Sunteți pe pagina 1din 1

CREIER ROZ, CREIER BLEU

Diferenţele de gen la copii şi adulţi


Dumnezeu a făcut pe om de Lise Eliot
după chipul Său... parte
bărbătească şi parte
femeiască i-a făcut.

Lise Eliot argumentează faptul că micile


diferenţe existente la naştere între creierul
băieţilor şi creierul fetelor se amplifică odată cu
trecerea timpului, pe măsură ce părinţii,
educatorii şi prietenii întăresc în mod inconştient
stereotipurile de gen.