Sunteți pe pagina 1din 26

Cum se face o prezentare?

■Ce este o prezentare? La ce m-am înhămat?


■”Eu am nevoie de tine.Tu ai nevoie de mine”
■ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Organizarea este importantă
□Ideile principale
□Materialele auxiliare
□Elemente de legătură
■INTRODUCEREA ȘI ÎNCHEIEREA UNEI PREZENTĂRI
■SCHIȚA PREZENTĂRII
□Planul
■LIMBAJUL PREZENTĂRII CUPRINS
□Sensurile cuvintelor
□Folosirea unui limbaj clar,sugestiv și adecvat
□Evitarea generalizărilor
■PREZENTAREA ÎN SINE
□Metode
□Vocea și corpul vorbitorului
□Cum să răspunzi la întrebările publicului
■EMOȚIILE. CUM SĂ NE STĂPÂNIM TEAMA
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□Grafice
□Fotografii și filme
□Rezumate înmânate auditoriului,hărți și modele
□ MS POWER POINT
Ce este o prezentare? La ce m-am înhămat?

- tinde să devină un mijloc vizual de comunicare


-publicul gândește vizual

Dacă o imagine vizuală


ajută la reținerea unei
idei,ea trebuie folosită
“Eu am nevoie de tine. Tu ai nevoie de mine”
De cine am eu nevoie? de PUBLIC

De cine are nevoie publiculde MINE

PUBLICULnevoie de AJUTOR

PREZENTATORnevoie de APROBARE

RELAȚIA

VORBITORUL-PREZENTARE-PUBLIC

FEED-BACK

VORBITOR <-> PUBLIC


ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Organizarea este importantă

IMPORTANT: Se impune ca
COMPONENTE
prezentarea să fie organizată strategic. ELEMENTARE
ale unei prezentări

INTRODUCERE CUPRINS CONCLUZIA

Rolul STRATEGIC al fiecărui


component
ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Ideile principale

considerațiile CENTRALE dezvoltate în CUPRUNSUL unei


prezentări.
Majoritatea prezentărilor au 1-5 idei principale.

Exemplu: Să presupunem că scopul dvs specific este “Să


informez publicul cu privire la dezvoltarea,tehnologia și
beneficiile celulelor de combustibil pe bază dehidrogen ”

Redactând un plan al prezentării, ideile principale ar fi:

I.Celulele de combustibil au fost dezvoltate pentru a oferi o


formă de energie foarte eficientă.
II.Celulele de combustibil pe bază de hidrogen produc energie
prin intermediul unei reacții care implică hidrogenul sub formă
de gaz.
III.Aceste celule oferă o metodă superioară de alimentare cu
energie a vehiculelor ,din perspectivă economică și ecologică.
ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Ideile principale. Moduri de organizare

Organizarea ideilor principale Mod de organizare Ce implică


Ordinea cronologică Respectă un tipar
în funcție de TEMĂ
temporal
în funcție de SCOP Organizarea spațială Respectă un tipar
direcțional
în funcție de PUBLIC
Ordinea cauzală Organizarea ideilor
CARACTERISTICI:
principale în
conformitate cu relația
-o idee principală per o singură chestiune cauză-efect
Organizarea tematică Împărțirea temei
-formulată clar
principale în subteme
-analizată suficient pentru a fi convingătoare Ordinea problemă- Împarte cuprinsul în 2
soluție părți principale –prima
indică o problemă, a
doua- o soluție
ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Materiale auxiliare

Exemple Statistici
ORGANIZAREA CUPRINSULUI UNEI PREZENTĂRI
□Elemente de legătură
Anticipările Rezumatele
afirmație care anunță publicul despre ce afirmație care sintetizează ideea sau
va vorbi în continuare oratorul ideile anterioare ale vorbitorului.

Exemplu: [Tranziție]: Acum,am văzut Exemplu: [Rezumat]: Să ne oprim o clipă


cât de serioasă este problema pentru a rezuma ce am aflat până acum.
informațiilor greșite despre
credite,vom analiza câteva soluții. În primul rând,am văzut că vânzările de
[Anticipare] Mă voi axa pe 3 soluții: armament la târgurile de profil permit
instituirea unor reglementări frecvent ca armele să ajungă în mâinile
guvernamentale mai stricte privind infractorilor. În al doilea rând,că
birourile de credite,tragerea la vânzătorii care vând arme unor
răspundere din punct de vedere infractori,aproape că nu pot fi trași la
financiar a birourilor de credite pentru răspundere pentru acest lucru.
erorile lor și accesul mai facil al tuturor [Tranziție]: În continuare,să vedem ce
persoanelor la informațiile despre poate fi făcut pentru a elimina acest
creditele lor. neajuns al târgurilor de armament.
ANTICIPARE≠REZUMAT REZUMAT≠ANTICIPARE
INTRODUCEREA vs ÎNCHEIEREA PREZENTĂRII
■INTRODUCEREA
ARE MENIREA SĂ:
capteze atenția și să suscite interesul publicului
să dezvăluie SUBIECTUL prezentării
să inspire încredere și bunăvoință
să anticipeze cuprinsul prezentării

■ÎNCHEIEREA
anunță ascultătorii că ,după concluzie,se va finaliza prezentarea
îi face pe ascultători,prin concluzie, să înțeleagă sau
să accepte ideea centrală.
INTRODUCEREA vs ÎNCHEIEREA PREZENTĂRII
În INTRODUCERE poți adresa În ÎNCHEIERE important este să folosești:
publicului întrebări retorice
 “În concluzie…”
La fel,folosirea unui citat introductiv
capteză atenția publicului  “Scopul meu a fost…”
 “Voi încheia spunând că… ”

! CONCLUZIA este ultima ta/dvs


șansă de a impune ideile
■SCHIȚA PREZENTĂRII
□Planul
EXEMPLU:
RECOMANDĂRI:
I.TITLU PRINCIPAL
precizarea scopului specific al A.Subtitlu
discursului 1.Subdiviziune
2.Subdiviziune
identificarea ideii centrale
a.Subpunct
identificarea b.Subpunct
introducerii,cuprinsului și încheierii II.TITLU PRINCIPAL

folosirea aceluiași sistem de A.Subtitlu

numerotare și aliniere 1.Subdiviziune


2.Subdiviziune
B.Subtitlu

■SCHIȚA PREZENTĂRII
□Planul (Exemplu “Viața lui Martin Luther King”)
INEFICIENT MAI EFICIENT

I.Montgomery I.King și-a început cariera în domeniul drepturilor civile în cadrul


boicotuilui autobuzelor de la Montgomery,în 1955-1956
II.Anii 1960
II.Marile triumfuri ale lui King au avut loc la începutul anilor ’60.
A.Birmingham A.În 1963,a militat împotriva segregării în Birmingham.
B.Marșul B.Mai târziu,în același an,a luat parte la celebrul marș di
Washington,DC.
1. 200000
1.Au participat peste 200000 de oameni.
2.”Visul”
2. King a ținut discursul “Am un vis”
C.Premiul
C.În 1964 a primit Premiul Nobel pentru pace.
III.Ultimii ani III.Ultimii ani ai lui King au fost foarte zbuciumați.
A.Criticat A. A fost criticat de mai mulți militanți negri pentru că era
nonviolent.
B.Vietnam
B.A protestat împotriva războiului din Vietnam
C.Asasinare
C. A fost asasinat în Memphis,Tennessee,pe 4 aprilie 1968.
■LIMBAJUL PREZENTĂRII

■LIMBAJUL PREZENTĂRII EXEMPLIFICARE


□ABSTRACTIZARE și CONCRETIZARE
□folosirea unor cuvinte potrivite
Activitate fizică
concrete Sporturi zona abstractă/
familiare Baschet generală
Baschet profesionist zona de tranziție
□eliminarea cuvintelor de umplutură
Kobe Bryant zona concretă
□folosirea unui limbaj sugestiv
□crearea imaginilor prin cuvinte □EVITAREA GENERALIZĂRILOR
evitarea pronumelui generic “el”
asociate cu meseriile și cu rolurile sociale
□EVITAREA GENERALIZĂRILOR
Nu este ușor să fii om de afaceri
vs
Nu este ușor să gestionezi o afacere
■PREZENTAREA ÎN SINE
□Metode
CITIRE
.

ROSTIREA A
CEVA
MEMORAT
Metode de
prezentare
IMPROVIZARE

PREZENTAREA
LIBERĂ
■PREZENTAREA ÎN SINE
□Vocea vorbitorului
TREBUIE să țină cont de:

volum *

ton *

ritmul

pauzele

pronuția

articularea

dialectul
■PREZENTAREA ÎN SINE
□Corpului vorbitorului
ÎNFĂȚIȘAREA

CONTACTUL VIZUAL

Mișcările

Gesturile
■PREZENTAREA ÎN SINE
□Cum să răspunzi la întrebările publicului
PREZENTATORUL PUBLICUL

îl interesează să-și atingă scopul nu este interesat de scopul


tinde să obțină aprobarea propriu al prezentatorului
publicului caută să vadă în cele spuse
relația cauză-efect
SFATURI: nu vrea să audă de probleme
nu contrazice imediat publicul,riști să pierzi
aprobarea și s-ar putea să nu te mai asculte se așteaptă la soluții,nu
nu te concentra prea mult la ce ai tu de
promisiuni
spus,ci mai degrabă la ce vrea publicul să audă
atunci când răspunzi la o întrebare,nu
permite ca răspunsul tău să facă publicul să se
simtă inferior
nu lăsa niciodată să se înțeleagă că publicul
greșește când tinde să întrebe ceva
■EMOȚIILE. CUM SĂ NE STĂPÂNIM TEAMA
Nu te speria de public
Dacă ai emoții, nu declara
acest lucru.

Altfel,publicul se va simți
nevoit să-și facă griji pentru
tine.

Prezentatorii care produc


îngrijorare nu inspiră prea
multă încredere
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□Grafice

faceți graficele să comunice

fiți atent la titlurile graficelor

comparați datele statistice într-un


singur fel

comparați părțile doar pentru un


singur întreg (%,$,etc)

comparați datele în funcție de


poziția geografică

folosiți surse de încredere la


colectarea datelor pentru un grafic
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□Filme și fotografii

Dacă timpul vă permite ,puteți


pune la dispoziția publicului un
film, în dependență de tema
care va face obiectul
prezentării

În timp ce expuneți o idee ,este


bine să aveți la dvs o imagine
care să accentuieze cele spuse.
O imagine vizuală are un efect
mai mare asupra publicului
decât cele spuse luate ca întreg
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□MS PowerPoint
MS PowerPoint
Într-o prezentare,utilizarea MS
PowerPoint permite integrarea
unor materiale vizuale diverse-
tabele, grafice,fotografii și
materiale video în același
discurs .

În mediul de afaceri ,
prezentările în PowerPoint sunt
la ordinea zilei .
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□MS PowerPoint
RECOMANDĂRI Layout recomandat
materialele vizuale trebuie să fie simple

nu folosiți texte lungi

folosiți Majusculă doar acolo unde se


implică accentuări

 În mediul de afaceri 20% text, 80%-


materiale vizuale

 folosirea unui layout corespunzător

-majoritatea afirmațiilor sub formă de


text atrage după sine un auxiliar vizual
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□MS PowerPoint (continuare RECOMANDĂRI)
Folosiți fonturile într-un mod eficient Folosiți culorile într-un mod eficient
INEFICIENTE MAI EFICIENTE

Blackadder ITC Arial


ALGERIAN Cambria
Brush Script M7 Courier
Chiller Gill Sans
etc Times New Roman
Verdana
■PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA MATERIALELOR VIZUALE AUXILIARE
□MS PowerPoint (continuare RECOMANDĂRI)

Explicați clar și concis materialele


vizuale auxiliare

Adresați-vă publicului, și nu
materialelor vizuale auxiliare

Dacă prezentarea PPt a mai fost


expusă la o altă dată( în caz că a
fost inclusă la antetul slide-ului),
aveți grijă să o schimbați cu cea
curentă!
Au realizat (BT,C,317)
Dascal Laurențiu-Alejandro
Vasile Andrei