Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT-CHITANTA

CHITANTA
Chitanta serveste ca document justificativ pentru depunerea
unei sume in casieria unitatii. Aceasta suma poate reprezenta o
suma incasata de la un client, o ridicare de numerar de la banca,
o restituire a avansului dat cu ocazia deplasarii, o incasare de
sume necuvenite la salar sau alte cazuri similare. Prin urmare,
chitanta este intocmita de casierul unitatii, in momentul
incasarii sumei de bani respective.

În conditiile în care sumele înscrise pe chitantã sunt aferente


livrãrilor de bunuri sau prestãrilor de servicii scutite de TVA fãrã
drept de deducere conform prevederilor codului fiscal,
formularul de chitantã este documentul justificativ care stã la
baza înregistrãrii veniturilor în contabilitate.
Cum se intocmeste chitanta?
Înscrierea datelor în chitante se face cu cernealã, cu pix cu pastã
sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automatã
a datelor, dupã caz.
Chitanta trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu cel putin
urmatoarele informatii:

– denumirea unitãtii; codul de identificare fiscalã; numãrul de


înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea,
str., numãr); judetul;
– denumirea, numãrul si data (ziua, luna, anul) întocmirii
formularului;
– numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce
reprezintã acestea sau, dupã caz, denumirea unitãtii; codul de
identificare fiscalã; numãrul de înregistrare la oficiul registrului
comertului; sediul (localitatea, str., numãr); judetul persoanei
juridice
– suma în cifre si litere
– semnãtura casierului.
REAIZAT DE –CAZAN IOANA-MARIA

PROFESOR-ARION SIMONA

COLEGUL TEHNIC <ALEXANDRU ROMAN>