Sunteți pe pagina 1din 51

CANCERUL COLORECTAL -

DIAGNOSTIC
 Target → diagnostic precoce
 leziunile preneoplazice (POLIP ADENOMATOS)
şi cancerul precoce → asimptomatice →
SCREENING
 cancer “simptomatic”

 Localizarea leziunii → investigat întreg colonul


 Stadializarea TNM → conduita terapeutică
 Screeningul cancerului colorectal
 efort financiar
 educaţie → medici şi populaţie

 vârsta peste 50 ani


 antecedente heredocolaterale de cancer
 antecedente de polipoza familială
 antecedente personale de cancer colorectal
 bolile inflamatorii intestinale nespecifice
Strategia de screening a persoanelor peste 50 ani
(recomandată de American College of Gastroenterology)

Recomandare Metodologie Interval


Strategia preferată colonoscopie totală la fiecare 10 ani
Strategii alternative sigmoidoscopie flexibilă la fiecare 5 ani
şi test HO fecale anual

Alte strategii de test HO fecale anual


screening sigmoidoscopie flex. la fiecare 5 ani
clismă baritată cu dublu la fiecare 5-10 ani
contrast
Polipi colonici - colonoscopie
Polip colonic - colonoscopie
Clisma baritată - polipi
Polipi colonici – clismă baritată
Polip adenomatos – ex histologic
Polipectomie endoscopica - schemă
Polipectomie colonoscopică
 Subiecţii cu istoric familial de CCR
 una sau mai multe rude de grd.I →↑ risc pt.CCR
 o singură rudă cu CCR dg. sub 60 ani, sau mai multe
rude grd. I cu CCR → ↑risc de 3-4 ori
 o singură rudă de grd I dg. cu CCR peste 60 ani →
↑risc de 2 ori

 colonoscopie
 de la 40 ani sau cu 10 ani mai devreme decât vârsta
la diagnostic a celui mai tânăr membru afectat din
familie
 Subiecţii din familiile cu cancer colorectal
ereditar nonpolipozic (Lynch)

 colonoscopie totală → îndeplinesc criteriile


Amsterdam
 de la 20-25 ani sau cu 5 ani mai devreme decât cel
mai precoce cancer diagnosticat în familia respectivă
 interval de screening de 2 ani până la 40 ani, apoi
anual
Clasificarea HNPCC

Sindrom Lynch I Sindrom Lynch II

 localizare exclusivă la colon şi rect  CCR cu aceleaşi trăsături ca în


 vârstă tânără varianta Lynch I
 70% localizate proximal de flexura  variate localizări maligne

splenică extracolonice
 prezenţa CCR multiple (risc cumulativ pe parcursul vieţii
(sincrone/metacrone) 40%)
 histo. → mucinoase, nediferenţiate

 carcinogeneză accelerată

 rată crescută de supravieţuire


 Pentru a uşura depistarea pacienţilor prin anchetă
familială s-au simplificat criteriile de diagnostic sub
forma criteriilor Amsterdam

Prezenţa într-o familie a minim 3 rude cu CCR sau unul din


cancerele non polipozice asociate (endometru, intestin
subţire, pelvi-ureteral, gastric)
Una dintre aceste persoane este rudă de gradul I cu ceilalţi doi
Minimum 2 generaţii succesive sunt afectate
Minimul unul din CCR este diagnosticat la vârsta tânără
(sub 50 de ani)
Fenotip FAP absent

Tumorile confirmate prin examen histopatologic


 Pacienţii cu risc eredidar pentru CCR
 subiecţii din familiile cu sindroame de polipoză
adenomatoasă familială
 de la 10-12 ani → sigmoidoscopie de screening la 1-
2 ani → prezenţa polipi colonici → rectocolectomie
totală

 screening molecular → detecţia mutaţiilor genei


APC (adenomatous polyposis coli) situată pe braţul
scurt al crs 5 → eficienţa 80%, limitată
Polipoza adenomatoasă familială -
piesă rezecţie
Polipoză colonică - colonoscopie
Polipoza adenomatoasă familială
Sindrom Peutz- Jeghers
 Pacienţii cu boli inflamatorii intstinale idiopatice
(RCUH şi BC)

 RCUH extinsă cu evoluţie îndelungată → peste 8 ani


pentru pancolită şi peste 15 ani pentru colita stângă
 pancolita Crohn → colonoscopie cu biopsii multiple
peste 8 ani de evoluţie, la 1-2 ani interval
 displazie severă → colectomie
 displazie moderată → colonoscopie la 3-6 luni
 displazie nedefinită → colonoscopie la 6 luni
 Diagnosticul cancerului colorectal

 simptome de organ → RECTORAGIA,


HEMATOCHEZIA, DUREREA, TULBURĂRI
DE TRANZIT
 simptome nespecifice → ANEMIA

 sindroame paraneoplazice

 simptome de impregnare neoplazică


→INAPETENŢA, SCĂDEREA PONDERALĂ
 RECTORAGIA
 “clopoţelul salvator” → alertează pacientul (şi
medicul!!!!!)
 fără scaun, sânge amestecat cu scaunul, minoră,
importantă, striuri sanghinolente
 dureri la defecaţie, proctalgii, falsa diaree

 TUŞEU RECTAL, COLONOSCOPIE!!!!!!!!!!

 Hemoroizi, fisuri anale, polipi, BII, colita specifică,


angiodisplazie, diverticuloză, colita ischemică
 HEMATOCHEZIA
 sânge parţial digerat, cărămiziu
 colon drept, transvers

 excepţie melena → cec → tranzit încetinit

 ANEMIA FERIPRIVĂ
 hemoragii oculte
 colon ascendent

 HO sacun
 DUREREA ABDOMINALĂ
 invazia seroasei → la locul leziunii
 subocluzie, ocluzie → în spatele leziunii

 după 50 ani nu COLON IRITABIL fără colono.

 concomitenţă cu litiaza biliară veziculară

 TULBURARE DE TRANZIT
 constipaţie recentă → fen. subocluzive
 diaree → falsă, nocturnă, cu sânge → RECT

 alternanţă constipaţie-diaree → subocluzie


 EXAMENUL OBIECTIV
 normal
 paloare

 formaţiune palpabilă

 pliu cutanat leneş

 hepatomegalie, ascită

 TUŞEUL RECTAL !!!!!!!!!!!


 INVESTIGAŢII PARACLINICE
 normale
 anemie feriprivă !!!!

 probe hepatice alterate

 lichid ascită → exudat, celule neoplazice

 COLONOSCOPIE → TOTALĂ
 CLISMĂ BARITATĂ → completează (stenoză)
 leziuni sincrone
 întinderea leziunii

 localizarea leziunii
CCR – examen histologic
CCR – aspect histologic
 STADIALIZAREA TNM
 T → echoendo, CT
 N → echoendo, CT

 M → echo, CT

 PROGNOSTIC
 CONDUITĂ TERAPEUTICĂ
 CANCER “CHIRURGICAL”
 CHIMIOTERAPIE
MTS HEPATICE
 REŢINEŢI

 diagnostic preocce → screening → 50 ani


 colonoscopie la 10 ani

 test hemoragii oculte scaun anual

 rectoragie → TR şi COLONOSCOPIE !!!!!!!!

 durerea

 investigarea completă a colonului

 stadializarea TNM

 EDUCAŢIA MEDICILOR ŞI PACIENŢILOR