Sunteți pe pagina 1din 17

Finanţele

întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Curmei-
Semenescu
Andreea.semenescu@fin.ase.ro
Departamentul de Finanţe
Sala 3110

mulţumesc

participaţi
la acest
curs!
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Finanţele întreprinderii

Management
financiar
strategic

Management
financiar
operaţional

Analiză financiară

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Finanţele întreprinderii
 Definiţie: „totalitatea metodelor,
tehnicilor, acţiunilor ce îl pot ajuta pe
orice individ care îşi propune creşterea
averii personale prin intermediul unei firme
să îşi atingă acest scop” – Dragotă et al.
(2003:15)
 Sintagme alternative: gestiunea
financiară a întreprinderii, management
financiar (en. corporate finance,
financial management)
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Finanţele întreprinderii

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Stakeholderii întreprinderii
Shareholders Stakeholders
acţionari
Theory theory

Obiectiv: Autorităţi
publice
manager Obiectiv:
Maximizarea satisfacerea
averii intereselor
acţionarilor stakeholderilor,
Întreprindere de multe ori
Cum aţi divergente
Comunitate salariaţi
operaţionaliza
acest obiectiv Care ar fi
pentru acestea? În ce
manageri? măsură?
Furnizori Clienţi

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Piaţa de capital
Piaţa de capital Management financiar

Acţionari sau investitori Manager financiar

Rentabilitatea investiţiei în acţiuni Rentabilitatea întreprinderii

Dividende Investiţii

Plasarea de resurse financiare şi utilizarea optimă a acestora.

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Management financiar –
talent şi cultură financiară
 Finanţele  Procesul de
întreprinderii învăţare
 Obiectiv?
 Atragerea de
 Atragerea de
resurse
resurse financiare
 informaţionale,
 Utilizarea lor în
 umane,
condiţii optime  materiale,
pentru realizarea  financiare
obiectivului asumat
 Utilizarea lor în
condiţii optime
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Principii de lucru
 Resurse  Principii de lucru
informaţionale
 Colaborare
 Cursuri?  Libertate
 Respect
 Materiale
 Valori academice
bibliografice

 Evaluare

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Bibliografie selectivă
 Dragotă Victor, Obreja Laura, Dragotă Mihaela,
Management financiar. Diagnosticul financiar al
companiei, Editura Economică, Bucureşti, 2012
 Dragotă Victor, Obreja Laura, Dragotă Mihaela,
Management financiar strategic, Editura
Economică, Bucureşti, 2016
 Stancu Ion, Finanţe, Editura Economică, Bucureşti,
2007
 Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Corporate Finance,
McGraw Hill/Irwin, 2002
 Brealey R., Myers S., Marcus A., Fundamentals of
Corporate Finance, Ediţia a 3-a, McGraw Hill, 2001

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Teoria de agent
 Jensen M. şi Meckling W. (1976)
 Existenţa unui contract de mandat în care
agentul (mandatarul) este angajat să
reprezinte interesele principalului
(mandantului) în raport cu terţii
 Interesele personale ale mandatarului
(agentului) pot fi divergente de cele ale
mandantului (principalului).
 Necesitatea unui control al principalului
asupra agentului sau a unor cheltuieli de
cointeresare
 Costuri de monitorizare
 Costuri de justificare
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Teoria de agent
Daţi exemple de relaţii
principal –agent în
managementul financiar al
întreprinderii şi explicaţi ce
acţiuni de cointeresare pot fi
realizate şi cu ce costuri.
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Teoria semnalului
 Akerlof (1970) , Spence (1973), Ross (1977)
 Existenţa asimetriei informaţionale (una dintre
părţile implicate într-o tranzacţie (contract)
deţine informaţii suplimentare în comparaţie
cu cealaltă)
 Selecţie adversă
 Hazard moral
 Cealaltă parte nu are posibilitatea de a
decela între contrapartidele de calitate bună
şi celelalte contrapartide posibile, de calitate
slabă

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Teoria semnalului
 Deţinătorii de contrapartide de calitate bună
au interesul de a face cunoscut acest lucru
pentru a obţine o ofertă mai bună, ceilalţi nu
 Soluţia: transmiterea unui semnal
 Specific
 Neîndoielnic
 Imposibil de imitat

 Ross (1977) – structura financiară a întreprinderii


– semnal al nivelului de performanţă financiară
al firmelor.

Finanţele întreprinderii
Lect. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Teoria de semnal
 Daţi exemple de semnale ce pot fi
utilizate de întreprindere pentru a
demonstra nivelul ridicat de performanţă
şi exlicaţi funcţionarea acestora.

 Potfi cointeresaţi managerii să obţină un


nivel ridicat de performanţă?

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Referinţe bibliografice
 Dragotă Victor, Obreja Laura, Dragotă Mihaela, Management
financiar. Diagnosticul financiar al companiei, Editura Economică,
Bucureşti, 2012
 Dragotă Victor, Ciobanu Anamaria, Obreja Laura, Dragotă
Mihaela, Management financiar, Editura Economică, Bucureşti,
2003 (vol.1 capitolele 1, 3, 4)
 Brealey R., Myers S., Marcus A., Fundamentals of Corporate
Finance, Ediţia a 3-a, McGraw Hill, 2001 - capitolul 1 „The firm and
the Financial Manager”

 Akerlof G., The Market for „Lemons”: Qualitative Uncertainty and


the Market Mechanism”, Quarterlz Journal of Economics, 84, august
1970
 Jensen m., Meckling W., 1976, Theory of the Firm: Managerial
Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of
Financial Economics, 3
 Ross S., The Determination of Financial Structure: The Incentive –
Signaling Approach, Journal of Economics and Management
Science, 8, 1977.
 Spence M., Job Market Signaling, Quarterly Journal of Economics,
87, august 1973
Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com
Analiza echilibrului financiar
al întreprinderii
De recapitulat: Bilanţul contabil. Elementele de
activ bilanţier. Elementele de pasiv bilanţier

Finanţele întreprinderii
Conf. univ. dr. Andreea Semenescu, asemenescu@yahoo.com