Sunteți pe pagina 1din 75

Transferul contribuțiilor sociale și alte modificări legislative în ceea ce

privește salarizarea, taxele salariale și activitatea de administrare de personal

noiembrie 2017
BUCURESTI
www.soter.ro
luminita.obaciu@soter.ro

1
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018

Impozitul pe veniturile din salarii si asimilate salariilor


•cota de impunere scade de la 16% la 10%;
•plafonul maxim de venit ce poate fi realizat de o persoana in întreținerea
salariatului se majorează de la 300 lei la 510 lei;

Deducerile personale, se modifica astfel:


•Pentru un venit lunar brut lunar maxim obținut de 1.950 de lei, in funcție de
numărul de persoane aflate în întreținere (notat cu n), noul nivel al deducerii
personale se va calcula după formula 160*n+510, cu precizarea că pentru
contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere valoarea deducerii
personale va fi de 1.310 lei;
•Contribuabilii care realizează venituri brute lunare cuprinse în intervalul 1.951 lei
și 3.600 lei vor beneficia de o deducere personală calculată degresiv față de cele
menționate anterior. Cei ale căror venituri brute lunare depășesc cuantumul de
3.600 lei, nu vor beneficia de deducere personală la calculul impozitului pe venit;
•Se modifica si plafonul privind veniturile maxime obținute de persoanele în
întreținere de la 300 de lei la 510 lei lunar.

2
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Taxe salariale 2017 - 2018

TAXE INDIVIDUALE 2017 2018 Diferenta


Contributia individuala asigurarile sociale de stat 10,50% 25,00% 14,50%
Contributia individuala asigurarile sociale de sanatate 5,50% 10,00% 4,50%
Contributia individuala la fondul de somaj 0,50% 0,00% -0,50%
Impozit pe salarii 16% 10,00% -6,00%
TOTAL 32,50% 45,00% 12,50%
TAXE UNITATE 2018 2018 Diferenta
Contributia unitatii la asigurarile sociale de stat 15,80% 0,00% -15,80%

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 5,20% 0,00% -5,20%

Contributia unitatii la fondul de somaj 0,50% 0,00% -0,50%

Contributia unitatii pt accidente de munca si boli


0,15% - 0,85% 0,00% -0,15% - - 0,85%
profesionale -procentul depinde de CAEN
Contributia unitatii pt concedii si indemnizatii 0,85% 0,00% -0,85%

Fondul de garantare a creantelor salariale 0,25% 0,00% -0,25%

Contributia asiguratorie pentru munca 0,00% 2,25% 2,25%

22,75% - 23,45% 2,25% -20,50% - 21,20%


TOTAL
3
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Taxe salariale 2017 - 2018

CAS individual 25%


Se elimina excepția de la plata contribuției de asigurări sociale de stat pentru
pensionarii asigurați in sisteme proprii de asigurări sociale

CAS UNITATE
Contribuția de asigurări sociale de stat pentru condiții deosebite de munca - 4%
Contribuția de asigurări sociale de stat pentru condiții speciale de munca - 8%

4
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Fondul de garantare pentru


15% plata creanţelor salariale

Bugetul asigurărilor pentru


20% şomaj
Sistemul de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli
Contributia 5% profesionale
asiguratorie
pentru munca
Bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de
sănătate pentru plata
40% concediilor medicale

20% Bugetul de stat 5


OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Procent 2,25%
Nu se calculeaza asupra:
indemnizatii medicale suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat (accidente de
munca si boli profesionale);
indemnizatii medicale suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de
sanatate (cele definite de OUG 158/2005);
 solda lunară acordată potrivit legii;
sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăților, potrivit legii sau actului
constitutiv, după caz, precum și participarea la profitul unității pentru managerii cu
contract de management, potrivit legii;
remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de alte persoane, în
baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea
și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
sumele primite de membrii fondatori ai societăților constituite prin subscripție
publică;
sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz,
precum și sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete și altele
asemenea;

6
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

Nu se calculeaza asupra:
sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit legii;
sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor și în
consiliul de administrație
sume reprezentând solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și
actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri
judecătorești rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și
executorii;
indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de
neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă;
 remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
 veniturile obținute de către persoanele fizice care desfășoară activități în
cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale
românești din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap.
IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Veniturile definite la 142 – cele exceptate de la cas si cass 7
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
OUG 79/2017 - ? Aprobata sau respinsa prin lege???

Constitutia Romaniei - Art. 115: Delegarea legislativă


(4)Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul
acestora.

(7)Ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege
în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).

(8)Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile
necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.

8
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
+ OUG 82/2017 – modificarea legii dialogului social
OUG 82/2017 - Art. VII

•Pentru unitățile unde nu exista încheiat contract/acord colectiv de munca –


impune obligația inițierii negocierii colective pentru punerea in aplicare a OUG
79/2017 privind modificarea Codului Fiscal;
•Pentru unitatile unde exista contract/acord colectiv de munca - impune obligația
negocierii colective a actelor adiționale la contractele si acordurile colective de munca
in vigoare pentru punerea in aplicare a OUG 79/2017 privind modificarea Codului
Fiscal.

Aceste prevederi se aplica in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017.


- obligația inițierii negocierii pana la data de 20 decembrie 2017
-negocierea colectiva vizează unitățile cu minimum 2 salariați
-Derogarea dispozițiilor Legii dialogului social nr 62/2011 nu înlătura aplicarea
sancțiunii prevăzută la art. 217 alin 1 lit b privind „refuzul angajatorului de a incepe
negocierea contractului colectiv de muncă, cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si
10.000 lei”

9
Taxe salariale 2017 - 2018

40.00%

35%
35.00%

30.00%

25.00%
22.77%

20.00%

16.50%

15.00%

10.00%

5.00%
2.25%

0.00%
2017 2018

EMPLOYER contributions EMPLOYEE contributions +

procent accidente luat in calcul 0,168%


10
Taxe salariale 2017 - 2018

60.00%

50.00%
16.00%

10.00%
40.00%

30.00% 16.50%

20.00% 35%

10.00%
22.77%

0.00% 2.25%
2017 2018

EMPLOYER contributions EMPLOYEE contributions + income tax

procent accidente luat in calcul 0,168%


11
Taxe salariale 2017 - 2018

Simulari salariu minim


taxe total
Brut Net individuale taxe unitate costuri

2017 brut 1450 1450 1065 385 330 1.780


899
2018 pastrare brut 1450 1450 -15,57% 551 33 1483
1733
2018 pastrare net 1065 +19,54% 1065 668 39 1772

2018 brut 1900 1900 1163 738 43 1943

12
Taxe salariale 2017 - 2018

Simulari salariu 4000 – salariati fara scutire de impozit pe salariu –


(simulare cu procent accidente 0,168%)

taxe
Brut Net individuale taxe unitate total costuri
2017 brut 4000 4000 2806 1194 911 4.911
4797 4905
2018 pastrare net 2806 + 19,93% 2806 1991 108 -0,13%
2340 4090
2018 pastrare brut 4000 4000 -16,61% 1660 90 -16,72%
2018 cu pastrare cost 4803 2810
total 4911 +20,08% +0,14% 1993 108 4911

13
Taxe salariale 2017 - 2018

Simulari salariu 4000 – salariati SCUTITI de impozit pe salariu


(simulare cu procent accidente 0,168%)

Brut Net total costuri


2017 brut 4000 4000 3340 4.911
5137 5254
2018 pastrare net 3340 +28,43 % 3340 + 6,98%
2600 4090
2018 pastrare brut 4000 4000 -22,16% -16,72%
2018 cu pastrare cost 4803 3122
total 4911 +20,08% -6,53% 4911

14
Taxe salariale 2017 - 2018

VARIANTA ACORDARE PRIMA PENTRU MENTINERE NET


– diferite componente salariale
In aceasta varianta nu se tine seama de deduceri
% prima pentru
TIP VENIT - simulare efectuata la 4000 lei net pastrare net
Salariu tarifar realizat 19,93%
Realizat Ore suplimentare 19,93%
Spor ore noapte 19,93%
Spor ore repaus saptamanal acordat in alte zile decat sambata si
duminica 19,93%
Prime brute 19,93%
Avantaje in natura brute 19,93%
Indemnizatie concediu de odihna 19,93%
Tichete masa -6,67%
Sume fara somaj (salariati pensionari) 20,62%
Sume fara impozit (scutiti de impozit - softisti, persoane cu handicap,
cercetatori) 28,43%
15
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018

• CALCUL PUNCTAJ PENSIE


Legea 263/2010 - punctaj lunar - numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat
prin raportarea câştigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a venitului
lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul
salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;

• Plafon CHELTUIELI SOCIALE– 5% din fondul de salarii – daca fondul de salarii creste,
va creste si fondul de cheltuieli sociale deductibile

16
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
CAS UNITATE – CASS UNITATE pentru salarii < salariul minim pe economie
In cazul in care veniturile luate in calcul pentru stabilirea CAS / CASS realizate de
salariat in baza unui contract individual de munca cu norma întreagă sau cu timp parțial
se situează sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, baza de calcul a
contribuției la asigurările sociale de stat / sănătate este salariul minim brut pe tara
in vigoare corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună in care contractul
a fost activ. Prin excepție, aceste prevederi nu se aplica pe perioada in care salariații
acestora se afla in una din următoarele situații:
Sunt elevi sau studenți, cu vârstă pana la 26 ani, aflați într-o forma de școlarizare;
Sunt ucenici, potrivit legii, in vârstă de pana la 18 ani;
Sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra
mai puțin de 8 ore;
Au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu
excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în
baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită
de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de
pensii neintegrate sistemului public de pensii;
Realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a
două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată
aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară
17
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie

DECIZIA CURTII CONSITUTIONALE nr 1394/2010


În acelaşi timp, Curtea constată că obligaţia instituită de prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea
nr. 96/2006 poate conduce, în practică, la obligarea asiguratului de a plăti o contribuţie mai mare decât însaşi
veniturile realizate. Or, o asemenea prevedere nu poate fi considerată, sub niciun aspect, ca asigurând
proporţionalitatea şi caracterul rezonabil al sarcinii fiscale, în sensul celor arătate mai sus.
Având în vedere toate aceste aspecte, Curtea constată că prevederile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea
nr. 95/2006 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că valoarea contribuţiei minime la fondul de
asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau
într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât cuantumul
unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al
art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
Admite excepţia de neconstituţionalitate formulată de Valentin Barbu în Dosarul nr. 10.157/280/2009 al
Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 257 alin. (2) lit. f) teza finală din Legea
nr. 95/2006 sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează că valoarea contribuţiei minime la fondul de
asigurări sociale de sănătate, datorată de persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
venituri din dividende şi dobânzi, venituri din drepturi de proprietate intelectuală realizate în mod individual
şi/sau într-o formă de asociere şi alte venituri care se supun impozitului pe venit, nu poate fi mai mică decât
cuantumul unui salariu de bază minim brut pe ţară, lunar.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 26 octombrie 2010.
-****-

18
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
Declaratie salariati – ORDIN 2343/2017

CAS UNITATE – CASS UNITATE pentru salarii < salariul minim pe economie

Pentru situatiile in care salariatul realizeaza venituri de la mai multi angajatori >
salariul minim– Ordin 2343/2017- salariații întocmesc lunar o declarație pe propria
raspundere

-in vederea completării declarației mai sus menționată, fiecare angajator eliberează
salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat;

-in cazul in care salariații nu prezinta declarația mai sus menționată, angajatorul va
stabili baza de calcul a celor doua contribuții la nivelul salariului minim brut pe tara,
daca venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului minim brut.

19
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
Declaratie salariati – ORDIN 2343/2017

CAS UNITATE – CASS UNITATE pentru salarii < salariul minim pe economie
• Model declaratie
ANEXĂ
DECLARAȚIE
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările și completările ulterioare,
subsemnatul/subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl.
. . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat( ă) cu B.I./C.I. seria
. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .,
declar pe propria răspundere următoarele:
În cursul lunii . . . . . . . . . . am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai
multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin
egală cu salariul minim brut pe țară.
Data Semnătura
.. ... ... .. .. ... ... ..

20
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
Declaratie salariati – ORDIN 2343/2017

+100 BRUT PENTRU


PENTRU NET = 0 PENTRU NET = 100 100 NET
SALARIU 665 +100 SALARIU 765
CAS 25% * 1900 475 brut CAS 25% * 1900 475
Sanatate 10% * 1900 190 Sanatate 10% * 1900 190
Deducere -salariat fara pers Deducere -salariat fara pers
in intretinere 510 in intretinere 510
Impozit - 10% 0 Impozit - 10% 0
Net = brut-cas-sanatate- +100 Net = brut-cas-sanatate-
impozit 0 net impozit 100
+ 500 BRUT
PENTRU NET = 500 PENTRU 500 NET
+500 SALARIU 1165
Ipoteza - salariu minim 1900
lei brut CAS 25% * 1900 475
Sanatate 10% * 1900 190
Deducere -salariat fara pers
in intretinere 510
Impozit - 10% 0
+500 Net = brut-cas-sanatate-
21
net impozit 500
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
Declaratie salariati – ORDIN 2343/2017

PENTRU NET = 0
SALARIU 508
CAS 25% * 1450 363
Sanatate 10% * 1450 145 Ipoteza - salariu minim 1450
Deducere -salariat fara pers in lei
intretinere 510
Impozit - 10% 0
Net = brut-cas-sanatate-
impozit 0

22
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie

CAS – CASS pentru salarii < salariul minim pe economie

DE URMARIT SITUATIILE IN CARE:


SALARIUL MINIM * NR ZILE CONTRACT ACTIV
BAZA CALCUL CAS/CASS < ------------------------------------------------------------------
NR ZILE LUCRATOARE IN LUNA

23
Plafon contributii salarii sub nivelul salariului minim pe economie
Ex – 1 contracte la acelasi angajator

TOTAL – ACELASI
Contract 1 Contract 2 ANGAJATOR
Pondere in total venit 47% 53% 100%
SALARIU 700 800 1500
CAS 25% * 1900 222 253 475
Sabatate 10% * 1900 89 101 190
Deducere -salariat fara pers in intretinere 238 272 510
Impozit - 10% 16 17 33
Net = brut-cas-sanatate-impozit 390 445 835

Ex – 2 contracte angajatori diferiti


TOTAL –
Contract 1 Contract 2 ANGAJATORI
ANGAJATOR 1 ANGAJATOR 2 DIFERITI

SALARIU 700 800 1500


CAS 25% * 1900 475 475 950
Sabatate 10% * 1900 190 190 380
Deducere -salariat fara pers in intretinere
ANGAJATOR 1 510 0 510
Impozit - 10% 0 14 14
Net = brut-cas-sanatate-impozit 35 122 157
24
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă

VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA – 2018


- IMPOZIT –

Baza de Exceptare de la
Taxe Procent Observatii Declaratie
calcul plată

Impozit
anticipat 7% Venit brut
persoanele fizice cu Impozitul anticipat se 100 + 205 - intocmite
handicap grav sau calculeaza daca in contract de platitorul de venit +
accentuat nu a fost exprimata optiunea 200 - beneficiar venit
Impozit Venit brut - pt impozit final. Retinere la - daca a optat pentru
final 10% ch forfetare sursa impozit anticipat

25
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă

VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA – 2018


- CAS – a fost eliminata retinerea la sursa
Proc Baza de
Taxe Exceptare de la plată Observatii Declaratie
ent calcul
- daca in 2017 venit net TOTAL activitati Declaratie
independente < salariul minim stabilit privind venitul
pentru luna ianuarie 2018 * nr luni asupra caruia
activitate din 2017. ATENTIE - DACA A datoreaza
AVUT DOAR 2 LUNI ACTIVITATE DR contributia -
Platitorul de
AUTOR - PLAFON 2*SALARIUL termen 31
venit nu are nicio
MINIM -daca 2018 este ianuarie 2018 sau
Venitul ales obligatie cu
CAS - primul an de activitate - cf venit estimat 30 zile de la data
25% (≥ salariul privire la
individual producerii
minim) calcul/retinere
evenimentului -
contributii
- persoanele care nu au obligația se depune de
sociale
asigurării în sistemul public de pensii beneficiarul de
potrivit legii, precum și în cazul celor venit => decizie
care au calitatea de pensionari. impunere ANAF
=> plati
trimestriale

26
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă
VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA – 2018
SANATATE – a fost eliminata retinerea la sursa
Proc Baza de
Taxe Exceptare de la plată Observatii Declaratie
ent calcul
Declaraţia
-daca in 2017 venituri anuale cumulate < privind CASS
12 salarii de bază minime brute pe ţară (formular ce
din una sau mai multe din următoarele urmează a fi
surse de venituri: aprobat prin
- Venituri din activiţăţi independente, Ordin al
inclusiv din venituri din proprietate Platitorul de preşedintelui
intelectuală pentru care impozitul se venit nu are nicio ANAF) -
SANATA
reţine la sursă; obligatie cu termen 31
TE - Salariul
- Venituri din asocierea cu o persoană privire la ianuarie 2018
individua minim
juridică; calcul/retinere sau 30 zile de la
l
- Venituri din cedarea folosinţei contributii data producerii
bunurilor; sociale evenimentului -
- Venituri din investiţii; se depune de
- Venituri din activităţi agricole, beneficiarul de
silvicultură şi piscicultură; venit => decizie
- Venituri din alte surse. impunere ANAF
=> plati
10% trimestriale
27
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii libere)

• Impozit pe venit
• Se reduce cota de impozit pe venit de la 16% la 10%;
• CASS nu mai este deductibilă la calculul impozitului pe venit (pentru contribuabilii la
care venitul impozabil se calculează pe baza datelor din contabilitate).
• CAS
• Baza lunară de calcul a CAS (25%) o reprezintă venitul ales de contribuabil care nu
poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna
pentru care se datorează contribuţia (în prezent baza lunară de calcul este venitul net
realizat/estimat, exclusiv cheltuiala cu CAS, plafonat inferior la echivalentul a 35% din
câştigul salarial mediu brut şi superior la echivalentul a de 5 ori acest câstig);
• Dacă baza lunară de calcul determinată, după caz, pe baza venitul net lunar realizat în
anul precedent, exclusiv cheltuiala cu CAS, pe baza venitului net lunar estimat (pentru cei
care îşi încep activitatea în timpul anului) sau pe baza normelor de venit (în cazul celor
impozitaţi cu normă de venit) este mai mică decât salariul minim brut pe ţară, nu se
datorează CAS pentru anul în curs.
• Încadrarea în plafonul lunar pentru CAS se efectuează prin însumarea tuturor veniturilor
din activităţi independente realizate/estimate a se realiza de către contribuabil;

28
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii libere)

• Contribuabilii care datorează CAS au în continuare obligaţia să depună Declaraţia privind


CAS (formular ce urmează a fi aprobat prin Ordin al preşedintelui ANAF, în prezent
formularul 600):
• Anual, până la 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datorează CAS, în cazul
contribuabilor care au desfăşurat activitate anul fiscal precedent;
• În termen de 30 de zile de la începerea activităţii de către cei care încep activitatea în
cursul anului fiscal.
• Contribuabilii care realizează venituri sub plafonul minim pot opta pentru depunerea
Declaraţiei şi plata contribuţiei. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal (cu
excepţia situaţiei în care îşi încetează/suspendă activitatea sau devin persoane exceptate de
la plata CAS).
• CAS datorată se stabileşte în continuare de către organul fiscal competent, prin decizie de
impunere, pe baza Declaraţiei depusă de contribuabil şi se plăteşte trimestrial, în 4 rate
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
• Se menţine excepţia de la plata CAS pentru venituri din activităţi independente în cazul
contribuabililor care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii,
precum și în cazul celor care au calitatea de pensionari.

29
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii libere)

• CASS
 Baza lunară de calcul a CASS (10%) o reprezintă salariul de bază minim brut pe ţară
în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia (în prezent baza lunară de calcul
este venitul net realizat/estimat, exclusiv cheltuiala cu CASS, plafonată inferior la un
salariu minim brut pe ţară şi superior la echivalentul a de 5 ori câstigul salarial mediu
brut);
 CASS se datorează numai de către contribuabilii care realizează venituri anuale
cumulate cel puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai
multe din următoarele surse de venituri:
- Venituri din activiţăţi independente, inclusiv din venituri din proprietate intelectuală
pentru care impozitul se reţine la sursă;
- Venituri din asocierea cu o persoană juridică;
- Venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
- Venituri din investiţii;
- Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
- Venituri din alte surse.

30
OUG 79 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
In vigoare incepand cu 1 ianuarie 2018
Modificări venituri din activități independente (PFA, PFI, profesii libere)

• CASS
 Contribuabilii care au realizat, în anul fiscal precedent, venituri cumulate din sursele mai
sus menţionate cel puţin egale cu plafonul minim au obligaţia să depună Declaraţia privind
CASS (formular ce urmează a fi aprobat prin Ordin al preşedintelui ANAF) până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte CASS;
 În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze venituri
în cursul anului fiscal de natura celor menţionate mai sus, iar venitul lunar estimat a se
realiza, din una sau mai multe surse din cele menţionate, este cel puţin egal cu nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară în luna în care se estimează veniturile, declaraţia
privind CASS se depune în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.
 Contribuabilii care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim
brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei şi plata contribuţiei pentru anul
in curs. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal (cu excepţia situaţiei în care îşi
încetează/suspendă activitatea).
 CASS datorată se stabileşte de organul fiscal competent prin decizie de impunere, pe baza
declaraţiei depusă de contribuabil. Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

31
Legea 177 / 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – incepand cu 24 iulie 2018
Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – incepand cu 3 septembrie 2017
Servicii medicale sub forma de abonament
Având in vedere ca in Codul Fiscal se face referire la „serviciile medicale sub forma de
abonament, conform Legii 95/2006 republicata, facilitățile pentru serviciile medicale sub forma
de abonament se acorda doar pentru serviciile medicale ce excedă celor cuprinse in pachetul de
servicii medicale de baza .
Mai jos găsiți atât definiția serviciilor medicale sub forma de abonament cat si a pachetului de
servicii de baza, conform Legii 95/2006 republicata.
Asta limitează foarte mult aria de aplicabilitate pentru ca marea majoritate a serviciilor medicale
Atentie!!!!!

sunt incluse in pachetul de baza.


Legea 95/2006 - CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 347
În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:[...]
e)pachet de servicii medicale de bază - serviciile şi produsele destinate prevenirii, diagnosticării,
tratamentului, corectării şi recuperării diferitelor afecţiuni, la care asiguraţii au acces în
totalitate, parţial sau cu anumite limitări în volum ori în suma acoperită, în temeiul asigurărilor
sociale de sănătate, conform prevederilor legale în vigoare;
h)servicii medicale furnizate sub formă de abonament - servicii medicale preplătite pe care
furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara
serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate.

32
Legea 177 / 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – incepand cu 24 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – incepand cu 3 septembrie 2017
Servicii medicale sub forma de abonament

Suportate de angajator
Impozit pe
Observatii Condiții profit Impozit venit Contribuții
Asigurare <400 euro/an Netaxabil – asigurare
voluntară de PERIOADA voluntara de sanatate /
sanatate + servicii 24.07.2017 – TAXABIL -servicii medicale
medicale furnizate 02.09.2017 deductibil neimpozabil sun forma de abonament
sub formă de <400 euro/an
abonament Beneficiar al INCEPAND CU
SUPORTATE DE asigurării/serviciu 03.09.2017 deductibil deductibil Netaxabil
ANGAJATOR lui medical poate
pentru salariatii fi DOAR
proprii salariatul >400 euro/an deductibil IMPOZABIL TAXABIL
Asigurare
voluntară de
sanatate + servicii
medicale furnizate
sub formă de
abonament Beneficiar al
SUPORTATE DE asigurării/serviciu
ANGAJATOR lui medical este
pentru dependenti dependentul - deductibil IMPOZABIL TAXABIL

33
Legea 177 / 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – incepand cu 24 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – incepand cu 3 septembrie 2017
Servicii medicale sub forma de abonament

Suportate de angajator
Exemplu:
Angajatorul suporta costurile de servicii medicale sub forma de abonament atât pentru
salariați cat si pentru soț/soție si copii salariatului
15 euro/luna servicii medicale sub forma de abonament din care:
• 3 euro servicii medicina muncii
• 6 euro servicii medicale ce fac parte din pachetul de baza
• 6 euro servicii medicale ce exceda pachetului de baza

Salariatul 1 – angajatorul suporta costurile atât pentru el cat si pentru soție – cost total 27
euro/luna (15 pentru salariat – include si medicina muncii + 12 pt soție)
• 3 euro medicina muncii salariat + 6 euro servicii ce exceda pachet baza = 9 euro netaxabil
• 6 euro pt salariat servicii din pachetul de baza + 12 euro servici medicale pentru soție = 18
euro taxabil
34
Legea 177 / 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – incepand cu 24 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – incepand cu 3 septembrie 2017
Servicii medicale sub forma de abonament

Suportate de angajati PENTRU EI SI PENTRU PERSOANELE AFLATE IN


INTRETINEREA LOR
deducerea nu se aplica pentru contravaloarea serviciilor medicale suportate de salariați
Impo
pentru alte persoane decât salariații si/sau persoanele aflate
zit pe inImpozit
întreținerea lorContribuț
(persoanele inObservatii
întreținere sunt cele declarateCondiții
de salariați pentruvenit
profit determinarea deducerii).
ii
deductibila
Asigurare Beneficiar al din baza de
voluntară de asigurării/serviciului medical <400 calcul a
euro/an N/A impozitului N/A
sănătate + poate fi salariatul sau
servicii persoanele in întreținerea
medicale salariatului definite de Codul >400
furnizate sub Fiscal la art. 77 alin (3) euro/an N/A N/A N/A
formă de Beneficiar al
abonament asigurării/serviciului medical
SUPORTATE este alta persoana decat
DE salariatul sau o persoana in
ANGAJAT intretinerea sa - N/A N/A N/A 35
Legea 177 / 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea si
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – incepand cu 24 iulie 2017
Ordonanța Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal – incepand cu 3 septembrie 2017
Servicii medicale sub forma de abonament

Suportate de angajati PENTRU EI SI PENTRU PERSOANELE AFLATE IN


INTRETINEREA LOR
Exemplu:
• Salariu brut 5000 lei
• Servicii medicale sub forma de abonament ce exceda pachetului de baza suportat de
angajat:
• pentru el – 100 lei
• Pentru copil aflat in întreținere – 100 lei
• Pentru soț –nu este in întreținere - 100 lei
DEDUCERE – 200 LEI (100 pt el + 100 pt copil)

36
- PENSII FACULTATIVE – PARTICULARITATI -

Pensii facultative –pilonul III

– schimbare loc de munca in timpul anului – adeverinta de la vechiul angajator cu


contributiile deduse.

Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.

PLAFON LUNAR – (contributie individuala + contributie supotata de angajator) =


15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei
care aderă la un fond de pensii facultative. NU SE REPORTEAZA

Conform art.76 alin (5) din Legea 204/2006 - Angajatorul constituie şi virează
lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii
facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul
schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.

37
- PENSII FACULTATIVE –PRIVAT-PILONUL II

OUG 82/2017 – incepand cu 01 ian 2018 – cota contributie scade la 3,75% de la


5,1%

38
Modificari indemnizatie crestere copil

OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010


privind concediul si indemnizația de creștere a copiilor - in vigoare începând cu drepturile
aferente lunii septembrie 2017

• Se introduce un plafon maxim pentru indemnizația de creștere a copilului, în valoare


de 8.500 lei – incepand cu sept 2017.

OUG 82/2017 – se modifica cuantumul minim al indemnizatiei de crestere a copilului


2,5 x ISR (anterior 85% * sal minim) – incepand cu ianuarie 2018

+ 2,5 x ISR pentru fiecare copil nascut din sarcina gemenala, de tripleti sau multipleti
– incepand cu ianuarie 2018

+2,5 x ISR pe perioada de suprapunere – incepand cu ianuarie 2018

39
Exceptie neconstitutionalitate

• a fost declarat neconstitutional art. 56 lit. c) din Codul muncii (partial):

• "În ziua de 23 noiembrie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul


art.146 lit.d) din Constituţia României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în
dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a
doua, prima ipoteză din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, cu următorul cuprins:
„(1)Contractul individual de muncă existent încetează de drept: c)[…] la data
comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III[…]” . În
urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția
de neconstituționalitate a dispozițiilor art.56 alin.(1) lit.c) teza a doua, prima ipoteză
din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, și a constatat că aceste dispoziții sunt
neconstituționale, contravenind prevederilor art.41 din Constituție, referitoare la
dreptul la muncă, întrucât nu lasă la aprecierea părților raportului de muncă
continuarea acestuia, ci instituie o cauză de încetare de drept a contractului individual
de muncă, independent de voința părților."

40
Alte articole din Codul Muncii declarate neconstitutionale

Decizia nr. 279/2015 (Monitorul Oficial nr. 431 din 17 iunie 2015) - art. 52 lit. b) teza
I: suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul în care
acesta a formulat plângere penală împotriva salariatului. – declarat neconstitutional

Decizia nr. 261/2016 (Monitorul Oficial nr. 511 din 7 iulie 2016) - art. 52 alin. (1) lit.
a): suspendarea contractului de muncă pe parcursul cercetării disciplinare. – declarat
neconstitutional

41
Decizii – recurs in interesul legii

Decizia nr. 34/2016 – posibilitatea comunicării deciziei de concediere prin e-mail.


Conditie: această modalitate de comunicare trebuie să fie uzuală în raporturile dintre
părți (să mai fi fost folosită în comunicarea cu salariatul și anterior, iar adresa de e-
mail să fie cea pe care chiar salariatul a comunicat-o la locul de muncă).

Decizia nr. 18/2016 (Monitorul Oficial nr. 767 din 30 septembrie 2016) – decizia de
concediere poate fi revocată doar până la data comunicării acesteia către salariat.
Odata comunicata ea nu mai poate fi revocata.
Încheierea unui nou contract individual de muncă cu respectivul salariat, în cazul în
care decizia continuării raporturilor de muncă intervine după comunicarea deciziei de
concediere se poate face cu acordul partilor.

Decizia nr. 8/2014 (Monitorul Oficial nr. 138 din 24 februarie 2015)
Lipsa din cuprinsul deciziei de concediere a mentiunii privind durata preavizului
acordat salariatului nu este sanctionata cu nulitatea deciziei si a masurii concedierii
atunci cand angajatorul face dovada ca i-a acordat salariatului preavizul cu durata
minima prevazuta de art. 75 alin. (1) din Codul muncii sau cu durata prevazuta in
contractele colective sau individuale de munca, in ipoteza in care aceasta este mai
favorabila angajatului
42
ORDIN nr. 1.024/1.582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
in vigoare începând cu luna OCTOMBRIE 2017

Se modifica declarația 112 începând cu luna octombrie 2017.


1.Adăugarea unei noi secțiuni – Secțiunea G – Date informative privind ajutoarele de
deces acordate, in care se declara următoarele informații:
o Date de identificare persoana decedata (CNP, Nume si prenume);
o Certificat de deces (serie si număr, data decesului);
o Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces (CNP,
nume si prenume);
o Cuantumul ajutorului de deces.

ATENTIE TIP AJUTOR DECES!!! – cel suportat din cas – reglementat de Legea
263/2010

43
ORDIN nr. 1.024/1.582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
in vigoare începând cu luna OCTOMBRIE 2017

Conform art. 113 din HG 257 /2011 norme de aplicare la Legea 263 /2010
Documentele pe baza carora se acorda ajutorul de deces suportat din cas:
[...]
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul,
sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
[...]
După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul de drepturi de asigurări sociale are
obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea "ACHITAT", data,
semnătura şi ştampila.

44
ORDIN nr. 1.024/1.582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
in vigoare începând cu luna OCTOMBRIE 2017

Se modifica declarația 112 începând cu luna octombrie 2017.

2.Înlocuirea câmpurilor data angajare si data plecare cu data intrării in categoria de


asigurat, respectiv data ieșirii din categoria de asigurat

-informații necesare pentru sistemul de asigurări de sănătate


-concediu creștere copil sau concediu fără plata

-La plecarea in concediu creștere copil / concediu fără plata – se completează data ieșirii
din categoria de asigurat
-La revenirea din concediu creștere copil / concediu fără plata – se completează data
intrării in categoria de asigurat

45
ORDIN nr. 1.024/1.582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
in vigoare începând cu luna OCTOMBRIE 2017

Se modifica declarația 112 începând cu luna octombrie 2017.

3.Adăugarea unui câmp cu privire la calitatea de persoana scutita de la plata


impozitului pe venit
- cod 1 – persoana cu handicap grav sau accentuat;
- cod 2 – persoana scutita ca urmare a activității de creare de programe pe calculator;
- cod 3 - persoana scutita ca urmare a desfășurării activității de cercetare dezvoltare;
-cod 4 – persoana scutita ca urmare a desfășurării de activități sezoniere;
-cod 5 – pt persoanele care realizează alte venituri scutite de la plata impozitului pe
venit

46
ORDIN nr. 1.024/1.582/934/2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor
sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
in vigoare începând cu luna OCTOMBRIE 2017

Se modifica declarația 112 începând cu luna octombrie 2017.

4.Modificarea nomenclatoarelor, in special modificarea nomenclatorului „Tip asigurat”.


In acest nomenclator sunt detaliate toate tipurile de asigurați cu stabilirea contribuțiilor
aferente (ce contribuții se calculează pentru fiecare tip de asigurat in parte)

47
OUG nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – incepand cu 1 septembrie 2017
Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate

MODIFICARI

•se majorează valoarea contribuției de la 50% la 100% din salariul de bază minim
brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu
handicap;

•se elimină posibilitatea de a achiziționa produse sau servicii realizate prin propria
activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe
bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat.

48
OUG nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap – incepand cu 1 septembrie 2017
Varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate - CALCUL

Se calculează numărul mediu de angajați din luna (NRMVARSAM) ca aritmetica


simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectiva, inclusiv
zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale si alte zile în care, potrivit
dispozițiilor legale, nu se lucrează, împărțita la numărul total de zile calendaristice.
•În efectivele zilnice nu vor fi incluși salariații aflați în concediu fără plata, cei aflați în
greva, cei detașați la lucru în străinătate si nici cei ale căror contracte individuale de
munca sunt suspendate.
Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sarbatoare legala se vor lua în calcul

efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedenta, cu excepția persoanelor al căror
contract individual de munca a încetat în acea zi.
•Salariații care nu sunt angajați cu norma întreaga vor fi incluși în numărul mediu
proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de munca.

49
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Se definește munca nedeclarata ca fiind:

a)primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în


formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul


general de evidență a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual
de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul


contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

50
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

AMENZI MUNCA NEDECLARATA


e. primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă,
potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (s-a
eliminat numărul maxim de 5 persoane prevăzut in forma anterioara). Astfel, potrivit
acestei modificări, se va aplica amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata,
indiferent de numărul acestora, cu posibilitatea achitării in termen de 48 ore a jumătate
din cuantumul amenzii;
e1. primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul
general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu
amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (anterior sancțiunea pentru
aceasta fapta era prevăzută in HG 500/2011 si era cuprinsa intre 10000 lei si 20000 lei.
Prevederea din Hg 500/2011 a fost abrogata), cu posibilitatea achitării in termen de 48
ore a jumătate din cuantumul amenzii;
e2. primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual
de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, cu
posibilitatea achitării in termen de 48 ore a jumătate din cuantumul amenzii;
e3. primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare
persoană identificată, cu posibilitatea achitării in termen de 48 ore a jumătate din
cuantumul amenzii;
51
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Se instituie obligația angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a


contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc
Amenda
Incălcarea obligației angajatorului de a păstra o copie a contractelor individuale de munca
la locul de munca unde salariații își desfășoară activitatea se sancționează cu amendă de
10.000 lei.

Ex:
-puncte de lucru / sucursale/agentii/etc
-salariati detasati –copie CIM la locul de munca unde sunt detasati
-salariati cu contract de munca temporara - copii ale contractelor de munca la locul muncii

Activitate curatentie – in baza unui contract de prestari servicii

52
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract,
anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare
este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.
Astfel:
-modificare termen incheiere acte aditionale
-modificare termen declarare revisal acte aditionale
-modificare prevazuta in CCM – NU ESTE NECESAR SA FIE INCHEIAT ACT
ADITIONAL

Anterior acestei modificări, termenul de încheiere a actului adițional era de 20 de zile


lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea
modificare este prevăzută în mod expres de lege.
Ex:
-modificare salariu cu 01 august 2017 – termen incheiere act aditional si declarare revisal
20 zile lucratoare – intrucat modificarea Codului Muncii a intrat in vigoare in data de 07
august 2017
53
Termene declarare revisal / amenzi / termen prescriptie
Bazalegala pt
Actiune Elemente de declarat Termen de declarare termen
declarare
cel târziu în ziua lucrătoare art.4 alin (1)
Angajarea unui
Date personale si contractuale anterioară începerii activităţii de lit.a HG
salariat
către salariatul în cauză 500/2011

Suspendarea
perioada, cauzele de suspendare şi
contractului de
data încetării suspendării maximum 20 de zile lucrătoare art.4 alin (1)
munca si incetarea
contractului individual de muncă, de la data suspendării/data lit.b HG
suspendarii
cu excepţia cazurilor de suspendare încetării suspendării 500/2011
contractului de
în baza certificatelor medicale
munca

cel târziu la data încetării


contractului individual de
Incetarea data încetării contractului muncă/la data luării la art.4 alin (1)
contractului de individual de muncă si motivul cunoştinţă a evenimentului ce lit.c HG
munca incetarii a determinat, în condiţiile legii, 500/2011
încetarea contractului
individual de muncă;

54
5
5 Termene de declarare – registru privat:

Bazalegala
Actiune Elemente de declarat Termen de declarare pt termen
declarare
angajatorul de bază transmite
cel târziu în ziua lucrătoare art.4 alin (1)
Detasarea perioada detaşării şi
anterioară datei de începere a lit.d HG
salariatului denumirea angajatorului la
detaşării 500/2011
care se face detaşarea
data la care începe şi data la
care încetează detaşarea
în ziua lucrătoare anterioară
Detasare transnaţională sau cea pe art.4 alin (1)
datei de începere a detaşării
externa - nu se teritoriul unui stat care nu lit.e HG
salariatului pe teritoriul altui
poate declara este membru al Uniunii 500/2011
stat
Europene sau al Spaţiului
Economic European,
5
6 Termene de declarare – registru privat:
Registrul de evidenta al salariatilor - Modificari aduse de HG 877/2016 si OUG 53/2017
Actiune Elemente de declarat Termen de declarare
în termenul prevăzut la art. 17
modificari cu privire la data la care începe şi data la care alin. (5) din Legea nr. 53/2003
încetează detaşarea, precum şi denumirea angajatorului la - Incepand cu data de 07
care se face detaşarea august 2017 - anterior
modificari cu privire la data la care începe şi data la care producerii modificării, cu
încetează detaşarea transnaţională sau cea pe teritoriul excepţia situaţiilor în care o
unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al asemenea modificare este
Spaţiului Economic European prevăzută în mod expres de
modificari cu privire la funcţia/ocupaţia conform lege sau în contractul colectiv
specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) de muncă aplicabil Excepţie
Modificari sau altor acte normative fac situaţiile în care
elemente modificari cu privire la datele din actele de studii de lungă modificarea se produce ca
durată ale persoanei, precum şi datele privitoare la urmare a unei hotărâri
profilul/specializarea/calificarea, conform judecătoreşti când înregistrarea
actelor/certificatelor de calificare în registru se face în termen de
modificari cu privire la datele de identificare ale 20 de zile calendaristice de la
utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară data la care angajatorul se
tipul contractului individual de muncă; prezumă, potrivit legii, că a
durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul luat cunoştinţă de conţinutul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial; acesteia.
salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt
prevăzute în contractul individual de muncă;
5
7 Termene de declarare – registru privat:
Bazalegala
Registrul
Actiune de evidenta al salariatilor
Elemente de declarat (REVISAL) - Modificari aduse
Termen de declarare de HG 877/2016
pt termen
declarare
modificare privind datele de identificare ale art.4 alin (3)
3 zile lucrătoare de la data
angajatorului, respectiv sediul sau, după caz, HG
apariţiei modificării.
domiciliul acestuia 500/2011
art.4 alin (4)
corecţie a erorilor survenite în completarea la data la care angajatorul a
HG
registrului luat cunoştinţă de acestea
500/2011
5
8 Contravenţii
Registrul de evidenta
Actiune al salariatilor
Elemente (REVISAL) - Modificari
de declarat aduse de cu
Amenzi declarare HGintarziere
877/2016
intre 5000-8000 daca s-a declarat cu intarziere,
dar se face dovada prestarii munii si a platii
salariului - art.9 alin (2) lit a HG 500/2011
20.000 lei pentru fiecare persoana identificata
Angajarea unui salariat Date personale si contractuale pentru primirea la munca a unei persoane fara
transmiterea raportului de munca in registru cel
tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii - art.
260 alin (1) lit e1 Codul Muncii- valabil
incepand cu data de 07.08.2017
perioada, cauzele de suspendare şi
Suspendarea contractului
data încetării suspendării contractului
de munca si incetarea
individual de muncă, cu excepţia
suspendarii contractului
cazurilor de suspendare în baza
de munca
certificatelor medicale
Incetarea contractului de data încetării contractului individual
munca de muncă si motivul incetarii
intre 5000-8000 daca s-a declarat cu intarziere-
angajatorul de bază transmite
art.9 alin (2) lit c HG 500/2011
Detasarea salariatului perioada detaşării şi denumirea
angajatorului la care se face detaşarea
data la care începe şi data la care
încetează detaşarea transnaţională sau
Detasare externa - inca
cea pe teritoriul unui stat care nu este
nu se poate declara
membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European,
5
9
Contravenţii
Amenzi declarare cu
Actiune Elemente de declarat
intarziere

modificari cu privire la data la care începe şi data la care


încetează detaşarea, precum şi denumirea angajatorului la
care se face detaşarea
modificari cu privire la data la care începe şi data la care
încetează detaşarea transnaţională sau cea pe teritoriul unui
stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al
Spaţiului Economic European
modificari cu privire la funcţia/ocupaţia conform
specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau
intre 5000-8000 daca s-a
altor acte normative
Modificari elemente declarat cu intarziere- art.9
modificari cu privire la datele din actele de studii de lungă
alin (2) lit e HG 500/2011
durată ale persoanei, precum şi datele privitoare la
profilul/specializarea/calificarea, conform
actelor/certificatelor de calificare
modificari cu privire la datele de identificare ale
utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară
tipul contractului individual de muncă;
durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul
contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt
prevăzute în contractul individual de muncă;
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

PREVEDERE ANTERIOARA - Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de


muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această
evidenţă ori de câte ori este solicitat

PREVEDERE NOUA - Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa


orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a
celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de
muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru. Astfel, apare obligația
angajatorului de a tine evidenta zilnica a orei de începere si a celei de sfârșit a
programului de lucru pentru toți salariații încadrați in baza unui contract individual de
munca.
Conform prevederilor legale, evidenta trebuie sa cuprindă următoarele informații:
-orele de munca prestate zilnic;
-ora de începere a programului de lucru;
-ora de sfârșit a programului de lucru.
Programul de lucru cuprinde si orele suplimentare
Art. 260 alin (1) m)încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art. 27 şi 119, cu
amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei; - nu este prevazuta posibilitatea de a achita jumatate!!
60
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Programul de lucru – cuprinde modalitatea concretă de repartizare zilnică și


săptămânală a timpului de lucru
Art. 117 -Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la
cunoştinţă salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului.

TIPURI DE PROGRAME:

Program fix
Program flexibil
Program inegal

61
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Exemple:
PROGRAM NORMAL - FIX
De luni pana vineri de la 8-17 – 8 ore lucrate + 1 ora pauza de masa neinclusa in program

62
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

PROGRAM INEGAL – FIX – obligatoriu trebuie specificat in CIM


Art. 116
(1)Modul concret de stabilire a programului de lucru inegal în cadrul săptămânii de
lucru de 40 de ore, precum şi în cadrul săptămânii de lucru comprimate va fi negociat
prin contractul colectiv de muncă la nivelul angajatorului sau, în absenţa acestuia, va fi
prevăzut în regulamentul intern.
(2)Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în
contractul individual de muncă.

Exemplu:
•Luni 8 – 17,30 – 9 ore lucrate +30 min pauza de masa neinclusa in program
•Marti 8 – 17,30 – 9 ore lucrate +30 min pauza de masa neinclusa in program
•Miercuri 8 – 17,30 – 9 ore lucrate +30 min pauza de masa neinclusa in program
•Joi 8 – 17,30 – 9 ore lucrate +30 min pauza de masa neinclusa in program
•Vineri 8 – 12 – 4 ore lucrate

63
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

PROGRAM IN TURE
Exemple:
12/24 12/48
Se definesc turele – ora de inceput si ora de sfarsit
Atentie!!! Nr de ore lucrate intr-o zi – se culeg informatiile de la ora 0 la 24. Spre
exemplu salariat care lucreaza de vineri de la 22 pana sambata la 06 are -2 ore lucrate
vineri si 6 ore lucrate sambata si nu 8 ore lucrate vineri spor ore lucrate in
zilele de sambata si duminica

64
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

PROGRAM FLEXIBIL
Art. 118
(1)Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la
solicitarea salariatului în cauză.
(2)Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a
timpului de muncă.
(3)Durata zilnică a timpului de muncă este împărţită în două perioade: o perioadă fixă
în care personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă, mobilă, în
care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare, cu respectarea timpului de muncă
zilnic.
(4)Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor
art. 112 şi 114.

Programul flexibil poate fi aplicat doar salariaților care au norma întreagă, nu si celor
cu timp parțial.

65
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

PROGRAM FLEXIBIL

Exemplu:
8 ore/zi - 1 ora program fix de la 12-13, restul celor 7 ore putând fi prestate in intervalul
orar 8 – 19 in funcție de graficul de lucru (comenzi, etc)

66
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

ORE SUPLIMENTARE -SE REGASESC IN EVIDENTA ZILNICA


Art. 120
(1)Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la
art. 112, este considerată muncă suplimentară.
(2)Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului
de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente
ori înlăturării consecinţelor unui accident.

Art. 121
(1)La solicitarea angajatorului salariaţii pot efectua muncă suplimentară, cu respectarea
prevederilor art. 114 sau 115, după caz.

67
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

ORE SUPLIMENTARE -SE REGASESC IN EVIDENTA ZILNICA

Proba prestării de ore suplimentare de către salariat, prin e-mailurile primite de


acesta.
Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă
și asigurări sociale - „Caracterul precis al înregistrărilor electronice cu privire la
consemnarea riguroasă a orelor la care mesajele au fost transmise constituie probe de
netăgăduit sub aspectul faptelor de dovedit în această speță.“

Proba cu martori este, de asemenea, acceptabilă.

68
OUG 53 / 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
in vigoare începând cu data de 07.08.2017

Exemple:
• La unul din punctele de lucru avem urmatoarea situatie: soferii trebuie sa livreze marfa
si in judetele invecinate, pleaca din depozitul companiei dimineata fac in jur de 3 ore pe
drum doar dus, livreaza marfa la magazine si apoi alte trei ore intoarcerea la depozit.
Pentru aceste deplasari care dureaza mai mult de 12 ore li se acorda diurna.

• Cum trebuie completata in acest caz prezenta zilnica unde trebuie trecuta ora de inceput
si de sfarsit de program? Diferenta intre cele 8 ore de munca prevazute in contract si
cele 12 lucrate efectiv in ziua in care au livrari pe exterioare se evidentiaza in prezenta
si se platesc ca ore suplimentare?

Atentie!!!
>12 ore munca - 24 ore repaus
Compensare ore suplimentare in urmatoarele 60 zile sau plata cu spor

69
OG nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.

Înregistrare fiscală persoane nerezidente


•Se introduce, pentru instituţiile de credit, obligaţia de a solicita organului fiscal central
atribuirea numărului de identificare fiscală sau, după caz, a codului de înregistrare fiscală,
pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu deţin cod de
identificare fiscală, odată cu solicitarea nerezidenţilor de deschidere a unui cont bancar
sau de închiriere a unei casete de valori.
•În baza solicitării, organul fiscal emite certificatul de înregistrare fiscală, cu excepția
cazului în care aceste persoane sunt deja înregistrate fiscal, şi transmite certificatul de
către instituţiile de credit în termen de 5 zile de la data solicitării.
•Instituţiile de credit vor preda către nerezidenţi certificatele emise de către organul
fiscal.
•*Această prevedere intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

70
OG nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală.
• Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
 Plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central şi a creanţelor
administrate de organul fiscal local, se va face într-un cont unic, printr-un singur
ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

BAS + BS – UN SINGUR CONT

• *Această prevedere intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

• ATENTIE!!! PLATI INCEPAND U 1 IANUARIE 2017

71
Procedura indreptare erori din documentele de plata – Ordin 164/2017
• Cerere de indreptare a erorilor din documentele de plata – trebuie sa contina:
Datele de indentificare a debitorului;
Indicarea erorii ce urmeaza a fi indreptata;
Modul in care va fi reconsiderata aceasta plata;
Nr si data documentului prin care s-au stabilit sau individualizat sumele de plata pentru
care se solicita corectarea erorii din documentul de plata;
Nr si data documentului prin care s-a efectuat plata initiala;
Suma platita initial
Data platii
• Suplimentar – la cerere:
Copie ordin de plata
Copie extras cont
Copii de pe titlurile de creanta
Orice alte documente care atesta eroarea produsa
• Decizie de respingere a cererii – model anexa 1
• Sau
• Nota privind corectia erorilor din documentele de plata – se transmite la Trezoreria Statului
pt operarea corectiei – data platii = data din nota privind corectia erorilor = DATA
PLATII INITIALE!!!! NU GENEREAZA PENALITATI!!!!!!
72
Procedura indreptare erori din documentele de plata – Ordin 164/2017
Situatii:
1.Plata obligatiilor fiscale s-a efectuat in alt cont bugetar decat cel corespunzator
2.Plata obligatiilor fiscale s-a efectuat prin evidentierea unui alt cod fiscal
3.In contul bugetar, inclusiv in contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decat cele
prevazute a se achita in contul respectiv;
4.Plata obligatiilor fiscale s-a efectuat intr-un cont bugetar corespunzator unui alt buget decat
cel al carui venit este obligatia fiscala respectiva
5.Virarea eronata la alta unitate de trezorerie - cererea se depune la Organul fiscal unde s-
a efectuat plata
ATENTIE !!! termen solutionare cereri – art. 77 Cod Procedura Fiscala
(1) Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluționează de către acesta în termen
de 45 de zile de la înregistrare.
(2) în situațiile în care, pentru soluționarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare
relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării
probei și data obținerii acesteia, dar nu mai mult de:
a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant;
b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități sau instituții publice ori de la
terțe persoane din România;
c) 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități fiscale din alte state, potrivit
legii. 73
Intrebari?
VA MULTUMIM !

luminita.obaciu@soter.ro
www.soter.ro

75