Sunteți pe pagina 1din 4

Comunicarea scrisă în afaceri, publicitatea

prin tipărituri

S T U D E N T: C O N S TA N T I N G A B R I E L
SPECIALIZAREA: ECONOMIE GENERALĂ ŞI COMUNICARE ECONOMICĂ
D I S C I P L I N A : C O M U N I C A R E Ş I N E G O C I E R E Î N A FA C E R I
Ce reprezintă comunicarea ?

Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informaţii sub formă de
mesaje, știri, semne sau gesturi simbolice, texte scrise între doi indivizi, numiți interlocutori sau, mai
formal, emițător și receptor.

Un mod de manifestare a gândurilor şi sentimentelor cu ajutorul vorbirii, scrierii, gesturilor şi mimicii


în scopul de a te face înţeles.
Ce reprezintă comunicarea scrisă ?

Prin comunicare scrisă se înţelege: conţinutul unei scrisori, schimb de scrisori între două sau mai
multe persoane, raport sau legatură între fapte, lucrări, fenomene şi situaţii. Este procedeul de
comunicare între oameni prin scrisori, înştiinţări sau comunicări scrise.

Prin «comunicare scrisă» se mai înţelege totalitatea comunicărilor scrise care intervin în
activitatea unei persoane fizice sau juridice cu privire la relaţiile şi interesele ei.