Sunteți pe pagina 1din 14

La vie en

VIOLET
Înființarea unei plantații de lavandă
PROBA PRACTICĂ PENTRU EXAMENUL
MANAGER DE PROIECT

Echipa de proiect:
BOTEZ MIHAELA
MINODORA CRĂCIUN
SIMONA ELENA TUDOR
CARMEN COMĂRNICEANU
Îndrumător proiect: CARMEN PRODAN

IANUARIE 2018
La vie en VIOLET

Context: Lavanda este o plantă puțin pretențioasă în privința


plantării și îngrijirii, fiind recunoscută pentru proprietățile sale
medicinale. În România sunt puține plantațiile de lavandă, astfel
încât obținerea acestei plante se face mai mult prin import.
Tocmai de aceea, înființarea unei plantații de lavandă constituie
un prim pas în direcția dezvoltării afacerilor cu resurse
naționale (folosind materie primă autohtonă).
Descriere: Proiectul nostru presupune pașii necesari înființării
unei plantații de lavandă, precum: achiziționarea butașilor,
pregătirea terenului, plantarea, îngrijirea și recoltarea, urmând
ca în final să se aibă în vedere distribuirea plantelor obținute,
cu scopul de a beneficia de un profit ce poate fi reinvestit în
dezvoltarea plantației.
Obiective

• Obținerea în 2019 a unei producții de


lavandă de minim 4 tone pe ha, la un nivel
de calitate acceptat de partenerul „Lavandă
de România”, pentru obținerea prețului
scontat;
• Crearea a două locuri de muncă la nivelul
localității Brebu, până la sfârșitul anului
2019.
SWOT

Strengths Weaknesses
• Existența terenului potrivit ca • Investiţie mare cu durata de
suprafață și caracteristici ale recuperare lungă;
solului; • Experiența redusă în domeniul
• Poziţie geografică favorabilă cultivării lavandei;
cultivării lavandei; • Numărul redus al firmelor din
• Gradul scăzut de poluare al zonei zonă care pot furniza
este favorabil obținerii produselor echipamentele necesare
ecologice și de calitate; lucrărilor agricole.
• Forța de muncă existentă în
localitate.
Opportunities Threats
• Interes crescut pentru produs, din • Birocraţia;
partea producătorilor de cosmetice; • Criza financiară;
• Piața în creștere; • Impredictibilitatea politicilor
• Dezvoltare regională. fiscale și legislative;
• Condiţiile meteo neprevăzute.
Stakeholders
INTERNI EXTERNI
• Furnizorii;
• Proprietarii;
• Finanțatorii; • Concurenţa;
• Echipa de proiect; • Deținătorii de afaceri
conexe, de exemplu
• Grupul ţintă - piaţa de apicultorii;
desfacere;
• Instituţii abilitate • Comunitatea locală;
autorizare; • Consultanţa de specialitate;
• Consultanţă pe proiect; • Organizaţiile de mediu;
• Clienţii. • Organizaţiile profesionale.
WBS
A. PROIECTĂRI ȘI OBȚINEREA AUTORIZAȚIILOR
A.1 Obținerea autorizațiilor;
A.2 Proiectarea plantației;
A.3 Proiectarea sistemului de irigații.
B. Contractare
B.1 Contractare furnizor de butași;
B.2 Contractare furnizor echipamente și utilaje;
B.3 Incheiere de contracte pentru lucrarile agricole;
B.4 Încheierea contractului cu firma beneficiară.
C. Angajare personal
C.1 Publicare anunț de angajare;
C.2 Selecția dosarelor de angajare depuse;
C.3 Desfășurarea probelor de interviu;
C.4 Instruirea personalului angajat.
WBS
D. Fezabilitatea tehnică a terenului
D.1 Prelevarea de probe de sol pe profil de 70 cm adâncime din 3 zone
diferite;
D.2 Analiza de sol.
E. Alegerea speciei și a soiului de lavandă
E.1 Selectarea speciilor și soiurilor de lavandă care să corespundă
cerințelor clientului;
E. 2 Achiziția butașilor de lavandă.
F. Pregătirea terenului
F.1 Scarificarea de drenaj a terenurilor;
F.2 Mărunțirea solului cu scopul de a obține o granularitate cât mai fină;
F.3 Plantarea butașilor de lavandă;
F.4 Instalarea sistemului de irigații.
G. Întreținerea și recoltarea culturii de lavandă
G.1 Întreținerea culturii de lavandă;
G.2 Recoltarea lavandei;
G.3 Transportul și livrarea lavandei.
DIAGRAMA GANTT
BUGETUL ESTIMAT
Cheltuieli directe
• Costul pregatirii solului (arat, discuit, frezat, bilonare) 1,000 €
• Costul sistemului de irigatii 800 €
• Butasi de lavanda 8,000 €
• Achizitii echipamente si unelte diverse 950 €
• Inchiriere utilaje fertilizare 200 €
• Costul cu forta de munca 7,000 €
• Cheltuieli de transport si desfacere 100 €
Total cheltuieli directe 18,050 €
Cheltuieli indirecte
•Redactare proiect, consultanta de specialitate, organizare si coordonare echipa de proiect (include transport,
1,500 € prin
•Obtinere autorizatii, diverse taxe locale si formalitati diverse 500 €
•Recrutare si pregatire personal 200 €
Total cheltuieli indirecte 2,200 €
BUGET ESTIMAT 18,050 €
Cheltuieli neprevazute 903 €
TOTAL GENERAL ESTIMAT 18,953 €
ANALIZA RISCULUI
RACI
ROL PO PM JURIST CONTABIL HR ECHIPA
ACTIV
TEHNICĂ
A A R C C C I
A.1 A R C C C I
A.2 I A I I I R
A.3 I A I I I R
B I A R C I C
B.1 I A R C I I
B.2 I A R C I C
B.3 I A R C I C
B.4 A I R C I I
C I A C C R I
C.1 I A C C R I
C.2 I A C C R I
C.3 I A I I R I
C.4 I A I I R C
RACI
ROL PO PM JURIST CONTABIL HR ECHIPA
ACTIV
TEHNICĂ
D I A I I I R
D.1 I A I I I R
D.2 I A I C R
E I A I I I R
E.1 I A I I I R
E.2 I A I C I R
F I A I C I R
F.1 I A I C I R
F.2 I A I C I R
F.3 I A I C C R
F.4 I A I C C R
G I A I I I R
G.1 I A I I C R
G.2 I A I C C R
G.3 A R I C I C
RACI

Vă mulțumim pentru
atenție!

S-ar putea să vă placă și