Sunteți pe pagina 1din 12

Dosarul de formare a unui bun imobil

Responsabilii pentru semnarea


materialelor din raportul lucrării cadastrale
de formare a bunurilor imobile
Cererea cu privire la formarea bunului imobil -
se semnează de către proprietarul/ coproprietarii/
gestionarui bunului imobil, sau de către
reprezentantii legali a acestora;
Studiul privind posibilitatea formării bunului
imobil - de către inginerul cadastral certificat care a
executat lucrarea de formare;
Proiectul de formare - de către inginerul cadastral
certificat, de conducătorul întreprinderii cu aplicarea
ștampilei întreprinderii care a executat lucrarea,
titularul de drepturi, reprezentantul autorităților
publice locale (specialistul în domeniul arhitecturii
și urbanismului al autorității publice locale - pentru
terenurile destinate construcțiilor, specialistul în
reglementarea regimului funciar a primăriei - pentru
terenurile agricole).
Actul de transpunere a hotarelor la formarea
bunalui imobil - de executantul lucrării, de
conducătorul întreprinderii cu aplicarea ștampilei
întreprinderii care a executat lucrarea, titularul de
drepturi a bunului imobil.
Planul geometric al bunului imobil inițial
moidificat / nou-format:
în cazul formării terenurilor proprietate publică a
UAT: de titularul de drepturi, inginerul cadastral
certificat, de conducătorul intreprinderii cu
aplicarea ștampilei întreprinderii care a executat
lucrarea, specialistul în reglementarea regimului
funciar a primăriei, primarul cu aplicarea ștampilei
primăriei. Planul este aprobat prin decizia
consiliului local cu aplicarea ștampilei consiliului;
în cazul formării terenurilor proprietate a statului:
titularul de drepturi, inginerul cadastral certificat,
de conducătorul întreprinderii cu aplicarea ștampilei
întreprinderii care a executat lucrare, reprezentantul
instituției ce administrează terenurile proprietate
publică. Planul geometric este aprobat prin ordinul
autorităților publice centrale care administrează
terenul dat cu aplicarea ștampilei;
în cazul formdrii bunurilor proprietdtii private:
titularul de drepturi, inginerul cadastral certificat,
de conducătorul întreprinderii cu aplicarea ștampilei
întreprinderii care a executat lucrarea, specialistul
în reglementarea regimului funciar a primăriei,
primarul cu aplicarea ștampilei primăriei.
Decizia de formarea - proprietarul/ coproprietarii/
administratorul bunului imobil, sau de către
reprezentanţii legali a acestora.

S-ar putea să vă placă și