Sunteți pe pagina 1din 10

 Autor: Bodnar Andreea-Loredana

 Facultatea de Științe Economice și Adminisrrarea Afacerilor


 Specializarea: Finanțe și Bănci
 Anul 3
Explicarea conceptului de piaţă şi a modului
de stabilire a preţului de piaţă.
Teoria cererii. Factorii care influenţează
modificarea ei.
Explicarea conceptului de piaţă şi a modului de stabilire a preţului
de piaţă.
Piaţa – un aranjament prin care cumpărătorii şi vânzătorii se întâlnesc sau
comunică, în scopul tranzacţionării unor produse sau servicii, astfel încât şi unii şi
alţii să rămână satisfăcuţi. Acest aranjament nu presupune neapărat existenţa unui
loc fizic în care cumpărătorii şi ofertanţii să se afle faţă-n faţă.

În urma tranzacţiilor dintre vânzători şi cumpărători (confruntarea dintre cererea şi


oferta unui produs) se stabileşte preţul produsului.

Preţul practicat pe piaţă joacă un rol esenţial în rezolvarea problemei deficitului de


resurse, dearece contribuie la repartizarea raţională a cantităţii limitate de bunuri şi
servicii disponibile, spre aceia care le preţuiesc cel mai mult.
Tipuri de piaţă
 Economia de piaţă functionează ca un sistem
de pieţe care se condiţionează reciproc.

1. Piaţa bunurilor şi serviciilor


În cadrul pieţei bunurilor şi serviciilor comercializarea
marfurilor se realizează în modalităţi diverse
corespunzător naturii lor, precum şi practicilor şi
reglementărilor conţinute în legislaţiile naţionale

2. Piaţa monetară
În cadrul careia se fac tranzactii cu bani, se face
comert cu bani.

3. Piata capitalurilor
Pe aceasta piata se efectueaza tranzactii financiare cu
titluri de valoare sau active financiare.

4. Piata muncii
Totalitatea relatiilor de vanzare-cumparare afactorului
munca
Teoria cererii. Factorii care influenţează modificarea ei.
Cererea reprezintă cantitatea de marfa pe care cumpărătorii sunt dispuşi şi capabili
să şi-o procure la un moment dat, la un anumit nivel al preţului, în condiţiile in
care ceilalţi factori rămân constanţi.

Legea cererii: cantitatea cerută dintr-o anumită marfă este invers proporţională cu preţul
mărfii respective.

Cererea se poate exprima în trei moduri: sub forma unui tabel, a unui grafic sau a unei funcţii.

Funcţia cererii are următoarea


Tabelul nr.1 Cererea Fig. 1 Curba cererii expresie:
Cantitatea Q xC  f Px 
Preţul ($) cerută
(bucăţi) ceea ce înseamnă că în condiţiile în care
ceilalţi factori rămân constanţi, cantitatea
1,00 45 cerută din bunul X este o funcţie de (depinde
de) preţul bunului x.
0,90 50 Acest lucru poate fi reprezentat şi prin
0,80 55 relaţia:

0,70 60
 
QxC  f Px ,V 0 , PC0 , Pa0 , G 0 , N 0  f Px 
0,60 65
ceea ce demonstrează că factorii care
influenţează cantitatea cerută, cu excepţia
0,50 70
preţului produsului , sunt constanţi.
0,40 75
Tipuri de cerere după elasticitate

• Elasticitatea cererii după preţ măsoară sensibilitatea consumatorilor la


modificarea bunului respectiv, se măsoară prin coeficientul de elasticitate,
care se calculează după relaţia:
Q Q1  Q0 P1  P0
E  
P Q0 P0

• În dependenţă de mărimea lui E, cererea poate fi:


a) ealastică, E>1;
b)unitară, E=1;
c)neelastică, E <1;
Există situaţii pe piaţă când la orice
modificare a preţului cantitatea de
cerere nu se modifică, în acest caz
cererea este de tip nulă (rigidă), E=0;
Alteori cantitatea cererii se modifică
indiferent de modificarea preţului, în
acest caz cererea este de tip infinit
elastică, E=∞.
TEMĂ
Plecând de la noțiunile evidențiate în lecție să se completeze rebusul următor:
Webografie

 https://ro.wikipedia.org/wiki/Cerere_%C8%99i_ofert%C4%83
 http://www.referatele.com/referate/economie/online5/REFERAT---Legea-
obiectiva-a-cererii-si-ofertei---cerere-si-oferta-referatele-com.php
 http://www.preferatele.com/docs/economie/7/cerere-si-oferta2.php
 https://conspecte.com/Microeconomie/elasticitatea-cererii-si-ofertei.html
 http://www.stiucum.com/economie/economie-generala/Cererea-oferta-si-
echilibrul-p43269.php