Sunteți pe pagina 1din 10

Elemente

balzaciene
în
ENIGMA
OTILIEI
I. IPOTEZA

Romanul Enigma Otiliei resimte


indiscutabil influenţa scriitorului
francez Honoré de Balzac, lucru
remarcat de toţi exegeţii operei
călinesciene.
Ambii scriitori sunt adepţii
formulei realist-obiective.
II. ELEMENTE BALZACIENE
1. Preocuparea pentru
surprinderea societăţii epocii:
Călinescu surprinde aspecte ale vieţii
burgheziei autohtone din secolul al
XX-lea, accentuând asupra lipsei de
scrupule, a egoismului şi a dorinţei
de acumulare a acesteia.
II. ELEMENTE BALZACIENE
2. Dezvoltarea unor teme de
factură balzaciană: tema moştenirii
(lupta pentru moştenirea averii lui
Costache) sau cea a paternităţii
(romanul aduce în prim plan
degradarea relaţiilor de familie)
II. ELEMENTE BALZACIENE
3. Timpul şi spaţiul acţiunii sunt
clar precizate – indicii spaţio-
temporali sunt reali, acţiunea
romanului debutează„într-o seară de
la începutul lui iulie 1909”,
desfăşurându-se în Bucureşti (strada
Antim, strada Sfinţii Apostoli)
II. ELEMENTE BALZACIENE
4. Simetria incipit-final
• Incipitul – este amplu, de tip descriptiv→ sunt
descrise, pe rând şi într-un mod detaliat, capitala, casa lui
Costache Giurgiuveanu şi personajele. În incipit este
relatată sosirea orfanului Felix în casa unchiului său,
Costache Giurgiuveanu, cel care urma să îi fie tutore. Odată
ajuns la locuinţa bătrânului, tânărul Felix este întîmpinat cu
răceală, cu replica memorabilă: „Nu-nu stă nimeni aici!”;
• Finalul – surprinde momentul în care Felix, după mulţi
ani, poartă o discuţie cu Pascalopol, rivalul său în lupta
pentru cucerirea Otiliei, rememorează momentul sosirii în
casa Lui Giurgiuveanu din strada Antim, precum şi vorbele
bătrânului „Nu-nu stă nimeni aici!”. Astfel, se asigură
simetria romanului.
II. ELEMENTE BALZACIENE

5. Accentul pus pe detaliile


exterioare:sunt descrise amănunţit
– capitala;
- interiorul şi exteriorul casei lui
Giurgiuveanu;
- personajele, cu accentul pe
aspectul fizic şi pe vestimentaţie;
II. ELEMENTE BALZACIENE
6. Construirea personajelor-tip:
personajele sunt dominate de o
singură trăsătură de caracter
- Costache – avarul

- Stănică – parvenitul

- Aglae – baba absolută

- Aurica – fata bătrână

- Felix – intelectualul în formare


II. ELEMENTE BALZACIENE
7. Prezenţa naratorului omniscient,
obiectiv: naratorul relatează
întâmplările la persoana a III-a, dând
impresia că este detaşat de acestea;
totuşi, el ştie totul despre
personajele sale, despre evoluţia
acestora, despre cadrul prezentat.
III. CONCLUZII
George Călinescu a adoptat modelul de
creaţie consacrat de Balzac; totuşi, se
îndepărtează de Balzac prin adoptarea
unor inovaţii moderne:

- preocuparea pentru problemele


psihice;
- tehnici inedite de conturare a
personajelor (pluriperspectivism).

S-ar putea să vă placă și