Sunteți pe pagina 1din 7

Stelele

O stea este în general un anumit tip de corp


ceresc din cosmos, masiv și strălucitor, deseori de formă
aproximativ sferică, care radiază lumină proprie. Ochiul uman
distinge pe cerul nocturn până la circa 6.000 de stele. În
galaxia noastră, care poartă numele de Calea Lactee sau
Calea Laptelui, există aproximativ 300 de miliarde de stele.
Stelele sunt compuse din plasmă, compoziția lor fiind formată
în mare parte din nuclee de hidrogen și heliu. În plasma
stelară se găsesc de asemenea și cantități mici de oxigen,
carbon, neon si azot.
Tabel Clasificarea spectrală Harvard
Culoare % din
Temperatu Culoare Luminozit Linii de
Clasă convențio Masă Rază Secvența
ră aparentă ate Hidrogen
nală Principală
30,000– 1,400,00 ~0.00003
O albastru albastru 60 M☉ 15 R☉ slabe
60,000 K 0 L☉ %
alb-
10,000– alb-
B albastre 18 M☉ 7 R☉ 20,000 L☉ medii 0.13%
30,000 K albastre
spre alb
7,500–
A alb alb 3.1 M☉ 2.1 R☉ 80 L☉ puternice 0.6%
10,000 K
6,000–
F alb-gălbui alb 1.7 M☉ 1.3 R☉ 6 L☉ medii 3%
7,500 K
G (Grupa 5,000–
galben galben 1.1 M☉ 1.1 R☉ 1.2 L☉ slabe 7.6%
Soarelui) 6,000 K
3,500– galben- foarte
K portocaliu 0.8 M☉ 0.9 R☉ 0.4 L☉ 12.1%
5,000 K portocaliu slabe
2,000– roșu- foarte
M roșu 0.3 M☉ 0.4 R☉ 0.04 L☉ 76.45%
3,500 K portocaliu slabe
STELE VARIABILE
O stea variabilă este o stea la care luminozitatea variază.
Ele se clasifică în:

 Variabile pulsante
 Variabile eruptive
 Variabile explozive
Roi Stelar
Un Roi stelar (sau roi de stele) este un grup
de stele (o zonă din spațiu unde densitatea
de stele este mai ridicată) între care se
exercită forțe de atracție reciprocă sau care
au o origine comună și compoziții chimice
apropiate. În funcție de compacticitatea lor
crescândă, se împart în:
• Asociații stelare, care sunt grupuri ale căror
mișcări proprii trădează o origine comună;
• Roiuri deschise, care conțin mai puțin de
câteva sute de membri, și sunt de multe ori
foarte tinere..
• Roiuri globulare, sunt grupuri compacte de
sute de mii de stele foarte vechi, care sunt
legate gravitațional
Gaura Neagră
O gaură neagră este un obiect astronomic limitat de o suprafață în interiorul căreia câmpul
gravitațional este atât de puternic, încât nimic nu poate scăpa din interiorul aceastei
suprafațe, cunoscută și sub denumirea de „orizontul evenimentului”
Constelațiile
O constelație este una
dintre cele 88 de zone în
care este împărțită bolta
sau sfera cerească,
uneori făcându-se
referire doar la o grupare
aparentă de stele, care,
unite printr-o linie
imaginară, se aseamănă
cu un anumit obiect,
animal, zeu etc.