Sunteți pe pagina 1din 18
“Având un plan minuţios şi detaliat, puteţi învinge; având un plan neglijent şi mai puţin detaliat,
“Având un plan minuţios şi detaliat, puteţi învinge; având un plan
neglijent şi mai puţin detaliat, s-ar putea sã nu învingeţi. Însã eşecul este
şi mai previzibil dacã nu planificaţi deloc! O victorie sau o înfrângere
poate fi prevãzutã pornind de la modul în care acţiunea a fost planificatã
în avans.”
Sun Tzu, Arta rãzboiului, sec. 400 î. H
Planul de afaceri este un document confidenţial in care sunt descrise obiectivele şi scopurile întreprinderii, demonstrându-se
Planul de afaceri este un document confidenţial
in care sunt descrise obiectivele şi scopurile
întreprinderii, demonstrându-se in detalii
modalităţile de atingere a acestora.

Click to add title

1 Pentru ce este necesar să elaborăm un 2 plan de afaceri ? 3
1
Pentru ce este
necesar să
elaborăm un
2
plan de afaceri
?
3

pentru a stabili un plan de acţiuni care va fi

folosit ca instrument de gestiune

pentru a obţine un credit bancar

pentru a atrage investiţii

Click to add title 1 Pentru ce este necesar să elaborăm un 2 plan de afaceri

Etapele întocmirii planului de afaceri

Pregătirea pentru elaborarea planului de afaceri

presupune parcurgerea a patru etape:

 

Colectarea informaţiei

 
 

Determinarea tipului planului

 

Stabilirea structurii planului

 
 

Repartizarea responsabilităţilor.

Plan de afaceri  Documentare  Obiectivele afacerii  Proiect de plan
Plan de afaceri  Documentare  Obiectivele afacerii  Proiect de plan

Plan de afaceri

 • Documentare

 • Obiectivele afacerii

 • Proiect de plan

Documentare

 • Abordarea afacerii

 • Privire de ansamblu asupra

firmei

Documentare  Abordarea afacerii  Privire de ansamblu asupra firmei  Analiza pie ţei  Ipoteze
 • Analiza pieţei

 • Ipoteze

 • Analiza SWOT

 • Privire de ansamblu dpv financiar

 • Strategia de vânzări şi marketing

 • Planul operaţional

 • Locaţii

 • Echipament

Obiectivele afacerii

• Lista de obiective
• Lista de
obiective
1.
1.
2.
2.
3.
3.
1. 2. 3. 4. Planul strategic Definirea Dezvoltarea Plan de oportunităţilor unui plan de execuţie afacerii
1. 2. 3. 4. Planul strategic Definirea Dezvoltarea Plan de oportunităţilor unui plan de execuţie afacerii
4.
4.
             

Planul strategic

Definirea

Dezvoltarea

Plan de

oportunităţilor

unui plan de

execuţie

afacerii

afaceri în

detaliu

Abordarea afacerii

 • Nou-creată

  • Argumente pro

  • Argumente contra

  • Potentiale riscuri

  • Potentiale recompense

  • Costuri de demarare

  • Previziuni de vânzări/venit

 • Achiziţia unei afaceri deja existente

  • Argumente pro

  • Argumente contra

  • Potentiale riscuri

  • Potentiale recompense

  • Competitie

  • Costuri de demarare

  • Previziuni de vânzări/venit

 • Franci

  • Argumente pro

  • Argumente contra

  • Potentiale riscuri

  • Potentiale recompense

  • Competitie

  • Costuri de demarare

  • Previziuni de vânzări/venit

 • Analiza SWOT

  Puncte tari Oportunităţi Ameninţări Puncte slabe

  Analiza SWOT • Puncte tari • Oportunit ăţ i • Ameninţări • Puncte slabe

  Privire de ansamblu financiara

  • Volumul de vânzări prognozat

  • Costurile de operare prognozate

  • Stabilirea strategiei de preţuri şi de promovare

  • Venit prognozat

  • Dezvoltarea analizei rentabilităţii

  • Dezvoltarea proiecţiei fluxului de lichidităţi

  • Balanţa de venituri şi cheltuieli proiectată

  Privire de ansamblu financiara  Volumul de vânzări prognozat  Costurile de operare prognozate  Stabilirea

  Opţiuni de denumire

  Strategia de vanzari

  – Companie – Produs si marketing – Serviciu Propuneri de marketing – Valoare • • •
  Companie
  Produs
  si marketing
  Serviciu
  Propuneri de marketing
  Valoare
  Care este valoarea soluţiei?
  Ce este de evaluat?
  Cum poate fi cuantificat?
  Cine este doritor să sprijine asta?
  Ce dovezi am că există ceva de valoare?
  Poziţionare
  Poziţionarea firmei
  Poziţionarea produsului
  Poziţionarea serviciului
  Propunere de valoare unică
  Clienţi
  Demografie
  Clienţii lor
  Afacerile lor
  Problemele lor
  Locaţie
  Mărime
  Industrie
  Mărimea pieţei
  Oportunităţi
  Tendinţe

  Strategia de vanzari

  Mesaje & Comunicare

   

  Care este mesajul principal?

  De ce propunerile noastre funcţionează?

  Cine beneficiază şi cum?

   

  La nivel individual

  În funcţie de job

  Organizaţie

   

  Atingerea clienţilor-ţintă

  Planul de brand

  Logo-uri

  Site-uri web

  Social Media

  Promovare

  Preţuri

   

  Distribuţie

  Directă

  Cu amănuntul (retail)

  Distribuitori

  Vânzări interne

  si marketing

  Strategia de vanzari • Mesaje & Comunicare – Care este mesajul principal? – De ce propunerile

  Plan operaţional

  Cum este condusă şi controlată dezvoltarea?

  Strategie Harta de dezvoltare

  – – Metodologie de design Procese Control

  • • • • Plan operaţional Cum este condusă şi controlată dezvoltarea ? – Strategie Harta

  Ce metode de producţie sunt folosite?

  Tehnici de producţie

  Control de proces

  Ce personal se cere?

  Ce nivel de personal se cere?

  Ce aptitudini sunt necesare?

  – – Care sunt costurile anticipate cu salariile? Este nevoie de pregătire (training) specială?

  Cine sunt furnizorii?

  Ce ne livrează?

  Cum sunt controlaţi?

  Thanks for your attention