,
OBIECTIVELE LECȚIEI

O1 -Să identifice fracții


O2- -Să scrie,sa citească, să compare fracţii
O3- Să uitlizeze terminologia aferentă noţiunii de fracţie
O4- Să efectuieze amplificări şi simplificări de fracţii
O5- Să efectuieze adunări şi scăderi de fracţii
SARCINI DE LUCRU:
•Definiţi noţiunea de fracţie. Daţi 2-3 exemple.
•Enumeraţi tipurile de fracţii învăţate.
•Definiţi tipurile de fracţii învăţate. Daţi 2-3 exemple
•Descrieţi metoda de întroducere a întregilor în fracţie.
3
2 2
6 8
5
•Descrieţi metoda de scoatere a întregilor din fracţie.

9 37
6 20
•Descrieţi metoda de amplificare şi simplificare a fracţiilor.
14 8
a) Sa se amplifice cu 3, 4, 5 fractiile din tabel. b) Simplificaţi fracţiile:
21 16

a 2 5
b 7 6
3
a
b

4
a
b
5
a
b
SARCINI DE LUCRU:
1. Comparaţi următoarele fracţii
1 90 2
1; 1; 1
2 75 2

2. Găsiţi 2 fracţii echivalente cu fracţia dată 5


3. Găsiţi cercul de prisos. 7

31 1 2 4 8 3 9
7
15 5 3 6 3 45
5 5 15
9 7 6 10 14 9 6 15
45 35 9 15 20 24 30 75

4.Un cal parcurge distanta de la punctul A la punctul B in 9 ore,iar un hepard-in 8ore.


Cine va parcurge o distanta mai mare:calul in 3 ore sau hepardul in 4 ore?
SARCINI DE LUCRU:
•Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al acesteia:
a) Mihai a cumpărat
1 1 2
kg de salam, kg de caşcaval şi 6 kg de fructe. Cîte kg de produse a cumpărat Mihai?
4 2 5

1 2 kg
kg 1
kg 6
4 2 5

b)Masa miezului de nuca reprezinta 3/5 din masa nucii.Comtinutul de ulei de nuca
in miez constituie 7/10 din masa acestuia.Cit ulei de nuca se poate obtine din
100kg de nuci?
SARCINI DE LUCRU:
1. Medicul i-a recomandat bunicii să nu ridice greutăţi mai mari de 4 kg. Poate oare ea să ducă o greutate de
16 kg? Argumentaţi răspunsul
5

2. Utilizînd datele din desen, argumentaţi


metoda de aflare a lungimii segmentului
AB:

5 m 1 B
A 3
6
1
6
m
SARCINI DE LUCRU:
1. Asociaţi fiecărui desen fracţia portivită

•Asociaţi fiecare exerciţiu din stînga cu rezultatul corespunzător din dreapta


a) Suma numerelor 10 15 11
 4
14 14 14
25
3 numărul 23 2
b( Măriţi cu  14
14 7 7
8
11
c)1/3 din 24 3
14
SARCINI DE LUCRU:

1.Calculeaza cit mai simplu:


a)2/7+8/9+7/11+1/9+4/11+5/7=
b)(2+7/9)+2/9=
2. Compuneţi o problemă care să se rezolve
cu ajutorul exercitiului:
(2/9+1/4)-1/6=
1.Ce distantă parcurge un tren în 4 ore,
știind că viteza medie de deplasare a sa
este cu5 ¾ km/h mai mică decît viteza
medie a unui corp ce se deplasează cu
75 ¾ km/h.
2.La alcatuirea unui aliaj s-au folosit
122/5kg de aur
si cu 9¾kg de argint mai putin.
Cit cintareste aliajul?
3.Un lot de formă dreptunghiulară
are lungimea de 401/4m,
iar lățimea cu 4/9 mai mică
Lotul este imprejmuit cu un gard.
Ce lungime are gardul?
Să recapitulam....

Din blana cărui animal se cosea mantia


împărătească?

27/12 - hermina 7/12- jder 25/12– nevastuica


Din 15 +1/2 -1/3 +1¼ -5/6
2/15

raspuns:
Să recapitulăm…
Cel mai mare şarpe veninos- este …

31/15–viperă 314/15- ghiurza 1/15- piton

Din 10 +1/3 -¼ +1¼ -2/5


3/10

Raspuns:
Să recapitulăm…
Cărei pisici i se închinau vechii indieni?

31/10- leopard 9/10- bars 29/10- jaguar

Din 8 -1/2 +1/5 +2/5 -1/5


3/8

Răspuns:
Fracțiile și-au jucat rolul și în muzică .
Și acum la o anumită scriere de note,
nota întreagă se împarte în jumătăți
(de două ori mai scurtă),pătrimi,
șaisprezecimi,treizecidoimi,optimi,șaizecipătrime,
osutădouăzecioptime.
În așa fel desenul ritmic a oricărei compoziții muzicale
cît de compus
n-ar fi se determină cu fracții.
Armonia s-a dovedit a fi strîns legată cu fracțiile.
care confirmă ideea :
“Matematica este muzica rațiunii”
? ?

? ?
nota intreaga Doime patrime optime

saisprezecime treizecidoime saizecipatrime osutadouazecioptime


? ?

? ?
TEMA PENTRU ACASĂ

Ex.1,2,4,5,6,7,8(v I)pag.77
Culegere la matematică p/u clV.V.Raischi.
P/u nota 10 problema”Moștenirea”pag 77 culegere

S-ar putea să vă placă și